Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

classic Classic list List threaded Threaded
35 messages Options
12
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
                      NHỮNG HÌNH ẢNH CÓ CỜ ĐỎ SAO VÀNG TRONG VẠN LÝ TRƯỜNG CHINH

Cũng vì mục đích chứng tỏ có một loại cờ trực hệ với cờ mặt trận Việt Minh mà sau này thành Quốc Kỳ Cộng Sản VN thời kỳ đầu có nền đỏ sao vàng cạnh bầu đã từng được Hồng Quân Trung Cộng dùng thời kỳ nội chiến  Quốc Cộng Trung Hoa - Trong khi các thành viên ủng hộ CS VN hết sức cố gắng tìm đủ mọi cách phủ nhận điều đó — Tôi sẽ thu lượm và post tất cả hình ảnh tìm được về một lá cờ tổ tiên của CSVN mà Hồng Quân Trung Cộng từng dùng làm đảng kỳ từ 04/1927.
Vào tháng 11/1931. Hồng Quân Trung Cộng thành lập Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa ( Chinese Soviet Republic; Soviet Republic of China ; China Soviet Republic ) . Bắt nguồn từ Xô Viết Giang Tây (Jiangxi Soviet). Tưởng giới Thạch quyết định bao vây và tiêu diệt. Bắt đầu từ 16/10/1934. Hồng Quân Trung Cộng rút lui. Mở đầu cho cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Bắt đầu từ Giang Tây và kết thúc tại Diên An; Thiểm Tây vào ngày 19/10/1935.
Dưới đây là một Youtube thường được các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại thường trưng dẫn và gọi là Youtube có “ Cờ đỏ sao vàng trong Vạn Lý Trường Chinh ”. Trong các phim về Vạn Lý  Trường Chinh 24 tập  thì không phải phim đen trắng nhưng màu thì cũng không sặc sỡ. Cho nên ngôi sao năm cánh cạnh bầu có chứa búa liềm bên trong cờ nền đỏ trong phim thì có khi ½ trông giống như màu vàng (Đảng Kỳ). ½ trông giống như màu trắng (Quân Kỳ)Hình dưới đây vẽ cảnh 3 đạo quân cuả Hồng Quân Trung Cộng nhập lại với nhau  cũng có hai loại cờ đỏ: Quân kỳ Hồng Quân Trung Cộng có ngôi sao năm cánh cạnh bầu màu trắng và đảng kỳ Hồng Quân ngôi sao màu vàng – tuy màu vàng được vẽ rất lạt .


                                    http://blog.sina.com.cn/s/blog_6103fff40101daia.html

Hình dưới mang tựa đề : Mao trạch Đông và quân đội nhân dân cuả ông ta “ Mao Zedong and his People's Army ” thì ngôi sao trong tranh có màu vàng lạt


                                     http://when-we-were-young.tripod.com/artgallery.html

Hình dưới đây có đảng kỳ hồng quân Trung Cộng nền đỏ với ngôi sao màu vàng rất rõ


                                                                          ( http://www.xishuiw.com/info/2007-5/2007-5-7-4567.htm )

Trong hình dưới. Thì đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng có ngôi sao màu vàng lạt nằm bên phải hình. Còn quân kỳ cuả Hồng Quân có ngôi sao trắng thì nằm ở giữa hỉnh


                                                             ( http://cdn.history.com/sites/2/2015/11/GettyImages-150618613-E.jpeg)
                                                             ( http://www.history.com/news/history-lists/7-brilliant-military-retreats )
                                                            ( http://www.historyextra.com/article/premium/mao-legend-long-march )

Bức tranh dưới đây vẽ hình Mao và Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng thì các ngôi sao trên nền cờ đỏ có màu vàng lạt


    http://img3.utuku.china.com/600x0/news/20161214/eb691a8c-0fe8-4140-ade0-ab36ae5abb8c.jpg

Trong trang ( http://www.alamy.com/stock-photo/long-march-mao.html ) chứa những hình Hồng quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh. Hình dưới là cảnh Hồng Quân đánh trống đá có rất nhiều cờ đỏ sao vàng .


                                                                          Stone Drum village painting of Long March, Yunnan
                                                    ( http://www.alamy.com/stock-photo-stone-drum-village-painting-of-long-march-yunnan-12363113.html )

Hình dưới là một hiệu kỳ cuả một đơn vị Hồng Quân Trung Cộng giống như đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng như hình trên ; Có ngôi sao vàng năm cánh có cạnh cong bầu có chứa búa liềm màu đen nằm ở góc phía trên gần cán cờ .


̣                                                       ( http://www.360doc.com/content/12/0508/17/6818730_209552064.shtml )

Đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng có màu vàng rất lạt trong các hình dướihttp://en.cafa.com.cn/relay-series-of-exhibition-long-march-of-art-launched-a-press-conference-to-announce-its-debuting-at-the-namoc-in-dec.html


                                                                 ( http://english.cctv.com/2016/10/21/ARTIHUpoOUihezanOtI54Ooh161021.shtml )                                                        http://sh30.microfotos.com/?p=home_imgv2&picid=2171353


                                                             http://sh30.microfotos.com/?p=home_imgv2&picid=1233108


                                                              https://www.pinterest.com/pin/322077810829455269/


                                                               https://www.pinterest.com/pin/322077810829455269/


                                                          http://www.toutiao.com/i6230589174135652865/


                                                                              http://www.top-news.top/news-12325146.html 


                                                    http://yh.7788.com/zy/auction.php?d=931&id=9681043


                                                                            ( http://eng.jb.mil.cn/homes/collect/art/oil/index_10.html )


                                                                         ( http://history.cultural-china.com/en/34H7473H12540.html )

Hồng Quân băng ngang cầu Tương Giang (Luding Bridge) ngày 29/05/1935 mang đảng kỳ nền đỏ sao vàng                                                              http://chineseposters.net/themes/luding-bridge.php

Hình dưới là tranh vẽ thuật lại cảnh Mao tới Diên An- Thiểm Tây ngày 19/10/1935. Chấm dứt cuộc Vạn Lý Trường Chinh với hai đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ ngôi sao vàng đậm rất rõ.


                                          End of the Long march with mao Zedong’s arrival in Yan’an October 19,1935
                                          ( http://www.agpix.com/view_caption.php?image_id=488101&photog=1  )
                                         ( http://www.agpix.com/results.php?agid=DeCo9&keyword=China+Hunan )


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
CỜ ĐỎ SAO VÀNG CỦA HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG THỜI CHIẾN TRANH QUỐC CỘNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY SAU KHI TRUNG CỘNG NẮM CHÁNH QUYỀN

Khi Hồng Quân Trung Cộng tới Thành phố Diên An (Yan'an) , phía Tây bắc tỉnh Thiểm Tây ( Shaanxi province ) Trung Hoa vào tháng 10/1935 sau cuộc Vạn Lý Trường Chinh . Mao đặt bản doanh tại đây. Và Diên An coi như một An toàn khu /Thủ đô của Cộng Sản Trung Hoa trong 13 năm. Từ sau Vạn Lý Trường Chinh cho tới khi năm được chính quyền 1935-1948. Trong suốt thời gian này. Hồng Quân Trung Cộng vẫn dùng Đảng kỳ cho Hồng Quân nền đỏ sao vàng cạnh bầu. Tấm biển tại Diên An nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Trung Hoa 07/1921 -07/2011 nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh bầu có chứa búa liềm đen bên trong cùng có hình Mao khi còn trẻ đã chứng minh điều đó


                                                                        http://360.mafengwo.cn/travels/info.php?id=3416658


                                                                      http://www.china-tour.cn/Yanan/Yangjialing-Village.htm


                      http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp-sundaymagazine/the-road-from-yanan/article4039602.ece


                                                                         http://china.usc.edu/talking-points-july-10-20-2011


                                             A tourist dressed up as a Red Army soldier at the Yangjialing historical site in Yan’an.
                                                              ( http://www.nytimes.com/2010/12/31/world/asia/31china.html )


https://www.washingtonpost.com/world/chinese-communist-partys-90th-anniversary/2011/06/27/AG6vzUnH_gallery.html?utm_term=.4b8fd737550f#photo=1
                                                        http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1354535&page=45


                                                           http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1354535&page=45


                                                           http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1354535&page=45
https://www.washingtonpost.com/world/chinese-communist-partys-90th-anniversary/2011/06/27/AG6vzUnH_gallery.html?utm_term=.b4374f046d7a#photo=1


                      http://www.gettyimages.com/detail/photo/woman-standing-in-front-of-mao-billbaord-at-high-res-stock-photography/148566893


                                                      http://dailysignal.com/2014/10/03/will-hong-kong-scene-next-tiananmen-square/


                                                                  Group photo at Mao's headquarters during the Long March.
http://www.gettyimages.com/detail/photo/group-photo-at-maos-headquarters-during-the-high-res-stock-photography/148540662


                                                        http://www.alamy.com/stock-photo/chinese-communist-party-yan%27an.html

Hình dưới. Du khách ký tên lưu niệm trên một Đảng Kỳ của hồng quân Trung Cộng cũ tại chiến khu cũ ở núi Tĩnh Cương (Jinggangshan ) Phía Tây Nam Giang Tây ( Jiangxi)  . Hình búa liềm đen nằm trong ngôi sao vàng cạnh bầu đã bị cánh tay người du khách che khuất.
Đây là một tấm hình mà các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại cũng thường dùng như để chứng minh lá cờ này là cờ "Phúc Kiến " vì có nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu nhưng “ không thấy “ có hình búa liềm trong ngôi sao và khẳng định là nguồn gốc của Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam thời kỳ đầu tiên. Thật ra, cũng có hình búa liềm trong ngôi sao và̉ng năm cánh cạnh bầu nhưng bị cánh tay phải cuả người du khách che khuất. Chỉ ló ra một tí màu đen đen..Và cũng không phải cờ " Phúc Kiến " 1933-1934. Vì địa điểm này là Jinggangshan - Tĩnh Cương Sơn - Là nơi Mao trạch Đông dẫn 1000 tàn quân về ẩn náu; lập chiến khu sau khi thất bại trong vụ nỗ̉i dậy " Thu họach muà Thu " vào ngày 03/10/1927 . 6 năm trước khi có biến cố " Phúc Kiến ".


Visitors sign their names on a symbolic Red Army flag in Jinggangshan in the southwest of Jiangxi province. The admission price to the scenic spot will go up from 226 yuan per person to 260 yuan in May. Provided to China Daily
                                                ( http://www.china.org.cn/travel/2012-05/02/content_25280371_2.htm )

Hình dưới: Trong một cuốn phim của Trung Cộng thực hiện ngày nay tả lại cảnh Hồng Quân Trung Cộng hội quân trên đỉnh núi Tỉnh Cương sơn/Jinggangshan. Có hình đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng


                                                                               The joining of Red Army forces at Jinggang Mountain
                                                                                     http://www.sohu.com/a/161982301_221484

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
In reply to this post by Hiếu Thiện
 Đảng Kỳ hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng thời chiến tranh Quốc Cộng trong màn trình diễn trên sân khấu sau khi Đảng Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền tại Hoa lục


                http://media.gettyimages.com/photos/college-students-dance-during-an-evening-to-mark-the-70th-anniversary-picture-id72243588

Hình dưới: Đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có hình búa liềm đen trong ngôi sao trên một tấm phông cuả một sân khấu ngoài trời tại Trung Hoa lục địa ngày hôm nay.


                                                                        http://www.bestchinanews.com/Domestic/3031.html

Trong trang mạng cuả CDPPAT ( China Disable Persons’ Federstion) có hình phái đoàn người tàn tật cuả Trung Cộng thăm viện bảo tàng lưu niệm Vạn Lý Trường Chinh cuả Hồng Quân Trung Cộng tại Giang Châu (CDPPAT visits Long March Memorial Garden in Jiangxi ). Nơi đây có ít nhất 2 biểu tượng đảng kỳ Hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng một ngôi sao vàng có lộng hình buá liềm trên nền đỏ.                                                              ( http://www.cdpf.org.cn/english/Initiatives/culture/201612/t20161222_578490.shtml )

Chương trình văn nghệ chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Tấm phông lớn trên sân khấu được vẽ một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa búa liềm trên nền đỏMột cảnh trên sân khấu diễn lại cảnh Hồng Quân Trung Cộng phất cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa búa liềm trong ngôi sao


                                                                 http://vietnamese.cri.cn/581/2011/07/05/1s157815.htm

Hình dưới là Đảng Kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu thời chiến tranh Quốc Cộng Trung Hoa trên sân khấu sau khi Đảng Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền


http://www.dailymail.co.uk/news/article-2290976/Photographs-Chinese-Cultural-Revolution-state-approved-operas-created-leaders-wife.html

Các hình dưới là những tem bưu chính in hình Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng có Đảng Kỳ Hồng Quân nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu.


