Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

classic Classic list List threaded Threaded
48 messages Options
123
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
                                                         NHỮNG HÌNH ẢNH CÓ CỜ ĐỎ SAO VÀNG TRONG VẠN LÝ TRƯỜNG CHINH

Cũng vì mục đích chứng tỏ có một loại cờ trực hệ với cờ mặt trận Việt Minh mà sau này thành Quốc Kỳ Cộng Sản VN thời kỳ đầu có nền đỏ sao vàng cạnh bầu đã từng được Hồng Quân Trung Cộng dùng thời kỳ nội chiến  Quốc Cộng Trung Hoa - Trong khi các thành viên ủng hộ CS VN hết sức cố gắng tìm đủ mọi cách phủ nhận điều đó — Tôi sẽ thu lượm và post tất cả hình ảnh tìm được về một lá cờ tổ tiên của CSVN mà Hồng Quân Trung Cộng từng dùng làm đảng kỳ từ 04/1927.
Vào tháng 11/1931. Hồng Quân Trung Cộng thành lập Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa ( Chinese Soviet Republic; Soviet Republic of China ; China Soviet Republic ) . Bắt nguồn từ Xô Viết Giang Tây (Jiangxi Soviet). Tưởng giới Thạch quyết định bao vây và tiêu diệt. Bắt đầu từ 16/10/1934. Hồng Quân Trung Cộng rút lui. Mở đầu cho cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Bắt đầu từ Giang Tây và kết thúc tại Diên An; Thiểm Tây vào ngày 19/10/1935.
Dưới đây là một Youtube thường được các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại thường trưng dẫn và gọi là Youtube có “ Cờ đỏ sao vàng trong Vạn Lý Trường Chinh ”. Trong các phim về Vạn Lý  Trường Chinh 24 tập  thì không phải phim đen trắng nhưng màu thì cũng không sặc sỡ. Cho nên ngôi sao năm cánh cạnh bầu có chứa búa liềm bên trong cờ nền đỏ trong phim thì có khi ½ trông giống như màu vàng (Đảng Kỳ). ½ trông giống như màu trắng (Quân Kỳ)Hình dưới đây vẽ cảnh 3 đạo quân cuả Hồng Quân Trung Cộng nhập lại với nhau  cũng có hai loại cờ đỏ: Quân kỳ Hồng Quân Trung Cộng có ngôi sao năm cánh cạnh bầu màu trắng và đảng kỳ Hồng Quân ngôi sao màu vàng – tuy màu vàng được vẽ rất lạt .


                                    http://blog.sina.com.cn/s/blog_6103fff40101daia.html

Hình dưới mang tựa đề : Mao trạch Đông và quân đội nhân dân cuả ông ta “ Mao Zedong and his People's Army ” thì ngôi sao trong tranh có màu vàng lạt


                                     http://when-we-were-young.tripod.com/artgallery.html

Hình dưới đây có đảng kỳ hồng quân Trung Cộng nền đỏ với ngôi sao màu vàng rất rõ


                                                                          ( http://www.xishuiw.com/info/2007-5/2007-5-7-4567.htm )

Trong hình dưới. Thì đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng có ngôi sao màu vàng lạt nằm bên phải hình. Còn quân kỳ cuả Hồng Quân có ngôi sao trắng thì nằm ở giữa hỉnh


                                                             ( http://cdn.history.com/sites/2/2015/11/GettyImages-150618613-E.jpeg)
                                                             ( http://www.history.com/news/history-lists/7-brilliant-military-retreats )
                                                            ( http://www.historyextra.com/article/premium/mao-legend-long-march )

Bức tranh dưới đây vẽ hình Mao và Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng thì các ngôi sao trên nền cờ đỏ có màu vàng lạt


    http://img3.utuku.china.com/600x0/news/20161214/eb691a8c-0fe8-4140-ade0-ab36ae5abb8c.jpg

Trong trang ( http://www.alamy.com/stock-photo/long-march-mao.html ) chứa những hình Hồng quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh. Hình dưới là cảnh Hồng Quân đánh trống đá có rất nhiều cờ đỏ sao vàng .


                                                                          Stone Drum village painting of Long March, Yunnan
                                                    ( http://www.alamy.com/stock-photo-stone-drum-village-painting-of-long-march-yunnan-12363113.html )

Hình dưới là một hiệu kỳ cuả một đơn vị Hồng Quân Trung Cộng giống như đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng như hình trên ; Có ngôi sao vàng năm cánh có cạnh cong bầu có chứa búa liềm màu đen nằm ở góc phía trên gần cán cờ .


̣                                                       ( http://www.360doc.com/content/12/0508/17/6818730_209552064.shtml )

Đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng có màu vàng rất lạt trong các hình dướihttp://en.cafa.com.cn/relay-series-of-exhibition-long-march-of-art-launched-a-press-conference-to-announce-its-debuting-at-the-namoc-in-dec.html


                                                                 ( http://english.cctv.com/2016/10/21/ARTIHUpoOUihezanOtI54Ooh161021.shtml )                                                        http://sh30.microfotos.com/?p=home_imgv2&picid=2171353


                                                             http://sh30.microfotos.com/?p=home_imgv2&picid=1233108


                                                              https://www.pinterest.com/pin/322077810829455269/


                                                               https://www.pinterest.com/pin/322077810829455269/


                                                          http://www.toutiao.com/i6230589174135652865/


                                                                              http://www.top-news.top/news-12325146.html 


                                                    http://yh.7788.com/zy/auction.php?d=931&id=9681043


                                                                            ( http://eng.jb.mil.cn/homes/collect/art/oil/index_10.html )


                                                                         ( http://history.cultural-china.com/en/34H7473H12540.html )

Hồng Quân băng ngang cầu Tương Giang (Luding Bridge) ngày 29/05/1935 mang đảng kỳ nền đỏ sao vàng                                                              http://chineseposters.net/themes/luding-bridge.php

Hình dưới là tranh vẽ thuật lại cảnh Mao tới Diên An- Thiểm Tây ngày 19/10/1935. Chấm dứt cuộc Vạn Lý Trường Chinh với hai đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ ngôi sao vàng đậm rất rõ.                                          End of the Long march with mao Zedong’s arrival in Yan’an October 19,1935
                                          ( http://www.agpix.com/view_caption.php?image_id=488101&photog=1  )
                                         ( http://www.agpix.com/results.php?agid=DeCo9&keyword=China+Hunan )


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
CỜ ĐỎ SAO VÀNG CỦA HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG THỜI CHIẾN TRANH QUỐC CỘNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY SAU KHI TRUNG CỘNG NẮM CHÁNH QUYỀN

Khi Hồng Quân Trung Cộng tới Thành phố Diên An (Yan'an) , phía Tây bắc tỉnh Thiểm Tây ( Shaanxi province ) Trung Hoa vào tháng 10/1935 sau cuộc Vạn Lý Trường Chinh . Mao đặt bản doanh tại đây. Và Diên An coi như một An toàn khu /Thủ đô của Cộng Sản Trung Hoa trong 13 năm. Từ sau Vạn Lý Trường Chinh cho tới khi năm được chính quyền 1935-1948. Trong suốt thời gian này. Hồng Quân Trung Cộng vẫn dùng Đảng kỳ cho Hồng Quân nền đỏ sao vàng cạnh bầu. Tấm biển tại Diên An nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Trung Hoa 07/1921 -07/2011 nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh bầu có chứa búa liềm đen bên trong cùng có hình Mao khi còn trẻ đã chứng minh điều đó


                                                                        http://360.mafengwo.cn/travels/info.php?id=3416658


                                                                      http://www.china-tour.cn/Yanan/Yangjialing-Village.htm


                      http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp-sundaymagazine/the-road-from-yanan/article4039602.ece


                                                                         http://china.usc.edu/talking-points-july-10-20-2011


                                             A tourist dressed up as a Red Army soldier at the Yangjialing historical site in Yan’an.
                                                              ( http://www.nytimes.com/2010/12/31/world/asia/31china.html )


https://www.washingtonpost.com/world/chinese-communist-partys-90th-anniversary/2011/06/27/AG6vzUnH_gallery.html?utm_term=.4b8fd737550f#photo=1
                                                        http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1354535&page=45


                                                           http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1354535&page=45


                                                           http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1354535&page=45
https://www.washingtonpost.com/world/chinese-communist-partys-90th-anniversary/2011/06/27/AG6vzUnH_gallery.html?utm_term=.b4374f046d7a#photo=1


                      http://www.gettyimages.com/detail/photo/woman-standing-in-front-of-mao-billbaord-at-high-res-stock-photography/148566893


                                                      http://dailysignal.com/2014/10/03/will-hong-kong-scene-next-tiananmen-square/


                                                                  Group photo at Mao's headquarters during the Long March.
http://www.gettyimages.com/detail/photo/group-photo-at-maos-headquarters-during-the-high-res-stock-photography/148540662


                                                        http://www.alamy.com/stock-photo/chinese-communist-party-yan%27an.html

Tất nhiên. Tấm phông trên đây tại Yan’an . Địa điểm cuối cùng cuả cuộc “ Vạn Lý Trường Chinh” bắt nguồn từ hình dưới đây : Có hình Mao khi còn trẻ với nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu với hình búa liềm trong ngôi sao trên góc cao. Được vẽ ra khi khởi sự rút lui cuả Hồng Quân Trung Cộng từ Xô Viết Giang Tây- Jiangxi Soviet - để thoát khỏi chiến dịch bao vây lần thứ 5 cuả Quốc Dân Đảng. Mở đầu cho cuộc Vạn Lý Trường Chinh.


                                                                     Long March Fifth Encirclement Campaign against Jiangxi Soviet
                                                           https://www.kisspng.com/png-long-march-fifth-encirclement-campaign-against-jia-493062/

Hình dưới. Du khách ký tên lưu niệm trên một Đảng Kỳ của hồng quân Trung Cộng cũ tại chiến khu cũ ở núi Tĩnh Cương (Jinggangshan ) Phía Tây Nam Giang Tây ( Jiangxi)  . Hình búa liềm đen nằm trong ngôi sao vàng cạnh bầu đã bị cánh tay người du khách che khuất.
Đây là một tấm hình mà các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại cũng thường dùng như để chứng minh lá cờ này là cờ "Phúc Kiến " vì có nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu nhưng “ không thấy “ có hình búa liềm trong ngôi sao và khẳng định là nguồn gốc của Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam thời kỳ đầu tiên. Thật ra, cũng có hình búa liềm trong ngôi sao và̉ng năm cánh cạnh bầu nhưng bị cánh tay phải cuả người du khách che khuất. Chỉ ló ra một tí màu đen đen..Và cũng không phải cờ " Phúc Kiến " 1933-1934. Vì địa điểm này là Jinggangshan - Tĩnh Cương Sơn - Là nơi Mao trạch Đông dẫn 1000 tàn quân về ẩn náu; lập chiến khu sau khi thất bại trong vụ nỗ̉i dậy " Thu họach muà Thu " vào ngày 03/10/1927 . 6 năm trước khi có biến cố " Phúc Kiến ".


Visitors sign their names on a symbolic Red Army flag in Jinggangshan in the southwest of Jiangxi province. The admission price to the scenic spot will go up from 226 yuan per person to 260 yuan in May. Provided to China Daily
                                                ( http://www.china.org.cn/travel/2012-05/02/content_25280371_2.htm )

Hình dưới: Trong một cuốn phim của Trung Cộng thực hiện ngày nay tả lại cảnh Hồng Quân Trung Cộng hội quân trên đỉnh núi Tỉnh Cương sơn/Jinggangshan. Có hình đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng


                                                                               The joining of Red Army forces at Jinggang Mountain
                                                                                     http://www.sohu.com/a/161982301_221484

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
 Đảng Kỳ hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng thời chiến tranh Quốc Cộng trong màn trình diễn trên sân khấu sau khi Đảng Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền tại Hoa lục


                http://media.gettyimages.com/photos/college-students-dance-during-an-evening-to-mark-the-70th-anniversary-picture-id72243588

Hình dưới: Đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có hình búa liềm đen trong ngôi sao trên một tấm phông cuả một sân khấu ngoài trời tại Trung Hoa lục địa ngày hôm nay.


                                                                        http://www.bestchinanews.com/Domestic/3031.html

Trong trang mạng cuả CDPPAT ( China Disable Persons’ Federstion) có hình phái đoàn người tàn tật cuả Trung Cộng thăm viện bảo tàng lưu niệm Vạn Lý Trường Chinh cuả Hồng Quân Trung Cộng tại Giang Châu (CDPPAT visits Long March Memorial Garden in Jiangxi ). Nơi đây có ít nhất 2 biểu tượng đảng kỳ Hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng một ngôi sao vàng có lộng hình buá liềm trên nền đỏ.                                                              ( http://www.cdpf.org.cn/english/Initiatives/culture/201612/t20161222_578490.shtml )

Chương trình văn nghệ chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Tấm phông lớn trên sân khấu được vẽ một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa búa liềm trên nền đỏMột cảnh trên sân khấu diễn lại cảnh Hồng Quân Trung Cộng phất cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa búa liềm trong ngôi sao


                                                                 http://vietnamese.cri.cn/581/2011/07/05/1s157815.htm

Hình dưới là Đảng Kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu thời chiến tranh Quốc Cộng Trung Hoa trên sân khấu sau khi Đảng Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền


http://www.dailymail.co.uk/news/article-2290976/Photographs-Chinese-Cultural-Revolution-state-approved-operas-created-leaders-wife.html

Các hình dưới là những tem bưu chính in hình Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng có Đảng Kỳ Hồng Quân nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu.


                                                                                          70th Ann Victory Long March Red Army
( http://www.ebay.com/itm/China-2006-25-70th-Ann-Victory-Long-March-Red-Army-S-S-/131530957899?hash=item1e9fdb244b
http://www.ebay.com/itm/China-Stamp-2006-25M-The-70th-Ann-of-the-Victory-of-the-Long-March-S-S-MNH-/181414136845
                                                               http://www.ka3sn3yoz.xyz/index.php?main_page=product_info&products_id=47483 


https://www.shutterstock.com/image-photo/china-circa-1996a-stamp-printed-shows-160266590?src=78YT4t-ImHlYL2wWoZ_W8Q-1-91

Hình dưới : Com tem phía dưới có hình Mao trạch Đông khi còn trẻ ( Thời chiến tranh Quốc Cộng ). Và lá đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng


                                                                        ( http://www.yoycart.com/Product/17914794711/)

Một lá đảng kỳ lớn nền đỏ sao vàng cuả hồng quân thời chiến tranh cùng với chử ký của 232 cựu hồng quân cùng thân nhân đã giúp đỡ xây dựng trường “ Hồng Quân “ tại thành phố Toại Xuyên (Suichuan) phía tây tỉnh Giang Tây (Jiangxi) của Trung Hoa lục địa


                                                   ( http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/special/1611/3656-3.htm )


                                                                                     http://en.people.cn/90882/8041523.html


http://media.gettyimages.com/photos/offspring-of-red-army-soldiers-sign-on-a-red-army-flag-during-a-of-picture-id71912779


                                                                                 http://imageshack.com/i/pouaZC1Dp

Một số người cầm Đảng Kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng thời chiến tranh Quốc Cộng trong buổi lể kỷ niệm 90 ngày thành lập Đảng Cộng Sản Trung Hoa tại khu vực núi Tỉnh Cương Sơn (Jinggangshan)


                                                                         http://ipc.fmprc.gov.cn/eng/events/t833465.htm

Hình dưới: Một số thanh niên tại Trung Hoa lục địa mặc quân phục cuả quân đội Trung Cộng ngày nay đang đi lại một đoạn đường Vạn lý trường chinh cuả Hồng Quân thời chiến tranh Quốc Cộng với lá đảng kỳ Hồng quân nền đỏ một ngôi sao vàng.


                                                                   http://www.globaltimes.cn/content/986410.shtml

Hình dưới : Dân chúng tại Trung Hoa lục điạ mang lá cờ được hồng Quân Trung Cộng dùng thời chiến tranh quốc cộng nền đỏ sao vàng trong lễ kỷ niệm 122 năm sinh nhật cuả Mao trạch Đông


http://cdn4.i-scmp.com/sites/default/files/styles/980x551/public/images/methode/2016/06/10/61185fe8-2df1-11e6-8fea-29444b868b1c_1280x720.JPG?itok=k5puUs8_
http://www.scmp.com/news/china/society/article/1970331/why-are-so-many-chinese-nostalgic-cultural-revolution 
 
Đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng – Tổ tiên quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam - trong một bảo tàng viện sau khi Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền tại Hoa Lục - ..Với những bằng chứng xác thực còn lưu lại trong các bảo tàng viện tại Hoa Lục ngày nay . Thì đảng Cộng Sản Việt Nam khó lòng chối cãi Hồng Quân Trung Cộng đã từng dùng một lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trước khi Hồ chí Minh/Hồ Quang mang loại cờ này từ Trung Hoa về Việt Nam để làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh; và sau đó trở thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam


A man poses for photography at an opening ceremony of a Red Army Long March Museum in Luding county, Sichuan province, southwest China
( http://www.alamy.com/stock-photo-sichuan-china-29th-may-2015-a-man-poses-for-photography-at-an-opening-83196710.html )

Trong những bức tranh dưới đây trong bảo tàng viện Trung Cộng vẽ cảnh Hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng có đảng kỳ hồng quân. Ta có thể nhận rõ ngôi sao màu vàng trên nền đỏ tuy lá cờ được vẽ rất nhỏ.
̣                                                  ( http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/culture/exhibition/1611/3980-1.htm )

Đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng nền đỏ sao vàng trong một bảo tàng viện tại Trung Cộng


                                                 ( http://news.21cn.com/caiji/roll1/a/2015/0527/06/29593376.shtml )

Hình dưới : Một bức tranh vẽ một toán hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng vứi nền đỏ có một ngôi sao vàng


                                                                               http://www.top-news.top/news-12469202.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÊM NHƯNG HÌNH ẢNH BIỂU TƯỢNG MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ CUẢ TRUNG CỘNG.TIÊU BIỂU CHO ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG HOA. Ý NGHĨA TƯƠNG TỰ NHƯ BIỂU TƯỢNG BÚA LIỀM    

Hình bià cuả nhật báo Time ấn bản vào January 22,2007. Có hình chỉ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền trời đỏ. Nhưng tựa đề không nói gì đến Cộng Sản Việt Nam cho dù một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là cờ cuả Cộng Sản Việt Nam. Vì ngoài hình Vạn Lý Trường Thành của Trung Hoa lục địa được in trên hình bìa..thì tựa đề ghi rõ: China : Dawn of a new dynasty ( Trung Hoa đỏ : Bình Minh cuả một triều đại). Hiển nhiên. Chỉ có một ngôi sao vàng trên nền đỏ – Chứ không phải 5 ngôi sao 1 lớn 4 nhỏ - cũng đựơc báo giới Tây phương xác nhận là 1 trong những biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. Cộng Sản Việt Nam cũng có biểu tượng y hệt như vậy thì chẳng qua do Hồ chí Minh/Hồ Quang sao chép lại thôi


                                                              ( http://content.time.com/time/magazine/0,9263,7601070122,00.html )
                                 ( http://www.ebay.ie/itm/TIME-MAGAZINE-CHINA-DAWN-OF-A-NEW-DYNASTY-JAN-22-2007-/321652869651 )
                                                                      ( http://images.slideplayer.com/23/6567346/slides/slide_3.jpg )
 ̣                                                         ( http://content.time.com/time/covers/0,16641,20070122,00.html )

Trong trang mạng có tựa đề :” Liberation for All Peoples Against Imperialism! (Mao Zedong — V.I. Lenin) “( Chống lại chũ nghĩa đế quốc để có tự do cho tất cả mọi người – Tuyên bố cuả Lê Nin và Mao trạch Đông). Có in một hình vẽ nhiều người của nhiều sắc dân; chủng tộc trên thế giới đang xúm lại để giết một tên ” Đế Quốc Mỹ “. MÀ SAU LƯNG HỌ LÀ LÁ CỜ NỀN ĐỎ VÀ CHỈ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG
Hiển nhiên. Tác giả bức tranh này cho chúng ta biết một cách rõ ràng rằng : Biểu tượng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh – Cũng như buá liềm - Nó cũng tiêu biểu cho giai cấp  công nông; cho ý nghĩa đấu tranh giai cấp cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế . Bắt đầu phát xuất từ Liên Xô cũ; rồi từ Liên Xô theo Trần Phú về Việt Nam thành cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa...rồi cờ đỏ sao vàng đó từ Liên Xô sang Trung Cộng..Sau cùng Hồ Quang/Hồ chí Minh mang từ Trung Cộng về Việt Nam để làm thành cờ đỏ sao vàng của mặt trận Việt Minh và cuối cùng thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam


                                                                  Liberation for All Peoples Against Imperialism! (Mao Zedong — V.I. Lenin)
                                                         ( http://www.iamhiphopmagazine.com/liberation-for-all-peoples-against-imperialism/ )

Trong trang mạng tiếng Tây Ban Nha chuyển dịch sang tiếng Anh tựa đề :“ Xi Jinping, a new Mao ?: On the Sixth Plenum of the Central Committee of the Communist Party of China “( Tập Cận Bình. Một Mao nới ? Trong hội nghị lần thứ 6 của Ủy Ban Trung ương đảng Cộng Sản Trung Hoa). Có in hình một “ Hiệp sĩ “ Trung Cộng với khuôn mặt Tập Cận Bình, tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Cộng . “ Hiệp sĩ “ Tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Hoa Tập Cận Bình này một bộ đồ nền đỏ với 5 ngôi sao trên áo : 1 ngôi sao lớn và 4 ngôi sao nhỏ. Tất nhiên đó là cờ của Trung Cộng. Nhưng ‘Hiệp sĩ “ Trung Cộng Tập Cận Bình đứng trước nền đỏ với chỉ một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. Chứ không phải là 5 ngôi sao 1 lớn 4 nhỏ.  Nền một ngôi sao vàng trên nền đỏ này y hệt quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam. Nhưng đã là tổng bí thư của đảng Cộng Sản Trung Hoa; lại mặc y phục cờ Trung Cộng; thì không thể nào đứng trước nền cờ của một quốc gia khác được. Hiển nhiên. Báo giới Tây phương đã biết qúa rõ là dù chỉ có một ngôi sao vàng – Chứ không hẳn phải là 5 ngôi sao vàng 1lớn 4 nhỏ -trên nền đỏ . Thì vẫn là một biểu tượng của Trung Cộng : đó chính là đảng Cộng Sản Trung Hoa - Tất nhiên là bắt nguồn từ Liên Xô cũ – Quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam giống y hệt chẳng qua là do Hồ chí Minh/Hồ Quang mang biểu tượng này cuả Trung Cộng từ Trung Hoa về nước làm thành cờ của mặt trận Việt Minh. Rồi sau đó mới thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.


                     http://www.sinpermiso.info/textos/xi-jinping-un-nuevo-mao-sobre-el-sexto-pleno-del-comite-central-del-partido-comunista-de-china

Một cuốn sách mang tựa đề : “ The Party: The Secret World of China’s Communist Rulers” ( Thế giới bí mật cuả những luật lệ đảng cộng sản Trung Hoa) cuả tác giả Richard Mc Grego. Trên trang bià ngoài những hình ảnh cuả một đại hội đảng cộng sản Trung Hoa, các lãnh tụ đảng cộng sản Trung Hoa; Karl Marx..Còn có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ với chử “ The Party “ ( Đảng). Hiển nhiên; giới báo chí tây phương biết rõ ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng cuả Đảng Cộng Sản  (Trong trong trường hợp này là đảng cộng sản Trung Hoa) tương tự như biểu tượng búa liềm vậy. Do đó. Chúng ta thấy một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc Tế . Hoàn Toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


                                                            ( https://www.amazon.com/Party-Secret-Chinas-Communist-Rulers/dp/0061708763 )
                                                        ( http://www.chinaafricarealstory.com/2010/12/chinas-resource-backed-weapons-exports.html )
                                                                               ( http://www.islandschoolhistory.com/staff-room-books.html )
                                                                           ( https://www.goodreads.com/book/show/7822182-the-party )
( http://www.postwesternworld.com/2012/03/02/book-review-%E2%80%9Cthe-party-the-secret-world-of-china%E2%80%99s-communist-rulers%E2%80%9D-by-richard-mcgregor/ )
                                                            ( http://asiasociety.org/blog/asia/interview-richard-mcgregor-author-party-updated )