                                                                                          70th Ann Victory Long March Red Army
( http://www.ebay.com/itm/China-2006-25-70th-Ann-Victory-Long-March-Red-Army-S-S-/131530957899?hash=item1e9fdb244b
http://www.ebay.com/itm/China-Stamp-2006-25M-The-70th-Ann-of-the-Victory-of-the-Long-March-S-S-MNH-/181414136845
                                                               http://www.ka3sn3yoz.xyz/index.php?main_page=product_info&products_id=47483 


https://www.shutterstock.com/image-photo/china-circa-1996a-stamp-printed-shows-160266590?src=78YT4t-ImHlYL2wWoZ_W8Q-1-91

Hình dưới : Com tem phía dưới có hình Mao trạch Đông khi còn trẻ ( Thời chiến tranh Quốc Cộng ). Và lá đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng


                                                                        ( http://www.yoycart.com/Product/17914794711/)

Một lá đảng kỳ lớn nền đỏ sao vàng cuả hồng quân thời chiến tranh cùng với chử ký của 232 cựu hồng quân cùng thân nhân đã giúp đỡ xây dựng trường “ Hồng Quân “ tại thành phố Toại Xuyên (Suichuan) phía tây tỉnh Giang Tây (Jiangxi) của Trung Hoa lục địa


                                                   ( http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/special/1611/3656-3.htm )


                                                                                     http://en.people.cn/90882/8041523.html


http://media.gettyimages.com/photos/offspring-of-red-army-soldiers-sign-on-a-red-army-flag-during-a-of-picture-id71912779


                                                                                 http://imageshack.com/i/pouaZC1Dp

Một số người cầm Đảng Kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng thời chiến tranh Quốc Cộng trong buổi lể kỷ niệm 90 ngày thành lập Đảng Cộng Sản Trung Hoa tại khu vực núi Tỉnh Cương Sơn (Jinggangshan)


                                                                         http://ipc.fmprc.gov.cn/eng/events/t833465.htm

Hình dưới: Một số thanh niên tại Trung Hoa lục địa mặc quân phục cuả quân đội Trung Cộng ngày nay đang đi lại một đoạn đường Vạn lý trường chinh cuả Hồng Quân thời chiến tranh Quốc Cộng với lá đảng kỳ Hồng quân nền đỏ một ngôi sao vàng.


                                                                   http://www.globaltimes.cn/content/986410.shtml

Hình dưới : Dân chúng tại Trung Hoa lục điạ mang lá cờ được hồng Quân Trung Cộng dùng thời chiến tranh quốc cộng nền đỏ sao vàng trong lễ kỷ niệm 122 năm sinh nhật cuả Mao trạch Đông


http://cdn4.i-scmp.com/sites/default/files/styles/980x551/public/images/methode/2016/06/10/61185fe8-2df1-11e6-8fea-29444b868b1c_1280x720.JPG?itok=k5puUs8_
http://www.scmp.com/news/china/society/article/1970331/why-are-so-many-chinese-nostalgic-cultural-revolution 
 
Đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng – Tổ tiên quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam - trong một bảo tàng viện sau khi Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền tại Hoa Lục - ..Với những bằng chứng xác thực còn lưu lại trong các bảo tàng viện tại Hoa Lục ngày nay . Thì đảng Cộng Sản Việt Nam khó lòng chối cãi Hồng Quân Trung Cộng đã từng dùng một lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trước khi Hồ chí Minh/Hồ Quang mang loại cờ này từ Trung Hoa về Việt Nam để làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh; và sau đó trở thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam


A man poses for photography at an opening ceremony of a Red Army Long March Museum in Luding county, Sichuan province, southwest China
( http://www.alamy.com/stock-photo-sichuan-china-29th-may-2015-a-man-poses-for-photography-at-an-opening-83196710.html )

Trong những bức tranh dưới đây trong bảo tàng viện Trung Cộng vẽ cảnh Hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng có đảng kỳ hồng quân. Ta có thể nhận rõ ngôi sao màu vàng trên nền đỏ tuy lá cờ được vẽ rất nhỏ.
̣                                                  ( http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/culture/exhibition/1611/3980-1.htm )

Đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng nền đỏ sao vàng trong một bảo tàng viện tại Trung Cộng


                                                 ( http://news.21cn.com/caiji/roll1/a/2015/0527/06/29593376.shtml )

Hình dưới : Một bức tranh vẽ một toán hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng vứi nền đỏ có một ngôi sao vàng


                                                                               http://www.top-news.top/news-12469202.html


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
Đảng Kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng thời nội chiến Quốc Cộng trong một trang mạng của Đảng Cộng Sản Trung Hoa ngày nay.


                                                                                        ( http://www.qsqytg.com/ )
 ( http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNTk0MTc3OA==&mid=2247483709&idx=1&sn=ef6ff42a91708394f9eeafe24e3795d1&3rd=MzA3MDU4NTYzMw==&scene=6#rd )

Đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trên bìa một cuốn sách được xuất bản sau khi Đảng Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền.

 
                                                   http://www.demdigest.org/chinas-future-xis-great-rejuvenation-radical-risky/

Tranh tuyên truyền có hình Mao và đảng kỳ nền đỏ sao vàng của Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng

in=http://www.christies.com/lotfinder/prints-multiples/tenture-de-propagande-republique-populaire-de-chine-5712626-details.aspx&hasGmid=false
http://benross.net/wordpress/cultural-revolution-propaganda-part-2/2009/01/05/ 


https://picclick.com/Chinese-Cultural-Revolution-Poster-Date-1968-Mao-quotation-192167349477.html#&gid=1&pid=1
https://picclick.com/Chinese-Cultural-Revolution-Poster-Date-1968-Mao-quotation-192167349477.html

Các áp phích quảng cáo phim " Kiến Đảng vĩ nghiệp" của Trung Cộng năm 2011 có nền cờ đỏ sao vàng cạnh bầu của Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng


                 ( http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/phim/sau-man-anh/thang-duy-bi-cat-vai-trong-phim-ve-cach-mang-trung-quoc-1913220.html)


                                        ( http://www.tinmoi.vn/Kien-Dang-Vi-Nghiep-cat-bo-canh-quay-cua-10-ngoi-sao-01517288.html)

Poster tuyên truyền cho cuộc cách mạng văn hoá tại Hoa Lục từ năm 1966-1976 . Hình Mao ở chính giữa. Bên trái phía dưới hình là đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa chứa búa liềm đen của 17 năm về trước.Ý muốn nói tất cả cựu Hồng Quân Trung Cộng khi trước đều ủng hộ cuộc cách mạng văn hoá của Mao trạch Đông


                                                                           http://chineseposters.net/themes/mao-cult-2.php

                                                                                                 
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
HỒ CHÍ MINH XÁC NHẬN LÀ THÂN PHẬN CHƯ HẦU ĐỐI VỚI TRUNG CỘNG QUA CÂU TRẢ LỜI Ý NGHĨA QUỐC KỲ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

Hồ chí Minh/ Hồ Quang bộc lộ thân phận làm chư hầu cho Trung Cộng qua cuộc trả lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài vào ngày 16/07/1947
                                                             Những cuộc trả lời phỏng vấn báo chí của Bác Hồ (Phần 2)
Trên “ Trang Tin Điện Tử Ban Quản Lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh ”. Đăng vào ngày 26/06/2013
(http://www.bqllang.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1369:nh-ng-cu-c-tr-l-i-ph-ng-v-n-bao-chi-c-a-bac-h-ph-n-2&catid=99&Itemid=743&lang=vi )
                                                                   Và trên mạng “ Tên Người Đẹp Nhất ” Đăng ngày 17/08/2013
(https://tennguoidepnhat.net/2013/08/17/nhung-cuoc-tra-loi-phong-van-bao-chi-cua-bac-ho-phan-2/ )Xin nói rõ là cuộc phỏng vấn này vào tháng 07/1947 là lúc Đảng Cộng Sản Trung Hoa của Mao trạch Đông vẫn chưa nắm chính quyền tại Hoa Lục; và vẫn còn đang kịch chiến với Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch.Còn chính quyền của Hồ chí Minh đã chuyển lên Việt Bắc ( gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên). Hồ chí Minh/Hồ Quang đang tiến hành chiến tranh tiêu thổ kháng chiến đánh lại quân Pháp sau khi Việt Minh và Pháp quay lại đánh nhau vào tháng 12/1946. Mới cướp chính quyền chưa tới 2 năm. Mà Hồ chí Minh/Hồ Quang đã bộc lộ thân phận sẵn sàng làm chư hầu đối với Trung Cộng rồi . Phải chăng quan điểm này của Hồ chí Minh/Hồ Quang đã được đảng Cộng Sản Trung Hoa của Mao ươm mầm mống trong  tư tưởng/lập trường khi Hồ chí Minh/Hồ Quang đang là Thiếu Tá trong Bát lộ Quân của Hồng Quân Trung Cộng vào những năm 1938-1939 và phục vụ dưới trướng lá cờ đỏ sao vàng cuả Hồng Quân Trung Cộng ?

                                                                                                     -0-

Sau đây là những bằng chứng rất rõ ràng cho thấy Cộng Sản Việt Nam lệ thuộc Trung Cộng trên phương diện tư tưởng; đường lối. Chấp nhận sự chỉ đạo của Trung Cộng. Theo đường lối của Mao trạch Đông. Do đó quốc kỳ của Cộng Sản Việt nam có giống như đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng chắc chắn không phải do sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đương nhiên là sao chép theo chỉ thị của Mao .
Tài liệu trong mục Tư Liệu – Văn Kiện của Báo Điện Tử cuả Đảng Cộng Sản Việt nam online cho thấy : Điều lệ Đảng Lao Động Việt Nam ( Đảng Cộng Sản Việt Nam ) vào tháng 2/1951 để chuẩn bị cho kỳ họp _Đại Hội Đảng lần thứ 2 đã ghi rõ : Đảng Lao Động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Ăngghen – Lê Nin- Stalin và tư tưởng Mao trạch Đông kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động =: Đảng Cộng Sản Việt Nam lấy tư tưởng Mao trạch Đông làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động


                                           ( http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/van-kien-dang/dieu-le-dang/doc-492420152280956.html )

Còn văn kiện sau đây là những bằng chứng rất rõ ràng là Đảng Cộng Sản Việt Nam suy tôn và sùng bái tư tưởng cá nhân Mao trạch Đông;  và nhất nhất tuân theo đường lối và sự chỉ đạo của Mao trạch Đông


                                                       ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Mao_Tr%E1%BA%A1ch_%C4%90%C3%B4ng )

Xin ghi lại những phát biểu cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam bộc lộ sự tôn sùng tư tưởng Mao trạch Đông và triệt để tuân thủ đường lối chỉ đạo của Mao trạch Đông :
- Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Các Mác - Lênin - Xíttalin và tư tưởng Mao Trạch Đông, nhân loại tiến bộ nhất định thắng lợi hoàn toàn trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập quốc gia, bảo vệ dân chủ, bảo vệ hòa bình chống đế quốc gây chiến
- Chủ tịch Mao Trạch Đông, lãnh tụ tối cao của nhân dân châu Á
- tư tưởng Mao Trạch Đông áp dụng vào chiến tranh ở Việt Nam
- Mao Chủ tịch, Mặt Trời vĩ đại của phương đông...
- công ơn của Trung Quốc với chúng ta thật không sao kể xiết. Tỏ lòng biết ơn Trung Quốc, biết ơn Mao Chủ tịch, chúng ta nguyện ra sức học tập Trung Quốc.
- Trung Quốc đang soi đường cho các dân tộc châu Á cùng tiến
- nhân dân Việt Nam quyết học tập tư tưởng Mao Trạch Đông
- tiếng hô Mao Chủ tịch muôn năm…vang lên như sấm
- Mao Chủ tịch, lãnh tụ tối cao của nhân dân Trung Quốc và nhân dân châu Á


Đảng Cộng Sản Việt Nam nô lệ tư tưởng; đường lối; chủ trương và sự chỉ đạo của Trung Cộng nói chung và của cá nhân Mao trạch đông nói riêng. Thì quốc kỳ của Đảng Cộng Sản Việt Nam có giống y như đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng thì chắc chắn là do sao chép chứ không thể nào là do sáng kiến riêng hoặc do sự trùng hợp cho được.

                                                                                                   -0-

                                                                 HỒ CHÍ MINH/HỒ QUANG HÔ HÀO : CỨU TRUNG CỘNG LÀ TỨ CỨU MÌNH

Trong bài viết :” "Bài báo bằng thơ chữ Hán đầu tiên của Bác Hồ" của tác giả Phạm Duy Trưởng được đăng trên báo Văn nghệ sĩ Xứ Đoài http://vannghesontay.com/en/news/Nhan-vat-Su-kien/Bai-bao-bang-tho-chu-Han-dau-tien-cua-Bac-Ho-1306/  và báo phuongcacanh http://phuongcacanh.blogtiengviet.net/2012/05/19/bani_thai_charm_hain_a_aosu_tiaon_carsa_ ..Đã xác nhận Hồ chí Minh/Hồ Quang – Với bút hiệu Bình Sơn - đã gởi một bài thơ làm bằng chữ Hán "Cứu Trung Quốc thị cứu tự kỷ" (Cứu Trung Quốc là tự cứu mình) cho tờ “ Cửu vong nhật báo “ – Một tờ báo do đảng Cộng Sản Trung Hoa lãnh đạo khi ông ta phục vụ; và sống ngay tại văn phòng cuả Bát Lộ Quân Trung Cộng
Bài thơ bằng chữ Hán "Cứu Trung Quốc thị cứu tự kỷ" (Cứu Trung Quốc là tự cứu mình) trích từ tờ “ Cửu vong nhật báo “


 ̣                                                            ( http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-9-ho.html )
                                                                                        Tờ “ Cửu Vong nhật báo “ khi đó .
 ̣                              ( http://vannghesontay.com/en/news/Nhan-vat-Su-kien/Bai-bao-bang-tho-chu-Han-dau-tien-cua-Bac-Ho-1306/)