Hình dưới : Cuốn sách “ Ảo tưởng Trung Hoa” ( The China Fantasy) .Nói lên ảo tưởng của Tây Phương khi lầm tưởng để cho Trung Cộng theo đường lối tư bản thì sẽ trở nên dân chủ : why capitalism will not bring democracy to China ( Why Capitalist will not bring democracy to China ) cuả tác giả James Mann. Trang bìa in màu đỏ với chỉ một ngôi sao vàng năm cánh .Hiển nhiên; một ngôi sao vàng trên nền đỏ này biểu tượng cho đảng Cộng Sản ( Trung Hoa). Không thể hiểu theo cách đó là quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cho được. Hiển nhiên. Sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng của cộng sản quốc tế; nó tượng trưng cho đảng cộng sản như biểu tượng búa liềm. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


                                                           ( https://www.amazon.com/China-Fantasy-Capitalism-Bring-Democracy/dp/0143112929 )

Trang bìa cuả cuốn sách với tựa đề  Vị Hoàng Đế cuối cùng (cuả Trung Hoa). Tiếng Pháp : Le Dernier Empereur. Có hình vị Hoàng Đế cuối cùng cuả Trung Hoa là Vua Phổ Nghi còn nhỏ tuổi đứng nhìn chủ nghĩa Cộng Sản thay thế cho chế độ phong kiến tại Trung Hoa bằng biểu tượng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền trời với bối cảnh là Tử Cấm Thành - Tượng trưng cho chế độ quân chủ phong kiến tại Trung Hoa -
Như vậy. Theo tác giả; hiển nhiên một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả chế độ Cộng Sản; của Chủ Nghĩa Xã hội..mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


                                                                            https://www.dvdtalk.com/reviews/print.php?ID=35863

Hình dưới : Trang bìa cuốn sách : Trung Hoa (Trung Cộng ) bạn hay thù ? Có in hình con rồng là tượng trưng cho Trung Cộng. Cùng với một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Dĩ nhiên; nền đỏ sao vàng là biểu tượng cuả đảng cộng sản. Mà trong trường hợp này là đảng cộng sản Trung Hoa


                                                                       https://www.amazon.com/China-Friend-Foe-Hugo-Burgh/dp/1840467339
                                                                         ( https://www.goodreads.com/book/show/760175.China )

Hình dưới:  Giáo sư Elanah Uretsky của trường đại học George Washington tại Hoa Kỳ. Xuất bản một cuốn sách mang tựa đề : Những nghề nghiệp nguy hiểm : Tình dục; doanh nghiệp; và HIV tại Trung Hoa sau thời kỳ của Mao ( Occupational Hazards : Sex, Business, and HIV in Post-Mao China). Trang bià in một bao đựng condom ( bao cao su) màu đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Tất nhiên. Nói về Trung Cộng thì  một ngôi sao vàng trên nền một cái bao condom màu đỏ đó phải là biểu tượng của Trung Cộng. Nó tượng trưng cho đảng Cộng Sản; cho Xã hội chủ nghĩa. Mang tính cách Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


                                                           Occupational Hazards : Sex, Business, and HIV in Post-Mao China ELANAH URETSKY
                                                                                       http://www.sup.org/books/title/?id=23706 
                                                                                   ( https://anthropology.artsci.wustl.edu/events/1967 )

Một cuốn sách nói về Mao và Trung Hoa bằng tiếng Tây ban Nha “ Nạn đói lớn trong nước Trung Hoa thời kỳ của Mao “ ( La gran hambruna en la China de Mao )  của nhà sử học Hoà Lan Frank Dikötter. Có nền đỏ và chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh – chứ không phải 5 ngôi sao -. Điều đó chứng tỏ một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Trung Cộng. Nó tượng trưng cho đảng Cộng Sản; cho chủ nghĩa xã hội. Tất nhiên phát xuất từ Liên Xô cũ mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


                                                                        ( https://www.pinterest.com/pin/167266573643608200/ )
                                                            ( http://www.acantilado.es/catalogo/la-gran-hambruna-la-china-mao/ )
( https://www.agapea.com/Frank-Dikotter/La-gran-hambruna-en-la-China-de-Mao-Historia-de-la-catastrofe-mas-devastadora-de-China-1958-1962--9788416748426-i.htm )
                                                     ( http://nocheancha.blogspot.com/2017/05/la-gran-hambruna-en-la-china-de-mao.html )
                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=mS7TutE3txY 
https://www.amazon.es/Gran-Hambruna-China-Mao-Acantilado/dp/841674842X/ref=pd_sim_14_3/262-8321824-1239068?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=RZV2J1TRZ7ZJEPF3M62M 
                                                             ( https://www.eldiarioexterior.com/la-gran-hambruna-en-la-49130.htm )

Một bài báo trên trang mạng có đề tựa : “ Thủy triều thay đổi: Tiền cuả Trung Cộng chảy vô Châu Mỹ La Tinh”. Với hình vẽ nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng; có một góc nhọn cuả ngôi sao chọc vô khu vực Nam Mỹ trên trái địa cầu. Điều này chứng tỏ báo chí Âu Mỹ biết rất rõ một ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng của đảng Cộng Sản Trung Hoa – Như vậy ý nghĩa ngôi sao vàng cũng như búa liềm vậy – Nó mang tính cách cuả Cộng Sản Quốc Tế mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.


                                                                              Turning tides: Chinese cash flows into Latin America
                        https://www.axios.com/china-investing-latin-america-brazil-mexico-trump-d0a27461-8d9f-47e6-9c52-76c392dfa4e9.html 


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
 TiẾP TỤC NHỮNG HÌNH ẢNH BIỂU TƯỢNG MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ CUẢ TRUNG CỘNG.TIÊU BIỂU CHO ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG HOA. Ý NGHĨA TƯƠNG TỰ NHƯ BIỂU TƯỢNG BÚA LIỀM    

Hình dưới : Một ngôi sao vàng năm cánh trong nền đỏ được ghi chú : “ Chinese star symbol “ ( Biểu tượng sao cuả Trung Cộng). Hiển nhiên. Nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh này là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản – Trong trường hợp này lả đảng Cộng Sản Trung Hoa – Nó mang ý nghĩa tương tự như biểu tượng búa liềm. Mang tính chất Cộng Sản đệ Tam quốc tế. Hoàn toàn không có tính chất dân tộc Việt Nam


                                                                            http://www.buycottarizona.com/chinese-star-symbol.html#

Cuốn sách “ Có phải Trung Cộng đã mua cả thế giới “ ( Is China Buying The World ? ) của Peter Nolan. Có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh thay cho một bánh xe “ shopping cart “ cuả các nước Tây phương dùng để mua hàng. Hiển nhiên. Nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh này là để ám chỉ Trung Cộng. Nó tượng trưng cho đảng Cộng Sản; cho chủ nghĩa xã hội.


                                                                                             Is China Buying The World ?
̣                                                           ( https://www.frostmagazine.com/2012/06/is-china-buying-the-world-book-review/ )

Hình dưới : Cuốn sách mang tựa đề : Trung Cộng trong chiến tranh . Khải hoàn và thảm kịch trong biến cố cuả Trung Hoa mới (China at War . Triumph and Tragedy in the Emergence of the new China ) có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh. Điều đó chứng tỏ dưới con mắt cuả các học giả Tây Phương một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Chủ nghĩa Cộng Sản ( đảng Cộng Sản và Chủ Nghĩa Xã hội) . Tất nhiên có nguồn gốc phát xuất từ Liên Xô cũ .


                                                                                  ( https://www.ames.cam.ac.uk/subjects/chinese )

Hình dưới : Một cuốn sách được xuất bản tại Trung Cộng. Mang tựa đề : Thế hệ vệ binh đỏ và chủ trương hoạt động chính trị tại Trung Hoa mang nền đỏ và cũng chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh. Rỏ ràng là một ngôi sao vàng năm cánh là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản (Trung Hoa); cho Xã Hội Chủ Nghĩa


                                          https://cup.columbia.edu/book/the-red-guard-generation-and-political-activism-in-china/9780231520485
                                                  https://www.asc.upenn.edu/news-events/news/new-book-guobin-yang-explores-red-guard-generation-china 
                                                      https://mobilizingideas.wordpress.com/2016/06/10/radicalism-and-factionalism-of-the-red-guards/

Hình dưới : Trang bìa cuả cuốn sách “ Cơn sốt khí công “ ( Qigong Fever) tại Trung Hoa..mang nền đỏ và một ngôi sao vàng. Tất nhiên một ngôi sao vàng trên nền đỏ này ám chỉ cho chủ nghĩa Cộng Sản tại Trung Hoa. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


https://www.amazon.com/Qigong-Fever-Science-Utopia-China/dp/0231140665?SubscriptionId=0ENGV10E9K9QDNSJ5C82&tag=norstamarart-20&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=0231140665
                                                             https://www.walmart.com/ip/Qigong-Fever-Body-Science-and-Utopia-in-China/25683631
                                                             ( https://www.goodreads.com/book/show/560532.Qigong_Fever)

Trong trang bìa cuả Tuần báo Time ấn bản vào Apr.19th,2010. Có hình TT Obama cuả Hoa kỳ đối mặt với chỉ một ngôi sao vàng năm cánh  lớn trên nền đỏ với tựa đề : Obama’s China Challenge : Sự thử thách cuả Trung Hoa (đỏ) đối với Obama. Chứ không phải là : Sự thử thách cuả Cộng Sản Việt Nam đối với Obama..Cho dù một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là cở cuả Cộng Sản Việt Nam. Hiển nhiên. Báo giới Hoa Kỳ đã biêt rõ nền đỏ mà chỉ dù có một ngôi sao vàng –Chứ không nhất thiết phải là 1 ngôi sao vàng lớn và 4 ngôi sao vàng nhỏ chung quanh – Là một trong các biểu tượng cuả Trung Cộng


                                                                 ( http://content.time.com/time/covers/asia/0,16641,20100419,00.html )

Một cuốn sách bìa đỏ và có một ngôi sao vàng năm cánh với đề tựa :" Building Wealth in China " ( Làm giàu tại Trung Cộng).Điều này nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn: Không thể nào mà phải tác giả lại đưa nền quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cho một đề tài về Hoa Lục : Nhưng nền đỏ sao vàng trên bìa cuốn sách này là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa; do đó nó cùng ý nghĩa với biểu tượng búa liềm. Mang tính cách cộng sản quốc tế. xuất phát từ Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


                                                            https://www.amazon.com/Building-Wealth-China-Millionaires-Fortunes/dp/030759162X
                                                                     https://www.goodreads.com/book/show/8293900-building-wealth-in-china

Hình dưới : Một cuốn sách cuả Denny Roy: “ Sự trở lại cuả con rồng. Sự nổi dậy cuả Trung Cộng và sự an ninh khu vực “ . Sách nói về Trung Cộng có bìa đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy; theo các nhà văn Tây phương. Nền đỏ và một ngôi sao vàng là một biểu tượng cuả Trung Cộng. Nó tượng trưng cho một quốc gia Xã hội Chủ Nghĩa do một đảng Cộng Sản cầm quyền.


                                                                 https://cup.columbia.edu/book/return-of-the-dragon/9780231159005
                                                                   https://www.amazon.com/dp/0231159005?tag=viglink20248-20

Hình dưới: Trong một trang quảng cáo cuả hãng xe Jeep Hoa Kỳ. Có hình một chiếc xe Jeep cuả Mỹ với tựa đề : Xe Jeep Wrangler với ngôi sao cuả Trung Cộng “ Jeep Wrangler with Chinese Communist Star”. Ngôi sao Trung Cộng (Chinese Communist Star) trong hình là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ ở vị trí trục giữa cuả mỗi bánh xe. Như vậy; hiển nhiên. Giới kinh doanh Hoa Kỳ cũng biết rõ chỉ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa


https://www.autoevolution.com/news/jeep-wrangler-with-chinese-communist-star-and-sexy-model-is-weird-photo-gallery-94596.html#agal_3 
                                                                      http://auto-mania.cz/jeep-wrangler-krasna-modelka-uprostred-cinske-divociny/ 

Trong trang “ The Various Zhanqi Variants At The BAW Dealer In Beijing “ Giới thiệu các mẫu xe cuả hảng xe Jeep Hoa Kỳ làm tại Bắc Kinh. Có một chiếc xe sơn màu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh bên cửa xe. Hiển nhiên. Ngôi sao vàng năm cánh trên màu đỏ là biểu tượng cuả chủ nghĩa Cộng Sản tại Trung Hoa. Mang tính cách cuả Cộng Sản Quốc Tế


                                                        ( https://carnewschina.com/2017/05/15/various-zhanqi-variants-baw-dealer-beijing/)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                ĐẢNG KỲ HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG NỀN ĐỎ SAO VÀNG THỜI CHIẾN TRANH QUỐC CỘNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY NGÀY NAY

Đảng Kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng thời nội chiến Quốc Cộng trong một trang mạng của Đảng Cộng Sản Trung Hoa ngày nay.


                                                                                        ( http://www.qsqytg.com/ )
 ( http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNTk0MTc3OA==&mid=2247483709&idx=1&sn=ef6ff42a91708394f9eeafe24e3795d1&3rd=MzA3MDU4NTYzMw==&scene=6#rd )

Đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trên bìa một cuốn sách được xuất bản sau khi Đảng Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền.

 
                                                   http://www.demdigest.org/chinas-future-xis-great-rejuvenation-radical-risky/

Tranh tuyên truyền có hình Mao và đảng kỳ nền đỏ sao vàng của Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng

in=http://www.christies.com/lotfinder/prints-multiples/tenture-de-propagande-republique-populaire-de-chine-5712626-details.aspx&hasGmid=false
http://benross.net/wordpress/cultural-revolution-propaganda-part-2/2009/01/05/ 


https://picclick.com/Chinese-Cultural-Revolution-Poster-Date-1968-Mao-quotation-192167349477.html#&gid=1&pid=1
https://picclick.com/Chinese-Cultural-Revolution-Poster-Date-1968-Mao-quotation-192167349477.html

Các áp phích quảng cáo phim " Kiến Đảng vĩ nghiệp" của Trung Cộng năm 2011 có nền cờ đỏ sao vàng cạnh bầu của Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng


                 ( http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/phim/sau-man-anh/thang-duy-bi-cat-vai-trong-phim-ve-cach-mang-trung-quoc-1913220.html)


                                        ( http://www.tinmoi.vn/Kien-Dang-Vi-Nghiep-cat-bo-canh-quay-cua-10-ngoi-sao-01517288.html)

Poster tuyên truyền cho cuộc cách mạng văn hoá tại Hoa Lục từ năm 1966-1976 . Hình Mao ở chính giữa. Bên trái phía dưới hình là đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa chứa búa liềm đen của 17 năm về trước.Ý muốn nói tất cả cựu Hồng Quân Trung Cộng khi trước đều ủng hộ cuộc cách mạng văn hoá của Mao trạch Đông


                                                                           http://chineseposters.net/themes/mao-cult-2.php

                                                                                                 
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
HỒ CHÍ MINH XÁC NHẬN LÀ THÂN PHẬN CHƯ HẦU ĐỐI VỚI TRUNG CỘNG QUA CÂU TRẢ LỜI Ý NGHĨA QUỐC KỲ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

Hồ chí Minh/ Hồ Quang bộc lộ thân phận làm chư hầu cho Trung Cộng qua cuộc trả lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài vào ngày 16/07/1947
                                                             Những cuộc trả lời phỏng vấn báo chí của Bác Hồ (Phần 2)
Trên “ Trang Tin Điện Tử Ban Quản Lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh ”. Đăng vào ngày 26/06/2013
(http://www.bqllang.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1369:nh-ng-cu-c-tr-l-i-ph-ng-v-n-bao-chi-c-a-bac-h-ph-n-2&catid=99&Itemid=743&lang=vi )
                                                                   Và trên mạng “ Tên Người Đẹp Nhất ” Đăng ngày 17/08/2013
(https://tennguoidepnhat.net/2013/08/17/nhung-cuoc-tra-loi-phong-van-bao-chi-cua-bac-ho-phan-2/ )
Xin nói rõ là cuộc phỏng vấn này vào tháng 07/1947 là lúc Đảng Cộng Sản Trung Hoa của Mao trạch Đông vẫn chưa nắm chính quyền tại Hoa Lục; và vẫn còn đang kịch chiến với Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch.Còn chính quyền của Hồ chí Minh đã chuyển lên Việt Bắc ( gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên). Hồ chí Minh/Hồ Quang đang tiến hành chiến tranh tiêu thổ kháng chiến đánh lại quân Pháp sau khi Việt Minh và Pháp quay lại đánh nhau vào tháng 12/1946. Mới cướp chính quyền chưa tới 2 năm. Mà Hồ chí Minh/Hồ Quang đã bộc lộ thân phận sẵn sàng làm chư hầu đối với Trung Cộng rồi . Phải chăng quan điểm này của Hồ chí Minh/Hồ Quang đã được đảng Cộng Sản Trung Hoa của Mao ươm mầm mống trong  tư tưởng/lập trường khi Hồ chí Minh/Hồ Quang đang là Thiếu Tá trong Bát lộ Quân của Hồng Quân Trung Cộng vào những năm 1938-1939 và phục vụ dưới trướng lá cờ đỏ sao vàng cuả Hồng Quân Trung Cộng ?

                                                                                                     -0-

Sau đây là những bằng chứng rất rõ ràng cho thấy Cộng Sản Việt Nam lệ thuộc Trung Cộng trên phương diện tư tưởng; đường lối. Chấp nhận sự chỉ đạo của Trung Cộng. Theo đường lối của Mao trạch Đông. Do đó quốc kỳ của Cộng Sản Việt nam có giống như đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng chắc chắn không phải do sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đương nhiên là sao chép theo chỉ thị của Mao .
Tài liệu trong mục Tư Liệu – Văn Kiện của Báo Điện Tử cuả Đảng Cộng Sản Việt nam online cho thấy : Điều lệ Đảng Lao Động Việt Nam ( Đảng Cộng Sản Việt Nam ) vào tháng 2/1951 để chuẩn bị cho kỳ họp _Đại Hội Đảng lần thứ 2 đã ghi rõ : Đảng Lao Động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Ăngghen – Lê Nin- Stalin và tư tưởng Mao trạch Đông kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động =: Đảng Cộng Sản Việt Nam lấy tư tưởng Mao trạch Đông làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động


                                           ( http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/van-kien-dang/dieu-le-dang/doc-492420152280956.html )

Còn văn kiện sau đây là những bằng chứng rất rõ ràng là Đảng Cộng Sản Việt Nam suy tôn và sùng bái tư tưởng cá nhân Mao trạch Đông cùng với Stalin;  và nhất nhất tuân theo đường lối và sự chỉ đạo của Mao trạch Đông
               ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Mao_Tr%E1%BA%A1ch_%C4%90%C3%B4ng )

Xin ghi lại những phát biểu cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam bộc lộ sự tôn sùng tư tưởng Mao trạch Đông và triệt để tuân thủ đường lối chỉ đạo của Mao trạch Đông :
- Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Các Mác - Lênin - Xíttalin và tư tưởng Mao Trạch Đông, nhân loại tiến bộ nhất định thắng lợi hoàn toàn trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập quốc gia, bảo vệ dân chủ, bảo vệ hòa bình chống đế quốc gây chiến
- Chủ tịch Mao Trạch Đông, lãnh tụ tối cao của nhân dân châu Á
- tư tưởng Mao Trạch Đông áp dụng vào chiến tranh ở Việt Nam
- Mao Chủ tịch, Mặt Trời vĩ đại của phương đông...
- công ơn của Trung Quốc với chúng ta thật không sao kể xiết. Tỏ lòng biết ơn Trung Quốc, biết ơn Mao Chủ tịch, chúng ta nguyện ra sức học tập Trung Quốc.
- Trung Quốc đang soi đường cho các dân tộc châu Á cùng tiến
- nhân dân Việt Nam quyết học tập tư tưởng Mao Trạch Đông
- tiếng hô Mao Chủ tịch muôn năm…vang lên như sấm
- Mao Chủ tịch, lãnh tụ tối cao của nhân dân Trung Quốc và nhân dân châu Á


Đảng Cộng Sản Việt Nam nô lệ tư tưởng; đường lối; chủ trương và sự chỉ đạo của Trung Cộng nói chung và của cá nhân Mao trạch đông nói riêng. Thì quốc kỳ của Đảng Cộng Sản Việt Nam có giống y như đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng thì chắc chắn là do sao chép chứ không thể nào là do sáng kiến riêng hoặc do sự trùng hợp cho được.

                                                                                                   -0-

                                                                 HỒ CHÍ MINH/HỒ QUANG HÔ HÀO : CỨU TRUNG CỘNG LÀ TỰ CỨU MÌNH

Trong bài viết :” "Bài báo bằng thơ chữ Hán đầu tiên của Bác Hồ" của tác giả Phạm Duy Trưởng được đăng trên báo Văn nghệ sĩ Xứ Đoài http://vannghesontay.com/en/news/Nhan-vat-Su-kien/Bai-bao-bang-tho-chu-Han-dau-tien-cua-Bac-Ho-1306/  và báo phuongcacanh http://phuongcacanh.blogtiengviet.net/2012/05/19/bani_thai_charm_hain_a_aosu_tiaon_carsa_ ..Đã xác nhận Hồ chí Minh/Hồ Quang – Với bút hiệu Bình Sơn - đã gởi một bài thơ làm bằng chữ Hán "Cứu Trung Quốc thị cứu tự kỷ" (Cứu Trung Quốc là tự cứu mình) cho tờ “ Cửu vong nhật báo “ – Một tờ báo do đảng Cộng Sản Trung Hoa lãnh đạo khi ông ta phục vụ; và sống ngay tại văn phòng cuả Bát Lộ Quân Trung Cộng
Bài thơ bằng chữ Hán "Cứu Trung Quốc thị cứu tự kỷ" (Cứu Trung Quốc là tự cứu mình) trích từ tờ “ Cửu vong nhật báo “


 ̣                                                            ( http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-9-ho.html )
                                                                                        Tờ “ Cửu Vong nhật báo “ khi đó .
 ̣                              ( http://vannghesontay.com/en/news/Nhan-vat-Su-kien/Bai-bao-bang-tho-chu-Han-dau-tien-cua-Bac-Ho-1306/)

Phiên âm:
CỨU TRUNG QUỐC THỊ CỨU TỰ KỶ
Nhật Bản đông phương phát tây tư,
Dã man hung bạo hưu tàn khốc.
Phát động Liễu xâm Hoa chiến tranh,
Trung Quốc nhân dân bị đồ độc.
Nhân bị sát liễu, gia bị phân,
Mãn địa huyết hồng, mãn sơn cốt.
Phi cơ lạc đạn vô khả miễn,
Cơ hàn tật bệnh nan sinh hoạt.
Tha môn gian khổ địa đấu tranh,
Bảo vệ dân chủ dữ hoà bình.
Tha môn nhu yếu viện trợ giả.
Tha môn nhu yếu hữu đồng tình.
Nhật quỷ hướng thế giới tiến công.
Tha thị nhân loại chi công dịch.
Việt Nam huynh đệ tỉ muội a,
Khoái khoái khởi lai trợ Trung Quốc.
Nỗ lực bang trợ Trung Quốc nhân,
Trung Quốc Việt Nam như thần xỉ.
Tu tri thần vong tắc xỉ hàn,
Cứu Trung Quốc thị cứu tự kỷ.
Bình Sơn
4- 12- 1940
Dịch nghĩa:
CỨU TRUNG QUỐC LÀ TỰ CỨU MÌNH
Nhật Bản là bọn phát xít phương Đông,
Dã man, hung bạo lại tàn khốc,
Đã gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Trung Hoa.
Nhân dân Trung Quốc bị đầu độc khổ sở.
Người thì bị giết, nhà bị đốt,
Đầy đất máu đỏ, đầy núi xương phơi.
Tàu bay bom đạn, không thể tránh khỏi,
Đói rét, bệnh tật, khó sống nổi.
Họ đang đấu tranh một cách gian khổ,
Bảo vệ dân chủ và hoà bình.
Họ cần có người viện trợ,
Họ cần có sự đồng tình.
Giặc Nhật tiến công cả thế giới,
Chúng là kẻ thù chung của loài người.
Anh em chị em Việt Nam ơi!
Mau mau đứng lên cứu Trung Quốc.
Ra sức giúp đỡ người Trung Quốc,
Trung Quốc Việt Nam như môi với răng.
Phải biết rằng môi hở thì răng lạnh,
Cứu Trung Quốc là tự cứu mình.
Bình Sơn
4- 12- 1940
Dịch thơ:
CỨU TRUNG QUỐC LÀ TỰ CỨU MÌNH
Nhật Bản phát xít ở phương Đông,
Dã man cuồng bạo lại tàn hung.
Vào Trung Hoa gây chiến xâm lược,
Nhân dân Trung Quốc khổ vô cùng.
Người thì bị giết, nhà bị thiêu,
Núi đầy xương, đất đầy máu đỏ.
Tàu bay, bom đạn, tránh làm sao?
Đói rét, ốm đau, sống thật khó.
Họ đang đấu tranh rất gian khổ,
Giữ gìn dân chủ và hoà bình.
Họ đang cần có người viện trợ,
Họ đang cần được sự đồng tình.
Giặc Nhật tấn công cả thế giới,
Là kẻ thù chung toàn nhân loại.
Mau đứng lên mà giúp Trung Hoa,
Anh chị em Việt Nam ta hỡi!
Ra sức giúp cho người Trung Quốc,
Trung Việt khác nào môi với răng.
Nhớ rằng môi hở thì răng buốt,
Cứu Trung Quốc là tự cứu mình.
Bình Sơn
4- 12- 1940
http://vannghesontay.com/en/news/Nhan-vat-Su-kien/Bai-bao-bang-tho-chu-Han-dau-tien-cua-Bac-Ho-1306/ 

Như vậy ta có thể thấy, ông Hồ với bài báo đầu tiên của mình bằng tiếng Hán đã viết một bài thơ có tiêu đề "Cứu Trung Quốc là tự cứu mình". Ngay từ đầu bài chúng ta đã thấy rõ được tâm ý của ông Hồ giành cho Trung cộng. Tại sao cứu Trung quốc lại là tự cứu mình? Hay chăng ông Hồ tự coi Việt Nam đã là một phần máu thịt của Trung quốc nên ông ta mới nói vậy.
Theo như bài thơ thì chúng ta có thể nhận thấy xuyên suốt một bài thơ ông Hồ toàn kể khổ hộ nhân dân “Trung hoa anh em” mà không hề nhắc đến những lầm than của dân tộc Việt Nam nơi quê nhà. Thậm chí ông ta còn kêu gọi nhân dân Việt Nam đang oằn mình trong đói khổ, chiến tranh phải "giúp đỡ" nhân dân Trung Hoa. Và ông Hồ còn ca ngợi tình thần “Môi hở răng buốt” của kẻ thù ngàn năm với dân tộc Việt Nam. Đến câu cuối cùng ông ta lại lặp lại nội dung của tiêu đề bài thơ "Cứu Trung Quốc là tự cứu mình".