Phiên âm:
CỨU TRUNG QUỐC THỊ CỨU TỰ KỶ
Nhật Bản đông phương phát tây tư,
Dã man hung bạo hưu tàn khốc.
Phát động Liễu xâm Hoa chiến tranh,
Trung Quốc nhân dân bị đồ độc.
Nhân bị sát liễu, gia bị phân,
Mãn địa huyết hồng, mãn sơn cốt.
Phi cơ lạc đạn vô khả miễn,
Cơ hàn tật bệnh nan sinh hoạt.
Tha môn gian khổ địa đấu tranh,
Bảo vệ dân chủ dữ hoà bình.
Tha môn nhu yếu viện trợ giả.
Tha môn nhu yếu hữu đồng tình.
Nhật quỷ hướng thế giới tiến công.
Tha thị nhân loại chi công dịch.
Việt Nam huynh đệ tỉ muội a,
Khoái khoái khởi lai trợ Trung Quốc.
Nỗ lực bang trợ Trung Quốc nhân,
Trung Quốc Việt Nam như thần xỉ.
Tu tri thần vong tắc xỉ hàn,
Cứu Trung Quốc thị cứu tự kỷ.
Bình Sơn
4- 12- 1940
Dịch nghĩa:
CỨU TRUNG QUỐC LÀ TỰ CỨU MÌNH
Nhật Bản là bọn phát xít phương Đông,
Dã man, hung bạo lại tàn khốc,
Đã gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Trung Hoa.
Nhân dân Trung Quốc bị đầu độc khổ sở.
Người thì bị giết, nhà bị đốt,
Đầy đất máu đỏ, đầy núi xương phơi.
Tàu bay bom đạn, không thể tránh khỏi,
Đói rét, bệnh tật, khó sống nổi.
Họ đang đấu tranh một cách gian khổ,
Bảo vệ dân chủ và hoà bình.
Họ cần có người viện trợ,
Họ cần có sự đồng tình.
Giặc Nhật tiến công cả thế giới,
Chúng là kẻ thù chung của loài người.
Anh em chị em Việt Nam ơi!
Mau mau đứng lên cứu Trung Quốc.
Ra sức giúp đỡ người Trung Quốc,
Trung Quốc Việt Nam như môi với răng.
Phải biết rằng môi hở thì răng lạnh,
Cứu Trung Quốc là tự cứu mình.
Bình Sơn
4- 12- 1940
Dịch thơ:
CỨU TRUNG QUỐC LÀ TỰ CỨU MÌNH
Nhật Bản phát xít ở phương Đông,
Dã man cuồng bạo lại tàn hung.
Vào Trung Hoa gây chiến xâm lược,
Nhân dân Trung Quốc khổ vô cùng.
Người thì bị giết, nhà bị thiêu,
Núi đầy xương, đất đầy máu đỏ.
Tàu bay, bom đạn, tránh làm sao?
Đói rét, ốm đau, sống thật khó.
Họ đang đấu tranh rất gian khổ,
Giữ gìn dân chủ và hoà bình.
Họ đang cần có người viện trợ,
Họ đang cần được sự đồng tình.
Giặc Nhật tấn công cả thế giới,
Là kẻ thù chung toàn nhân loại.
Mau đứng lên mà giúp Trung Hoa,
Anh chị em Việt Nam ta hỡi!
Ra sức giúp cho người Trung Quốc,
Trung Việt khác nào môi với răng.
Nhớ rằng môi hở thì răng buốt,
Cứu Trung Quốc là tự cứu mình.
Bình Sơn
4- 12- 1940
http://vannghesontay.com/en/news/Nhan-vat-Su-kien/Bai-bao-bang-tho-chu-Han-dau-tien-cua-Bac-Ho-1306/ 

Như vậy ta có thể thấy, ông Hồ với bài báo đầu tiên của mình bằng tiếng Hán đã viết một bài thơ có tiêu đề "Cứu Trung Quốc là tự cứu mình". Ngay từ đầu bài chúng ta đã thấy rõ được tâm ý của ông Hồ giành cho Trung cộng. Tại sao cứu Trung quốc lại là tự cứu mình? Hay chăng ông Hồ tự coi Việt Nam đã là một phần máu thịt của Trung quốc nên ông ta mới nói vậy.
Theo như bài thơ thì chúng ta có thể nhận thấy xuyên suốt một bài thơ ông Hồ toàn kể khổ hộ nhân dân “Trung hoa anh em” mà không hề nhắc đến những lầm than của dân tộc Việt Nam nơi quê nhà. Thậm chí ông ta còn kêu gọi nhân dân Việt Nam đang oằn mình trong đói khổ, chiến tranh phải "giúp đỡ" nhân dân Trung Hoa. Và ông Hồ còn ca ngợi tình thần “Môi hở răng buốt” của kẻ thù ngàn năm với dân tộc Việt Nam. Đến câu cuối cùng ông ta lại lặp lại nội dung của tiêu đề bài thơ "Cứu Trung Quốc là tự cứu mình".

Xét thời điểm năm 1940, đất nước Việt Nam còn trong ách thống trị của Pháp, trăm bề khổ sở. Một người Việt Nam thực sự yêu nước như cách đảng cộng sản tuyên truyền không thể bày tỏ ý kiến của mình bằng một bài thơ vô cảm với dân tộc mình trong khi đó thương cảm dân tộc vốn là kẻ thù của dân tộc ta. Điều này cho thấy 3 ý: Khẳng định thêm việc ông ta đi khỏi bến Nhà Rồng không vì lòng yêu nước, ông ta chỉ đi kiếm ăn cho bản thân, đến năm 1940 ông ta cũng chưa hẳn đã yêu nước như đảng cộng sản ca ngợi. Ông Hồ ủng hộ Trung cộng chính là ủng hộ ý thức hệ cộng sản. Và quan trọng hơn cả ông Hồ đã bày tỏ tình yêu của mình giành cho Trung cộng trong bài thơ với một tình cảm còn dạt dào hơn gấp vạn lần giành cho Việt Nam. Hay nói cách khác ông Hồ đã tự cho mình và Việt Nam là một phần không thể tách rời của nước mẹ Trung Hoa.Thật đúng như ông nhà thơ Tố Hữu đã nói: “Bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương”.
Kết luận: Qua bài thơ đầu tiên bằng tiếng Hán của mình ông Hồ đã bày tỏ tình cảm nồng nàn của mình với nước mẹ Trung Hoa trong bối cảnh dân tộc đang lầm than khổ cực. Tình yêu của ông Hồ giành cho Trung cộng chính là bước thể hiện đầu tiên cho âm mưu Hán hóa của ông ta sau này.
( Đặng chí Hùng Những sự thật không thể chối bỏ (phần 9) http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-9-ho.html 
https://www.facebook.com/hung.christian.1682/posts/337267056610169 )

                                                                                                -0-

              BẰNG CHỨNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SÙNG BÁI TRUNG CỘNG VÀ NHẤT NHẤT TUÂN THEO ĐƯỜNG LỐI CỦA TRUNG CỘNG


                                                                         Biết ơn Trung-quốc đi theo con đường của Trung-quốc.
                                                     Báo Cứu Quốc số đặc biệt thứ 4 trong tháng hữu nghị Việt - Trung, ngày 2/2 - 1954.
                                                                                              Ảnh Dương Thành Duy
 
                                     ( https://www.facebook.com/diendandansu/photos/pb.468255913281217.-2207520000.1458504193./925779637528840/?type=3 )
                                       ( http://baochi.nlv.gov.vn/baochi/cgi-bin/baochi?a=d&d=WNyf19540202.2.4&e=-------vi-20--1--txt-IN------#   0

Còn bài báo dưới đây chứng tỏ ngoài tệ sùng bái Mao trạch Đông và đường lối cuả Trung Cộng ra. Đảng Cộng Sản Việt nam còn sùng bái lãnh tụ Liên Xô cũ. Tôn thờ; sùng bái đường lối cuả quan thầy Nga Hoa. Thì quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng mà giống y hệt như biểu tượng nền đỏ sao vàng tờ liên Xô cũ và qua Trung Cộng ; thì hiển nhiên do sao chép rập khuôn; chứ không thể nào là do trùng hợp ngẫu nhiên cho được
                                                                                                   -0-
BẰNG CHỨNG XÁC THỰC CHỨNG TỎ ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG HOA ĐÃ HẾT SỨC GIÚP CHO CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH LẬP ĐẢNG

                                                                                        Trích từ : Tư liệu - Văn kiện
[ LỊCH SỬ BIÊN NIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - TẬP 1 (NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÀ NỘI - 2007)
                                                                                                    Năm 1929
                                                                                Cập nhật lúc 9h13  -  Ngày 28/09/2015 ]

Thành lập các chi bộ An Nam Cộng sản
Việc trao đổi với đại diện của Đông Dương Cộng sản Đảng không đạt được kết quả, Hồ Tùng Mậu và Châu Văn Liêm, ngay trong tháng 9-1929, đã chỉ đạo việc thành lập các chi bộ An Nam Cộng sản ở Trung Quốc và Nam Kỳ. Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở Trung Quốc thành lập vào khoảng hạ tuần tháng 9-1929. Chi bộ xuất bản tờ báo Đỏ và tập san Bônsơvích làm cơ quan ngôn luận.
Theo thư đề ngày 29-9-1929 của Hồ Tùng Mậu và Châu Văn Liêm gửi và Bắc Kỳ thì ngoài chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở Trung Quốc, ở Nam Kỳ, đã tổ chức các chi bộ cộng sản; ở Xiêm, Trung Kỳ cũng bắt đầu tổ chức chi bộ cộng sản. Thư cho biết chi bộ cộng sản Trung Quốc cũng đã liên lạc với Đảng Cộng sản Trung Quốc; Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ hết sức giúp cho Việt Nam nhanh chóng thành lập một Đảng Cộng sản.
- Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.1, tr.549-550.
- Khổng Đức Thiêm: Một số tư liệu về An Nam Cộng sản Đảng với việc thống nhất các lực lương cách mạng Việt Nam năm 1930, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2 (927), 1998, tr.68-77.
- Nguyễn Nghĩa: Công cuộc hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 59/1964, tr.54-59.
Nguồn:
http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/lich-sdang/books-292820159024246/index-39282015902024621.html   


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
                                                CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC GỌI LÀ CỜ TỔ QUỐC HAY KHÔNG ?
                                           Câu trả lời là KHÔNG trên quan điểm của Cộng Sản Việt Nam và cuả cả Cộng Sản Quốc Tế


1/ CỜ ĐỎ SAO VÀNG KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ CỜ TỔ QUỐC VN THEO NHƯ CÁCH LẬP LUẬN CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM
LẬP LUẬN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÁNH ĐỒNG TỔ QUỐC VN CÓ NGHĨA LÀ SỰ CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THEO CHỦ THUYẾT MÁC LÊ-NIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Xin coi phần tóm tắt lập luận của đảng Cộng Sản Việt Nam để đối chọi lại với đề nghị của một số nhân sĩ trong nước về chủ trương “ Tổ quốc cao hơn Nhà nước và chế độ”, Tổ quốc “không mang ý thức hệ ” “ Tổ quốc Việt Nam là cội nguồn chung của mọi người Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Vì thế, dĩ nhiên Tổ quốc không thể mang một ý thức hệ tư tưởng nào cả”…cũng như để chống lại những lập luận đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN..trong bài viết: TỔ QUỐC KHÔNG THỂ KHÔNG GẮN VỚI CHẾ ĐỘ XÃ HỘI  ( http://www.caobang.gov.vn/news/60.cb ) Vào ngày 29/05/2013 - 10:33


“….trên một số trang mạng, hay blog cá nhân hoặc thông qua một số hãng thông tấn, báo chí nước ngoài có người viết bài gọi là để “góp ý” vào Dự thảo Hiến pháp, song thực chất là truyền bá những ý kiến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), kêu gọi thực hiện đa đảng chính trị đối lập ở Việt Nam. Một số người đòi xóa bỏ Điều 4 trong Dự thảo Hiến pháp Để đưa ra những căn cứ đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN, có người lập luận rằng: “Tổ quốc phải cao hơn Nhà nước và chế độ”; rằng: “Tổ quốc Việt Nam là cội nguồn chung của mọi người Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Vì thế, dĩ nhiên Tổ quốc không thể mang một ý thức hệ tư tưởng nào cả”…
Vậy quan điểm “Tổ quốc cao hơn Nhà nước và chế độ”, Tổ quốc “không mang ý thức hệ” có đúng không? Và mục đích của việc nêu ra những quan điểm này là gì ? về vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN; đòi “phi chính trị hóa quân đội”……
Không ai có thể phủ nhận được rằng: Tổ quốc Việt Nam ngày nay là thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và thắng lợi của các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại do Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. ….Thật ra, khi nói Tổ quốc không mang ý thức hệ thì “thông điệp” chủ yếu ở đây là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta, phủ nhận chủ nghĩa Mác -Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà thôi…… Ngày nay, chủ nghĩa Mác - Lê-nin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng và của dân tộc ta. Bởi vậy, viện cớ “Tổ quốc không mang ý thức hệ” để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN nói chung, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng là không thuyết phục. Đó chính là sự phủ nhận lịch sử đấu tranh cách mạng của cả dân tộc, phủ nhận ý chí, nguyện vọng, niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vào tương lai của dân tộc.”


Kết Luận : Theo cách lập luận của đảng Cộng Sản VN thì :
Tổ Quốc VN – Theo cách gọi áp đặt của CS VN là sự hiện diện cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam đang cầm quyền với chủ thuyết Mác Lê-Nin và tư tưởng Hồ chí Minh.
( Do đó hành động chống lại Đảng Cộng Sản VN thì bị CS VN đánh đồng với hành động phản quốc)
Do đó : Cờ Đỏ sao vàng là cờ Tổ Quốc VN  theo cách gọi của đảng CS VN = Cờ đỏ sao vàng là cờ ( riêng)  của Đảng Cộng Sản VN đang cầm quyền với chủ thuyết Mác Lê-Nin và tư tưởng Hồ chí Minh
( Theo cách lập luận này. Thì một khi đảng Cộng Sản VN hết cầm quyền thì cờ đỏ sao vàng tất nhiên cũng không còn lý do gì để tiếp tục hiện diện trên đất nước VN nữa )
Mà: Đảng Cộng Sản VN với chủ thuyết Mác Lê-Nin là một bộ phận của Cộng Sản Quốc Tế.
Cho nên : Cờ đỏ sao vàng là cờ Tổ Quốc VN theo cách gọi của CS VN = Cờ đỏ sao vàng của đảng Cộng Sản VN đang cầm quyền với chủ thuyết Mác Lê-Nin = Cờ của một bộ phận của Cộng Sản Quốc Tế.

= Cờ đỏ sao vàng là cờ Tổ Quốc VN theo cách gọi áp đặt của CS VN thật ra là cờ của một bộ phận của Cộng Sản Quốc Tế.