Xét thời điểm năm 1940, đất nước Việt Nam còn trong ách thống trị của Pháp, trăm bề khổ sở. Một người Việt Nam thực sự yêu nước như cách đảng cộng sản tuyên truyền không thể bày tỏ ý kiến của mình bằng một bài thơ vô cảm với dân tộc mình trong khi đó thương cảm dân tộc vốn là kẻ thù của dân tộc ta. Điều này cho thấy 3 ý: Khẳng định thêm việc ông ta đi khỏi bến Nhà Rồng không vì lòng yêu nước, ông ta chỉ đi kiếm ăn cho bản thân, đến năm 1940 ông ta cũng chưa hẳn đã yêu nước như đảng cộng sản ca ngợi. Ông Hồ ủng hộ Trung cộng chính là ủng hộ ý thức hệ cộng sản. Và quan trọng hơn cả ông Hồ đã bày tỏ tình yêu của mình giành cho Trung cộng trong bài thơ với một tình cảm còn dạt dào hơn gấp vạn lần giành cho Việt Nam. Hay nói cách khác ông Hồ đã tự cho mình và Việt Nam là một phần không thể tách rời của nước mẹ Trung Hoa.Thật đúng như ông nhà thơ Tố Hữu đã nói: “Bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương”.
Kết luận: Qua bài thơ đầu tiên bằng tiếng Hán của mình ông Hồ đã bày tỏ tình cảm nồng nàn của mình với nước mẹ Trung Hoa trong bối cảnh dân tộc đang lầm than khổ cực. Tình yêu của ông Hồ giành cho Trung cộng chính là bước thể hiện đầu tiên cho âm mưu Hán hóa của ông ta sau này.
( Đặng chí Hùng Những sự thật không thể chối bỏ (phần 9) http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-9-ho.html 
https://www.facebook.com/hung.christian.1682/posts/337267056610169 )

                                                                                                -0-

              BẰNG CHỨNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SÙNG BÁI TRUNG CỘNG VÀ NHẤT NHẤT TUÂN THEO ĐƯỜNG LỐI CỦA TRUNG CỘNG


                                                                         Biết ơn Trung-quốc đi theo con đường của Trung-quốc.
                                                     Báo Cứu Quốc số đặc biệt thứ 4 trong tháng hữu nghị Việt - Trung, ngày 2/2 - 1954.
                                                                                              Ảnh Dương Thành Duy
 
                                     ( https://www.facebook.com/diendandansu/photos/pb.468255913281217.-2207520000.1458504193./925779637528840/?type=3 )
                                       ( http://baochi.nlv.gov.vn/baochi/cgi-bin/baochi?a=d&d=WNyf19540202.2.4&e=-------vi-20--1--txt-IN------#   0
                                                                          (https://baotiengdan.com/2017/09/29/xin-hoi-ong-tran-duc-cuong/)

Còn bài báo dưới đây chứng tỏ ngoài tệ sùng bái Mao trạch Đông và đường lối cuả Trung Cộng ra. Đảng Cộng Sản Việt nam còn sùng bái lãnh tụ Liên Xô cũ. Tôn thờ; sùng bái đường lối cuả quan thầy Nga Hoa. Thì quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng mà giống y hệt như biểu tượng nền đỏ sao vàng tờ liên Xô cũ và qua Trung Cộng ; thì hiển nhiên do sao chép rập khuôn; chứ không thể nào là do trùng hợp ngẫu nhiên cho được
                                                                                                   -0-
BẰNG CHỨNG XÁC THỰC CHỨNG TỎ ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG HOA ĐÃ HẾT SỨC GIÚP CHO CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH LẬP ĐẢNG

                                                                                        Trích từ : Tư liệu - Văn kiện
[ LỊCH SỬ BIÊN NIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - TẬP 1 (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÀ NỘI - 2007)
                                                                                                    Năm 1929
                                                                                Cập nhật lúc 9h13  -  Ngày 28/09/2015 ]

Thành lập các chi bộ An Nam Cộng sản
Việc trao đổi với đại diện của Đông Dương Cộng sản Đảng không đạt được kết quả, Hồ Tùng Mậu và Châu Văn Liêm, ngay trong tháng 9-1929, đã chỉ đạo việc thành lập các chi bộ An Nam Cộng sản ở Trung Quốc và Nam Kỳ. Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở Trung Quốc thành lập vào khoảng hạ tuần tháng 9-1929. Chi bộ xuất bản tờ báo Đỏ và tập san Bônsơvích làm cơ quan ngôn luận.
Theo thư đề ngày 29-9-1929 của Hồ Tùng Mậu và Châu Văn Liêm gửi và Bắc Kỳ thì ngoài chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở Trung Quốc, ở Nam Kỳ, đã tổ chức các chi bộ cộng sản; ở Xiêm, Trung Kỳ cũng bắt đầu tổ chức chi bộ cộng sản. Thư cho biết chi bộ cộng sản Trung Quốc cũng đã liên lạc với Đảng Cộng sản Trung Quốc; Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ hết sức giúp cho Việt Nam nhanh chóng thành lập một Đảng Cộng sản.
- Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.1, tr.549-550.
- Khổng Đức Thiêm: Một số tư liệu về An Nam Cộng sản Đảng với việc thống nhất các lực lương cách mạng Việt Nam năm 1930, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2 (927), 1998, tr.68-77.
- Nguyễn Nghĩa: Công cuộc hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 59/1964, tr.54-59.
Nguồn:
http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/lich-sdang/books-292820159024246/index-39282015902024621.html                                                                                                                           -0-

                                               ( https://groups.google.com/forum/#!msg/diendancaulacbotinhnghesi/spSpjgJOMuU/AF4lORHcQa4J )
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
                                                CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC GỌI LÀ CỜ TỔ QUỐC HAY KHÔNG ?
                                           Câu trả lời là KHÔNG trên quan điểm của Cộng Sản Việt Nam và cuả cả Cộng Sản Quốc Tế


1/ CỜ ĐỎ SAO VÀNG KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ CỜ TỔ QUỐC VN THEO NHƯ CÁCH LẬP LUẬN CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM
LẬP LUẬN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÁNH ĐỒNG TỔ QUỐC VN CÓ NGHĨA LÀ SỰ CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THEO CHỦ THUYẾT MÁC LÊ-NIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Xin coi phần tóm tắt lập luận của đảng Cộng Sản Việt Nam để đối chọi lại với đề nghị của một số nhân sĩ trong nước về chủ trương “ Tổ quốc cao hơn Nhà nước và chế độ”, Tổ quốc “không mang ý thức hệ ” “ Tổ quốc Việt Nam là cội nguồn chung của mọi người Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Vì thế, dĩ nhiên Tổ quốc không thể mang một ý thức hệ tư tưởng nào cả”…cũng như để chống lại những lập luận đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN..trong bài viết: TỔ QUỐC KHÔNG THỂ KHÔNG GẮN VỚI CHẾ ĐỘ XÃ HỘI  ( http://www.caobang.gov.vn/news/60.cb ) Vào ngày 29/05/2013 - 10:33


“….trên một số trang mạng, hay blog cá nhân hoặc thông qua một số hãng thông tấn, báo chí nước ngoài có người viết bài gọi là để “góp ý” vào Dự thảo Hiến pháp, song thực chất là truyền bá những ý kiến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), kêu gọi thực hiện đa đảng chính trị đối lập ở Việt Nam. Một số người đòi xóa bỏ Điều 4 trong Dự thảo Hiến pháp Để đưa ra những căn cứ đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN, có người lập luận rằng: “Tổ quốc phải cao hơn Nhà nước và chế độ”; rằng: “Tổ quốc Việt Nam là cội nguồn chung của mọi người Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Vì thế, dĩ nhiên Tổ quốc không thể mang một ý thức hệ tư tưởng nào cả”…
Vậy quan điểm “Tổ quốc cao hơn Nhà nước và chế độ”, Tổ quốc “không mang ý thức hệ” có đúng không? Và mục đích của việc nêu ra những quan điểm này là gì ? về vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN; đòi “phi chính trị hóa quân đội”……
Không ai có thể phủ nhận được rằng: Tổ quốc Việt Nam ngày nay là thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và thắng lợi của các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại do Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. ….Thật ra, khi nói Tổ quốc không mang ý thức hệ thì “thông điệp” chủ yếu ở đây là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta, phủ nhận chủ nghĩa Mác -Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà thôi…… Ngày nay, chủ nghĩa Mác - Lê-nin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng và của dân tộc ta. Bởi vậy, viện cớ “Tổ quốc không mang ý thức hệ” để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN nói chung, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng là không thuyết phục. Đó chính là sự phủ nhận lịch sử đấu tranh cách mạng của cả dân tộc, phủ nhận ý chí, nguyện vọng, niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vào tương lai của dân tộc.”


Kết Luận : Theo cách lập luận của đảng Cộng Sản VN thì :
Tổ Quốc VN – Theo cách gọi áp đặt của CS VN là sự hiện diện cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam đang cầm quyền với chủ thuyết Mác Lê-Nin và tư tưởng Hồ chí Minh.
( Do đó hành động chống lại Đảng Cộng Sản VN thì bị CS VN đánh đồng với hành động phản quốc)
Do đó : Cờ Đỏ sao vàng là cờ Tổ Quốc VN  theo cách gọi của đảng CS VN = Cờ đỏ sao vàng là cờ ( riêng)  của Đảng Cộng Sản VN đang cầm quyền với chủ thuyết Mác Lê-Nin và tư tưởng Hồ chí Minh
( Theo cách lập luận này. Thì một khi đảng Cộng Sản VN hết cầm quyền thì cờ đỏ sao vàng tất nhiên cũng không còn lý do gì để tiếp tục hiện diện trên đất nước VN nữa )
Mà: Đảng Cộng Sản VN với chủ thuyết Mác Lê-Nin là một bộ phận của Cộng Sản Quốc Tế.
Cho nên : Cờ đỏ sao vàng là cờ Tổ Quốc VN theo cách gọi của CS VN = Cờ đỏ sao vàng của đảng Cộng Sản VN đang cầm quyền với chủ thuyết Mác Lê-Nin = Cờ của một bộ phận của Cộng Sản Quốc Tế.

= Cờ đỏ sao vàng là cờ Tổ Quốc VN theo cách gọi áp đặt của CS VN thật ra là cờ của một bộ phận của Cộng Sản Quốc Tế.

                                                                                                       -0-

2/ CỜ ĐỎ SAO VÀNG KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ CỜ TỔ QUỐC VIỆT NAM THEO LẬP LUẬN CỦA CỘNG SẢN QUỐC TẾ
Xin mọi người hãy vào đọc Tuyên Ngôn của Đảng Cộng Sản ( Quốc Tế )
                                                       ( https://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1840s/tuyen/phan_02.htm )
                                                                                              C.Mác và Ph.Ănggen
                                                                                       Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

                                                                                                      Phần II
                                                                                Những người vô sản và những người cộng sản.…..Ngoài ra, người ta còn buộc tội những người cộng sản là muốn xoả bỏ tổ quốc, xoá bỏ dân tộc.
Công nhân không có tổ quốc. Người ta không thể cướp của họ cái mà họ không có. Vì giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc[9], phải tự mình giành dân tộc, tuy hoàn toàn không phải theo cái nghĩa như giai cấp tư sản hiểu.
Với sự phát triển của giai cấp tư sản, tự do buôn bán, thị trường thế giới sự đồng đều của sản xuất công nghiệp và những điều kiện sinh hoạt thích ứng với nền sản xuất ấy thì những sự cách biệt dân tộc và những sự đối lập giữa nhân dân các nước cũng ngày càng mất đi.
Sự thống trị của giai cấp vô sản sẽ càng làm cho những sự cách biệt và những sự đối lập mất đi nhanh hơn. Hành động chung của giai cấp vô sản, ít ra là ở những nước văn minh, là một trong những điều kiện đầu tiên cho sự giải phóng của họ.
Hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác cũng sẽ bị xoá bỏ.
Khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù địch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo.
 
                                                                                                        -0-

Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản Quốc Tế do hai ông tổ Cộng Sản là  C.Mác và Ph.Ănggen đã khẳng định rõ ràng : Giai cấp công nhân ( Giai cấp vô sản mà sau này Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin thêm yếu tố nông dân vô gọi là giai cấp công nông) không có tổ quốc.
Trong khi đó .Cộng Sản  Việt Nam nói riêng và các Đảng Cộng Sản khác trên thế giới đều khẳng định trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và với những nguyên lý của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản :


 ( http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List=f73cebc3-9669-400e-b5fd-9e63a89949f0&ID=1654 )

..Ở Việt Nam, ngay từ những năm 1929 - 1930, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã được các chiến sĩ Cộng sản nghiên cứu và phổ biến cho nhau. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và với những nguyên lý của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Những thắng lợi lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chứng tỏ rằng, Đảng ta luôn vận dụng một cách sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản và điều kiện cụ thể của nước ta.

Theo Điều 4 của Hiến pháp Việt Nam 2013 khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng lên Nhà nước và xã hội:


“ Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam….”
(https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam )

Đảng Cộng Sản VN theo chủ thuyết Mác Lê-Nin, là đảng đại diện cho giai cấp Công Nhân (Theo cách nói của  C.Mác và Ph.Ănggen ) và giai cấp Nông Dân ( theo cách nói của Lê-Nin và Mao).Nền tảng của Chủ thuyết Mác Lê-Nin là tuyên ngôn Cộng Sản cuả C.Mác và Ph.Ănggen .Mà hai ông tổ Cộng Sản này khẳng định rất rõ ràng là giai cấp Công Nhân không có tổ quốc = Giai cấp Công nông mà Đảng Cộng Sản đứng ra lãnh đạo không có tổ quốc. Cuộc chiến đấu tranh giai cấp cũa Cộng Sản Quốc Tế là đấu tranh giai cấp giữa giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột ( Giai cấp công nông ). Chứ không phải là cuộc chiến giữa các dân tộc hoặc giữa các quốc gia
Do đó : Trong “ Tuyên Ngôn của Đảng Cộng Sản “ của hai ông tổ Cộng Sản là C.Mác và Ph. Ăng-ghen đã khẳng định Công Nhân không có tổ quốc. Vậy thì Đảng Cộng Sản là Đảng đại diện cho giai cấp công nhân và trung thành tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản quốc tế thì Đảng CS VN cũng không có tổ quốc. Cờ đỏ sao vàng được Đảng Cộng Sản VN gọi là cờ Tổ Quốc đúng ra chỉ có thể gọi là cờ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam; hoặc : Cờ của Cộng Sản (Quốc tế).

                                                                                                          -0-

                                                                 https://www.marxists.org/vietnamese/...en/phan_02.htm 
                                                                                           + C.Mác và Ph.Ănggen

                                                                                      Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản


                                                                                                         -0-

Như vậy con người Cộng Sản trong Tuyên ngôn cuả Đảng Cộng Sản do 2 ông tổ Cộng Sản là C.Mác và Ph.Ănggen ấn định là những người Cộng Sản đấu tranh những lợi ích không phụ thuộc vào dân tộc = Đấu tranh cho những lợi ích cuả giai cấp.

Những người Cộng Sản đấu tranh những lợi ích không phụ thuộc vào dân tộc có nghĩa những người Cộng Sản đấu tranh những lợi ích không phải cho quốc gia; cho dân tộc. Mà chỉ đấu tranh cho những lợi ích của Đảng Cộng Sản.

Do đó, cờ đỏ sao vàng không thể nào gọi là lá cờ cuả dân tộc Việt Nam. Mà chỉ có thể là cờ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam phát xuất từ Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế

                                                                                                            -0-

Từ khi có loài người là có chiến tranh, đa phần các cuộc chiến là giữa các sắc tộc, bộ tộc hoặc giữa các quốc gia. Trong đó những quốc gia chống nhau gồm tất cả các giai cấp của một quốc gia này tập hợp lại để chống lại lực lượng của một quốc gia khác; cũng bao gồm các giai cấp của quốc gia đó.

Các giai cấp, các thành phần công dân của mỗi quốc gia nào đó chung sức cùng nhau chiến đấu là vì quyền lợi của quốc gia họ -Quốc gia; có nghĩa là một đất nước bao hồm đủ loại hạng người , đủ mọi thành phần, đủ mọi giai cấp...cùng chung sống với nhau; cùng một ngôn ngữ, cùng một văn hoá. cùng một lịch sử, cùng một quyền lợi chung...Ta gọi đó là tổ quốc.

Nhưng từ khi có chủ thuyết Cộng Sản Mác Ăngghen ra đời được thực hành với chủ trương dùng bạo lực của Lê Nin - thủ lãnh Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế - thì Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế khai sinh ra một thể loại chiến tranh mới: Đó là chiến tranh giai cấp. Chủ thuyết Cộng Sản cổ súy cho một loại giai cấp - Mà Mác-Lê Nin gọi là giai cấp bị bóc lột. Được đặt tên là giai cấp vô sản = Giai cấp công nhân và nông dân - của mỗi một quốc gia chống lại - và tìm cách lật đổ giai cấp cầm quyền lãnh đạo của quốc gia đó, được Mác Lê Nin đặt tên là giai cấp bóc lột.

 DO ĐÓ, CUỘC CHIẾN CỦA CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ LÀ CUỘC CHIẾN ĐẤU TRANH GIAI CẤP, GIỮA GIAI CẤP BỊ BÓC LỘT CỦA MỖI QUỐC GIA TÌM ĐỦ MỌI CÁCH LẬT ĐỔ GIAI CẤP BÓC LỘT ĐANG CẦM QUYỀN CỦA CHÍNH QUỐC GIA ĐÓ, VÀ GIAI CẤP VÔ SẢN BỊ BÓC LỘT CUẢ NHỮNG QUỐC GIA ĐÓ LIÊN KẾT VỚI NHAU TRONG KHỐI CỘNG SẢN QUỐC TẾ; KHÔNG HỀ PHÂN BIỆT RANH GIỚI QUỐC GIA = CUỘC CHIẾN XÁC ĐỊNH CHIẾN TUYẾN GIỮA HAI GIAI CẤP BÓC LỘT VÀ BỊ BÓC LỘT. KHÔNG CÓ CHIẾN TUYẾN GIỮA CÁC QUỐC GIA =KHÔNG CÓ CHIẾN TUYẾN GIỮA CÁC TỔ QUỐC =CUỘC CHIẾN TRANH CỦA CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ LÀ VÌ QUYỀN LỢI CỦA GIAI CẤP BỊ BÓC LỘT. HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM VÌ TỔ QUỐC = CUỘC CHIẾN ĐẤU CỦA CÁC "CHIẾN SĨ" CỘNG SẢN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN ĐẤU VÔ TỔ QUỐC


Hãy nhìn các hình Cộng Sản Việt Nam đấu tố điền chủ trong chiến dịch cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam sau 1954 sẽ rõ cuộc chiến vô tổ quốc của Đảng Cộng Sản VN giết đồng bào ruột thịt của mình ngay chính trên quê hương của mình; dưới hình các lãnh tụ ngoại bang như Malenkov của Liên Sô; Mao Trạch đông của Tàu Cộng.. theo luật đấu tranh giai cấp của chủ thuyết ngoại bang Mác-Lê Nin ….thì làm sao gọi là cuộc chiến cho tổ quốc được. Chỉ có thể gọi là cuộc chiến đấu tranh cho giai cấp mà thôi.

 Vậy cuộc chiến mà Đảng Cộng Sản VN gọi là "chiến đấu cho độc lập và thống nhất tổ quốc" thì sao. Thật ra, đó chỉ là một cuộc chiến Cộng Sản hoá đất nước núp dưới danh nghĩa độc lập và thống nhất tổ quốc vì chủ trương, chỉ thị của Cộng Sản Quốc Tế là các cuộc đấu tranh tại mỗi nước phải ràng buộc vào nguyên tắc của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, phát xuất từ Liên Sô.

Những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lê Nin trong vấn đề giải phóng thuộc địa đã được chứng minh trong quá trình đấu tranh giải phóng của các dân tộc phương Đông. Chính Cách Mạng Tháng Mười đã thúc đẩy mạnh cuộc đấu tranh đó và sự tồn tại của Liên Xô đã là một nhân tố lịch sử quan trọng làm cho cuộc đấu tranh đó phát triển nhanh chóng.(Xin đọc thêm trong:  Cách Mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc Phương Đông (1) (6-11-1957) https://tennguoidepnhat.net/2012/05/09/cach-mang-thang-muoi-va-su-nghiep-giai-phong-cac-dan-toc-phuong-dong-1-6-11-1957/ ).