                                                                                                       -0-

2/ CỜ ĐỎ SAO VÀNG KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ CỜ TỔ QUỐC VIỆT NAM THEO LẬP LUẬN CỦA CỘNG SẢN QUỐC TẾ
Xin mọi người hãy vào đọc Tuyên Ngôn của Đảng Cộng Sản ( Quốc Tế )
                                                       ( https://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1840s/tuyen/phan_02.htm )
                                                                                              C.Mác và Ph.Ănggen
                                                                                       Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

                                                                                                      Phần II
                                                                                Những người vô sản và những người cộng sản.
…..Ngoài ra, người ta còn buộc tội những người cộng sản là muốn xoả bỏ tổ quốc, xoá bỏ dân tộc.
Công nhân không có tổ quốc. Người ta không thể cướp của họ cái mà họ không có. Vì giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc[9], phải tự mình giành dân tộc, tuy hoàn toàn không phải theo cái nghĩa như giai cấp tư sản hiểu.
Với sự phát triển của giai cấp tư sản, tự do buôn bán, thị trường thế giới sự đồng đều của sản xuất công nghiệp và những điều kiện sinh hoạt thích ứng với nền sản xuất ấy thì những sự cách biệt dân tộc và những sự đối lập giữa nhân dân các nước cũng ngày càng mất đi.
Sự thống trị của giai cấp vô sản sẽ càng làm cho những sự cách biệt và những sự đối lập mất đi nhanh hơn. Hành động chung của giai cấp vô sản, ít ra là ở những nước văn minh, là một trong những điều kiện đầu tiên cho sự giải phóng của họ.
Hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác cũng sẽ bị xoá bỏ.
Khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù địch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo.
 
                                                                                                        -0-

Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản Quốc Tế do hai ông tổ Cộng Sản là  C.Mác và Ph.Ănggen đã khẳng định rõ ràng : Giai cấp công nhân ( Giai cấp vô sản mà sau này Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin thêm yếu tố nông dân vô gọi là giai cấp công nông) không có tổ quốc.
Trong khi đó .Cộng Sản  Việt Nam nói riêng và các Đảng Cộng Sản khác trên thế giới đều khẳng định trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và với những nguyên lý của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản :


 ( http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List=f73cebc3-9669-400e-b5fd-9e63a89949f0&ID=1654 )

..Ở Việt Nam, ngay từ những năm 1929 - 1930, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã được các chiến sĩ Cộng sản nghiên cứu và phổ biến cho nhau. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và với những nguyên lý của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Những thắng lợi lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chứng tỏ rằng, Đảng ta luôn vận dụng một cách sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản và điều kiện cụ thể của nước ta.

Theo Điều 4 của Hiến pháp Việt Nam 2013 khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng lên Nhà nước và xã hội:
“ Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam….”
(https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam )

Đảng Cộng Sản VN theo chủ thuyết Mác Lê-Nin, là đảng đại diện cho giai cấp Công Nhân (Theo cách nói của  C.Mác và Ph.Ănggen ) và giai cấp Nông Dân ( theo cách nói của Lê-Nin và Mao).Nền tảng của Chủ thuyết Mác Lê-Nin là tuyên ngôn Cộng Sản cuả C.Mác và Ph.Ănggen .Mà hai ông tổ Cộng Sản này khẳng định rất rõ ràng là giai cấp Công Nhân không có tổ quốc = Giai cấp Công nông mà Đảng Cộng Sản đứng ra lãnh đạo không có tổ quốc. Cuộc chiến đấu tranh giai cấp cũa Cộng Sản Quốc Tế là đấu tranh giai cấp giữa giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột ( Giai cấp công nông ). Chứ không phải là cuộc chiến giữa các dân tộc hoặc giữa các quốc gia
Do đó : Trong “ Tuyên Ngôn của Đảng Cộng Sản “ của hai ông tổ Cộng Sản là C.Mác và Ph. Ăng-ghen đã khẳng định Công Nhân không có tổ quốc. Vậy thì Đảng Cộng Sản là Đảng đại diện cho giai cấp công nhân và trung thành tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản quốc tế thì Đảng CS VN cũng không có tổ quốc. Cờ đỏ sao vàng được Đảng Cộng Sản VN gọi là cờ Tổ Quốc đúng ra chỉ có thể gọi là cờ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam; hoặc : Cờ của Cộng Sản (Quốc tế).

                                                                                                          -0-

                                                                 https://www.marxists.org/vietnamese/...en/phan_02.htm 

                                                                                           + C.Mác và Ph.Ănggen
                                                                                     Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản


                                                                                                       Phần II
                                                                           Những người vô sản và những người cộng sản.


Quan hệ giữa người cộng sản với những người vô sản nói chung như thế nào?
Những người cộng sản không phải là một đảng riêng biệt, đối lập với các đảng công nhân khác.
Họ tuyệt nhiên không có một lợi ích nào tách khỏi lợi ích của toàn thể giai cấp vô sản.
Họ không đặt ra những nguyên tắc riêng biệt[6] nhằm khuôn phong trào vô sản theo những nguyên tắc ấy.
Những người cộng sản chỉ khác với các đảng vô sản khác trên hai điểm:

+ Một là, trong các cuộc đấu tranh của những người vô sản thuộc các dân tộc khác nhau, họ đặt lên hàng đầu và bảo vệ những lợi ích không phụ thuộc vào dân tộc và chung cho toàn thể giai cấp vô sản;
+ Hai là, trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đấu tranh giữa vô sản và tư sản, họ luôn luôn đại biểu cho lợi ích của toàn bộ phong trào.

Vậy là về mặt thực tiễn, những người cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất trong các đảng công nhân ở tất cả các nước, là bộ phận luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên[7] về mặt lý luận, họ hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ là họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản

                                                                                                         -0-

Như vậy con người Cộng Sản trong Tuyên ngôn cuả Đảng Cộng Sản do 2 ông tổ Cộng Sản là C.Mác và Ph.Ănggen ấn định là những người Cộng Sản đấu tranh những lợi ích không phụ thuộc vào dân tộc = Đấu tranh cho những lợi ích cuả giai cấp.

Những người Cộng Sản đấu tranh những lợi ích không phụ thuộc vào dân tộc có nghĩa những người Cộng Sản đấu tranh những lợi ích không phải cho quốc gia; cho dân tộc. Mà chỉ đấu tranh cho những lợi ích của Đảng Cộng Sản.

Do đó, cờ đỏ sao vàng không thể nào gọi là lá cờ cuả dân tộc Việt Nam. Mà chỉ có thể là cờ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam phát xuất từ Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế

                                                                                                            -0-

Từ khi có loài người là có chiến tranh, đa phần các cuộc chiến là giữa các sắc tộc, bộ tộc hoặc giữa các quốc gia. Trong đó những quốc gia chống nhau gồm tất cả các giai cấp của một quốc gia này tập hợp lại để chống lại lực lượng của một quốc gia khác; cũng bao gồm các giai cấp của quốc gia đó.

Các giai cấp, các thành phần công dân của mỗi quốc gia nào đó chung sức cùng nhau chiến đấu là vì quyền lợi của quốc gia họ -Quốc gia; có nghĩa là một đất nước bao hồm đủ loại hạng người , đủ mọi thành phần, đủ mọi giai cấp...cùng chung sống với nhau; cùng một ngôn ngữ, cùng một văn hoá. cùng một lịch sử, cùng một quyền lợi chung...Ta gọi đó là tổ quốc.

Nhưng từ khi có chủ thuyết Cộng Sản Mác Ăngghen ra đời được thực hành với chủ trương dùng bạo lực của Lê Nin - thủ lãnh Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế - thì Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế khai sinh ra một thể loại chiến tranh mới: Đó là chiến tranh giai cấp. Chủ thuyết Cộng Sản cổ súy cho một loại giai cấp - Mà Mác-Lê Nin gọi là giai cấp bị bóc lột. Được đặt tên là giai cấp vô sản = Giai cấp công nhân và nông dân - của mỗi một quốc gia chống lại - và tìm cách lật đổ giai cấp cầm quyền lãnh đạo của quốc gia đó, được Mác Lê Nin đặt tên là giai cấp bóc lột.

 DO ĐÓ, CUỘC CHIẾN CỦA CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ LÀ CUỘC CHIẾN ĐẤU TRANH GIAI CẤP, GIỮA GIAI CẤP BỊ BÓC LỘT CỦA MỖI QUỐC GIA TÌM ĐỦ MỌI CÁCH LẬT ĐỔ GIAI CẤP BÓC LỘT ĐANG CẦM QUYỀN CỦA CHÍNH QUỐC GIA ĐÓ, VÀ GIAI CẤP VÔ SẢN BỊ BÓC LỘT CUẢ NHỮNG QUỐC GIA ĐÓ LIÊN KẾT VỚI NHAU TRONG KHỐI CỘNG SẢN QUỐC TẾ; KHÔNG HỀ PHÂN BIỆT RANH GIỚI QUỐC GIA = CUỘC CHIẾN XÁC ĐỊNH CHIẾN TUYẾN GIỮA HAI GIAI CẤP BÓC LỘT VÀ BỊ BÓC LỘT. KHÔNG CÓ CHIẾN TUYẾN GIỮA CÁC QUỐC GIA =KHÔNG CÓ CHIẾN TUYẾN GIỮA CÁC TỔ QUỐC =CUỘC CHIẾN TRANH CỦA CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ LÀ VÌ QUYỀN LỢI CỦA GIAI CẤP BỊ BÓC LỘT. HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM VÌ TỔ QUỐC = CUỘC CHIẾN ĐẤU CỦA CÁC "CHIẾN SĨ" CỘNG SẢN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN ĐẤU VÔ TỔ QUỐC


Hãy nhìn các hình Cộng Sản Việt Nam đấu tố điền chủ trong chiến dịch cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam sau 1954 sẽ rõ cuộc chiến vô tổ quốc của Đảng Cộng Sản VN giết đồng bào ruột thịt của mình ngay chính trên quê hương của mình; dưới hình các lãnh tụ ngoại bang như Malenkov của Liên Sô; Mao Trạch đông của Tàu Cộng.. theo luật đấu tranh giai cấp của chủ thuyết ngoại bang Mác-Lê Nin ….thì làm sao gọi là cuộc chiến cho tổ quốc được. Chỉ có thể gọi là cuộc chiến đấu tranh cho giai cấp mà thôi.

 Vậy cuộc chiến mà Đảng Cộng Sản VN gọi là "chiến đấu cho độc lập và thống nhất tổ quốc" thì sao. Thật ra, đó chỉ là một cuộc chiến Cộng Sản hoá đất nước núp dưới danh nghĩa độc lập và thống nhất tổ quốc vì chủ trương, chỉ thị của Cộng Sản Quốc Tế là các cuộc đấu tranh tại mỗi nước phải ràng buộc vào nguyên tắc của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, phát xuất từ Liên Sô.

Những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lê Nin trong vấn đề giải phóng thuộc địa đã được chứng minh trong quá trình đấu tranh giải phóng của các dân tộc phương Đông. Chính Cách Mạng Tháng Mười đã thúc đẩy mạnh cuộc đấu tranh đó và sự tồn tại của Liên Xô đã là một nhân tố lịch sử quan trọng làm cho cuộc đấu tranh đó phát triển nhanh chóng.(Xin đọc thêm trong:  Cách Mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc Phương Đông (1) (6-11-1957) https://tennguoidepnhat.net/2012/05/09/cach-mang-thang-muoi-va-su-nghiep-giai-phong-cac-dan-toc-phuong-dong-1-6-11-1957/ ).

Còn những người theo Cộng Sản chiến đấu mà không hề biết mình đang chiến đấu cho chương trình Cộng Sản hoá đất nước mà cứ lầm tưởng họ đang chiến đấu cho tổ quốc thì sao ? Hãy đọc lời khuyên "yêu tổ quốc" của Đảng Cộng Sản VN thì rõ:


 ̣                                              ( http://phailentieng.blogspot.com/2015/10/su-khac-biet-cua-chu-yeu-nuoc-ang-chi.html )

Hiển nhiên. khẩu hiệu chiến đấu cho Tổ Quốc cuả người Cộng Sản VN chỉ là cái vỏ, còn cái ruột mới là chiến đấu cho chủ thuyết Cộng Sản, chiến đấu để Cộng Sản hoá đất nước, để nhuộm đỏ đất nước VN.
 Cái vỏ chiến đấu cho tổ quốc có dầy bao nhiêu vẫn là cái vỏ. Chiến đấu để Cộng Sản hoá đất nước là cái cốt lõi. Cái lõi dầu có nhỏ bao nhiêu đi nữa vẫn là cái cốt lõi .
Sau khi thành trì Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Sô tự giác xụp đổ, chủ thuyết Cộng Sản trở nên không tưởng và vô nhân đạo. Cộng Sản Việt Nam vội vảng quay trở lại cái vỏ Tổ Quốc, Quốc Gia, Dân Tộc khá lớn mà chúng đã từng khoác lên trước kia để bịp bợm nhân dân.

Trước kia CS VN chỉ một mực chú trọng đến lý tưởng ý thức hệ. Sau khi Liên Sô xụp đổ, những tượng đài anh hùng dân tộc lúc đó mới được bắt đầu xây lên tại VN.  

Còn lá cờ đỏ sao vàng cũng vậy, trước kia thì gọi: Cờ vàng sao quét loài đế phong trời Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa. Sau khi Liên Sô xụp đổ thì gọi cờ đỏ sao vàng là cờ tổ quốc.

Đảng Cộng Sản trước nguy cơ trước sau gì cũng bị cáo chung. Đã tìm đường "hạ cánh an toàn" . Một phương pháp tốt nhất mà các đảng viên CS cầm quyên chủ trương là đảng Cộng Sản VN sẽ không còn, nhưng không bị tiêu diệt, chỉ sửa đổi tên họ. Các đảng viên Cộng Sản vẫ̉n nắm quyền tuy cái tên đảng Cộng Sản không còn VÀ CỜ ĐỎ SAO VÀNG VẪN TỒN TẠI. Quyền lợi cuả các cán bộ Cộng Sản vẫn không hề bị mất.
Đảng Cộng Sản VN ngày nay nhân danh tổ quốc để bảo vệ cờ đỏ sao vàng. Chúng nó nói: Cờ đỏ sao vàng đại diện cho đất nước VN và 80 triệu dân VN. Các tổ chức chống cộng tại hải ngoại đòi triệt cờ đỏ sao vàng là chống lại toàn thể nhân dân và tổ quốc VN.
Vậy chứ cờ vàng ba sọc đỏ đứt đoạn ( Cờ quẻ Ly) là lá cờ đại diên duy nhất cho toàn thể nhân dân VN và đất nước VN dưới thời Vua Bảo Đại, Việt Minh Cộng Sản tự ý giật bỏ cờ quẻ ly để cướp chính quyền thì có phải khi đó Việt Minh chống lại toàn thể nhân dân VN và tổ quốc VN hay không?

Cộng Sản Việt Nam lấy quyền gì mà lên án những người đòi dẹ́p bỏ cờ đỏ sao vàng là chống lại nhân dân VN, chống lại tổ quốc VN khi mà chính chúng nó dẹp bỏ lá cờ vàng ba sọc đỏ đứt đoạn đại diện cho toàn thể nhân dân và tổ quốc VN trong vụ việc cướp chính quyền tháng 8/1945, lá cờ mà toàn thể thế giới biết rõ là của chính thể Quân Chủ Lập Hiến của Vua Bảo Đại và Thủ Tướng Trần Trọng Kim và cũng là lá cờ duy nhất đại diện cho đất nước Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt nam lúc đó ?

 Cộng Sản VN khẳng định lá cờ đỏ sao vàng đựợc toàn thể thế giới công nhận, đụng vào cờ đỏ sao vàng là bất hợp pháp
Vậy thì số lượng các quốc gia trên thế giới công nhận cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hoà trước kia nhiều hơn hẳn số lượng các quốc gia trong khối XHCN cộng nhận cờ đỏ sao vàng của Bắc VN. Tại sao Cộng Sản VN trước 1975 vẫn phủ nhận cờ vàng ba sọc đỏ?

Cộng Sản VN lấy quyền gì lên án những người đòi dẹp bỏ cờ đỏ sao vàng vì cờ đó được thế giới công nhận trong khi tuyệt đại đa số các nước trên thế giới khi trước công nhận cờ vàng nhiều hơn cờ đỏ; nhưng CS VN lúc đó vẫn muốn dẹp bỏ cờ vàng ?

Chiêu gần đây nhất của Cộng Sản VN là chiêu bài dân chủ dùng để đối chọi lại các tổ chức đấu tranh dân chủ tại hải ngoại đòi giải thể đảng CS VN, là tổ chức trưng cầu dân ý vừa cả dân VN trong nước và người Việt tại hải ngoại để chọn cờ. Lá cờ nào được đa số ủng hộ thì sẽ lá cờ cho một thể chế dân chủ hậu Cộng Sản trong tương lai.
Đưa ra cái chiêu"dân chủ" này thì CS VN chắc chắn sẽ có quyền lưu lại lá cờ đỏ sao vàng trong thể chế dân chủ hậu Cộng Sản vì hầu hết nhân dân VN trong nước ngày nay quen với hình ảnh cờ đỏ sao vàng hơn là hình ảnh cờ vàng ba sọc đỏ. Còn cảm tình với cờ vàng ba sọc đỏ chỉ có người Việt tại hải ngoại và thiểu số những người lớn tuổi tại miền Nam VN khi trước.
Chiêu thức "dân chủ" này được Cộng Sản VN tung ra để chuẩn bị cho chiêu bài hạ cánh an toàn hậu Cộng Sản, đảng CS VN sẽ không còn tên nhưng những cựu đảng viên CS VN vẫn nắm quyền và cờ đỏ sao vàng vẫn tồn tại vì đã được đa số nhân dân chọn lựa.
Nhưng trước đó, vào tháng 8/1945, khi Việt Minh Cộng Sản cướp chính quyền, giật độc lập từ một chính thể Quốc Gia (Không Cộng Sản), chúng nó đã dẹp bỏ một lá cờ mà tuyệt đại đa số nhân dân VN khi ấy biết đến là lá cờ vàng ba sọc đỏ đứt đoạn (Cờ Quẻ Ly) để treo lên một lá cờ đỏ sao vàng hoàn toàn xa lạ với nhân dân VN.
Lá cờ đỏ sao vàng khi đó cuả Cộng Sản VN có được đại đa số ý kiến của nhân dân VN chọn lựa và chấp nhận hay không mà CS VN dùng làm quốc kỳ?

Cộng Sản VN lấy quyền gì mà yêu cầu lá cờ cuả một chính thể hậu Cộng Sản tương lai phải được đa số nhân dân VN chấp thuậ́n trong một cuộc trưng cầu dân ý khi lá cờ đỏ sao vàng vào năm 1945 chỉ được thiểu số đảng viên CS VN biết đến và hoàn toàn xa lạ với đại đa số nhân dân VN. Và cũng không hề được chọn lựa do một cuộc trưng cầu dân ý gì cả nhưng vẫn được thiểu số đảng viên cộng sản đó dùng làm quốc kỳ?

Cộng Sản Việt Nam nếu cáo chung thì không phải chỉ có một lá cờ búa liềm bị chôn theo chủ thuyết Mác-Lê Nin bị đào thải của nó. mà chính lá cờ đỏ sao vàng cũng phải bị vất bỏ vào sọt rác của lịch sử.

Vì cả hai lá cờ màu đỏ của đảng Cộng Sản VN, cờ đỏ búa liềm vàng và cả cở đỏ sao vàng đều là sản phẩm của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế .Hoàn toàn không có lá cờ đỏ nào mang tính chất dân tộc Việt Nam cả .


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
         SƠ ĐỒ TÓM TẮT CỘI NGUỒN CỘNG SẢN QUỐC TẾ CỦA QUỐC KỲ CỘNG SẢN VIỆT NAM NỀN ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH QUA 3 THẾ HỆ

1/Thế hệ thứ nhất : Liên Xô cũ :
Sao vàng - cạnh cong bầu hoặc cạnh thẳng - có búa liềm hoặc không có búa liềm bên trong ngôi sao ..trên nền đỏ là một trong các biểu tượng cho giai cấp vô sản của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế (Liên Xô cũ).
- Tổng bí thư đầu tiên của đảng Cộng Sản Việt Nam Trần Phú chắc hẳn là đã nhìn thấy biểu tượng tiêu biểu cho giai cấp vô sản này khi được cử đi học tại trường Đại học Đông phương tại Liên Xô cũ vào năm 1927. Cho nên khi ông ta về nước hoạt động vào năm 1930 cho đến khi qua đời vào năm 1931. Ông ta đã luôn luôn căn dặn các đồng chí dưới quyền: " Lá cờ cho một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai phải là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ".
Và Lê Quang Sô - Một trong hai người được xác nhận đã tạo ra lá cờ đỏ sao vàng cho Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đã cho biết sỡ dĩ ông ta tạo ra mẫu cờ nền đỏ sao vàng là nghe theo lời căn dặn của cựu tổng bí thư đảng đầu tiên của Cộng Sản Việt Nam Trần Phú.
- Một cán bộ Cộng Sản Việt Nam khác là Nguyễn Thị Minh Khai khi từ Liên Xô cũ trở về Việt Nam hoạt động từ năm 1936 . Chắc chắn bà ta đã nhìn thấy loại cờ đỏ sao vàng này tại Liên Sô cũ khi bà ta đi dự  Đại Hội VII Quốc Tế Cộng Sản tại Moskva vào năm 1934...Đồng thời bà ta cũng nghe lại lời Tổng Bí Thư Trần phú căn dặn " Lá cờ của một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai phải là cờ đỏ sao vàng năm cánh ".. Cho nên Minh Khai đã gợi ý cho Nguyễn Hữu Tiến vẽ ra cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa nền đỏ sao vàng.

2/ Thế hệ thứ hai: Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng .Đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa búa liềm màu đen trong ngôi sao được dùng trong thời kỳ chiến tranh Quốc Cộng tại Trung Hoa 1927-1949. Phát xuất từ cờ Chinese Soviet State tại Quý Châu (Guizhou) và Tứ Xuyên (Sichuan) vào tháng 4/1927 . Và được chính thức xử dụng lần đầu tiên trong vụ nổi dậy “ Vụ thu hoạch mùa thu/ Autumn Harves Uprising 09/1927” tại Hồ Nam/Hunan ..Chắc chắn là lá cờ này bắt nguồn từ cờ đỏ sao vàng có chứa búa liềm trong ngôi sao của Liên Sô cũ vì Cộng Sản Trung Hoa bắt nguồn từ Liên Xô cũ.


Ṃột số đơn vị trong Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng dùng Hiệu Kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh nhưng không có buá liềm đen nằm trong ngôi sao vàng. Những đội quân này được thành lập để chống quân Tưởng Giới Thạch và chống luôn cả quân Nhật theo đường lối chiến tranh du kích sau khi Hồng Quân Trung Cộng thành lập nước " Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa " (Chinese Soviet Republic) và có dùng biểu tượng ngôi sao vàng năm cánh nhưng không có buá liềm trong ngôi sao.Những đội quân này mang tên People's Revolutionary Army/Quân đội Cách Mạng Nhân Dân. Một trong những đội quân mang tên này là đội quân cuả tỉnh Phúc Kiến
Vì lẽ đó, Cho nên đôi khi Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc Cộng được gọi là People's Revolutionar Army/Quân đội Cách mạng Nhân Dân. Trong khi tên chính thức khi đó là Hồng Quân Công Nông Trung Hoa/The Chinese Workers' and Peasants' Red ArmyTrụ sở Chinese Soviet Republic/ Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa.. được Hồng Quân Trung Cộng thành lập vào tháng 11/1931. Trước đó là Jiangxi Soviet/Xô Viết Giang Tây..còn trước đó nữa là Jiangxi Fujian Soviet/ Xô Viết Giang Tây và Phúc Kiến..có dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh nhưng không có hình buá liềm đen trong ngôi sao

- Lê Quang Sô, một cán bộ Cộng Sản Việt Nam chắc chắn đã nhìn thấy lá cờ này được Hồng Quân Trung Cộng xử dụng khi ông ta qua Trung Hoa học chiến tranh du kích vào năm 1927.Đó là một trong hai lý do tại sao ông ta vẽ ra lá cờ Nam Kỳ khởi nghĩa nền đỏ sao vàng.
- Cán bộ Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Thị Minh Khai. Trước khi qua Liên Sô cũ năm 1934 để dự Đại hội Quốc Tế Cộng Sản. Thì chắc chắn bà ta cũng đã thấy loại cờ đỏ sao vàng này mà hồng quân Trung Cộng dùng vào khi đó khi bà ta có mặt tại Hương Cảng vào năm 1930 để làm thư ký cho Nguyễn Ái Quốc/ Nguyễn tất Thành ở văn phòng chi nhánh Đông Phương Bộ của Quốc tế Cộng sản...Đó cũng là 1 trong 3 lý do tại sao bà ta đã gợi ý cho Nguyễn Hữu Tiến vẽ cờ Nam Kỳ khởi nghĩa nền đỏ sao vàng.
- Hồ Chí Minh / Hồ Quang chắc chắn 100% đã phục vụ dưới đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng này khi ông ta là Thiếu Tá phụ trách điện đài trong Bát lộ quân Hồng Quân Trung Cộng của Tướng Chu Đức vào các năm 1938 - 1939. Đó là lý do tại sao khi ông ta ở tận Quế Lâm Trung Hoa ngay tại văn phòng cuả Bát lộ Quân Hồng Quân Trung Cộng... Vừa mới nghe tin qua radio có cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong Nam Kỳ khởi Nghĩa tại tận Mỹ Tho Nam Việt Nam vào tháng 11/1940..Không biết rõ ngôi sao vàng trong lá cờ đỏ của Nam Kỳ khởi nghĩa cạnh thẳng hay bầu; nằm giữa hay góc lá cờ..mà ông ta vội vàng sai người mua giấy đỏ và vàng. Cắt và dán tạo ra ngay một lá cờ nền đỏ sao vàng năm cánh cạnh bầu y như đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng - duy chỉ không có hình búa liềm trong ngôi sao - và cũng vô tình y hệt như cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở tận xa lơ xa lắc tại Việt Nam. Sau đó ông ta luôn luôn treo lá cờ đỏ sao vàng cạnh bầu y hệt theo đúng mẫu mã cuả Hồng Quân Trung Cộng này trong các lớp học dạy chính trị cho các đảng viên Cộng Sản từ Việt Nam qua tại làng Nậm Quang, huyện Tĩnh Tây; Quảng Tây Trung Hoa. Như muốn nhắc nhở cho tất cả các đảng viên Cộng Sản Việt Nam nòng cốt được đào tạo rằng : Lá cờ cuả một mặt trận của Cộng Sản Việt Nam trong tương lai chắc chắn là phải lá cờ (lai căng Trung Cộng) này.. Và cũng để chắc chắn lá cờ mang nguồn gốc từ Liên Xô và đang được Hồng Quân Trung Cộng dùng này phải là lá cờ của một măt trận chính thức của Đảng Cộng Sản VN . Chính Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang nó về để treo lên trong buổi thành lập mặt trận Việt Minh vào ngày 19/05/ 1941. Khôi hài thay, lá cờ đỏ sao vàng mà Hồ Chí Minh/ Hồ Quang lật đật sáng tác tại Quế Lâm ; Quảng Châu Trung Hoa thì  giống y như lá cờ đỏ sao vàng của Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Mỹ Tho Việt Nam. Nói cách khác. Lá cờ của mặt trận Việt Minh - Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu - thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1941 tại Pắc Bó do Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang về  giống y như cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa   .Nguyên nhân là vì : Cờ Nam Kỳ khởi nghĩa lai căng cờ đỏ sao vàng có nguồn từ Liên Xô cũ. Còn cờ cuả mặt trận Việt Minh có nguồn gốc lai căng từ đảng kỳ hồng quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng. Mà đảng kỳ nền đỏ sao vàng cuả hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng lại bắt nguồn từ cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ. Do đó. Cờ Nam Kỳ khởi nghĩa cuả Trần Phú và cờ mặt trận Việt Minh cuả Hồ chí Minh/Hồ Quang giống y hệt nhau

3/ Thế hệ thứ ba : Đảng Cộng Sản Việt Nam.