Còn những người theo Cộng Sản chiến đấu mà không hề biết mình đang chiến đấu cho chương trình Cộng Sản hoá đất nước mà cứ lầm tưởng họ đang chiến đấu cho tổ quốc thì sao ? Hãy đọc lời khuyên "yêu tổ quốc" của Đảng Cộng Sản VN thì rõ:


 ̣                                              ( http://phailentieng.blogspot.com/2015/10/su-khac-biet-cua-chu-yeu-nuoc-ang-chi.html )

Hiển nhiên. khẩu hiệu chiến đấu cho Tổ Quốc cuả người Cộng Sản VN chỉ là cái vỏ, còn cái ruột mới là chiến đấu cho chủ thuyết Cộng Sản, chiến đấu để Cộng Sản hoá đất nước, để nhuộm đỏ đất nước VN.
 Cái vỏ chiến đấu cho tổ quốc có dầy bao nhiêu vẫn là cái vỏ. Chiến đấu để Cộng Sản hoá đất nước là cái cốt lõi. Cái lõi dầu có nhỏ bao nhiêu đi nữa vẫn là cái cốt lõi .
Sau khi thành trì Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Sô tự giác xụp đổ, chủ thuyết Cộng Sản trở nên không tưởng và vô nhân đạo. Cộng Sản Việt Nam vội vảng quay trở lại cái vỏ Tổ Quốc, Quốc Gia, Dân Tộc khá lớn mà chúng đã từng khoác lên trước kia để bịp bợm nhân dân.

Trước kia CS VN chỉ một mực chú trọng đến lý tưởng ý thức hệ. Sau khi Liên Sô xụp đổ, những tượng đài anh hùng dân tộc lúc đó mới được bắt đầu xây lên tại VN.  

Còn lá cờ đỏ sao vàng cũng vậy, trước kia thì gọi: Cờ vàng sao quét loài đế phong trời Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa. Sau khi Liên Sô xụp đổ thì gọi cờ đỏ sao vàng là cờ tổ quốc.

Đảng Cộng Sản trước nguy cơ trước sau gì cũng bị cáo chung. Đã tìm đường "hạ cánh an toàn" . Một phương pháp tốt nhất mà các đảng viên CS cầm quyên chủ trương là đảng Cộng Sản VN sẽ không còn, nhưng không bị tiêu diệt, chỉ sửa đổi tên họ. Các đảng viên Cộng Sản vẫ̉n nắm quyền tuy cái tên đảng Cộng Sản không còn VÀ CỜ ĐỎ SAO VÀNG VẪN TỒN TẠI. Quyền lợi cuả các cán bộ Cộng Sản vẫn không hề bị mất.
Đảng Cộng Sản VN ngày nay nhân danh tổ quốc để bảo vệ cờ đỏ sao vàng. Chúng nó nói: Cờ đỏ sao vàng đại diện cho đất nước VN và 80 triệu dân VN. Các tổ chức chống cộng tại hải ngoại đòi triệt cờ đỏ sao vàng là chống lại toàn thể nhân dân và tổ quốc VN.
Vậy chứ cờ vàng ba sọc đỏ đứt đoạn ( Cờ quẻ Ly) là lá cờ đại diên duy nhất cho toàn thể nhân dân VN và đất nước VN dưới thời Vua Bảo Đại, Việt Minh Cộng Sản tự ý giật bỏ cờ quẻ ly để cướp chính quyền thì có phải khi đó Việt Minh chống lại toàn thể nhân dân VN và tổ quốc VN hay không?

Cộng Sản Việt Nam lấy quyền gì mà lên án những người đòi dẹ́p bỏ cờ đỏ sao vàng là chống lại nhân dân VN, chống lại tổ quốc VN khi mà chính chúng nó dẹp bỏ lá cờ vàng ba sọc đỏ đứt đoạn đại diện cho toàn thể nhân dân và tổ quốc VN trong vụ việc cướp chính quyền tháng 8/1945, lá cờ mà toàn thể thế giới biết rõ là của chính thể Quân Chủ Lập Hiến của Vua Bảo Đại và Thủ Tướng Trần Trọng Kim và cũng là lá cờ duy nhất đại diện cho đất nước Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt nam lúc đó ?

 Cộng Sản VN khẳng định lá cờ đỏ sao vàng đựợc toàn thể thế giới công nhận, đụng vào cờ đỏ sao vàng là bất hợp pháp
Vậy thì số lượng các quốc gia trên thế giới công nhận cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hoà trước kia nhiều hơn hẳn số lượng các quốc gia trong khối XHCN cộng nhận cờ đỏ sao vàng của Bắc VN. Tại sao Cộng Sản VN trước 1975 vẫn phủ nhận cờ vàng ba sọc đỏ?

Cộng Sản VN lấy quyền gì lên án những người đòi dẹp bỏ cờ đỏ sao vàng vì cờ đó được thế giới công nhận trong khi tuyệt đại đa số các nước trên thế giới khi trước công nhận cờ vàng nhiều hơn cờ đỏ; nhưng CS VN lúc đó vẫn muốn dẹp bỏ cờ vàng ?

Chiêu gần đây nhất của Cộng Sản VN là chiêu bài dân chủ dùng để đối chọi lại các tổ chức đấu tranh dân chủ tại hải ngoại đòi giải thể đảng CS VN, là tổ chức trưng cầu dân ý vừa cả dân VN trong nước và người Việt tại hải ngoại để chọn cờ. Lá cờ nào được đa số ủng hộ thì sẽ lá cờ cho một thể chế dân chủ hậu Cộng Sản trong tương lai.
Đưa ra cái chiêu"dân chủ" này thì CS VN chắc chắn sẽ có quyền lưu lại lá cờ đỏ sao vàng trong thể chế dân chủ hậu Cộng Sản vì hầu hết nhân dân VN trong nước ngày nay quen với hình ảnh cờ đỏ sao vàng hơn là hình ảnh cờ vàng ba sọc đỏ. Còn cảm tình với cờ vàng ba sọc đỏ chỉ có người Việt tại hải ngoại và thiểu số những người lớn tuổi tại miền Nam VN khi trước.
Chiêu thức "dân chủ" này được Cộng Sản VN tung ra để chuẩn bị cho chiêu bài hạ cánh an toàn hậu Cộng Sản, đảng CS VN sẽ không còn tên nhưng những cựu đảng viên CS VN vẫn nắm quyền và cờ đỏ sao vàng vẫn tồn tại vì đã được đa số nhân dân chọn lựa.
Nhưng trước đó, vào tháng 8/1945, khi Việt Minh Cộng Sản cướp chính quyền, giật độc lập từ một chính thể Quốc Gia (Không Cộng Sản), chúng nó đã dẹp bỏ một lá cờ mà tuyệt đại đa số nhân dân VN khi ấy biết đến là lá cờ vàng ba sọc đỏ đứt đoạn (Cờ Quẻ Ly) để treo lên một lá cờ đỏ sao vàng hoàn toàn xa lạ với nhân dân VN.
Lá cờ đỏ sao vàng khi đó cuả Cộng Sản VN có được đại đa số ý kiến của nhân dân VN chọn lựa và chấp nhận hay không mà CS VN dùng làm quốc kỳ?

Cộng Sản VN lấy quyền gì mà yêu cầu lá cờ cuả một chính thể hậu Cộng Sản tương lai phải được đa số nhân dân VN chấp thuậ́n trong một cuộc trưng cầu dân ý khi lá cờ đỏ sao vàng vào năm 1945 chỉ được thiểu số đảng viên CS VN biết đến và hoàn toàn xa lạ với đại đa số nhân dân VN. Và cũng không hề được chọn lựa do một cuộc trưng cầu dân ý gì cả nhưng vẫn được thiểu số đảng viên cộng sản đó dùng làm quốc kỳ?

Cộng Sản Việt Nam nếu cáo chung thì không phải chỉ có một lá cờ búa liềm bị chôn theo chủ thuyết Mác-Lê Nin bị đào thải của nó. mà chính lá cờ đỏ sao vàng cũng phải bị vất bỏ vào sọt rác của lịch sử.

Vì cả hai lá cờ màu đỏ của đảng Cộng Sản VN, cờ đỏ búa liềm vàng và cả cở đỏ sao vàng đều là sản phẩm của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế .Hoàn toàn không có lá cờ đỏ nào mang tính chất dân tộc Việt Nam cả .


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
         SƠ ĐỒ TÓM TẮT CỘI NGUỒN CỘNG SẢN QUỐC TẾ CỦA QUỐC KỲ CỘNG SẢN VIỆT NAM NỀN ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH QUA 3 THẾ HỆ

1/Thế hệ thứ nhất : Liên Xô cũ :
Sao vàng - cạnh cong bầu hoặc cạnh thẳng - có búa liềm hoặc không có búa liềm bên trong ngôi sao ..trên nền đỏ là một trong các biểu tượng cho giai cấp vô sản của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế (Liên Xô cũ).
- Tổng bí thư đầu tiên của đảng Cộng Sản Việt Nam Trần Phú chắc hẳn là đã nhìn thấy biểu tượng tiêu biểu cho giai cấp vô sản này khi được cử đi học tại trường Đại học Đông phương tại Liên Xô cũ vào năm 1927. Cho nên khi ông ta về nước hoạt động vào năm 1930 cho đến khi qua đời vào năm 1931. Ông ta đã luôn luôn căn dặn các đồng chí dưới quyền: " Lá cờ cho một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai phải là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ".
Và Lê Quang Sô - Một trong hai người được xác nhận đã tạo ra lá cờ đỏ sao vàng cho Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đã cho biết sỡ dĩ ông ta tạo ra mẫu cờ nền đỏ sao vàng là nghe theo lời căn dặn của cựu tổng bí thư đảng đầu tiên của Cộng Sản Việt Nam Trần Phú.
- Một cán bộ Cộng Sản Việt Nam khác là Nguyễn Thị Minh Khai khi từ Liên Xô cũ trở về Việt Nam hoạt động từ năm 1936 . Chắc chắn bà ta đã nhìn thấy loại cờ đỏ sao vàng này tại Liên Sô cũ khi bà ta đi dự  Đại Hội VII Quốc Tế Cộng Sản tại Moskva vào năm 1934...Đồng thời bà ta cũng nghe lại lời Tổng Bí Thư Trần phú căn dặn " Lá cờ của một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai phải là cờ đỏ sao vàng năm cánh ".. Cho nên Minh Khai đã gợi ý cho Nguyễn Hữu Tiến vẽ ra cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa nền đỏ sao vàng.

2/ Thế hệ thứ hai: Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng .Đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa búa liềm màu đen trong ngôi sao được dùng trong thời kỳ chiến tranh Quốc Cộng tại Trung Hoa 1927-1949. Phát xuất từ cờ Chinese Soviet State tại Quý Châu (Guizhou) và Tứ Xuyên (Sichuan) vào tháng 4/1927 . Và được chính thức xử dụng lần đầu tiên trong vụ nổi dậy “ Vụ thu hoạch mùa thu/ Autumn Harves Uprising 09/1927” tại Hồ Nam/Hunan ..Chắc chắn là lá cờ này bắt nguồn từ cờ đỏ sao vàng có chứa búa liềm trong ngôi sao của Liên Sô cũ vì Cộng Sản Trung Hoa bắt nguồn từ Liên Xô cũ.


Ṃột số đơn vị trong Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng dùng Hiệu Kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh nhưng không có buá liềm đen nằm trong ngôi sao vàng. Những đội quân này được thành lập để chống quân Tưởng Giới Thạch và chống luôn cả quân Nhật theo đường lối chiến tranh du kích sau khi Hồng Quân Trung Cộng thành lập nước " Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa " (Chinese Soviet Republic) và có dùng biểu tượng ngôi sao vàng năm cánh nhưng không có buá liềm trong ngôi sao.Những đội quân này mang tên People's Revolutionary Army/Quân đội Cách Mạng Nhân Dân. Một trong những đội quân mang tên này là đội quân cuả tỉnh Phúc Kiến
Vì lẽ đó, Cho nên đôi khi Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc Cộng được gọi là People's Revolutionar Army/Quân đội Cách mạng Nhân Dân. Trong khi tên chính thức khi đó là Hồng Quân Công Nông Trung Hoa/The Chinese Workers' and Peasants' Red ArmyTrụ sở Chinese Soviet Republic/ Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa.. được Hồng Quân Trung Cộng thành lập vào tháng 11/1931. Trước đó là Jiangxi Soviet/Xô Viết Giang Tây..còn trước đó nữa là Jiangxi Fujian Soviet/ Xô Viết Giang Tây và Phúc Kiến..có dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh nhưng không có hình buá liềm đen trong ngôi sao

- Lê Quang Sô, một cán bộ Cộng Sản Việt Nam chắc chắn đã nhìn thấy lá cờ này được Hồng Quân Trung Cộng xử dụng khi ông ta qua Trung Hoa học chiến tranh du kích vào năm 1927.Đó là một trong hai lý do tại sao ông ta vẽ ra lá cờ Nam Kỳ khởi nghĩa nền đỏ sao vàng.
- Cán bộ Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Thị Minh Khai. Trước khi qua Liên Sô cũ năm 1934 để dự Đại hội Quốc Tế Cộng Sản. Thì chắc chắn bà ta cũng đã thấy loại cờ đỏ sao vàng này mà hồng quân Trung Cộng dùng vào khi đó khi bà ta có mặt tại Hương Cảng vào năm 1930 để làm thư ký cho Nguyễn Ái Quốc/ Nguyễn tất Thành ở văn phòng chi nhánh Đông Phương Bộ của Quốc tế Cộng sản...Đó cũng là 1 trong 3 lý do tại sao bà ta đã gợi ý cho Nguyễn Hữu Tiến vẽ cờ Nam Kỳ khởi nghĩa nền đỏ sao vàng.
- Hồ Chí Minh / Hồ Quang chắc chắn 100% đã phục vụ dưới đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng này khi ông ta là Thiếu Tá phụ trách điện đài trong Bát lộ quân Hồng Quân Trung Cộng của Tướng Chu Đức vào các năm 1938 - 1939. Đó là lý do tại sao khi ông ta ở tận Quế Lâm Trung Hoa ngay tại văn phòng cuả Bát lộ Quân Hồng Quân Trung Cộng... Vừa mới nghe tin qua radio có cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong Nam Kỳ khởi Nghĩa tại tận Mỹ Tho Nam Việt Nam vào tháng 11/1940..Không biết rõ ngôi sao vàng trong lá cờ đỏ của Nam Kỳ khởi nghĩa cạnh thẳng hay bầu; nằm giữa hay góc lá cờ..mà ông ta vội vàng sai người mua giấy đỏ và vàng. Cắt và dán tạo ra ngay một lá cờ nền đỏ sao vàng năm cánh cạnh bầu y như đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng - duy chỉ không có hình búa liềm trong ngôi sao - và cũng vô tình y hệt như cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở tận xa lơ xa lắc tại Việt Nam. Sau đó ông ta luôn luôn treo lá cờ đỏ sao vàng cạnh bầu y hệt theo đúng mẫu mã cuả Hồng Quân Trung Cộng này trong các lớp học dạy chính trị cho các đảng viên Cộng Sản từ Việt Nam qua tại làng Nậm Quang, huyện Tĩnh Tây; Quảng Tây Trung Hoa. Như muốn nhắc nhở cho tất cả các đảng viên Cộng Sản Việt Nam nòng cốt được đào tạo rằng : Lá cờ cuả một mặt trận của Cộng Sản Việt Nam trong tương lai chắc chắn là phải lá cờ (lai căng Trung Cộng) này.. Và cũng để chắc chắn lá cờ mang nguồn gốc từ Liên Xô và đang được Hồng Quân Trung Cộng dùng này phải là lá cờ của một măt trận chính thức của Đảng Cộng Sản VN . Chính Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang nó về để treo lên trong buổi thành lập mặt trận Việt Minh vào ngày 19/05/ 1941. Khôi hài thay, lá cờ đỏ sao vàng mà Hồ Chí Minh/ Hồ Quang lật đật sáng tác tại Quế Lâm ; Quảng Châu Trung Hoa thì  giống y như lá cờ đỏ sao vàng của Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Mỹ Tho Việt Nam. Nói cách khác. Lá cờ của mặt trận Việt Minh - Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu - thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1941 tại Pắc Bó do Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang về  giống y như cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa   .Nguyên nhân là vì : Cờ Nam Kỳ khởi nghĩa lai căng cờ đỏ sao vàng có nguồn từ Liên Xô cũ. Còn cờ cuả mặt trận Việt Minh có nguồn gốc lai căng từ đảng kỳ hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng. Mà đảng kỳ nền đỏ sao vàng cuả hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng lại bắt nguồn từ cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ. Do đó. Cờ Nam Kỳ khởi nghĩa cuả Trần Phú và cờ mặt trận Việt Minh cuả Hồ chí Minh/Hồ Quang giống y hệt nhau

3/ Thế hệ thứ ba : Đảng Cộng Sản Việt Nam.

A/ Cờ đỏ sao vàng có lộng hình buá liềm vào đầu năm 1930(Hình chỉ mang tính cách minh hoạ. Vì không nói rõ ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hay bầu. “Lồng trên hình búa liềm “ thì không rõ là hình búa liềm nằm lọt trong ngôi sao hay hình búa liềm lớn nằm chồng trước ngôi sao ... Và búa liềm màu gì..)
Nhưng theo lịch sử thì vào năm 1930 . Tại biên giới Việt Hoa .Có quân Cộng Sản Việt Nam họat động chung với quân đoàn số 7 của Hồng quân công nông Trung Cộng, gọi tắt là Hồng thất quân; dưới sự chỉ huy của cán bộ CS Trung Cộng Đặng tiểu Bình. Tất nhiên là cùng phục vụ dưới đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa hình búa liềm đen ở giữa. Do đó; có thể coi hình trên là loại cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm mà đảng Cộng Sản Việt nam dùng vào đầu thập niên 1930)

B/ Cờ đỏ sao vàng thời gian Nam Kỳ khởi nghĩa 23/11/1940( Căn cứ vào hình vẽ ông Nguyễn hữu Tiến vẽ cờ Nam Kỳ Khởi nghĩa . Thì ngôi sao vàng trong lá cờ NKKN này hình cong bầu. Cũng y hệt như cờ cuả mặt trận Việt Minh do hồ chí Minh/Hồ Quang mang về từ Trung Hoa sau đó. Đó là lý do tại sao quốc kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu..thì có người cho rằng là do phát xuất từ cờ Nam Kỳ khởi nghĩa..Nhưng cũng có kẻ cho rằng là do cờ cuả Hồ chí Minh/Hồ Quang mang về từ Trung Hoa)
* - Cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa nền đỏ sao vàng do Nguyễn Hữu Tiến vẽ theo gợi ý của Nguyễn Thị Minh Khai là vì Minh Khai nghe theo lời căn dặn của Trần Phú. Và đồng thời Minh Khai cũng từng nhìn thấy loại cờ này tại Liên Sô cũ và tại Trung Cộng
* - Cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa do Lê Quang Sô vẽ theo lời căn dặn của Trần Phú. Và cũng do chính Lê Quang Sô nhìn thấy loại cờ này khi qua Trung Cộng học chiến tranh du kích.
*- Cờ do Hồ Chí Minh/Hồ Quang tạo ra một cách khẩn cấp theo đúng mẫu mã của đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng tại ngay tại văn phòng cuả Bát lộ Quân Hồng Quân Trung Cộng, tại Quế Lâm; Trung Hoa khi vừa nghe tin có cờ đỏ sao vàng xuất hiện tại Mỹ Tho Việt Nam trong Nam Kỳ Khởi Nghĩa
LÝ DO : NGUYÊN NHÂN TẠI SAO BA LÁ CỜ ĐƯỢC SÁNG TÁC TẠI BA NƠI RẤT XA NHAU CỦA 3 NGƯỜI RẤT KHÁC NHAU NHƯNG LẠI GIỐNG Y HỆT NHAU ?? LÝ DO CHỈ CÓ THỂ LÀ TẠI VÌ NHỮNG TÁC GIẢ CỘNG SẢN VIỆT NAM VẼ KIỂU ĐÓ CÙNG CÓ MỘT TƯ TƯỞNG SAO CHÉP MỘT MẪU CỜ ĐÃ CÓ MẶT TỪ CỘNG SẢN NGA RỒI QUA CỘNG SẢN TÀU .

C/ Cờ mặt trận Việt Minh 19/05/1941Cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu của mặt trận Việt Minh được thành lập tại hang Pắc Bó ngày 19/05/1941 . Lá cờ đỏ sao vàng này có bài viết khẳng định là do từ cờ đỏ sao vàng trong Nam Kỳ khởi nghĩa cuả Nguyễn hữu Tiến . Có báo Cộng Sản khẳng định là do từ cờ đỏ sao vàng trong Nam Kỳ khởi nghĩa của Lê quang Sô , Và cũng có cán bộ Cộng Sản Việt Nam khẳng định là do Hồ chí Minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước
Nói cách khác. Cờ của mặt trận Việt Minh y hệt như cả ba lá cờ trước đó ..của Lê Quang Sô..của Nguyễn Hữu Tiến và cả của Hồ Chí Minh/Hồ Quang.
Tại sao cả 3 người ở 3 nơi khác nhau nhưng cùng có tư tưởng giống nhau về mẫu mã của 1 lá cờ ?
Là vì các ý tưởng đó phát xuất từ một nguồn gốc duy nhất: Đó là lá cờ đỏ sao vàng tiêu biểu cho giai cấp vô sản cuả đệ tam quốc tế . Đầu tiên là có từ Liên Xô cũ rồi sau đó qua Tàu Cộng.

D/ Quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt NamCờ của mặt trận Việt Minh 1941 - Phát xuất từ mẫu mã cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu cuả Hồng Quân Trung Cộng -..trở thành quốc kỳ đầu tiên của Cộng Sản Việt Nam (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) vào năm 1945.

Dù rằng cờ cuả mặt trận Việt Minh mà Hồ chí Minh /Hồ Quang từ Trung Hoa mang về Việt Nam là cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao như đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng. Nhưng ta có thể chắc chắn đó là loại cờ có nguồn gốc phát xuất từ Trung Cộng. Hãy xem lá cờ đầu tiên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh; nhưng không có hình buá liềm giữa ngôi sao cuả đảng Lao động Thổ Nhĩ Kỳ  theo đường lối cuả Mao thì rõ. Nó y hệt như quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam. Vì cùng ông bố Trung Cộng


                                      Lá cờ đầu tiên của Đảng Lao Động Thổ Nhĩ Kỳ – Former flag of the Workers' Party. Có hệ tư tưởng Maoism.
                                                                        http://www.crwflags.com/fotw/flags/tr%7Dip.html 

Hình dưới là cờ của đảng Cộng Sản Thổ Nhĩ kỳ và Bắc Kurdistan theo đường lối cuả Mao (Maoist Communist Party of Turkey and Northern Kurdistan).Cũng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh; nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao.


                                                                     Maoist Communist Party of Turkey and Northern Kurdistan
                                          http://www.signalfire.org/2015/06/10/torturer-and-former-colonel-punished-by-the-maoist-communist-party-mkp/ 

Những lá cờ này là anh em với quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Vì cùng phát xuất từ ông bố Trung Cộng

Như vậy. Ta thấy rõ ràng là Quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng là một biểu tượng của Cộng Sản đệ tam quốc tế. Nó tiêu biểu cho đảng Cộng Sản, cho Xã hội chủ nghĩa (Cộng Sản đệ tam quốc tế), và cũng tiêu biểu cho 2 giai cấp công nông cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Phát xuất từ Liên Xô cũ; sau đó về tới Việt Nam thành cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa do Trần Phú. Biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ này sau đó truyền sang Trung Cộng. Và được Hồ chí Minh/Hồ Quang mang về Việt nam làm cờ cuả mặt trận Việt Minh. Sau thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Cờ đỏ sao vàng này hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. Nó không thể nào có nguồn gốc phát xuất từ cờ đỏ sao mai vàng (Cờ đỏ có một chấm tròn vàng) cuả Vua Quang Trung cho được theo cái lý lẽ ngụy biện của bọn Cộng Sản Việt Nam ngày nay xấu hổ với cái nguồn gốc Xã hội Chủ nghĩa trong qúa khứ trước kia cuả chúng nó. Vì trong định nghĩa cuả Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam đã ghi rõ :Nền cờ đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng..( https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Vi%E1%BB%87t_Nam_(hi%E1%BB%87n_nay) ). Hơn nữa :Trong buổi trả lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài vào ngày 16/07/1947. Hồ chí Minh/ Hồ Quang bộc lộ thân phận làm chư hầu cho Trung Cộng khi diễn tả ý nghĩa quốc kỳ nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam : Quốc kỳ Việt Nam có hai ý nghĩa, mầu đỏ thì quốc kỳ nhiều nước khác đều có không cần phải giải thích. Sao vàng là:Trung Quốc là một nước to lấy mặt trời làm tiêu biểu. Việt Nam là một nước nhỏ lại có quan hệ mật thiết với Trung Quốc đã mấy ngàn nǎm cho nên lấy ngôi sao làm tiêu biểu.( http://www.bqllang.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1369:nh-ng-cu-c-tr-l-i-ph-ng-v-n-bao-chi-c-a-bac-h-ph-n-2&catid=99&Itemid=743&lang=vi  ) (https://tennguoidepnhat.net/2013/08/17/nhung-cuoc-tra-loi-phong-van-bao-chi-cua-bac-ho-phan-2/  )Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
CỜ ĐỎ SAO VÀNG GIỐNG NHAU DO CÓ HỌ HÀNG BÀ CON HỆ THỐNG CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ .

Những người có bà con họ hàng với nhau mà giống nhau là do cùng chung cha mẹ. Cùng Ông Bà Nội Ngoại. Hoặc do cùng Ông Bà Cố hay cùng cụ Tổ.
Những người hoàn toàn không có bà con họ hàng với nhau mà giống nhau là do trùng hợp ngẫu nhiên.
Cờ của mỗi Quốc Gia cũng vậy. Cùng là các Quốc Gia trong khối Cộng Sản Quốc Tế. Cùng theo chủ thuyết Mác Lê Nin. Cùng có một ông tổ Cộng Sản là Các Mác. Mà cờ các quốc gia này có nền đỏ và ngôi sao vàng thì rõ ràng là có liên hệ bà con rất gần với nhau vì cùng một ông tổ Mác Lê Nin. Không thể nào gọi là vô tình trùng hợp cho được. Chỉ có cờ các quốc gia nào không có máu mủ ruột thịt với huyết thống Cộng Sản mà tương tự như cờ của một nước Cộng Sản thì mới gọi là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Cũng vậy. Quốc kỳ đầu tiên của Cộng Sản Việt Nam nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu giống y hệt như đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng tại Trung Hoa 1927-1949 thì không thể nào do trùng hợp ngẫu nhiên được. Vì cả hai lá cờ này cùng chung ông tổ Cộng Sản là Mác-Lê. Chưa kể thời gian thành hình đảng Cộng Sản Việt nam gắn liền với hoạt động của đảng Cộng Sản Trung Hoa.

A/ Những lá cờ cùng một loại cờ cuả ông tổ Cộng Sản Liên Xô từng dùng nền đỏ sao vàng cạnh thẳng. Trong đó có Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam


                 (http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/people-march-in-vladivostok-on-international-workers-day-news-photo/526763568)

Nguồn gốc nguyên thủy của cờ đỏ sao có một ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa là một trong những biểu tượng của giai cấp vô sản của phong trào Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế cuả Lê-Nin. Đã xuất hiện trong những ngày kỷ niệm ngày Lễ lao động ( Labor Day ) 01/05 của phong trào Cộng Sản đệ tam quốc tế .

Hình dưới là cờ của Liên Hiệp thanh niên Cộng Sản thuộc đảng Cộng Sản Uruguay. Cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Giữa ngôi sao là ba chử UJC viết tắt cuả Unión de la Juventud Comunista : Liên Hiệp Thiếu Niên Cộng Sản cuả đảng Cộng Sản Uruguay.Đảng Cộng Sản Uruguay thành lập từ 21/09/1920. Ba năm sau “ Cách mạng” tháng 10 tại Nga. Vào năm này Đảng Cộng Sản Việt Nam chưa thành hình. Hơn nữa Uruguay lại là một quốc gia tại Nam Mỹ. Do đó. Cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cuả Liên Hiệp Thiếu Niên Cộng Sản cuả đảng Cộng Sản Uruguay chắc chắn phát xuất từ cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ. Quốc Kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam từ năm 1955 có giống y hệt chẳng qua cũng cùng sao chép cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ


Unión de la Juventud Comunista (Communist Youth's Union) is a communist youth movement inside the Communist Party of Uruguay
                                              Cờ đỏ sao vàng cạnh thẳng cuả Liên Hiệp Thiếu Niên Cộng Sản cuả đảng Cộng Sản Uruguay
                                                                     ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/uy%7Dpcu.html )

Hình dưới : Các cựu đảng viên Đảng Cộng Sản Uruguay tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày “ Cách mạng “ tháng 10 Nga 1917-2017 với ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Điều này chứng tỏ ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ vừa là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ đồng thời cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

 
                                                                https://www.nodal.am/2017/11/comunistas-democracia-pais-uruguay/ 

Lá cờ hình dưới cũng giống y như quốc kỳ của Cộng Sản VN thời gian sau. Ba chử UEC bên trên phía phải của cờ là viết tắt từ các chử Union of Communist Students theo tiếng Bồ Đào Nha. Tạm dịch là: Nghiệp Đoàn Sinh Viên Học Sinh Cộng Sản. Nghiệp đoàn này do Đảng Cộng Sản Bồ Đào Nha lập ra vào năm 1969 (http://www.ci.uc.pt/cd25a/media/ing/ing.pcp.htm )
 Trong khi Cộng Sản Bồ Đào Nha được thành lập vào năm 1921 như là một phân bộ Bồ Đào Nha của Cộng Sản Quốc Tế - The party was founded in 1921 as the Portuguese section of the Communist International (Comintern)- ( the https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_International )
 ( https://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_Communist_Party )
 .Năm 1921 thì cờ đỏ sao vàng chưa xuất hiện tại Việt Nam..Vì đó. Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở giữa của Nghiệp Đoàn Sinh Viên Học Sinh Cộng Sản Bồ Đào Nha chắc chắn bắt nguồn từ biểu tượng sao vàng trên nền đỏ của Liên Xô cũ. Không thể nào gọi là bắt chước cờ của nước Việt Nam Cộng Sản được.


                                                                                      Union of Communist Students
                                                                     ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/pt%7Dpcp.html )
Hình dưới : Logo nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh chính gữa của quân đội Mozambique. Có nguồn gốc từ quân Mặt trận Giải phóng Mozambique hay FRELIMO. Được Liên Xô cũ; Trung Cộng; Cuba và các nước Đông Âu giúp đỡ phương tiện; vũ khí và cố vấn để chống lại sự cai trị cuả Bồ Đào Nha. Cũng như được sự hậu thuẫn cuả đảng Cộng Sản Bồ Đào Nha. Hiển nhiên; Logo nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh này ảnh hưởng tử biểu tượng nền đỏ sao vàng phát xuất từ Liên Xô cũ. Đặc biệt là giống y như cờ đỏ sao vàng của Nghiệp Đoàn Sinh Viên Học Sinh Cộng Sản Bồ Đào Nha (Union of Communist Students) . Mà hoàn toàn không có liên quan gì đến quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.


https://www.kellybadges.co.uk/cap-badges-staybrite-army-cap-badges/10355-mozambique-army---africa-star-on-red--anodised-and-enamel-staybrite-army-cap-badge.html

                                                                        https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mozambique-Army-OF-6.svg
Logo nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cuả quân đội Mozambique. Nguyên là Mặt trận Giải phóng Mozambique hay FRELIMO . Được Liên Xô cũ ; Cuba ; Đông Đức và Trung Cộng giúp đỡ các phương tiện quân sự và cố vấn cũng như sự hậu thuẫn cuả đảng Cộng Sản Bồ Đào Nha có cờ đỏ sao vàng của Nghiệp Đoàn Sinh Viên Học Sinh Cộng Sản Bồ Đào Nha (Union of Communist Students) ……….để chống lại sự cai trị cuả Bồ Đào Nha.

Phía dưới là 2 loại cờ cuả Đảng Cộng Sản Thổ Nhĩ kỳ và Bắc Kurdistan. Cũng nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng chính giữa

Hình dưới là cờ cuả Lực Lượng Các Đảng phái nhân dân tại các thành phố People's Partisan Forces. Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Partizan Halk Güçleri ; viết tắt là PHG). Thuộc đảng Cộng Sản theo đường lối của Mao tại Thổ Nhĩ Kỳ : Maoist Communist Party of Turkey (Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ : Maoist Komünist Partisi Viết tắt là MKP)


                  ( http://www.signalfire.org/2015/06/10/torturer-and-former-colonel-punished-by-the-maoist-communist-party-mkp/ )

Còn hình dưới là cờ của nhóm Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Peoples' Liberation Army . Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ : Kurtuluş Ordusu (HKO), Là một cánh quân du kích cuả Maoist Komünist Partisi (MKP) tại những vùng nông thôn. Cũng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh hơi cong bầu. Với 3 chử cái HKO trong ngôi sao vàng . Và khẩu súng AK cuả Cộng Sản Nga Tàu nằm ngang ngôi sao vàng


                                                         Flag of Halk Kurtuluş Ordusu (HKO), armed-wing of Maoist Komünist Partisi (MKP)
                                                                      https://en.wikipedia.org/wiki/File:HKO-FLAG.svg 

Hình dưới: Các du kích cuả MKP với 2 lá cờ đều là nền đỏ và có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa cuả 2 đạo quân thành phố (PHG). Và du kích tại các vùng nông thôn (HKO). Tất cã đều thuộc Đảng Cộng Sản Thổ Nhĩ kỳ và Bắc Kurdistan theo đường lối của Mao (Maoist Communist party. Tiếng Thổ Nhĩ kỳ: Maoist Komunist Partisi. Viết tắt là MKP).


                                                                    ( https://i.ytimg.com/vi/pWBK768hv30/maxresdefault.jpg )

Hiển nhiên, là vì theo đường lối cuả Mao (Maoist Communist party/Maoist Komunist Partisi: MKP)
Cho nên cả hai loại cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu của các tổ chức Cộng Sản này là do rập khuôn cờ đỏ sao vàng cuả Trung Cộng; mà nguồn gốc nguyên thủy cuả nó phát xuất từ Liên Xô cũ. Không có lý do gì mà cho rằng cả 2 lá cờ cuả Đảng Cộng Sản Thổ Nhĩ kỳ và Bắc Kurdistan là vì bắt chước quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được.

Hình dưới: Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng cuả nhóm “ Cách Mạng Vô Sản Bồ Đào Nha “ (Proletarian revolution in Portugal).Thành lập năm 1980 và hoạt động đến năm 1987. Theo hệ tư tưởng Cộng Sản Mác-Lê Nin và Mao. Do đó; biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả tổ chức này có giống với quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam là do cùng họ hàng trong hệ thống Xã Hội Chủ nghĩa. Không thể nào là do trùng hợp ngẫu nhiên cho được.

 
                                                                                      Proletarian revolution in Portugal
                                                                           Hệ tư tưởng :Communism;Marxism-Leninism;Maoism
                                                                ( https://en.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_Populares_25_de_Abril )

Hình dưới : Nhóm Dân Chủ Vô Sản (Proletarian Democracy) tại Anh. Cũng là nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh và hình người công nhân cầm búa “ đục”. Hiển nhiên. Sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả vô sản cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế


                                                                       https://proletariandemocracy.wordpress.com/page/2/ 


                                                                         ( http://china.org.cn/china/parade/node_7228212.htm )

Hình trên :Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao của một lực lượng thuộc Hồng Quân Trung Cộng : Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân ( People’s Revolutionar Army) thành lập từ năm 1934 để chống Nhật. Một trong những đội quân mang tên này là Đội quân tỉnh Phúc Kiến sau khi sát nhập vô Hồng Quân Trung Cộng tháng 1/1934


Quốc Kỳ nền đỏ sao vàng cạnh thẳng của Cộng Sản Việt Nam từ năm 1955. Giống những cờ nền đỏ sao vàng khác là có họ hàng; bà con trong hệ thống Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không phải do trùng hợp ngẫu nhiên.

Hình dưới: Cờ của Đảng Cộng Sản Singapore. Do Liên Xô thành lập năm 1930 với 2/3 phần trên là nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh ( https://www.danluan.org/tin-tuc/20150327/tran-trung-dao-ly-quang-dieu-va-chinh-sach-ngan-ngua-cs-tai-singapore ). Vào năm 1927, Cán bộ Cộng Sản Trung Hoa tới Mã Lai để thành lập đảng Cộng Sản Nanyang thân Trung Cộng cho cả Mã Lai và Tân Gia Ba. Năm 1930. Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản (Liên Sô) giải tán Đảng Cộng Sản Nanyan (thân Trung Cộng) và thành lập Đảng Cộng Sản Mã Lai + Tân Gia Ba thân Liên Xô cũ.( http://namviet.net/blog-thoisu/ly-quang-dieu-va-chinh-sach-ngan-ngua-cong-san-tai-singapore/#.V2n7wo-cHct ). Do đó - cũng như quốc kỳ của đảng Cộng Sản VN- Nền đỏ sao vàng 2/3 phía trên của cờ đảng Cộng Sản Tân Gia Ba chắc chắn là từ khuôn mẫu của một biểu tượng của Liên Xô cũ.


                                              ( https://www.reddit.com/r/vexillology/comments/3czlcj/flag_of_a_communist_singapore/)


                                                                    https://en.wikipedia.org/wiki/Young_Pioneers_of_China 
Trên : Cờ đỏ sao vàng của đoàn Thanh Niên Tiền Phong Trung Cộng; thành lập từ năm 1949.

Hình dưới là cờ đỏ có một ngôi sao vàng chính giữa của Quân đội Giải Phóng Nhân Dân Manipur( People's Liberation Army of Manipur) Phía Bắc Ấn Độ  (https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Liberation_Army_of_Manipur#Flag ). Đây là một đội quân Cộng Sản theo đường lối của Trung Cộng ( Maoist) (http://thieulongtexas.blogspot.com/2013/08/danh-sach-phe-phai-quan-su-tren-the-gioi.html )            ( http://indiatoday.intoday.in/story/manipur-people-liberation-army-maoists-kashmir-based-militants/1/154149.html ). Một tổ chức theo đường lối của Trung Cộng - Tất nhiên là do Trung Cộng viện trợ -. Cũng có tên là “Nhân Dân “ (People) , Cho nên cũng cờ đỏ sao vàng thì cũng không có gì là lạ cả. Có giống như quốc kỳ nền đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt nam là do cùng ông bố Trung Cộng. Hoàn toàn không do trùng hợp ngẫu nhiên


                                                                             Flag of the People's Liberation Army of Manipur
Cờ đỏ có một ngôi sao vàng chính giữa của Quân đội Giải Phóng Nhân Dân Manipur. Thành lập năm 1978
                                                            ( https://en.wikipedia.org/wiki/People's_Liberation_Army_of_Manipur   ).

Hình dưới : Lá cờ đỏ sao vàng của Đảng lao Động Thổ Nhĩ Kỳ-  Flag of the Workers' Party. Thành lập vào tháng 02/2015 . Đảng này bắt nguồn từ Đảng “ Cách mạng Công Nông Thổ nhĩ kỳ “ - Revolutionary Workers and Peasants Party of Turke .Theo hệ tư tưởng của Mao- Maoism (https://en.wikipedia.org/wiki/Revolutionary_Workers%27_and_Peasants%27_Party_of_Turkey ) . Đảng Cách Mạng Công Nông Thổ nhĩ Kỳ được thành lập vào năm 1971. Đến năm 1972 thì đổi tên là “ Đảng Cộng Sản Thổ nhĩ Kỳ  theo chủ thuyết Mác Lê-Nin“ - Communist Party of Turkey (Marxist-Leninist) (https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Turkey/Marxist%E2%80%93Leninist )
Một đảng phái khuynh tả theo hệ tư tưởng của Mao. Bắt nguồn từ một đảng Cộng Sản theo chủ thuyết mác Lê-Nin mà có đảng kỳ nền đỏ một ngôi sao vàng năm cánh thì chắc chắn không phải copy mẫu mã của Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam . Và cũng chẳng phải do trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng do cùng nguồn gốc Cộng Sản bắt đầu từ Liên Xô cũ rồi qua Trung Cộng.


Lá cờ đầu tiên của Đảng Công Nhân Thổ Nhĩ Kỳ - Flag of the Workers' Party( İşçi Partisi Türkiye ). Có hệ tư tưởng Maoism. Giống y hệt với quốc kỳ nền đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam vì là anh em cùng ông bố Trung Cộng
                                                                          ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/tr%7Dip.html )

Hình dưới : Cờ đỏ sao vàng cuả đảng Công Nông Thổ Nhĩ Kỳ. Thành lập năm 2010


                                                        { https://en.wikipedia.org/wiki/Workers%27_Peasants%27_Party_of_Turkey_(current)}
                                                              https://www.facebook.com/pg/turkiyeiscikoylupartisi/posts/?ref=page_internal
                                                                                           Workers' Peasants' Party of Turkey
                                                                                                  Türkiye İşçi Köylü Partisi


                                                                      İşçi Partisi'nin eski logosu ( Logo cuả đảng Công Nhân İşçi)
                                                                                  https://www.logovector.org/logo/isci-partisi/
                                                                                   İşçi Partisi (Türkiye)/Đảng İşçi (Thổ nhĩ kỳ)
                                                    ( http://www.wikisosyalizm.org/%C4%B0%C5%9F%C3%A7i_Partisi_(T%C3%BCrkiye)
                             ̣                      

                                              ( http://img04.blogcu.com/v2/images/orj/o/r/h/orhanbulunmaz/orhanbulunmaz_133352774270.jpg )

Hình dưới là cờ cuả đảng Isci Thổ nhĩ Kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh quốc kỳ cuả Thổ nhĩ Kỳ. Nó giống y hệt quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng; Nhưng hoàn toàn không phải do sự trùng hợp ngẫu nhiên; cũng không phải đảng Cộng Sản Thỗ nhĩ Kỳ bắt chước cờ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng vì là anh em cùng ông bố Trung Cộng trong hệ thống Xã Hội Chủ Nghía cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế


                                                                ( http://burdurip.blogcu.com/isci-partisi-yeni-yonetimi/813669 )

Hình dưới : Biểu ngữ ủng hộ; tỏ tinh thần đoàn kết với tổ chức chống Phát xít tại Ukraine của Liên Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Anh Quốc. Có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ.Hiển nhiên; Sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.


                                                                 https://yclbritain.wordpress.com/category/solidarity/
                                                           ( https://ukraineantifascistsolidarity.wordpress.com/page/3/ )

Hình dưới là cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cuả Đảng Lao Động Cộng Sản cuả Cộng Hoà Dominican


                                                                                  Communist Party of Labor (PCT)
                                       ( https://espressostalinist.com/category/icmlpo-unity-struggle/communist-party-of-labour-pct/ )

Hình dưới : Cờ cuả đảng Cộng Sản Dalmatian


                                                            Flag of the Dalmatian Communist Party (Partul Komunistu da Dalmatia)
                                                                            http://ib.frath.net/w/Flags_of_Dalmatia 
                                                            ( http://ib.frath.net/w/images/thumb/3/39/Dl-pol-pkd.gif/200px-Dl-pol-pkd.gif )

Hình dưới : Biểu tượng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cuả Đảng Lao Động khuynh tả dân chủ xã hội Isci Mexico theo đường lối của Mao ,chống tư bản; phong kiến.. ( https://en.wikipedia.org/wiki/Labor_Party_(Mexico)  )
 Biểu tượng này y hệt quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam từ năm 1955. Nhưng chắc chắn hoàn toàn không phải do trùng hợp ngẫu nhiên. Cũng không phải do ai bắt chước ai. Mà vì cùng là con cháu của biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả ông tổ Liên Xô cũ.


                                                                           https://tr.wikipedia.org/wiki/İşçi_Partisi_(Meksika)
 ̣                                                   ( http://www.sopitas.com/515431-lo-ratifica-tepjf-partido-del-trabajo-se-queda-sin-registro/)
                                                    ( http://www.portalpolitico.tv/votacion-2009/llama-pt-a-no-caer-en-las-trampas-del-voto-nulo)
                                                     ( http://www.cordobaenred.com.mx/cgi-bin/web?b=VERNOTICIA&%7Bnum%7D=20067 )
                                                                                http://ptmich.mx/transparencia-2016-2/

Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cuả đảng Cộng Sản Colombia. Giống như quốc kỳ của đảng Cộng Sản Việt Nam vì là bà con trong hệ thống Xã hội Chủ Nghĩa cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. hoàn toàn không phải do trùng hợp ngẫu nhiên


                                                                   ( https://espressostalinist.com/category/colombia/page/3/)

Bích chương nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng cuả đảng Cộng Sản Ecuador
 
                                              ( https://espressostalinist.com/category/internationalism/latin-america/colombia/ )

Hình dưới: Huy hiệu nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh và hình 2 ông tổ Cộng Sản là Kark Mark và Lê Nin cuả Liên Hiệp Thanh niên chống Phát xít cuả Brazil


                                                         ( https://ujcsc.wordpress.com/2011/01/21/resolucoes-do-v-congresso-nacional-da-ujc/ )

Hình dưới : Cờ đỏ có một sao vàng năm cánh chính giữa cuả Quân Giải Phóng Nhân Dân Thổ Nhĩ Kỳ :The People's Liberationists.( Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: Halk Kurtuluşçu Liseliler)


             Cờ đỏ có một ngôi sao vàng chính giữa cuả Quân Giải Phóng Nhân Dân Thổ Nhĩ kỳ: People's Liberationists Turkish ( Halk Kurtuluşçu Liseliler)
                                   http://hkpizmir.org/izmir-de-halk-kurtuluscu-liseliler-gerici-ezberci-egitime-karsi-orgutlu-mucadele-cagrisi-yapti/

Quân Giải Phóng Nhân Dân:  The People's Liberationists Centers .( Halk Kurtuluşçu Liseliler) Là một bộ phận cuả Đảng Giải Phóng Nhân Dân Thổ Nhĩ Kỳ ( The People’s Liberation Party . Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ:  Kurtuluş Partisi Gençliği). Đảng này cớ cờ đỏ với một ngôi sao vàng ở góc cao ( http://www.yaylahaber.com/siyaset/halkin-kurtulus-partisi-adaylarini-acikladi-h61757.html )


Hình bên trái: Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao cuả Đảng Giải Phóng Nhân Dân Thổ Nhĩ Kỳ: The People’s Liberation Party ( Kurtuluş Partisi Gençliği)
Hình bên phải : Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa cuả quân Giải Phóng Nhân Dân; Thổ Nhĩ Kỳ: The People's Liberationists Centers .(Halk Kurtuluşçu Liseliler).
                                                                                   http://www.kpgencligi.net/2014/04/ 

Cờ đỏ sao vàng cuả quân Giải Phóng Nhân Dân Thổ Nhĩ Kỳ: The People's Liberationists Centers.(Halk Kurtuluşçu Liseliler)...này giống y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay; tất nhiên vì đều là bà con; họ hàng trong hệ thống Cộng Sản đệ tam quốc tế; phát xuất từ ông tổ Liên Xô cũ. Chắc chắn không phải do trùng hợp ngẫu nhiên ; và cũng không phải do Cộng Sản Thổ nhĩ Kỳ bắt chước quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam


                                                                        https://tr.instela.com/m/halk-kurtuluscu-liseliler--i180818

Cờ đỏ sao vàng này cuả một Tổ Chức Khủng bố Hy Lạp mang tên “ Tổ Chức Cách Mạng 17 Tháng 11 “


                                                                                   Revolutionary Organization 17 November
                                                               ( https://en.wikipedia.org/wiki/Revolutionary_Organization_17_November )
                                               (http://www.trackingterrorism.org/group/revolutionary-organization-17-november-november-17  )                                                                       ( https://www.nationstates.net/page=dispatch/id=564320)
Hình trên: Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa cuả Liên Hiệp Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa đang quản trị (Đảng Cộng Sản) Anh Quốc (The Democratic Union of Socialists is now the ruling party of Britannia) .Nhóm này theo chủ thuyết Mác Lê-Nin và Xã hội chủ Nghĩa Dân Chủ một cách triệt để (it follows a strict Democratic Socialist and Marxist-Leninist programe ).
Đảng Cộng Sản Anh Quốc thành lập từ năm 1920 . Chỉ 3 năm sau “ Cách mạng ” tháng 10 Nga  ( https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Britain ). Thời gian đó tại Việt Nam chưa du nhập chủ nghĩa Cộng Sản. Do đó cờ đỏ sao vàng cuả khối Liên Hiệp Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa này chắc chắn ảnh hưởng biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ. Có giống quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam thì chẳng qua cùng là bà con trong khối Xã hội Chũ Nghĩa có cùng ông tổ Liên Xô cũ. Hoàn toàn không phải do trùng hợp ngẫu nhiên ; và cũng chẳng phải do ai bắt chước ai cả.


Có một đạo quân cũng mang tên Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân và cũng cờ đỏ sao vàng năm cánh. Đó là cờ  của Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân Ethiopia


                                                                                    Ethiopian People's Revolutionary Army
                                                             ( http://www.trackingterrorism.org/group/ethiopian-peoples-revolutionary-army )

Hình dưới là cờ của Mặt Trận Giải Phóng Nhân Dân Eritrean với ½ cờ có nền tam giác đỏ chứa sao vàng năm cánh
 ( Eritran là một quốc gia Đông Phi . Nằm giữa Sudan và Ethiopia )


                                                                                      Eritrean People's Liberation Front
                                                                ( https://en.wikipedia.org/wiki/Eritrean_People%27s_Liberation_Front )

Hình dưới : Cờ cuả du kích Nepal thuộc đảng Cộng Sản theo đường lối cuả Mao (Nepalese Maoist guerrillas) . Thành lập năm 1966; Nền đỏ sao vàng, Tất nhiên ; vì theo đường lối cuả Trung Cộng; do đó ngôi sao vàng trên nền đỏ này chỉ có thể phát xuất từ mẫu mã ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả Trung Cộng có từ năm 1922. Hoàn toàn không phải bắt chước cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam; và cũng không phải do trùng hợp ngẫu nhiên vì cũng là anh em Cộng Sản cùng ông bố Trung Cộng


                                                                          (http://www.crwflags.com/fotw/flags/np%7Dmao.html )

Hình dưới : Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa của du kích Cộng Sản tại Hashtnagar; Pakisan.Bắt đầu có từ năm 1948; theo đường lối Mác Lê-Nin. Hiển nhiên; cờ đỏ sao vàng này bắt nguồn từ Liên Xô cũ. Giống quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam không phải do bắt chước. Mà là cùng bà con họ hàng trong nhóm cờ đỏ sao vàng Xã Hội Chủ Nghĩa cuả ông tổ Liên Xô cũ


                                                                                                         The NAP flag.
                                                                                     https://www.dawn.com/news/1033407
                                                                 http://www.redspark.nu/en/peoples-war/when-the-mountains-were-red/ 
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
NHỮNG LÁ CỜ NỀN ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG CẠNH CONG BẦU CÓ HỌ HÀNG; BÀ CON VỚI NHAU TRONG KHỐI CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ.


                                                                  https://www.dreamstime.com/stock-photos-lenin-image7819573

Sau biểu tượng chính là buá liềm; biểu tượng (Symbol) thứ hai cho giai cấp vô sản cuả Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế phát xuất Liên xô cũ là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh . Đôi khi là cạnh bầu như hình trên : Lãnh tụ Liên Xô cũ Lê Nin trên hình ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu


Cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu của Nam Kỳ khởi nghĩa 1940 được Nguyễn hữu Tiến và Lê quang Sô vẽ theo ý cuả Tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam đầu tiên là Trần Phú sau khi ông ta được đào tạo từ Liên Xô cũ về. Và cờ đỏ sao vàng năm cánh cạnh cong bầu cũng là mẫu cờ cuả mặt trận Việt Minh năm 1941 do Hồ Quang/Hồ chí Minh sao chép từ đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng rồi mang về nước. Sau thành Quốc Kỳ của Cộng Sản Việt Nam từ 1945-1955. Ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu cuả các lá cờ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam thời kỳ 1940-1941 giống y hệt poster có hình Lê Nin và ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu phía trên

Các hình dưới: Vào tháng 04/2009 .26 thành viên của nhóm “Communist Students“ (Sinh Viên Cộng Sản) họp tại Luân Đôn, Anh Quốc. Trong buổi họp họ treo cờ đỏ sao vàng cạnh bầu . Y hệt như quốc kỳ của Cộng Sản VN thời kỳ đầu tiên. Đọc trong bài thì thấy nhóm này không hề nói tới biểu tượng nền đỏ sao vàng được dùng là quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam – Tổ Chức Communist Students này được thành lập vào năm 2006. Tuy độc lập nhưng rất gần với Đảng Cộng Sản Anh ( https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Students_(Autonomous) ). Mà Cộng Sản Anh bắt nguồn từ Liên Sô . Được thành lập từ năm 1920, Chỉ có 3 năm sau “ Cách Mạng “ tháng 10 tại Nga…. (https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Anh  )
..Do đó biểu tượng sao vàng cạnh bầu trên nền đỏ của Communist Students Anh Quốc hiển nhiên bắt nguồn từ cờ đỏ sao vàng cạnh bầu nền đỏ là một biểu tượng của Liên Xô cũ. Tuy giống y hệt quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam thời kỳ đầu tiên nhưng không phải ai bắt chước ai. Mà là do có họ hàng bà con trong hệ thống Cộng Sản đệ tam quốc tế bắt nguồn từ Liên Xô cũ. Và cũng hoàn toàn không do trùng hợp ngẫu nhiên.


                                      ( http://www.teapartytribune.com/2011/06/12/art-and-politics-an-argument-to-win-back-college-campuses/ )
                                        http://communiststudents.org.uk/cs-news/students-need-marxism-cs-conference-09/

                                                              http://communiststudents.org.uk/the-left-2/two-communist-students/
                                                         ( http://www.libertygb.org.uk/news/nus-rejects-anti-isis-motion-islamophobic )  
                                     ( http://www.libertygb.org.uk/news/how-left-purged-free-speech-british-universities-and-got-me-expelled )


                                                ( http://i1.wp.com/communiststudents.org.uk/wp-content/uploads/2010/04/DSCF3917.jpg)


                                                  (http://communiststudents.org.uk/cs-news/students-need-marxism-cs-conference-09/)


                                                           (http://communiststudents.org.uk/the-left-2/two-communist-students/ )


                                                  http://communiststudents.org.uk/wp-content/uploads/2011/09/cunorth1-300x199.jpg

Hình dưới:Cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu của Liên đoàn Thanh Niên Cộng Sản Ý.
Liên đoàn Thanh Niên Cộng Sản Ý thành lập vào năm 1949. Là một tổ chức thanh niên cuả Đảng Cộng Sản Ý :Partito Comunista Italiano (PCI) (https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Communist_Party ). Mà đảng Cộng Sản Ý PCI được thành lập vào năm 1921 - Chỉ có 4 năm sau " Cách Mạng " tháng 10 Nga vào năm 1917 -. Do đó Đảng Cộng Sản Ý chắc chắn là bắt nguồn từ Liên Xô cũ. Cho nên dù lá cờ cuả liên đoàn thanh niên Cộng Sản Ý Italian Communist Youth Federation http://www.wikiwand.com/en/Italian_Communist_Youth_Federation có hình nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu y hệt như Quốc Kỳ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam thời kỳ đâu tiên đi chăng nữa. Thì chắc chắn đó là một biểu tượng bắt nguồn từ Liên Xô cũ; không phải copy mẫu mã quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam .Mà cũng không phải do trùng hợp ngẫu nhiên


                                                                                   Italian Communist Youth Federation
                                                         ( http://www.wikiwand.com/en/Italian_Communist_Youth_Federation )


                                                                  https://massimolizzi.blog/2014/11/16/la-scuola-della-fgci/


                                                        ( http://fgci-alghero.blogspot.com/2012/05/volantino-contro-lomofobia.html  )
                                                      ( http://www.lavocedelpopolo.net/28835/il-circolo-fgci-sulla-chiusura-dellex-mattatoio/ )
                                                                                https://it.wikipedia.org/wiki/File:FGCI.svg 
                                                               ( https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Giovanile_Comunisti_Italiani )

Một trang mạng quảng cáo; rao bán áo thun nhiều màu khác nhau;nhưng chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu với khuôn mặt cuả Bí Thư đảng Cộng Sản Cuba Fidel Castro. Điều này nói lên một ý nghĩa rất rỏ ràng : Ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hay cong bầu là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Trong đó có đảng Cộng Sản Cuba mà Fidel Castro làm Bí Thư


                                                              https://www.teepublic.com/t-shirt/1111758-fidel-castro-against-yellow-star

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
CÁC LÁ CỜ NỀN ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH CÓ VÒNG TRÒN VÀNG BAO QUANH CUẢ CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN THUỘC ĐỆ TAM QUỐC TẾ. GIỐNG NHAU DO CÙNG MỘT ÔNG TỔ LIÊN XÔ CŨ


                                     https://www.shutterstock.com/image-vector/cccp-ussr-100371839?src=Ud53XEN-iOhVGppKpfInMA-1-18
 https://www.shutterstock.com/search/cccp?page=4§ion=1&searchterm=cccp&sort=newest&image_type=vector&language=da


                                                         https://vi.wikipedia.org/wiki/Đoàn_Thanh_niên_Cộng_sản_Trung_Quốc

Cờ đỏ sao vàng có vòng tròn bao quanh của một tổ chức khủng bố mang tên Lữ Đoàn Đỏ của Cộng Sản Ý


                                                                                                       Red Brigades
                                                                                ( https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Brigades )


                                                                                                 Manipur Vanguard Flag
                                                              http://manipurvanguard.blogspot.com/2009/10/manipur-vanguard-flag.html
Trên là cờ cuả đội Tiên Phong Manipur. Đây là nhóm đặc biệt cuả  mặt trận Thanh Niên Tiền Phong Manipur/Manipur Forward Youth Front (MAFYF). Cả 2 nhóm này đều thuộc đảng Cộng Sản Manipur theo đường lối cuả Mao (Maoist Communist Party of Manipur .https://en.wikipedia.org/wiki/Maoist_Communist_Party_of_Manipur ) Vi theo đường lối cuả Trung Cộng nên cờ cuả đội Tiên phong Manipur y hệt như cờ cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Hoa

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
CỜ ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN GÓC CAO CUẢ CÁC ĐẢNG/TỔ CHỨC CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ. GIỐNG NHAU DO CÙNG XUẤT PHÁT TỪ ÔNG TỔ LIÊN XÔ CŨ.

Cờ kỷ niệm Liên Xô cũ chiến thắng Phát Xít Đức trong thế chiến thứ hai (Russia Victory Commemorative Flag )...Cũng là Quốc Kỳ cuả Liên Xô cũ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh " đặc " nằm ở góc nhưng không có búa liềm.


                                                                            http://www.crwflags.com/fotw/flags/ru_wwii.html

Quân kỳ của đạo quân thuộc Hồng Quân Liên Xô cũ trong trận chiến tại hồ Khasan trước đó vào năm 1938. Nền đỏ có một ngôi sao vàng trên góc cao


                                           https://picclick.com/Khasan-fights-Hasan-USSR-Soviet-Russian-Military-badge-272631790976.html

Hình dưới : Hiệu kỳ cuả đơn vị hồng Quân Trung Cộng trong trận phòng thủ Diên An 1947 nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở góc cao cạnh cán cờ


                     http://matthewniederhauser.com/research/2011/09/16/red-china-rising-from-revolution-to-reaction-the-defense-of-yanan/

Hình dưới là cờ của đảng Cộng Sản Afghanistan. Y hệt như cờ Liên Xô  chiến thắng Phát Xít Đức trong thế chiến thứ hai


                                                                ( https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_(Maoist)_Party_of_Afghanistan )        
                                                   ( http://ottoswarroom.blogspot.com/2015/11/50th-anniversary-of-founding-communist.html )    

Hình dưới là cờ của Đảng Cách Mạng Công Nhân/Workers' Revolutionary Party của Argentina ( Á Căn Đình) (Tiếng Tây Ban Nha: Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT). Nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh ở góc trên.

 
                                                                                          Workers’ Revolutionary Party
                                                                          Partido Revolucionario de los Trabajadores – PRT
                                                   [ https://en.wikipedia.org/wiki/Workers%27_Revolutionary_Party_(Argentina)]
                                                                      ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/ar%7Derp.html )

Hình dưới : Cờ cuả đảng Giải Phóng Nhân Dân Mác Lê-Nin cuả Thổ nhĩ kỳ/ People's Liberation Party (Tiếng Thổ nhỉ Kỳ : Halkın Kurtuluş Partisi, HKP Marxist–Leninist ). Thành lập vào năm 2014.  Có nền đỏ và một ngôi sao vàng trên góc cao y hệt như cờ kỷ niệm chiến thắng Đức quốc Xã cuả Liên Xô cũ


                                                                            http://wikisosyalizm.org/Halkın_Kurtuluş_Partisi

Bích chương của đảng Giải Phóng Nhân Dân Mác Lê-Nin cuả Thổ nhĩ kỳ/ People's Liberation Party (Halkın Kurtuluş Partisi, HKP Marxist–Leninist ) nhân ngày lễ Công Nhân cuả Cộng Sản Quốc Tế May 1st


                                                               http://hkpizmir.org/wp-content/uploads/2011/04/mayis2011.jpg 

Hình dưới : Cờ bát nhất. Kỷ niệm ngày nổi dậy dầu tiên 01/08/1927 tại Nam Xương – Có nền đỏ và một ngôi vàng năm cánh trên góc cao; y hệt như cờ kỷ niệm chiến thắng Đức của Liên Xô cũ. Và có hai chử bát nhất bằng chử Hán - Từ năm 1933, ngày 1.8 được Trung Cộng lấy làm ngày thành lập Hồng quân Công nông Trung Cộng (nay là Quân giải phóng Nhân dân Trung Cộng).Và cờ Bát Nhất trở thành Quân kỳ của Trung Cộng ngày nay.Hình dưới: Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở góc trên cuả “ quân đội giải phóng chủng tộc Mã Lai ( Malayan Races Liberation Army) . Y như cờ kỷ niệm thắng Đức quốc Xã của Liên Xô trong thế chiến thứ II


                                                                               Flag of the MRLA: Malayan Races Liberation Army
                                                                    ( https://en.wikipedia.org/wiki/Malayan_Races_Liberation_Army )

Cờ đỏ sao vàng năm cánh trên góc và 4 chử cái FMLN viết tắt từ các chử Mặt Trận Giải Phóng Quốc Gia Farabundo Marti của Cộng Sản El Salvado


                                                                                  Farabundo Martí National Liberation Front
                                                                                          http://www.tcsshortwave.com/

Hai hình dưới : Hai huy hiệu cho đại biểu trong kỳ họp đại hội đảng Cộng Sản Mông Cổ thứ 18 và 19 ; nền đỏ có một ngôi sao vàng cao được rao bán trên ebay


                                               Mongolia 18th COMMUNIST PARTY CONGRESS Delegate Badge Member 1981 SILVER A+Cond.
                                         https://www.ebay.com/itm/332262745613?vectorid=229466&lgeo=1&item=332262745613&rmvSB=true


                                                    Mongolia XIX COMMUNIST PARTY CONGRESS Delegate Badge Soviet era Silver & Enamel
                                         https://www.ebay.com/itm/332262722090?vectorid=229466&lgeo=1&item=332262722090&rmvSB=true

Đôi khi, Cộng Sản VN cũng cho vẽ quốc kỳ nền đỏ sao vàng ở góc cao theo cách biến thể như Cờ kỷ niệm  Liên xô thắng Đức quốc Xã́ Thế Chiến Thứ II:


                                                                ( http://boxitvn7.blogspot.com/2011/07/map-mo-anh-lan-con-en.html )
                                                                                   


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
NHỮNG LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ HÌNH BÚA LIỀM CUẢ NHỮNG ĐẢNG/TỔ CHỨC THUỘC CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ GIỐNG NHAU DO CÙNG XUẤT PHÁT TỪ ÔNG TỔ LIÊN XÔ CŨ

Ngoài một loại cờ biểu cho giai cấp vô sản công nông đệ tam quốc tế của Liên Xô cũ từng dùng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Còn có thêm một loại cờ có chứa hình búa liềm ở trong ngôi sao. Mang ý nghĩa gộp chung hai biểu tượng tiêu biểu cho hai giai cấp công nông là buá liềm và ngôi sao vàng thành một.
Hình dưới là bao đựng đĩa nhạc CD gồm tuyển tập những bài hợp ca hay nhất của ban hợp xướng Hồng Quân Liên Xô cũ - The best of the Red Army choir – có màu đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh chứa búa liềm giữa ngôi sao .Đây là một trong các biểu tượng của Liên Xô cũ.


                                                                                            Best Of The Red Army Choir
                         https://www.amazon.com/Best-Red-Army-Choir-Distribution/dp/B000066RMJ/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1496986112&sr=1-1&keywords=The+Red+Army+Choir
                         http://rateyourmusic.com/release/comp/the-red-army-choir/the-best-of-the-red-army-choir-the-definitive-collection/buy/
                                           ( http://www.rhapsody.com/artist/red-army-choir/album/the-best-of-the-red-army-choir )

Hình dưới: Một logo cuả Liên Xô cũ có hình búa liềm lớn nằm đè lên một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ với 4 chử CCCP (Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết)


                                                                                                          CCCP
                                                                               ( http://www.deviantart.com/art/CCCP-41742213 )

Hình dưới: Cờ liên đoàn Spartacus (Spartacus League Flag ) của Cộng Sản Đức 1918 (Biến thể) có hình búa liềm nằm trong ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu.


                                                                         ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/de%7Dsl.html )

Hình dưới: Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng có hai tay - cuả hai người da trắng và da đen - cầm buá và liềm cuả Đảng Cộng Sản Mỹ. Thành lập vào năm 1919. Chỉ sau " Cách mạng" tháng 10 Nga có hai năm


                                                                               https://partyofcommunistsusa.org/content/gallery/
                            http://houstoncommunistparty.com/the-voice-of-american-communists-pcusa-on-trump-cuba-us-relations-and-opportunism/
                                                                ( http://www.partyofcommunistsusa.org/constitution.html )


                                                                http://houstoncommunistparty.com/lgbt-of-the-party-of-communists/

 Cờ  Chinese Soviet State. Được dùng làm đảng Kỳ của Hồng Quân Trung Cộng thời gian nội chiến Quốc Cộng tại Trung Hoa . Được dùng từ khoảng 1927-1949


                                                                                 The flag of the Chinese Soviet State
                           ( http://www.alternatehistory.com/forum/threads/flaming-dragons-a-warlord-china-alternate-history.178125/page-2  )

Cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm của Cộng Sản VN dùng đầu thập niên 1930 “Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vã lãnh đạo cách mạng. Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm. http://www.baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/thieng-lieng-la-co-to-quoc-55958.html(Hình chỉ mang tính cách minh hoạ. Vì không nói rõ ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hay bầu. “Lồng trên hình búa liềm “ thì không rõ là hình búa liềm năm trong ngôi sao hay ngôi sao nằm trong hình búa liềm. Và búa liềm màu gì..Nhưng theo lịch sử thì vào năm 1930 . Tại biên giới Việt Hoa .Có quân Cộng Sản Việt Nam họat động chung với quân đoàn số 7 của Hồng quân công nông Trung Cộng, gọi tắt là Hồng thất quân; dưới sự chỉ huy của cán bộ CS Trung Cộng Đặng tiểu Bình. Tất nhiên là cùng phục vụ dưới đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa hình búa liềm đen ở giữa. Do đó; có thể coi hình trên là loại cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm mà đảng Cộng Sản Việt nam dùng vào đầu thập niên 1930)

Hình dưới : Đảng kỳ cuả Đảng Cộng Sản Azione cuả thành phố Napoli; Ý là ngôi sao vàng có chứa buá liềm trên nền đỏ


 ̣̣̣                                                 (http://www.isimbolidelladiscordia.it/2015/06/in-fondo-sinistra-3-le-mutazioni-del.html)

Mẫu Quốc Kỳ Trung Cộng lúc đầu tiên vào năm 1949. Có hình búa liềm trong ngôi sao lớnHình dưới : Cờ cuả Đảng Lao Động Tây Ban Nha - Party of Labour of Spain (Tiếng Tây Ban Nha : Partido del Trabajo del España, PTE). Thành lập vào năm 1967. Theo hệ tư tưởng Mác Lê- Nin và Mao. Có hình búa liềm trong ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Y hệt như các biểu tượng cuả Liên Xô cũ và Hồng Quân Trung Cộng . Và cũng y như loại cờ đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam dùng vào đầu thật niên 1930


                                                                       ( https://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Labour_of_Spain)

Cờ cuả Comintern (SH) = Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế (Comintern = Communist International ) Stalinist-Hoxhaist ( Theo đường lối cuả Stalin + Hoxha ) thành lập vào cuối thập niên 1970 .Hình cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa buá liềm và súng (Công nông binh)


                                                                                    ( http://ciml.250x.com/aboutus.html )
                                                                ( http://ciml.250x.com/news/2013_mayday_report_ps_cish.html )
                                                                             ( http://ciml.250x.com/worldrev_2015_2.html )

Hình dưới là cờ cuả Đảng Cộng Sản Đức theo đường lối Mác-Lê Nin vào thập niên 1970-1980. Có hình búa liềm và súng ( 3 giai cấp Công Nông Binh) giữa ngôi sao vảng năm cánh rên nền đỏ


                                                                  Communist Party of Germany/Marxists-Leninists 1970-c1980s
                                                                    ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/de%7Dkpdml.html)

Hình dưới là cờ của Đảng Công Nhân Kurdistan. Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh có hình búa liềm giữa ngôi sao y như mẫu mã của cờ Liên Xô cũ và Trung Cộng.Thành lập năm 1978 (http://www.forbiddensymbols.com/kurdistan-workers-party-pkk/ )


                                                                      ( https://simonstudio.wordpress.com/category/kurdish/)
                                                                                        Kurdistan Workers’ Party, or PKK

Biểu tượng phía dưới là của Đảng Cộng Sản Mexico; đồng thời cuả Mặt trận nhân dân cách mạng Mexico. Nền đỏ sao vàng có hình búa liềm lớn đè lên ngôi sao. Phía dưới còn ghi rõ theo chủ thuyết Mác Xít Nê Nin (Marxist-Leninist) của Liên Xô cũ. Thành lập vào năm 2011 (https://redantliberationarmy.wordpress.com/2011/05/10/maya-peasant-party-marxist-leninist-integrates-with-communist-party-of-mexico-marxist-leninist/)


̣                                                                       ( https://frentepopular.wordpress.com/tag/partido-comunista/ )
                              ( http://www.alamy.com/stock-photo-banner-for-mexican-communist-party-zocalo-mexico-city-11661166.html )
                                                                               http://pcdemml.tripod.com/doccen/progra.htm 
                                                Communist Party of Mexico (Marxist-Leninist) and the Revolutionary Popular Front-Mexico

Hình dưới : Biểu tượng nền đỏ sao vàng có hình búa liềm trong ngôi sao cuả đảng Cộng Sản Cách Mạng Á Căn Đình ( Revolutionary Communist Party of Argentina / Partido Comunista Revolucionario De Argentina)


                                                                                https://www.redbubble.com/shop/maoist+posters
https://www.redbubble.com/people/truthtopower/works/22148115-partido-comunista-revolucionario-de-la-argentina?cat_context=u-prints&grid_pos=7&p=poster&rbs=7dd8530a-8793-47d2-9d57-dafc02b58479&ref=shop_grid
                                              ( https://www.redbubble.com/shop/revolutionary+communist+party+of+argentina+design+t-shirts )


https://www.redbubble.com/people/truthtopower/works/22148115-partido-comunista-revolucionario-de-la-argentina?p=laptop-skin&rel=carousel

Phía dưới là các hình cờ đỏ sao vàng cuả Lực lượng Cách mạng Nhân Dân Paiwan (Lực lượng du kích Cộng Sản của sắc tộc thiểu số Bài Loan. Phiá cực nam đảo Đài Loan ). Cờ lớn bên trái là Quân Kỳ chính của Lực Lượng . Ba cờ nhỏ hơn bên phải của các “ Quân chủng” Bộ Binh; Không Quân và Hải Quân (???!!!). Nhóm quân Cộng Sản này cũng thuộc đảng Cộng Sản Trung Hoa. Lá cờ của nhóm Cộng Sản du kích này cũng y như đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng tại Hoa Lục ; nhưng ngôi sao cạnh bầu có chứa hình búa liềm nằm trên góc cao.