A/ Cờ đỏ sao vàng có lộng hình buá liềm vào đầu năm 1930(Hình chỉ mang tính cách minh hoạ. Vì không nói rõ ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hay bầu. “Lồng trên hình búa liềm “ thì không rõ là hình búa liềm năm trong ngôi sao hay ngôi sao nằm trong hình búa liềm. Và búa liềm màu gì..)
Nhưng theo lịch sử thì vào năm 1930 . Tại biên giới Việt Hoa .Có quân Cộng Sản Việt Nam họat động chung với quân đoàn số 7 của Hồng quân công nông Trung Cộng, gọi tắt là Hồng thất quân; dưới sự chỉ huy của cán bộ CS Trung Cộng Đặng tiểu Bình. Tất nhiên là cùng phục vụ dưới đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa hình búa liềm đen ở giữa. Do đó; có thể coi hình trên là loại cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm mà đảng Cộng Sản Việt nam dùng vào đầu thập niên 1930)

B/ Cờ đỏ sao vàng thời gian Nam Kỳ khởi nghĩa 23/11/1940( Căn cứ vào hình vẽ ông Nguyễn hữu Tiến vẽ cờ Nam Kỳ Khởi nghĩa . Thì ngôi sao vàng trong lá cờ NKKN này hình cong bầu. Cũng y hệt như cờ cuả mặt trận Việt Minh do hồ chí Minh/Hồ Quang mang về từ Trung Hoa sau đó. Đó là lý do tại sao quốc kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu..thì có người cho rằng là do phát xuất từ cờ Nam Kỳ khởi nghĩa..Nhưng cũng có kẻ cho rằng là do cờ cuả Hồ chí Minh/Hồ Quang mang về từ Trung Hoa)
* - Cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa nền đỏ sao vàng do Nguyễn Hữu Tiến vẽ theo gợi ý của Nguyễn Thị Minh Khai là vì Minh Khai nghe theo lời căn dặn của Trần Phú. Và đồng thời Minh Khai cũng từng nhìn thấy loại cờ này tại Liên Sô cũ và tại Trung Cộng
* - Cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa do Lê Quang Sô vẽ theo lời căn dặn của Trần Phú. Và cũng do chính Lê Quang Sô nhìn thấy loại cờ này khi qua Trung Cộng học chiến tranh du kích.
*- Cờ do Hồ Chí Minh/Hồ Quang tạo ra một cách khẩn cấp theo đúng mẫu mã của đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng tại ngay tại văn phòng cuả Bát lộ Quân Hồng Quân Trung Cộng, tại Quế Lâm; Trung Hoa khi vừa nghe tin có cờ đỏ sao vàng xuất hiện tại Mỹ Tho Việt Nam trong Nam Kỳ Khởi Nghĩa
LÝ DO : NGUYÊN NHÂN TẠI SAO BA LÁ CỜ ĐƯỢC SÁNG TÁC TẠI BA NƠI RẤT XA NHAU CỦA 3 NGƯỜI RẤT KHÁC NHAU NHƯNG LẠI GIỐNG Y HỆT NHAU ?? LÝ DO CHỈ CÓ THỂ LÀ TẠI VÌ NHỮNG TÁC GIẢ CỘNG SẢN VIỆT NAM VẼ KIỂU ĐÓ CÙNG CÓ MỘT TƯ TƯỞNG SAO CHÉP MỘT MẪU CỜ ĐÃ CÓ MẶT TỪ CỘNG SẢN NGA RỒI QUA CỘNG SẢN TÀU .

C/ Cờ mặt trận Việt Minh 19/05/1941Cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu của mặt trận Việt Minh được thành lập tại hang Pắc Bó ngày 19/05/1941 . Lá cờ đỏ sao vàng này có bài viết khẳng định là do từ cờ đỏ sao vàng trong Nam Kỳ khởi nghĩa cuả Nguyễn hữu Tiến . Có báo Cộng Sản khẳng định là do từ cờ đỏ sao vàng trong Nam Kỳ khởi nghĩa của Lê quang Sô , Và cũng có cán bộ Cộng Sản Việt Nam khẳng định là do Hồ chí Minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước
Nói cách khác. Cờ của mặt trận Việt Minh y hệt như cả ba lá cờ trước đó ..của Lê Quang Sô..của Nguyễn Hữu Tiến và cả của Hồ Chí Minh/Hồ Quang.
Tại sao cả 3 người ở 3 nơi khác nhau nhưng cùng có tư tưởng giống nhau về mẫu mã của 1 lá cờ ?
Là vì các ý tưởng đó phát xuất từ một nguồn gốc duy nhất: Đó là lá cờ đỏ sao vàng tiêu biểu cho giai cấp vô sản cuả đệ tam quốc tế . Đầu tiên là có từ Liên Xô cũ rồi sau đó qua Tàu Cộng.

D/ Quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt NamCờ của mặt trận Việt Minh 1941 - Phát xuất từ mẫu mã cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu cuả Hồng Quân Trung Cộng -..trở thành quốc kỳ đầu tiên của Cộng Sản Việt Nam (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) vào năm 1945.

Dù rằng cờ cuả mặt trận Việt Minh mà Hồ chí Minh /Hồ Quang từ Trung Hoa mang về Việt Nam là cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao như đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng. Nhưng ta có thể chắc chắn đó là loại cờ có nguồn gốc phát xuất từ Trung Cộng. Hãy xem lá cờ đầu tiên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh; nhưng không có hình buá liềm giữa ngôi sao cuả đảng Lao động Thổ Nhĩ Kỳ  theo đường lối cuả Mao thì rõ. Nó y hệt như quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam. Vì cùng ông bố Trung Cộng


                                      Lá cờ đầu tiên của Đảng Lao Động Thổ Nhĩ Kỳ – Former flag of the Workers' Party. Có hệ tư tưởng Maoism.
                                                                        http://www.crwflags.com/fotw/flags/tr%7Dip.html 

Hình dưới là cờ của đảng Cộng Sản Thổ Nhĩ kỳ và Bắc Kurdistan theo đường lối cuả Mao (Maoist Communist Party of Turkey and Northern Kurdistan).Cũng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh; nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao.


                                                                     Maoist Communist Party of Turkey and Northern Kurdistan
                                          http://www.signalfire.org/2015/06/10/torturer-and-former-colonel-punished-by-the-maoist-communist-party-mkp/ 

Những lá cờ này là anh em với quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Vì cùng phát xuất từ ông bố Trung Cộng

Như vậy. Ta thấy rõ ràng là Quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng là một biểu tượng của Cộng Sản đệ tam quốc tế. Nó tiêu biểu cho đảng Cộng Sản, cho Xã hội chủ nghĩa (Cộng Sản đệ tam quốc tế), và cũng tiêu biểu cho 2 giai cấp công nông cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Phát xuất từ Liên Xô cũ; sau đó về tới Việt Nam thành cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa do Trần Phú. Biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ này sau đó truyền sang Trung Cộng. Và được Hồ chí Minh/Hồ Quang mang về Việt nam làm cờ cuả mặt trận Việt Minh. Sau thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Cờ đỏ sao vàng này hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. Nó không thể nào có nguồn gốc phát xuất từ cờ đỏ sao mai vàng (Cờ đỏ có một chấm tròn vàng) cuả Vua Quang Trung cho được theo cái lý lẽ ngụy biện của bọn Cộng Sản Việt Nam ngày nay xấu hổ với cái nguồn gốc Xã hội Chủ nghĩa trong qúa khứ trước kia cuả chúng nó. Vì trong định nghĩa cuả Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam đã ghi rõ :Nền cờ đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng..( https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Vi%E1%BB%87t_Nam_(hi%E1%BB%87n_nay) ). Hơn nữa :Trong buổi trả lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài vào ngày 16/07/1947. Hồ chí Minh/ Hồ Quang bộc lộ thân phận làm chư hầu cho Trung Cộng khi diễn tả ý nghĩa quốc kỳ nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam : Quốc kỳ Việt Nam có hai ý nghĩa, mầu đỏ thì quốc kỳ nhiều nước khác đều có không cần phải giải thích. Sao vàng là:Trung Quốc là một nước to lấy mặt trời làm tiêu biểu. Việt Nam là một nước nhỏ lại có quan hệ mật thiết với Trung Quốc đã mấy ngàn nǎm cho nên lấy ngôi sao làm tiêu biểu.( http://www.bqllang.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1369:nh-ng-cu-c-tr-l-i-ph-ng-v-n-bao-chi-c-a-bac-h-ph-n-2&catid=99&Itemid=743&lang=vi  ) (https://tennguoidepnhat.net/2013/08/17/nhung-cuoc-tra-loi-phong-van-bao-chi-cua-bac-ho-phan-2/  )Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
CỜ ĐỎ SAO VÀNG GIỐNG NHAU DO CÓ HỌ HÀNG BÀ CON HỆ THỐNG CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ .

Những người có bà con họ hàng với nhau mà giống nhau là do cùng chung cha mẹ. Cùng Ông Bà Nội Ngoại. Hoặc do cùng Ông Bà Cố hay cùng cụ Tổ.
Những người hoàn toàn không có bà con họ hàng với nhau mà giống nhau là do trùng hợp ngẫu nhiên.
Cờ của mỗi Quốc Gia cũng vậy. Cùng là các Quốc Gia trong khối Cộng Sản Quốc Tế. Cùng theo chủ thuyết Mác Lê Nin. Cùng có một ông tổ Cộng Sản là Các Mác. Mà cờ các quốc gia này có nền đỏ và ngôi sao vàng thì rõ ràng là có liên hệ bà con rất gần với nhau vì cùng một ông tổ Mác Lê Nin. Không thể nào gọi là vô tình trùng hợp cho được. Chỉ có cờ các quốc gia nào không có máu mủ ruột thịt với huyết thống Cộng Sản mà tương tự như cờ của một nước Cộng Sản thì mới gọi là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Cũng vậy. Quốc kỳ đầu tiên của Cộng Sản Việt Nam nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu giống y hệt như đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng tại Trung Hoa 1927-1949 thì không thể nào do trùng hợp ngẫu nhiên được. Vì cả hai lá cờ này cùng chung ông tổ Cộng Sản là Mác-Lê. Chưa kể thời gian thành hình đảng Cộng Sản Việt nam gắn liền với hoạt động của đảng Cộng Sản Trung Hoa.

A/ Những lá cờ cùng một loại cờ cuả ông tổ Cộng Sản Liên Xô từng dùng nền đỏ sao vàng cạnh thẳng. Trong đó có Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam


                 (http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/people-march-in-vladivostok-on-international-workers-day-news-photo/526763568)

Nguồn gốc nguyên thủy của cờ đỏ sao có một ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa là một trong những biểu tượng của giai cấp vô sản của phong trào Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế cuả Lê-Nin. Đã xuất hiện trong những ngày kỷ niệm ngày Lễ lao động ( Labor Day ) 01/05 của phong trào Cộng Sản đệ tam quốc tế .

Hình dưới là cờ của Liên Hiệp thanh niên Cộng Sản thuộc đảng Cộng Sản Uruguay. Cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Giữa ngôi sao là ba chử UJC viết tắt cuả Unión de la Juventud Comunista : Liên Hiệp Thiếu Niên Cộng Sản cuả đảng Cộng Sản Uruguay.Đảng Cộng Sản Uruguay thành lập từ 21/09/1920. Ba năm sau “ Cách mạng” tháng 10 tại Nga. Vào năm này Đảng Cộng Sản Việt Nam chưa thành hình. Hơn nữa Uruguay lại là một quốc gia tại Nam Mỹ. Do đó. Cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cuả Liên Hiệp Thiếu Niên Cộng Sản cuả đảng Cộng Sản Uruguay chắc chắn phát xuất từ cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ. Quốc Kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam từ năm 1955 có giống y hệt chẳng qua cũng cùng sao chép cờ đỏ sao vàng cuả Liên Xô cũ


Unión de la Juventud Comunista (Communist Youth's Union) is a communist youth movement inside the Communist Party of Uruguay
                                              Cờ đỏ sao vàng cạnh thẳng cuả Liên Hiệp Thiếu Niên Cộng Sản cuả đảng Cộng Sản Uruguay
                                                                     ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/uy%7Dpcu.html )

Hình dưới : Các cựu đảng viên Đảng Cộng Sản Uruguay tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày “ Cách mạng “ tháng 10 Nga 1917-2017 với ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Điều này chứng tỏ ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ vừa là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ đồng thời cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

 
                                                                https://www.nodal.am/2017/11/comunistas-democracia-pais-uruguay/ 

Lá cờ hình dưới cũng giống y như quốc kỳ của Cộng Sản VN thời gian sau. Ba chử UEC bên trên phía phải của cờ là viết tắt từ các chử Union of Communist Students theo tiếng Bồ Đào Nha. Tạm dịch là: Nghiệp Đoàn Sinh Viên Học Sinh Cộng Sản. Nghiệp đoàn này do Đảng Cộng Sản Bồ Đào Nha lập ra vào năm 1969 (http://www.ci.uc.pt/cd25a/media/ing/ing.pcp.htm )
 Trong khi Cộng Sản Bồ Đào Nha được thành lập vào năm 1921 như là một phân bộ Bồ Đào Nha của Cộng Sản Quốc Tế - The party was founded in 1921 as the Portuguese section of the Communist International (Comintern)- ( the https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_International )
 ( https://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_Communist_Party )
 .Năm 1921 thì cờ đỏ sao vàng chưa xuất hiện tại Việt Nam..Vì đó. Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở giữa của Nghiệp Đoàn Sinh Viên Học Sinh Cộng Sản Bồ Đào Nha chắc chắn bắt nguồn từ biểu tượng sao vàng trên nền đỏ của Liên Xô cũ. Không thể nào gọi là bắt chước cờ của nước Việt Nam Cộng Sản được.