                                                                             人民革命军 (The People's Revolutionary Forces)
                                                                   ̣( https://www.nationstates.net/page=dispatch/id=507662)

Cờ đỏ sao vàng ở góc trên có hình búa liềm đỏ trong ngôi sao của một tổ chức  khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ mang tên : Mặt Trận Đảng Giải Phóng Cách Mạng Nhân Dân

 
                                                                 Revolutionary People's Liberation Party-Front (DHKP-C) (Dev Sol)
                                                                          ( http://www.worldstatesmen.org/Terrorist.html )Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
NHỮNG LÁ CỜ ĐỎ SAO TRẮNG CÓ HÌNH BÚA LIỀM .GIỐNG NHAU DO PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ

Năm 1919 . Vladimir Lenin lập ra 21 điều kiện chính thức để được thu nhận vào Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế. Biểu tượng của 21 điều kiện này là cờ đỏ có một ngôi sao trắng năm cánh có hình búa liềm đen trong ngôi sao.


                                   The Twenty-one Conditions, officially the Conditions of Admission to the Communist International
                                 ( http://conworld.wikia.com/wiki/Conditions_of_Admission_to_the_Communist_International_(MSH)  )

Cờ của phong trào công nhân da trắng Xã Hội Chủ Nghĩa ( White Socialist Workers' Movement ) có nền đỏ và một ngôi sao trắng năm cánh cùng hình búa liềm vàng nằm trong ngôi sao .Tương tự như cờ của của 21 điều kiện để được thu nhận vào Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế


                                                                                     White Socialist Workers' Movement
                                                       ( http://blasted-land.wikia.com/wiki/White_Socialist_Workers'_Movement )

Cờ Hunan Soviet. Sau trở thành cờ Chinese Soviet Republic. Và cuối cùng là Quân kỳ của Hồng Quân Trung Cộng thời nội chiến Quốc-Cộng tại Trung Hoa


                                                                                     Communist Chinese Soviet Republic
                                                                           ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/cn-csr.html )


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
Cờ đỏ sao vàng không cùng ông tổ Cộng Sản. Giống  Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam do trùng hợp.

Cờ nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh của một đơn vị Nam Quân trong trận chiến  Glorieta Pass vào tháng 03/1862 trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ . Vì lực lượng Nam Quân ( Confederate States ) trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ  (1861–1865) hoàn toàn không liên quan gì đến lịch sử cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam. Cho nên lá cờ đỏ sao vàng cuả một đơn vị Nam Quân nào đó trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ và quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam có giống nhau thì đó chẳng qua là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.


                                                                           https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Glorieta_Pass 
                                 https://www.ammoland.com/2014/11/colorado-rangers-from-the-civil-war-to-the-war-on-terrorism/#axzz5F3pCK0nl 
                                                           ( https://www.nps.gov/nr/twhp/wwwlps/lessons/91glorieta/91visual2.htm )
                                                                                      http://slideplayer.com/slide/7415134/ (1/12)
                                                                        ( https://hr.wikipedia.org/wiki/Bitka_kod_prolaza_Glorieta )
    https://bobcivilwarhistory.wordpress.com/2012/01/13/in-search-of-a-southern-manifest-destiny-sibleys-brigade-the-confederate-army-of-new-mexico/ 

Cờ Đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa của công ty tàu chạy bằng hơi nước tại Calcutta, Ấn Độ

                                                                                       India Steamship Co. Ltd.
                                                                     http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/268.html
                                                                                   http://www.imxconsult.com/clients.php
                                                                              http://www.crwflags.com/fotw/flags/in~hf.html

Cờ đỏ sao vàng năm cánh ( Lộn ngược) của công ty chuyển hàng tại Calcutta. Ấn độ

                                                                                       Indian Shipping Co., Ltd.

                                                                           http://www.crwflags.com/fotw/flags/in~hf.html
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
 THÊM NHỮNG HÌNH ẢNH MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ . XUẤT PHÁT TỪ LIÊN XÔ CŨ. HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM

Trong trang https://www.shutterstock.com . Trong tiết mục : ”Liên Xô “ mà tiếng Thụy Điển là sovjetisk. Đã cho thấy từ khởi đầu cuả Liên Xô cũ; ngôi sao vàng trên nền đỏ xuất hiện trong những tranh cổ động tuyên truyền ( Poster Propaganda ) cuả Liên Xô cũ bằng tiếng Anh.                                                             Poster Revolution. Propaganda Background Style. Revolution raising The Flag.
                              https://www.shutterstock.com/da/image-vector/poster-revolution-propaganda-background-style-raising-777875656
                              https://www.shutterstock.com/da/image-vector/poster-revolution-propaganda-background-style-raising-777875659
Một tranh cổ động tuyên truyền cho “ Cách mạng “ ( Poster Revolution. Propaganda). Có hình một người công nhân trên hàng chử Unite ( Hãy đoàn kết lại). Người công nhân này mang một cái tạp dề (apron) có một ngôi sao vàng năm cánh, Trong những từ khóa phía dưới (Tag) thì có các chử bằng tiếng Thụy Điển như: Sovjetisk ( Liên Xô cũ); Revolution (Cách mạng); Kommunisme (Chũ nghĩa Cộng Sản); Kommunist (Cộng Sản ); ussr ( Liên Bang Xô Viết) ;Socialisme ( Chủ Nghĩa Xã hội)..Hoàn toàn không có chử Swedish ( Thụy Điển ) ; hay VietNam. Do đó. Ta có thể khẳng định một cách chắc chắn đây là một tranh cổ động tuyên truyền cuả Liên Xô cũ khi nói về cái gọi là “ Cách mạng tháng 10 Nga “. Cho thấy ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng tượng trưng cho Liên Xô cũ; cho Xã Hội Chũ Nghĩa; cho giai cấp công nhân.. mà hoàn toàn không có biểu tượng búa liềm kèm theo khi mới khởi sự thành lập nhà nước Cộng Sản Liên Xô


                                                          Poster Revolution. Propaganda Background Style. Revolution raising The Flag.
https://www.shutterstock.com/da/image-vector/poster-revolution-propaganda-background-style-raising-775897018?src=rM3aiMMMhY5PnImZyfQNjg-2-95
Một poster của Liên Xô cũ. Có in hình một người đàn ông mang tạp dề đỏ; chắc hẳn là một công nhân.đang phất một lá cờ đỏ có chử :”United” ( Đoàn kết lại ). Trên cái tạp dề đỏ là một ngôi sao năm cánh; nếu click cho hình lớn ra để quan sát thì thấy rõ ngôi sao màu vàng. Tựa đề cuả poster này là :” Poster Revolution..” ( Bích chương cổ động “Cách  mạng “). Trong những từ khóa phía dưới ( Tag) thấy có chử “ sovjetisk “ ( Xô Viết viết bằng tiếng Thụy Điển). Như vậy; “ Cách mạng “ ở đây là “ Cách mạng” tháng 10 Nga. Không phải tại Việt Nam. Do đó. Poster này đã cho thấy. Ngay từ khởi thủy cuả cái gọi là “ Cách mạng tháng 10 tại Nga “ thì một ngôi sao vàng trên nền đỏ đã được dùng một cách riêng biệt như là một biểu tượng cuả chủ nghĩa Cộng Sản toàn cầu mà không hề có biểu tượng búa liềm kèm theo.
                                                         Poster Revolution. Propaganda Background Style. Revolution raising The Flag.
                           https://www.shutterstock.com/da/image-vector/poster-revolution-propaganda-background-style-raising-775775113
Hình này cũng là một poster cổ động cuả Liên Xô cũ về “ Cách mạng tháng 10 Nga “ có hình một người công nhân phất lá cờ đỏ có chử :” Hãy đoàn kết lại” ( United ) và một ngôi sao năm cánh trong vòng tròn đỏ; tuy ngôi sao nhỏ nhưng nếu click cho hình lớn ra thì cũng thấy  nó màu vàng.Cả hai hình trong poster đều có một ngôi sao vàng năm cánh nằm giữa trái địa cầu màu đỏ. Chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng của Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ.                                       Vintage propaganda poster and progress elements. Isolated artwork object. Suitable for and any print media need.
                                  https://www.shutterstock.com/da/image-vector/vintage-propaganda-poster-progress-elements-isolated-576444688
Một tranh cổ động tuyên truyền khác ( Propaganda poster ); Được chia làm 3 phần. Mỗi phần đều có hình một người công nhân cầm cờ đỏ. Hình giữa phía trên có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Hình thứ ba có một ngôi sao vàng nằm giữa trái địa cầu màu đỏ mang ý nghĩa chủ nghĩa Cộng Sản toàn cầu. Cả 3 hình đều không thấy biểu tượng búa liềm. Như vậy; ngay từ thuở đầu tiên cuả cái gọi là “ Cách mạng tháng 10 Nga “. Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ đã được dùng làm biểu tượng cho giai cấp công nhân và Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê Nin mà không có biểu tượng búa liềm kèm theo

Những tranh cổ động tuyên truyền khác về cái gọi là “ Cách Mạng “ của Liên Xô có hình người công nhân và một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Và một ngôi sao vàng nằm giữa trái địa cầu màu đỏ . Mang ý nghĩa nền đỏ sao vàng tiêu biểu cho giai cấp công nhân và thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế.


                           https://www.shutterstock.com/da/image-vector/vintage-propaganda-poster-elements-isolated-artwork-575048326


                            https://www.shutterstock.com/da/image-vector/vintage-propaganda-poster-elements-isolated-artwork-575826220


                          https://www.shutterstock.com/da/image-vector/revolution-propaganda-poster-style-raising-sledgehammer-775744054


https://www.shutterstock.com/da/image-vector/vintage-propaganda-poster-elements-isolated-artwork-576444697?src=WvUhpXRIu588oPBG-EPp0A-1-82


https://www.shutterstock.com/da/image-vector/vintage-propaganda-poster-elements-isolated-artwork-659709349?src=LKYMNSuBGFXGOlOl0piVyQ-1-66


                             https://www.shutterstock.com/da/image-vector/vintage-propaganda-poster-elements-isolated-artwork-576222937
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
                                                                                           NHỮNG HÌNH BỔ XUNG


                                         http://windowsonwar.nottingham.ac.uk/poster/TASS-982-Under-Blows-of-Red-Army-Swastika-Crumbles
Một poster tuyên truyền cuả Liên Xô củ để chống Đức Quốc Xã. Với tên tựa đề :Under blows of Red Army. Swakista Crumbles ( Dưới cơn gió cuả Hồng Quân. Chử thập vạn sẽ bể nát). Hình vẻ một bàn tay cầm thanh kiếm màu đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh -Đó chính là biểu tượng cuả Hồng Quân Liên Xô cũ – chém bể nát hình chử thập ngoặc cuả Đức Quốc Xã. Hình này chứng tỏ một cách chắc chắn là nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Hồng Quân Liên Xô cũ


                                                  https://www.dhgate.com/store/product/russian-style-soldier-army-hat-soviet-unisex/402776664.html
                                                                                     Russian Style Soldier Army Hat Soviet Unisex Beret
Hình trên : Nón đỏ có một ngôi sao vàng cho lính Hồng Quân tàu buồm cuả Liên Xô cũ. Chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.


                                                                   The Soviet Swastika (Swastika of Soviet Socialism; Soviet Swastika)
                                                                          http://gymn415.spb.ru/svastika-v-krasnoj-armii-foto.html
                                               https://history.stackexchange.com/questions/27382/use-of-swastika-in-the-great-gatsby/27386
                                                                        http://lit.lib.ru/img/k/kornjushenko_d_i/text_0210-1/index.shtml
                                                                                    http://www.mojbred.com/tag_Jan2010.html
Hình trên : Biểu tượng cuả phong trào " Chử thập vạn " phát sinh ngay trong Liên Xô cũ ngay sau khi nhà nước Xô viết thành hình và trước khi có đảng Quốc Xã đức cũng dùng biểu tượng chử thạp vạn. Đặc biệt là trong các đơn vị Hồng Quân trú đóng tại phía Đông Nam của Liên Xô cũ. Logo này bao gồm 2 biểu tượng cùng trên một nền đỏ: Chử Thập Vạn màu vàng và ngôi sao vàng. Hiển nhiên. ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Nó mang ý nghĩa như biểu tượng búa liềm.Thời gian cuả phong trào " Soviet Swastika" là từ khoảng 1919-1922. Có nghiã là  ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là biểu tượng cuả Liên Xô cũ ít nhất là cũng vào khoảng thời gian đó, trước khi tại Việt Nam thành lập đảng Cộng Sản và cũng có dùng cờ nền đỏ sao vàng vào đầu thập niên 1930.                                  https://www.gettyimages.in/detail/photo/communist-parties-flag-and-structure-high-res-stock-photography/521678776
Một địa điểm trưng bày biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Ấn Độ. Gồm búa liềm vàng trên nền đỏ và ngôi sao vàng trên nền đỏ hoàn toàn riêng biệt. Như vậy; ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế có ý nghĩa như biểu tượng búa và liềm.
________________________________________________________________________________________________________________________________


                      https://www.shutterstock.com/da/image-photo/wuhan-china-10-february-2017-chinese-734533615?src=rM3aiMMMhY5PnImZyfQNjg-12-97
Wuhan China, 10 February 2017: Chinese people walking in front of an illuminated communism sign lantern with red flag and soldiers during night at Wuhan lantern festival
Đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng – Tổ tiên quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam - trong một bảo tàng viện sau khi Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền tại Hoa Lục - ..Với những bằng chứng xác thực còn lưu lại trong các bảo tàng viện tại Hoa Lục ngày nay . Thì đảng Cộng Sản Việt Nam khó lòng chối cãi Hồng Quân Trung Cộng đã từng dùng một lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trước khi Hồ chí Minh/Hồ Quang mang loại cờ này từ Trung Hoa về Việt Nam để làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh; và sau đó trở thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam
                               


                                                    https://pngtree.com/freebackground/military-music-poster-background-material_819786.html
Chương trình phát thanh ca nhạc cuả đài quân đội Trung Cộng có hình một cái microphone trên nền đỏ và chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh. Do đó. Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Trung Cộng. Đó là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc Tế; phát xuất từ Liên Xô cũ                                                                                      https://www.chinastarlakemary.com/
Một nhà hàng Trung Hoa tại tiểu bang Florida Hoa Kỳ lấy tên là Ngôi Sao Trung Hoa ( China Star). Với logo một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Điều này chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng của Trung Cộng. Nó mang ý nghĩa tiêu biểu cho một quốc gia Xã Hội Chủ nghĩa do một đảng Cộng Sản lãnh đạo. Hiển nhiên; ý nghĩa này phát xuất từ Liên Xô cũ.


                                                                https://www.amazon.ca/Lets-Party-Zedong-Poster-Print/dp/B001PBGK98
                                                                http://oizquierdo.blogspot.com/2012/12/el-periodo-de-las-cien-flores-en-la.html
                         https://www.ebay.com/p/Lets-Party-Chairman-Mao-Tsetung-Chinese-Communist-Satire-Poster-11x17/1580970036
 Một poster có hình Mao trạch Đông với nền đỏ và chỉ một ngôi sao vàng năm cánh. Do đó, một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là biểu tượng cuả một nước Trung Hoa do đảng Cộng Sản lãnh đạo.Nó mang tính cách Cộng Sản Quốc Tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


                                                                                                    Song of the Red Army.
                                                                   ( http://courses.missouristate.edu/dennishickey/cultrevolt.htm )
Một bức tranh vẽ với tựa đề :” Bài ca cuả Hồng Quân Trung Cộng ( Song of the Red Army ).Có hình một đoàn quân cuả Hồng Quân Trung Cộng  đang đi với đảng kỳ nền đỏ sao vàng có chứa hình buá liềm.)Đây là thêm một bằng chứng cho thấy Hồ̉ng Quân Trung Cộng dùng cờ đỏ sao vàng trước khi nắm được chính quyền

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
                                                                                             NHỮNG HÌNH BỔ XUNG                                                                           http://www.ydgenclik.net/pgi-mlmden-efrin-yuruyusune-cagri.html
                                                           http://19172017.com/halk-gencliginin-calinan-gelecegi-secimle-degil-devrimle-kazanilir.html
Hình trên là lá cờ có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa. Đó là cờ của đảng Thanh niên chủ trương hành động của Cộng Sản Bosnian. Trong lá cờ có các chử PGI/MLM là viết tắt các chử cuả Bosnian : Partizan Genclik Inisiyatifi / Marxist Leninist Maoist . Chuyển sang tiếng Anh thì thành ra PFM / MLM Partizan Youth Initiative / Marxist-Leninist-Maoist. Nhìn vào các chử MLM = Marxist-Leninist-Maoist có nghĩa là đảng này theo đường lối chủ nghĩa Cộng Sản cuả Mác lê Nin và cả Mao Trạch Đông nữa. Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cuả họ chứng tỏ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam                                                                  https://www.revleft.space/vb/threads/130655-The-Red-Ant-Army-(RAA)
                                                                  https://www.revleft.space/vb/threads/130655-The-Red-Ant-Army-(RAA)/page2
Trong Forum Revleft (Revolution left : Cuộc cách mạng khuynh tả). Có một thành viên – có lẽ là một cựu đảng viên Cộng Sản cũ – Lấy nick name là The Vegan Marxist (tạm dịch là “ Chủ nghĩa Mác thuần túy ). Đã hoạ hình một con kiến màu đỏ (Kiến lữa) có một ngôi sao vàng lớn trên phần đuôi. Và đặt tên cho thread là Hồng Quân kiến/The Red Ant Army (RAA). Trong bài viết. Ông ta muốn gom tất cả chủ thuyết Mác lênin và Mao lại : “ I could gather up all the Marxist-Leninist-Maoist- “. Như vậy. Đội Hồng Quân kiến có biểu tượng nền đỏ một ngôi sao vàng này vừa là Hồng Quân Liên Xô cũ ;vừa là Hồng Quân Trung Cộng. Biểu tượng này hoàn toàn phù hợp với thực tế là cả Hồng Quân Liên Xô cũ cũng như Hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng đã từng dùng quân kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa trước khi loại cờ này xuất hiện tại Việt Nam trong “ Nam Kỳ khởi nghĩa “. Điều này lại xác nhận thêm một lần nữa là cờ nền đỏ sao vàng là một loại cờ cuả Cộng Sản quốc tế. Đã từng được Hồng Quân Liên Xô cũ và Hồng Quân Trung Cộng dùng trước khi có mặt tại Việt Nam.Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc.


https://www.goodreads.com/book/show/34322148-cita-es-do-presidente-mao-tsetung?rating=4&utm_medium=api&utm_source=book_widget
                                                                           ( https://www.goodreads.com/review/show/807734199 )
                                                    https://esconderijodoslivros.pt/produto/citacoes-do-presidente-mao-tsetung-mao-tsetung/
                                                      http://blogdocarlosmaia.blogspot.com/2012/06/o-livro-vermelho-mao-tse-tung.html
Một cuốn sách có đề tựa bằng tiếng Tây ban Nha :” Citações do Presidente Mao Tsetung “ (Trích dẫn những câu phát biểu cuả chủ tịch Mao trạch Đông) có nền toàn màu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. Hiển nhiên; ngôi sao vàng năm cánh này biểu tượng cho một quốc gia theo đường lối XHCN do một đảng Cộng Sản lãnh đạo. Trong trường hợp này một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cho Trung Cộng; cho đảng Cộng Sản Trung Hoa.
Được biết đảng Cộng Sản Trung Hoa đã có lá cờ “ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản “ nền đỏ với một ngôi sao vàng trên góc cao vào năm 1922. Trước khi Nguyễn Ái Quốc/Nguyễn Tất Thành lập ra tờ báo “ Thanh Niên “ có vẽ một ngôi sao vào năm 1926.


                                                                          https://pt.pngtree.com/freepng/chairman-maos-quotes-_962274.html
Sách “ Những câu phát biểu cuả chủ tịch Mao  “̣̣̣ (Quotations from Chairman Mao ) bằng tiếng Hoa nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh


                                                                http://www.chinadaily.com.cn/m/innermongolia/2016-10/17/content_27084117.htm
Một số các em học sinh tiểu học tại Trung Cộng ngày hôm nay ( 17/10/2016 ) đã vẽ hình người lính Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng với lá đảng kỳ nền đỏ và một ngôi sao vàng cạnh cong bầu có chứa buá liềm bên trong. Điều này xác nhận Hồng Quân Trung Cộng đã xử dụng cờ đỏ sao vàng trước khi loại cờ này có mặt tại Việt Nam.                                              ( http://en.chncpa.org/production/productions/repertoire/JM/201706/t20170619_172778.shtml )


                                                            ( http://en.chncpa.org/whatson/zdyc/201705/t20170517_170780.shtml )
Vở kịch vũ Ballet “Jinsha River” tả lại cảnh hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng băng ngang cầu sông Jinsha có cầm đảng kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có hình búa liềm trong ngôi sao. Trên sân khấu hiện nay tại Trung Cộng. Vẫn còn có những vở kịch chứng minh hồng quân Trung Cộng thời chiến  tranh Quốc Cộng từng dùng cờ đỏ với một ngôi sao càng năm cánh cạnh cong bầu trước khi loại cờ này có xuất hiện tại Việt Nam.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
                                                                                           NHỮNG HÌNH BỔ XUNG


Trong trang https://me.me/i/make-it-your-2018-new-years-resolution-to-read-marx-20117560 của cựu đảng viên Cộng Sản. Đã có một chương trình kêu gọi bạn đọc trong năm 2018 hãy quyết tâm đọc các tác phẩm cuả các ông tổ và lãnh tụ Cộng Sản như Karl Marx; Engels ;Lê Nin; Stalin và Mao với một poster màu đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh thay vì hình búa liềm ( Vì biểu tượng buá liềm đã bị toàn thế giới căm ghét). Điều này xác định thêm một cách chắc chắn là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

THÊM NHỮNG HÌNH ẢNH CHỦ THUYẾT CỘNG SẢN KHÔNG CÓ TỔ QUỐC. VỚI NHỮNG KHẨU HIỆU :" GIAI CẤP CÔNG NHÂN KHÔNG CÓ BIÊN CƯƠNG "


                                                                 http://irishmonarchism.blogspot.com/2010/10/with-regards-to-that-embarrassing.html


                                                                          https://www.pinterest.com/pin/4433299606446997/


                                                             http://350sonoma.org/event/international-workers-day-rally-march-santa-rosa                                                                                         Revolutional background with a red flags
                                            https://www.istockphoto.com/vector/revolutional-background-with-a-red-flags-gm866629052-144103675
Trong một trang chuyên về các hình ảnh " Russian Revolution " (Cách mạng Nga). Đã có hình những lá cờ " Cách mạng " ( Tất nhiên là " cách mạng" tháng 10 Nga) nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh ở vị trí cao gần cán cờ. Đó chính là quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ nhưng không có hình búa liềm; nhưng chỉ có một ngôi sao vàng " đặc " ở ngay góc. Hình này chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ ngay từ khởi đầu của chế độ Cộng Sản cuả Liên Xô cũ.                                                                                                         Labour day poster
                                                               https://www.istockphoto.com/vector/labour-day-poster-gm613032496-105720595

Một poster có một cánh tay người công nhân cầm cái mỏ lết đưa cao. Phía sau là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ - y hệt như cờ cuả mặt trận Việt Minh mà sau này trở thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam - với hàng chử ghi chú :Áp phích ngày lễ lao động (cuả Cộng Sản quốc tế).
Cần biết thêm ngày lễ lao động cuả Cộng Sản quốc tế là ngày mồng 1 tháng 5. Có từ thời Cộng Sản đệ nhị quốc tế cuả Ăng- Ghen (Cộng Sản II 1889-1914) . Khởi đầu. Chủ thuyết Marx Engels chỉ tranh đấu cho giai cấp công nhân; chưa có giai cấp nông dân. Dó đó; biểu tượng cho giai cấp bị bóc lột theo Mác và Ăng Ghen thì chỉ có giai cấp công nhân với hình ảnh tượng trưng là cánh tay cầm một cái mỏ lết (wrench). Điều đáng lưu ý là biểu tượng cho chủ thuyết Cộng Sản trên poster là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Hiển nhiên. Nền đỏ sao vàng này là một biểu tượng cuả Cộng Sản có từ thời đệ nhị quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam                                                              The Penguin History of Modern Russia: From Tsarism to the Twenty-first Century
https://www.amazon.co.uk/Penguin-History-Modern-Russia-Twenty-first/dp/0141981547/ref=pd_sim_14_4?_encoding=UTF8&pd_rd_i=0141981547&pd_rd_r=a242dd9e-8222-11e8-9d81-136536af47d5&pd_rd_w=uhb5W&pd_rd_wg=47rLV&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A3P5ROKL5A1OLE&pf_rd_p=3274180622111699416&pf_rd_r=RWFW8XWACJDB44D3J07F&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=RWFW8XWACJDB44D3J07F
http://www.universalbooksellers.in/general-books/history/the-penguin-history-of-modern-russia-from-tsarism-to-the-21st-century-9780141981543-by-robert-service.html
https://picclick.co.uk/The-Penguin-History-of-Modern-Russia-Robert-Service-372210818814.html
Một cuốn sách có đề tựa " Lịch sử chim cánh cụt cuả nước Nga mới. Từ Sa Hoàng tới thế kỷ 21( Thế kỷ 21 tức là thời đại hôm nay).
Thời gian nước Nga từ thời Sa Hoàng tới bây giờ là giai đoạn hầu hết cuả Liên Xô cũ. Cuốn sách nền đỏ chử vàng là một biểu tượng truyền thống cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Chử Russian màu vàng có chấm cuả chử I là một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. Như vậy. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ .
                                                                                      http://cectv.net/z-2536113.html
Hình trên Một con tem có hình Mao và đoàn người phất đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng nền đỏ sao vàng có hình búa liềm trong ngôi sao


                                                                              http://www.yoycart.com/Product/17914794711/ 
Hình trên : Com tem phía dưới có hình Mao trạch Đông khi còn trẻ ( Thời chiến tranh Quốc Cộng ). Và lá đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng


http://www.ylmfdm.com/photo/%E5%B7%A5%E5%86%9C%E9%9D%A9%E5%91%BD%E5%86%9B%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%86%9B.html 
Hình trên: Quang cảnh một phòng họp cũ cuả Hồng Quân Trung Cộng có treo đảng kỳ (Cờ quân ủy) nền đỏ sao vàng
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
Thời Liên Xô cũ. Ngày lễ lớn nhất mỗi năm là ngày lễ kỷ niệm "Cách Mạng" tháng 10 Nga. Được tổ chức vào mồng 7 tháng 11 mỗi năm bằng một cuộc diễn binh quy mô tại quảng trường đỏ thủ đô Moscow. Nhưng đến năm 1941 thì ngày lễ này trở nên đặc biệt khác hẳn những lần trước vì Hồng Quân Liên Xô cũ vừa mới đẩy lui cuộc tấn công thứ nhất cuả quân đội Đức Quốc Xã vào Moscow. Tất cả đội quân tham gia cuộc diễn binh kỷ niệm "Cách Mạng" tháng 10 Nga vào 11/07/1941 khi ấy đều là những đơn vị chiến đấu; trang bị vũ khí .Và ngay sau khi diễn binh qua quảng trường đỏ là tiến ngay ra tiền tuyến là ngoại ô Moscow để chẩn bị đội phó với đợt tấn công thứ 2 cuả quân đội Đức Quốc Xã vào thủ đô Liên Xô cũ. Sau khi Liên Xô cũ sụp đổ. Nhân dân Nga oán ghét chế độ Cộng Sản. Ngày 07 tháng 11 này không còn là ngày lễ kỷ niệm "Cách Mạng" tháng 10 Nga nữa mà chỉ là ngày lễ Vinh Danh Quân Đội ( Day of Military Honour.) https://en.wikipedia.org/wiki/1941_October_Revolution_Parade
Tuy nhiên. Các đảng viên Cộng Sản cuả Liên Xô cũ vẫn thường mập mờ đánh lận con đen và vẫn gọi ngày này là kỷ niệm "Cách Mạng" tháng 10 Nga. Những hình dưới đây cho thấy ngày lễ Day of Military Honour 11/07/2017 cuả nước Nga ngày nay có treo quân kỳ Hồng Quân Liên Xô cũ nền đỏ sao vàng. Nếu vẫn gọi đó là ngày lễ kỷ niệm "Cách Mạng" tháng 10 Nga thì chứng tỏ cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh đã là quân kỳ cuả Liên Xô cũ từ khi mới thành lập chế độ.https://www.dreamstime.com/red-flags-military-equipment-second-world-war-shown-square-moscow-occasion-anniversary-parade-held-november-image103465174
Red flags Military equipment of Second World War shown on the Red Square in Moscow on occasion of anniversary of military parade held on the Red Square on November 07, 1941. People walk around and take pictures. Date of the photo: November 07, 2017.
Những quân kỳ màu đỏ thời đệ nhị thế chiến được trình bày tại Quảng Trường Đỏ tại Moscow nhân dịp lễ kỷ niệm quân đội diễn binh được tổ chức tại Quảng Trường đỏ vào 11/07/1941...
10 lá phướng màu đỏ có một ngôi sao vàng ở giữa tại quảng trường đỏ Moscow để chuẩn bị cho lễ diễn binh do quân đội Nga ngày hôm nay tổ chức. Để kỷ niêm 76 năm quân đội Liên Xô cũ diễn binh trên quảng trường đỏ để tiến ra tiền tuyến ở vùng ngoại ô Moscow để chống Đức Quốc Xã  November 07, 1941- November 07, 2017. Đó chính là quân kỳ cuả hồng Quân Liên Xô cũ
Buổi diễn binh cuả hồng Quân Liên Xô cũ vào  November 07, 1941 là để kỷ niệm " Cách mạng" tháng 10 Nga " , Như vậy quân kỳ nền đỏ sao vàng cuả Hồng Quân Liên Xô cũ chắc chắn cũng đã có từ thời " Cách mạng " tháng 10 Nga                             https://www.scmp.com/news/world/russia-central-asia/article/2118749/its-100th-anniversary-october-revolution-russia
Trong trang http://www.scmp.com/news/world/russia-central-asia/article/2118749/its-100th-anniversary-october-revolution-russia 
Có một bài viết vào ngày 07 tháng 11 năm 2017 với đề tựa :" Kỷ niệm lần thứ 100 cách mạng tháng 10. Nhưng nước Nga mệt mỏi với sự hoài cổ Xô Viết " ( It’s the 100th anniversary of the October Revolution – but Russia is getting tired of Soviet nostalgia)
Và : " Trong thời gian còn là Liên Xô. Mồng 7 tháng 11 là một trong những ngày lễ lớn và lộng lẫy nhất trong năm. Tuy nhiên. Đối với nước Nga ngày nay. Thì hôm đó chỉ là một ngày đi làm bình thường."( During the Soviet period, November 7 was a public holiday and one of the biggest state celebrations of the year. In modern Russia, however, the day is an ordinary working day )
Bài báo kèm một tấm hình lớn có một người mặc quân phục muà đông cuả Lính Hồng Quân Liên Xô thời đó ngồi trên pháo tháp cuả một chiếc xe tăng loại nhỏ. Với 2 lá cờ đỏ sao vàng hai bên. Đó chính là quân kỳ  cuả Hồng Quân Liên Xô cũ. Điều này chứng tỏ một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô củ từ khi mới thành lập chế độ.                                               ( https://www.irishtimes.com/opinion/editorial/russian-revolution-days-that-shook-the-world-1.3287313 )
Tờ Ai-Len thời báo (The Irish Times) . Vào hôm thứ bẩy 11/11/2017. Đã lấy một tấm hình online cuả hãng thông tấn Reuters đã đăng vào ngày 11/07/2017 trước đó. Tấm hình chụp một số quân đội Nga ngày hôm nay; mặc quân phục cuả Hồng Quân Liên Xô cũ cầm súng đứng trước các "phướng" màu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh - Đó chính là quân kỳ cuả Hồng Quân liên Xô cũ - Trong một buổi diễn binh mà hãng thông tấn Reuters ghi rõ là lễ kỷ niệm hồng quân Liên Xô cũ hành quân ra tiền tuyến vào năm 1941 trong đệ nhị thế chiến (https://www.reuters.com/article/us-russia-revolution-anniversary/putin-wary-of-political-tumult-shuns-russian-revolution-centenary-idUSKBN1D71QA ).
Nhưng tờ The Irish Times lại dùng tấm ảnh hồng quân Liên Xô cũ đứng trước quân kỳ nền đỏ sao vàng của Reuters với đề tựa :" Cách mạng Nga. Những ngày gây chấn động thế giới "
Và bài viết phía dưới bắt đầu bằng câu :" Lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng Bôn Sê Vích được tổ chức tuần này tại trung tâm bằng một cuộc diễn hành bao gồm cả hàng ngàn đảng viên Cộng Sản"
Dù tờ báo The Irish Times vì lý do còn luyến tiếc chủ thuyết Cộng Sản đã bóp méo buổi diễn binh kỷ niệm Hồng Quân Liên Xô ra tiền tuyến để chiến đấu chống quân Đức quốc Xã thành lễ kỷ niêm 100 kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga.Thì vô tình họ đã công nhận biểu tượng nền đỏ sao vàng mà hồng quân Liên Xô cũ dùng làm quân kỳ. Đã có từ khi khởi đầu chế độ Liên Bang Xô Viết.                                                                       ( https://sputniknews.com/photo/201411071014522049/)
                                                               Anniversary of Legendary 1941 Military Parade on Moscow's Red Square
Trong buổi lễ diễn binh kỷ niệm 76 năm Hồng Quân Liên Xô cũ diễn hành trên quảng trường đỏ vào tháng 11 năm 1941 để ra tiền tuyến chống Đức quốc Xã do lính nước Nga ngày hôm nay thực hiện. Trong một tấm hình chụp với ghi chú " Lễ kỷ niệm huyền thoại cuộc diễn binh tại Moscow's năm 1941 " đã cho thấy rõ lính Hồng Quân Liên Xô cũ đứng cạnh chiếc phi cơ. Và phía góc cao bên trái ta có thể nhận ra rất rõ một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Đó chính là quân kỳ  cuả Hồng Quân Liên Xô cũ. Cuộc diễn binh tháng 11/1941 cuả Hồng Quân Liên Xô cũ tại quảng trường đỏ để ra tiền tuyến chống Đức quốc Xã là một cuộc diễn binh kỷ niệm " Cách mạng " tháng 10 Nga vào năm 1917. Dó đó. Ta có thể khẳng định một cách chắc chắn là một ngôi sao vàng - Cạnh thẳng hay cong bầu - trên nền đỏ là quân kỳ cuả Hồng Quân Liên Xô cũ từ khi  chế độ Xô Viết được thành lập vào năm 1917


https://www.gettyimages.ca/detail/news-photo/participants-in-period-costume-march-during-the-dress-news-photo/870440056#/participants-in-period-costume-march-during-the-dress-rehearsal-of-a-picture-id870440056


                                                                                     https://www.neweurope.eu/article/cold-war-ii/
Russian soldiers in historical uniforms take part in a military parade on the Red Square in Moscow, Russia, 07 November 2017. The parade to mark the anniversary of the 07 November 1941 parade when Soviet soldiers on the anniversary of the October Revolution marched through the Red Square to the front lines of World War II on the outskirts of the Soviet capital. The centenary of the Bolshevik October Revolution will be marked on 07 November 2017, according to the Gregorian calendar.

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/participants-in-period-costume-during-the-dress-rehearsal-news-photo/870468234#/participants-in-period-costume-during-the-dress-rehearsal-of-a-in-picture-id870468234
Xem thêm hình lính Nga ngày nay mặc quân phục Hồng Quân Liên Xô cũ trước quân kỳ  cuả Hồng quân Liên Xô cũ nền đỏ sao vàng trong lễ kỷ niệm 76 năm ngày Hồng Quân Liên Xô cũ diễn binh tại quảng trường đỏ năm 1941.                      https://www.ebay.com/itm/Glory-of-the-Soviet-Warrior-Original-USSR-Soviet-Union-Communist-Poster-Russia-/351576627056
 Ebay rao bán một poster cuả Liên Xô cũ với cái tên : “ Vinh danh những chiến binh Liên Xô “ (Glory of the Soviet Warrior). Trong đó có hình 3 người lính Liên Xô cũ của 3 quân chủng Hải; Lục; Không quân trong một ngôi sao vàng cạnh cong bầu trên nền đỏ. Hiển nhiên. Nền đỏ sao vàng này là quân kỳ cuả hồng quân Liên Xô cũ.                                                           https://www.amazon.com/Fundamental-Texts-Engels-Lenin-Institute/dp/1312900644
                                                                             https://www.facebook.com/pg/institutemel/posts/
                                                                                             https://twitter.com/institutemel
                                                                                http://www.writeopinions.com/marxist-leninist
Một cuốn sách với đề tựa “ Những văn bản căn bản cuả học viện Mác Ănghen Lênin ” được rao bán trên Amazon. Trang bìa có hình ba ông tổ Cộng Sản này trên nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh. Điều đó chứng tỏ một cách rất chắc chắn rằng : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Tuy không được dùng phổ biến như biểu tượng búa liềm. Hình này cũng có trên một trang Facebook  mang tên Marx Engels Lenin Institute (Học viện Mác Ănghen Lênin)                                                                                            Marx Lenin & Engels Coffee Mug
                              ( https://shop.spreadshirt.com/neofactionapparel/marx+lenin+engels+coffee+mug-A14393701?size=29)
https://www.redbubble.com/people/neofaction/works/11425736-marx-lenin-and-engels-marxist?cat_context=u-stationery&grid_pos=6&p=sticker&rbs=152709b4-2e76-4f26-8115-8d06068f4192&ref=shop_grid
Hình ba ông tổ Cộng Sản Marx Lenin và Engels trên nền đỏ sao vàng. Khẳng định một điều là nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .


Trong trang http://communist.wikia.com/wiki/Communism?li_source=LI&li_medium=wikia-footer-wiki-rec Một trang mạng chuyên đề cập đến thế giới Cộng Sản. Khi nói về Cộng Sản (Communist). Đã chia thành nhiều phần để trình bày. Trước hết là phần định nghĩa về chủ nghĩa Cộng Sản. Còn phần nội dung (Contents)thì chia ra các tiết mục như Lịch sử (History). Trong phần lich sử thì có giải thích nguyên nhân phát sinh ra ý tưởng Cộng Sản( communist idealogy ). Trong phần lịch sử này có đề cập đến sự thành hình cuả Liên Bang Xô Viết (The Soviet Union). Tiếp theo sau đó là những phần có đề cập đến chủ nghĩa Mác (Marxism), Chũ nghía Lê-Nin (Leninism), Chủ nghĩa Mao (Maoism). Hiển nhiên. Đây là một trang wiki đề cập đến Cộng Sản Quốc Tế. Nhưng hình để biểu tượng cho trang khi đề cập về chủ nghĩa Cộng Sản quốc tế này là hình cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Cho dù những đề mục trong trang wiki này hoàn toàn không đề cập đến Cộng Sản Việt Nam hay nhân vật Hồ chí Minh.Đây là một bằng chứng khá chắc chắn chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế -tương tự như biểu tượng buá liềm - mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.                                             https://www.amazon.com/Christian-Communist-Manifesto-Christopher-Rix-ebook/dp/B06WJ5F639
                                                                             ( https://www.smashwords.com/books/view/706038 )
Một cuốn sách được xuất bản vào năm 2017 có tên : Bản tuyên ngôn Cộng Sản cuả các tín đồ Thiên Chúa Giáo (The Christian Communist Manifesto). Trang bià cuốn sách này có màu đỏ của Cộng Sản. Ở giữa cuốn sách là hình một ngôi sao vàng năm cánh và một hình Thập Tự cuả Thiên Chúa Giáo nhỏ bằng 2 đường kẻ ngang và dọc. Dĩ nhiên. Đã mang nội dung  2 ý nghĩa Cộng Sản và Thiên Chúa Giáo thì hình trang bià cũng phải có đủ 2 biểu tượng cho các nội dung đó. Hình Thập Tự nhỏ tất nhiên là biểu tượng cuả Thiên Chúa Giáo. Biểu tượng còn lại là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ chắc chắn phải là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế - Không thể nào là hình cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam cho dù giống nhau y hệt - vì lẽ đây là sách nói về " Tuyên ngôn Cộng Sản /Communist Manifesto ". Thì một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ đó chắc chắn là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.                                             https://www.istockphoto.com/au/vector/ussr-background-star-in-center-gm94998842-11332730
Một poster với ghi chú : Phần nền phía sau là Liên Xô với ngôi sao chính giữa ( USSR Background – star in center). Nói là Liên Xô là nền sau. Nhưng chỉ  thấy nền màu đỏ; có thể tác giả muốn nói màu đỏ là biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Còn ngôi sao thì màu vàng cạnh cong bầu. Như vậy là qúa rõ ràng. Một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hay cong bầu trên nền đỏ là một trong những biểu tượng cuả Liên Bang Xô Viết cũ.                               https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-history-of-communism/B9C5FA2BB979884CAC7E9EFEB6B70439 
                                                  https://www.amazon.com/Cambridge-History-Communism-Hardback-Set/dp/1316634582 
                                    ( https://www.cambridge.org/core/series/cambridge-history-of-communism/0399F87881C31D61C89C961E62A2DDEC 
                    http://admin.cambridge.org/academic/subjects/history/twentieth-century-regional-history/cambridge-history-communism-volume-1 
                               ( https://books.google.com/books/about/The_Cambridge_History_of_Communism.html?id=UT9GvgAACAAJ)
          https://www.target.com/p/cambridge-history-of-communism-world-revolution-and-socialism-in-one-country-1917-1941-hardcover/-/A-53067119 
Một cuốn sách do đại học Cambridge xuất bản : “ Lịch sử cuả Cộng Sản “ do Silvio Pons – một nhà sử học chuyên về các quốc gia Cộng Sản tại Đông Âu trước kia – viết. Nhà xuất bản và tác giả dùng biểu tượng một ngôi sao vàng trên nền đỏ để nói về thế giới Cộng Sản tại Đông Âu trước kia. Như vậy - Cũng như biểu tượng búa liềm – Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là biểu tượng cuả thế giới Cộng Sản. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.                                                               https://www.amazon.com/Short-History-Communism-Robert-Harvey/dp/0312329091
Một sử gia người Anh : Robert Harvey. Đã cho xuất bản một cuốn sách mang tựa : “ Lịch sử ngắn ngủi cuả Cộng Sản “. Và để biểu tượng cho thế giới Cộng Sản. Tác giả đã chọn một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như vậy. Hiển nhiên một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả thế giới Cộng Sản y như biểu tượng buá liềm. Và hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.                                                                                              Communist Labor Party
                                                                               https://www.communistlaborparty.org/?page_id=19
                                                                 https://castbox.fm/channel/Communist-Labor-Party-id365766?country=us
Trong Facebook hiện nay có đảng “ Lao Động Cộng Sản “ cũng có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Chắc chắn ngôi sao vàng trên nền đỏ này bắt nguồn từ Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không phải bắt chước quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam vì trong trang Facebook này không hề đề cập đến nước Việt Nam Cộng Sản. Có giống nhau chẳng qua là bà con họ hàng trong hệ thống Xã hội Chủ nghĩa có cùng ông tổ là Liên Xô cũ                                                                               https://www.youtube.com/watch?v=IRT8xfIaq5U
                                                                      The 45 Goals For the Socialist/Communist Take Over Of America
Năm 2009. Các cựu đảng viên đảng Cộng Sản tại Châu Mỹ cho phát hành một video mang tên : Nhiệm vụ thực hiện 45 mục tiêu cuả ( Các đảng ) Xã Hội Chủ Nghĩa/Cộng Sản khi tiếp nhận Châu Mỹ đã được hoàn tất. 45 mục tiêu này lấy từ hồ sơ cuả hội nghị các đảng Cộng Sản Châu Mỹ La Linh vào năm 1963. Hình khởi đầu cuả video cho thấy tên chủ đề đó trên nền đỏ. Và có lẽ tránh không muốn trương lên biểu tượng chính cuả Cộng Sản là buá liềm đã bị nhân loại chán ghét. Nhóm cựu đảng viên Cộng Sản Châu Mỹ La Tinh này trình bày biểu tượng phụ cuả Cộng Sản mà ít người oán ghét hơn là ngôi sao vàng năm cánh. Dù thành tích của họ khoe khoang đúng hay sai như thế nào đi chăng nữa. Thì vô tình họ đã thừa nhận một điều là ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế y như biểu tượng buá liềm.                                                                                                  Awami Workers Party
                                                                    http://kgovindan.blogspot.com/2013/01/left-unity-in-pakistan.html
                                                                                https://www.af.org.pk/activity-detail.php?nid=26
                          https://www.groundreport.com/supreme-courts-judgement-on-electoral-reforms-be-implemented-awami-worker-party-seminar-in-la/
                                         ( https://tribune.com.pk/story/464255/awami-workers-party-interim-leaders-elected-for-new-left-party/)
Cờ cuả đảng Công Nhân Awami cuả Pakistan. Theo đường lối Cộng Sản Mác và Mao ( Marxist; Communism; Maoism). Có lẽ vì đảng Cộng Sản này thành lập vào năm 2012; là thời kỳ khá lâu sau khi Cộng Sản quốc tế sụp đổ. Cho nên họ tránh không dùng biểu tượng chính cuả thế giới Cộng Sản trước kia là búa liềm vì đã bị thế giới căm ghét. Mà họ chỉ dùng một biểu tượng phụ cuả thế giới Cộng Sản ít người ghét hơn là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ.                                                                         ( http://www.richmondstruggle.com/author/richmondsci/)
Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ thành lập tổ chức “ Sự tranh đấu cuả Richmond ” ( Richmond Struggle) tại thủ phủ Richmond cuả bang Virgina vào tháng 09/2017. Trên trang mạng cuả tổ chức “ Tàn quân “ cuả Cộng Sản Hoa Kỳ này đã đưa câu nói cuả Mao trạch Đông lên đầu trang :” Ở đâu có áp bức; ở đó có đấu tranh “(Wherever there is oppression, there is rebellion).Tổ chức này vẫn xử dụng những khẩu hiệu khá ăn khách thời xa xưa trước kia để chống lại một chế đổ phi dân chủ như : Tuyên bố dùng sức mạnh của công nhân (workers’ power) chống lại chủ nghĩa tư bản (capitalism); Sự uy quyền (supremacy ); sự quan liêu (bureaucracy). Đề cao nghị quyết cuả đại hội đảng thứ 10 cuả Liên Xô cũ vào năm 1921 ( following the 10th Congress of the CPSU/Communist Party of the Soviet Union); hô hào tham gia ngày lễ Lao động cuả Cộng Sản quốc tế 05/01(May Day)
Ở đây ta không đề cập đến tính cách chắc chắn sẽ hoàn toàn không hiệu quả cuả các phương thức đấu tranh đã quá lỗi thời; lạc hậu cuả một tổ chức “ Tàn quân “ cuả đảng Cộng Sản đang bị teo tóp co rút lại. Mà chỉ để ý đến biểu tượng cuả họ trưng ra. Có lẽ tránh không dùng biểu tượng chính cuả Cộng Sản trước kia là búa liềm đã bị nhân loại nguyền rủa. Thì tổ chức “ tàn dư” Cộng Sản này đã dùng một biểu tượng phụ cuả Cộng Sản mà ít bị mọi người khinh ghét hơn là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Cho dù kết quả như thế nào. Thì biểu tượng cuả tổ chức tàn quân Cộng Sản Hoa Kỳ này đã chứng minh một điều : Cũng như buá liềm. Ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Có nguồn gốc xuất phát từ Liên Xô cũ.
123