                                                                                      Union of Communist Students
                                                                     ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/pt%7Dpcp.html )

Phía dưới là 2 loại cờ cuả Đảng Cộng Sản Thổ Nhĩ kỳ và Bắc Kurdistan. Cũng nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng chính giữa

Hình dưới là cờ cuả Lực Lượng Các Đảng phái nhân dân tại các thành phố People's Partisan Forces. Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Partizan Halk Güçleri ; viết tắt là PHG). Thuộc đảng Cộng Sản theo đường lối của Mao tại Thổ Nhĩ Kỳ : Maoist Communist Party of Turkey (Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ : Maoist Komünist Partisi Viết tắt là MKP)


                  ( http://www.signalfire.org/2015/06/10/torturer-and-former-colonel-punished-by-the-maoist-communist-party-mkp/ )

Còn hình dưới là cờ của nhóm Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Peoples' Liberation Army . Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ : Kurtuluş Ordusu (HKO), Là một cánh quân du kích cuả Maoist Komünist Partisi (MKP) tại những vùng nông thôn. Cũng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh hơi cong bầu. Với 3 chử cái HKO trong ngôi sao vàng . Và khẩu súng AK cuả Cộng Sản Nga Tàu nằm ngang ngôi sao vàng


                                                         Flag of Halk Kurtuluş Ordusu (HKO), armed-wing of Maoist Komünist Partisi (MKP)
                                                                      https://en.wikipedia.org/wiki/File:HKO-FLAG.svg 

Hình dưới: Các du kích cuả MKP với 2 lá cờ đều là nền đỏ và có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa cuả 2 đạo quân thành phố (PHG). Và du kích tại các vùng nông thôn (HKO). Tất cã đều thuộc Đảng Cộng Sản Thổ Nhĩ kỳ và Bắc Kurdistan theo đường lối của Mao (Maoist Communist party. Tiếng Thổ Nhĩ kỳ: Maoist Komunist Partisi. Viết tắt là MKP).


                                                                    ( https://i.ytimg.com/vi/pWBK768hv30/maxresdefault.jpg )

Hiển nhiên, là vì theo đường lối cuả Mao (Maoist Communist party/Maoist Komunist Partisi: MKP)
Cho nên cả hai loại cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu của các tổ chức Cộng Sản này là do rập khuôn cờ đỏ sao vàng cuả Trung Cộng; mà nguồn gốc nguyên thủy cuả nó phát xuất từ Liên Xô cũ. Không có lý do gì mà cho rằng cả 2 lá cờ cuả Đảng Cộng Sản Thổ Nhĩ kỳ và Bắc Kurdistan là vì bắt chước quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được.

Hình dưới: Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng cuả nhóm “ Cách Mạng Vô Sản Bồ Đào Nha “ (Proletarian revolution in Portugal).Thành lập năm 1980 và hoạt động đến năm 1987. Theo hệ tư tưởng Cộng Sản Mác-Lê Nin và Mao. Do đó; biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả tổ chức này có giống với quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam là do cùng họ hàng trong hệ thống Xã Hội Chủ nghĩa. Không thể nào là do trùng hợp ngẫu nhiên cho được.

 
                                                                                      Proletarian revolution in Portugal
                                                                           Hệ tư tưởng :Communism;Marxism-Leninism;Maoism
                                                                ( https://en.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_Populares_25_de_Abril )

Hình dưới : Nhóm Dân Chủ Vô Sản (Proletarian Democracy) tại Anh. Cũng là nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh và hình người công nhân cầm búa “ đục”. Hiển nhiên. Sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả vô sản cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế


                                                                       https://proletariandemocracy.wordpress.com/page/2/ 


                                                                         ( http://china.org.cn/china/parade/node_7228212.htm )

Hình trên :Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao của một lực lượng thuộc Hồng Quân Trung Cộng : Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân ( People’s Revolutionar Army) thành lập từ năm 1934 để chống Nhật. Một trong những đội quân mang tên này là Đội quân tỉnh Phúc Kiến sau khi sát nhập vô Hồng Quân Trung Cộng tháng 1/1934


Quốc Kỳ nền đỏ sao vàng cạnh thẳng của Cộng Sản Việt Nam từ năm 1955. Giống những cờ nền đỏ sao vàng khác là có họ hàng; bà con trong hệ thống Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không phải do trùng hợp ngẫu nhiên.

Hình dưới: Cờ của Đảng Cộng Sản Singapore. Do Liên Xô thành lập năm 1930 với 2/3 phần trên là nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh ( https://www.danluan.org/tin-tuc/20150327/tran-trung-dao-ly-quang-dieu-va-chinh-sach-ngan-ngua-cs-tai-singapore ). Vào năm 1927, Cán bộ Cộng Sản Trung Hoa tới Mã Lai để thành lập đảng Cộng Sản Nanyang thân Trung Cộng cho cả Mã Lai và Tân Gia Ba. Năm 1930. Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản (Liên Sô) giải tán Đảng Cộng Sản Nanyan (thân Trung Cộng) và thành lập Đảng Cộng Sản Mã Lai + Tân Gia Ba thân Liên Xô cũ.( http://namviet.net/blog-thoisu/ly-quang-dieu-va-chinh-sach-ngan-ngua-cong-san-tai-singapore/#.V2n7wo-cHct ). Do đó - cũng như quốc kỳ của đảng Cộng Sản VN- Nền đỏ sao vàng 2/3 phía trên của cờ đảng Cộng Sản Tân Gia Ba chắc chắn là từ khuôn mẫu của một biểu tượng của Liên Xô cũ.


                                              ( https://www.reddit.com/r/vexillology/comments/3czlcj/flag_of_a_communist_singapore/)


                                                                    https://en.wikipedia.org/wiki/Young_Pioneers_of_China 
Trên : Cờ đỏ sao vàng của đoàn Thanh Niên Tiền Phong Trung Cộng; thành lập từ năm 1949.

Hình dưới là cờ đỏ có một ngôi sao vàng chính giữa của Quân đội Giải Phóng Nhân Dân Manipur( People's Liberation Army of Manipur) Phía Bắc Ấn Độ  (https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Liberation_Army_of_Manipur#Flag ). Đây là một đội quân Cộng Sản theo đường lối của Trung Cộng ( Maoist) (http://thieulongtexas.blogspot.com/2013/08/danh-sach-phe-phai-quan-su-tren-the-gioi.html )            ( http://indiatoday.intoday.in/story/manipur-people-liberation-army-maoists-kashmir-based-militants/1/154149.html ). Một tổ chức theo đường lối của Trung Cộng - Tất nhiên là do Trung Cộng viện trợ -. Cũng có tên là “Nhân Dân “ (People) , Cho nên cũng cờ đỏ sao vàng thì cũng không có gì là lạ cả. Có giống như quốc kỳ nền đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt nam là do cùng ông bố Trung Cộng. Hoàn toàn không do trùng hợp ngẫu nhiên


                                                                             Flag of the People's Liberation Army of Manipur
Cờ đỏ có một ngôi sao vàng chính giữa của Quân đội Giải Phóng Nhân Dân Manipur. Thành lập năm 1978
                                                            ( https://en.wikipedia.org/wiki/People's_Liberation_Army_of_Manipur   ).

Hình dưới : Lá cờ của Đảng lao Động Thổ Nhĩ Kỳ-  Flag of the Workers' Party. Thành lập vào tháng 02/2015 . Đảng này bắt nguồn từ Đảng “ Cách mạng Công Nông Thổ nhĩ kỳ “ - Revolutionary Workers and Peasants Party of Turke .Theo hệ tư tưởng của Mao- Maoism ( https://en.wikipedia.org/wiki/Workers%27_Party_(Turkey) . Đảng Cách Mạng Công Nông Thổ nhĩ Kỳ được thành lập vào năm 1971. Đến năm 1972 thì đổi tên là “ Đảng Cộng Sản Thổ nhĩ Kỳ  theo chủ thuyết Mác Lê-Nin“ - Communist Party of Turkey (Marxist-Leninist) (https://en.wikipedia.org/wiki/Revolutionary_Workers_and_Peasants_Party_of_Turkey  )
Một đảng phái khuynh tả theo hệ tư tưởng của Mao. Bắt nguồn từ một đảng Cộng Sản theo chủ thuyết mác Lê-Nin mà có đảng kỳ nền đỏ một ngôi sao vàng năm cánh thì chắc chắn không phải copy mẫu mã của Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam . Và cũng chẳng phải do trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng do cùng nguồn gốc Cộng Sản bắt đầu từ Liên Xô cũ rồi qua Trung Cộng.


Lá cờ đầu tiên của Đảng Công Nhân Thổ Nhĩ Kỳ - Flag of the Workers' Party( İşçi Partisi Türkiye ). Có hệ tư tưởng Maoism. Giống y hệt với quốc kỳ nền đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam vì là anh em cùng ông bố Trung Cộng
                                                                          ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/tr%7Dip.html )


                                                                      İşçi Partisi'nin eski logosu ( Logo cuả đảng Công Nhân İşçi)
                                                                                   İşçi Partisi (Türkiye)/Đảng İşçi (Thổ nhĩ kỳ)
                                                    ( http://www.wikisosyalizm.org/%C4%B0%C5%9F%C3%A7i_Partisi_(T%C3%BCrkiye)


                                              ( http://img04.blogcu.com/v2/images/orj/o/r/h/orhanbulunmaz/orhanbulunmaz_133352774270.jpg )

Hình dưới là cờ cuả đảng Isci Thổ nhĩ Kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh quốc kỳ cuả Thổ nhĩ Kỳ. Nó giống y hệt quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng; Nhưng hoàn toàn không phải do sự trùng hợp ngẫu nhiên; cũng không phải đảng Cộng Sản Thỗ nhĩ Kỳ bắt chước cờ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng vì là anh em cùng ông bố Trung Cộng trong hệ thống Xã Hội Chủ Nghía cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế


                                                                ( http://burdurip.blogcu.com/isci-partisi-yeni-yonetimi/813669 )

Hình dưới : Biểu ngữ ủng hộ; tỏ tinh thần đoàn kết với tổ chức chống Phát xít tại Ukraine của Liên Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Anh Quốc. Có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ.Hiển nhiên; Sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.


                                                                 https://yclbritain.wordpress.com/category/solidarity/
                                                           ( https://ukraineantifascistsolidarity.wordpress.com/page/3/ )

Hình dưới là cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cuả Đảng Lao Động Cộng Sản cuả Cộng Hoà Dominican


                                                                                  Communist Party of Labor (PCT)
                                       ( https://espressostalinist.com/category/icmlpo-unity-struggle/communist-party-of-labour-pct/ )

Hình dưới : Cờ cuả đảng Cộng Sản Dalmatian


                                                            Flag of the Dalmatian Communist Party (Partul Komunistu da Dalmatia)
                                                                            http://ib.frath.net/w/Flags_of_Dalmatia 
                                                            ( http://ib.frath.net/w/images/thumb/3/39/Dl-pol-pkd.gif/200px-Dl-pol-pkd.gif )

Hình dưới : Biểu tượng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cuả Đảng Lao Động khuynh tả dân chủ xã hội Isci Mexico theo đường lối của Mao ,chống tư bản; phong kiến.. ( https://en.wikipedia.org/wiki/Labor_Party_(Mexico)  )
 Biểu tượng này y hệt quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam từ năm 1955. Nhưng chắc chắn hoàn toàn không phải do trùng hợp ngẫu nhiên. Cũng không phải do ai bắt chước ai. Mà vì cùng là con cháu của biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả ông tổ Liên Xô cũ.


                                                                           https://tr.wikipedia.org/wiki/İşçi_Partisi_(Meksika)
 ̣                                                   ( http://www.sopitas.com/515431-lo-ratifica-tepjf-partido-del-trabajo-se-queda-sin-registro/)
                                                    ( http://www.portalpolitico.tv/votacion-2009/llama-pt-a-no-caer-en-las-trampas-del-voto-nulo)
                                                     ( http://www.cordobaenred.com.mx/cgi-bin/web?b=VERNOTICIA&%7Bnum%7D=20067 )
                                                                                http://ptmich.mx/transparencia-2016-2/

Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cuả đảng Cộng Sản Colombia. Giống như quốc kỳ của đảng Cộng Sản Việt Nam vì là bà con trong hệ thống Xã hội Chủ Nghĩa cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. hoàn toàn không phải do trùng hợp ngẫu nhiên


                                                                   ( https://espressostalinist.com/category/colombia/page/3/)

Bích chương nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng cuả đảng Cộng Sản Ecuador
 
                                              ( https://espressostalinist.com/category/internationalism/latin-america/colombia/ )

Hình dưới: Huy hiệu nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh và hình 2 ông tổ Cộng Sản là Kark Mark và Lê Nin cuả Liên Hiệp Thanh niên chống Phát xít cuả Brazil


                                                         ( https://ujcsc.wordpress.com/2011/01/21/resolucoes-do-v-congresso-nacional-da-ujc/ )

Hình dưới : Cờ đỏ có một sao vàng năm cánh chính giữa cuả Quân Giải Phóng Nhân Dân Thổ Nhĩ Kỳ :The People's Liberationists.( Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: Halk Kurtuluşçu Liseliler)


             Cờ đỏ có một ngôi sao vàng chính giữa cuả Quân Giải Phóng Nhân Dân Thổ Nhĩ kỳ: People's Liberationists Turkish ( Halk Kurtuluşçu Liseliler)
                                   http://hkpizmir.org/izmir-de-halk-kurtuluscu-liseliler-gerici-ezberci-egitime-karsi-orgutlu-mucadele-cagrisi-yapti/

Quân Giải Phóng Nhân Dân:  The People's Liberationists Centers .( Halk Kurtuluşçu Liseliler) Là một bộ phận cuả Đảng Giải Phóng Nhân Dân Thổ Nhĩ Kỳ ( The People’s Liberation Party . Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ:  Kurtuluş Partisi Gençliği). Đảng này cớ cờ đỏ với một ngôi sao vàng ở góc cao ( http://www.yaylahaber.com/siyaset/halkin-kurtulus-partisi-adaylarini-acikladi-h61757.html )


Hình bên trái: Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao cuả Đảng Giải Phóng Nhân Dân Thổ Nhĩ Kỳ: The People’s Liberation Party ( Kurtuluş Partisi Gençliği)
Hình bên phải : Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa cuả quân Giải Phóng Nhân Dân; Thổ Nhĩ Kỳ: The People's Liberationists Centers .(Halk Kurtuluşçu Liseliler).
                                                                                   http://www.kpgencligi.net/2014/04/ 

Cờ đỏ sao vàng cuả quân Giải Phóng Nhân Dân Thổ Nhĩ Kỳ: The People's Liberationists Centers.(Halk Kurtuluşçu Liseliler)...này giống y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay; tất nhiên vì đều là bà con; họ hàng trong hệ thống Cộng Sản đệ tam quốc tế; phát xuất từ ông tổ Liên Xô cũ. Chắc chắn không phải do trùng hợp ngẫu nhiên ; và cũng không phải do Cộng Sản Thổ nhĩ Kỳ bắt chước quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam


                                                                        https://tr.instela.com/m/halk-kurtuluscu-liseliler--i180818

Cờ đỏ sao vàng này cuả một Tổ Chức Khủng bố Hy Lạp mang tên “ Tổ Chức Cách Mạng 17 Tháng 11 “


                                                                                   Revolutionary Organization 17 November
                                                               ( https://en.wikipedia.org/wiki/Revolutionary_Organization_17_November )
                                               (http://www.trackingterrorism.org/group/revolutionary-organization-17-november-november-17  )

Có một đạo quân cũng mang tên Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân và cũng cờ đỏ sao vàng năm cánh. Đó là cờ  của Quân Đội Cách Mạng Nhân Dân Ethiopia


                                                                                    Ethiopian People's Revolutionary Army
                                                             ( http://www.trackingterrorism.org/group/ethiopian-peoples-revolutionary-army )

Hình dưới là cờ của Mặt Trận Giải Phóng Nhân Dân Eritrean với ½ cờ có nền tam giác đỏ chứa sao vàng năm cánh
 ( Eritran là một quốc gia Đông Phi . Nằm giữa Sudan và Ethiopia )


                                                                                      Eritrean People's Liberation Front
                                                                ( https://en.wikipedia.org/wiki/Eritrean_People%27s_Liberation_Front )

Hình dưới : Cờ cuả du kích Nepal thuộc đảng Cộng Sản theo đường lối cuả Mao (Nepalese Maoist guerrillas) . Thành lập năm 1966; Nền đỏ sao vàng, Tất nhiên ; vì theo đường lối cuả Trung Cộng; do đó ngôi sao vàng trên nền đỏ này chỉ có thể phát xuất từ mẫu mã ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả Trung Cộng có từ năm 1922. Hoàn toàn không phải bắt chước cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam; và cũng không phải do trùng hợp ngẫu nhiên vì cũng là anh em Cộng Sản cùng ông bố Trung Cộng


                                                                          (http://www.crwflags.com/fotw/flags/np%7Dmao.html )

Hình dưới : Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa của du kích Cộng Sản tại Hashtnagar; Pakisan.Bắt đầu có từ năm 1948; theo đường lối Mác Lê-Nin. Hiển nhiên; cờ đỏ sao vàng này bắt nguồn từ Liên Xô cũ. Giống quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam không phải do bắt chước. Mà là cùng bà con họ hàng trong nhóm cờ đỏ sao vàng Xã Hội Chủ Nghĩa cuả ông tổ Liên Xô cũ


                                                                                                         The NAP flag.
                                                                                     https://www.dawn.com/news/1033407
                                                                 http://www.redspark.nu/en/peoples-war/when-the-mountains-were-red/ 
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
NHỮNG LÁ CỜ NỀN ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG CẠNH CONG BẦU CÓ HỌ HÀNG; BÀ CON VỚI NHAU TRONG KHỐI CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ.


                                                                  https://www.dreamstime.com/stock-photos-lenin-image7819573

Sau biểu tượng chính là buá liềm; biểu tượng (Symbol) thứ hai cho giai cấp vô sản cuả Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế phát xuất Liên xô cũ là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh . Đôi khi là cạnh bầu như hình trên : Lãnh tụ Liên Xô cũ Lê Nin trên hình ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu


Cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu của Nam Kỳ khởi nghĩa 1940 được Nguyễn hữu Tiến và Lê quang Sô vẽ theo ý cuả Tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam đầu tiên là Trần Phú sau khi ông ta được đào tạo từ Liên Xô cũ về. Và cờ đỏ sao vàng năm cánh cạnh cong bầu cũng là mẫu cờ cuả mặt trận Việt Minh năm 1941 do Hồ Quang/Hồ chí Minh sao chép từ đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng rồi mang về nước. Sau thành Quốc Kỳ của Cộng Sản Việt Nam từ 1945-1955. Ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu cuả các lá cờ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam thời kỳ 1940-1941 giống y hệt poster có hình Lê Nin và ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu phía trên

Các hình dưới: Vào tháng 04/2009 .26 thành viên của nhóm “Communist Students“ (Sinh Viên Cộng Sản) họp tại Luân Đôn, Anh Quốc. Trong buổi họp họ treo cờ đỏ sao vàng cạnh bầu . Y hệt như quốc kỳ của Cộng Sản VN thời kỳ đầu tiên. Đọc trong bài thì thấy nhóm này không hề nói tới biểu tượng nền đỏ sao vàng được dùng là quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam – Tổ Chức Communist Students này được thành lập vào năm 2006. Tuy độc lập nhưng rất gần với Đảng Cộng Sản Anh ( https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Students_(Autonomous) ). Mà Cộng Sản Anh bắt nguồn từ Liên Sô . Được thành lập từ năm 1920, Chỉ có 3 năm sau “ Cách Mạng “ tháng 10 tại Nga…. (https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Anh  )
..Do đó biểu tượng sao vàng cạnh bầu trên nền đỏ của Communist Students Anh Quốc hiển nhiên bắt nguồn từ cờ đỏ sao vàng cạnh bầu nền đỏ là một biểu tượng của Liên Xô cũ. Tuy giống y hệt quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam thời kỳ đầu tiên nhưng không phải ai bắt chước ai. Mà là do có họ hàng bà con trong hệ thống Cộng Sản đệ tam quốc tế bắt nguồn từ Liên Xô cũ. Và cũng hoàn toàn không do trùng hợp ngẫu nhiên.


                                      ( http://www.teapartytribune.com/2011/06/12/art-and-politics-an-argument-to-win-back-college-campuses/ )
                                        http://communiststudents.org.uk/cs-news/students-need-marxism-cs-conference-09/

                                                              http://communiststudents.org.uk/the-left-2/two-communist-students/
                                                         ( http://www.libertygb.org.uk/news/nus-rejects-anti-isis-motion-islamophobic )  
                                     ( http://www.libertygb.org.uk/news/how-left-purged-free-speech-british-universities-and-got-me-expelled )


                                                ( http://i1.wp.com/communiststudents.org.uk/wp-content/uploads/2010/04/DSCF3917.jpg)


                                                  (http://communiststudents.org.uk/cs-news/students-need-marxism-cs-conference-09/)


                                                           (http://communiststudents.org.uk/the-left-2/two-communist-students/ )


                                                  http://communiststudents.org.uk/wp-content/uploads/2011/09/cunorth1-300x199.jpg

Hình dưới:Cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu của Liên đoàn Thanh Niên Cộng Sản Ý.
Liên đoàn Thanh Niên Cộng Sản Ý thành lập vào năm 1949. Là một tổ chức thanh niên cuả Đảng Cộng Sản Ý :Partito Comunista Italiano (PCI) (https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Communist_Party ). Mà đảng Cộng Sản Ý PCI được thành lập vào năm 1921 - Chỉ có 4 năm sau " Cách Mạng " tháng 10 Nga vào năm 1917 -. Do đó Đảng Cộng Sản Ý chắc chắn là bắt nguồn từ Liên Xô cũ. Cho nên dù lá cờ cuả liên đoàn thanh niên Cộng Sản Ý Italian Communist Youth Federation http://www.wikiwand.com/en/Italian_Communist_Youth_Federation có hình nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu y hệt như Quốc Kỳ cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam thời kỳ đâu tiên đi chăng nữa. Thì chắc chắn đó là một biểu tượng bắt nguồn từ Liên Xô cũ; không phải copy mẫu mã quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam .Mà cũng không phải do trùng hợp ngẫu nhiên


                                                                                   Italian Communist Youth Federation
                                                         ( http://www.wikiwand.com/en/Italian_Communist_Youth_Federation )


                                                                  https://massimolizzi.blog/2014/11/16/la-scuola-della-fgci/


                                                        ( http://fgci-alghero.blogspot.com/2012/05/volantino-contro-lomofobia.html  )
                                                      ( http://www.lavocedelpopolo.net/28835/il-circolo-fgci-sulla-chiusura-dellex-mattatoio/ )
                                                                                https://it.wikipedia.org/wiki/File:FGCI.svg 
                                                               ( https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Giovanile_Comunisti_Italiani )

Một trang mạng quảng cáo; rao bán áo thun nhiều màu khác nhau;nhưng chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu với khuôn mặt cuả Bí Thư đảng Cộng Sản Cuba Fidel Castro. Điều này nói lên một ý nghĩa rất rỏ ràng : Ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hay cong bầu là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Trong đó có đảng Cộng Sản Cuba mà Fidel Castro làm Bí Thư


                                                              https://www.teepublic.com/t-shirt/1111758-fidel-castro-against-yellow-star

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
CÁC LÁ CỜ NỀN ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH CÓ VÒNG TRÒN VÀNG BAO QUANH CUẢ CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN THUỘC ĐỆ TAM QUỐC TẾ. GIỐNG NHAU DO CÙNG MỘT ÔNG TỔ LIÊN XÔ CŨ


                                     https://www.shutterstock.com/image-vector/cccp-ussr-100371839?src=Ud53XEN-iOhVGppKpfInMA-1-18
                                                                       http://www.shutterstock.com/s/cccp/search-vectors.html


                                                         https://vi.wikipedia.org/wiki/Đoàn_Thanh_niên_Cộng_sản_Trung_Quốc

Cờ đỏ sao vàng có vòng tròn bao quanh của một tổ chức khủng bố mang tên Lữ Đoàn Đỏ của Cộng Sản Ý


                                                                                                       Red Brigades
                                                                                ( https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Brigades )

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
CỜ ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN GÓC CAO CUẢ CÁC ĐẢNG/TỔ CHỨC CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ. GIỐNG NHAU DO CÙNG XUẤT PHÁT TỪ ÔNG TỔ LIÊN XÔ CŨ.

Cờ kỷ niệm Liên Xô cũ chiến thắng Phát Xít Đức trong thế chiến thứ hai (Russia Victory Commemorative Flag )...Cũng là Quốc Kỳ cuả Liên Xô cũ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh " đặc " nằm ở góc nhưng không có búa liềm.


                                                                            http://www.crwflags.com/fotw/flags/ru_wwii.html

Quân kỳ của đạo quân thuộc Hồng Quân Liên Xô cũ trong trận chiến tại hồ Khasan trước đó vào năm 1938. Nền đỏ có một ngôi sao vàng trên góc cao


                                           https://picclick.com/Khasan-fights-Hasan-USSR-Soviet-Russian-Military-badge-272631790976.html

Hình dưới : Hiệu kỳ cuả đơn vị hồng Quân Trung Cộng trong trận phòng thủ Diên An 1947 nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở góc cao cạnh cán cờ


                     http://matthewniederhauser.com/research/2011/09/16/red-china-rising-from-revolution-to-reaction-the-defense-of-yanan/

Hình dưới là cờ của đảng Cộng Sản Afghanistan. Y hệt như cờ Liên Xô  chiến thắng Phát Xít Đức trong thế chiến thứ hai


                                                                ( https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_(Maoist)_Party_of_Afghanistan )        
                                                   ( http://ottoswarroom.blogspot.com/2015/11/50th-anniversary-of-founding-communist.html )    

Hình dưới là cờ của Đảng Cách Mạng Công Nhân/Workers' Revolutionary Party của Argentina ( Á Căn Đình) (Tiếng Tây Ban Nha: Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT). Nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh ở góc trên.

 
                                                                                          Workers’ Revolutionary Party
                                                                          Partido Revolucionario de los Trabajadores – PRT
                                                   [ https://en.wikipedia.org/wiki/Workers%27_Revolutionary_Party_(Argentina)]
                                                                      ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/ar%7Derp.html )

Hình dưới : Cờ cuả đảng Giải Phóng Nhân Dân Mác Lê-Nin cuả Thổ nhĩ kỳ/ People's Liberation Party (Tiếng Thổ nhỉ Kỳ : Halkın Kurtuluş Partisi, HKP Marxist–Leninist ). Thành lập vào năm 2014.  Có nền đỏ và một ngôi sao vàng trên góc cao y hệt như cờ kỷ niệm chiến thắng Đức quốc Xã cuả Liên Xô cũ


                                                                            http://wikisosyalizm.org/Halkın_Kurtuluş_Partisi

Bích chương của đảng Giải Phóng Nhân Dân Mác Lê-Nin cuả Thổ nhĩ kỳ/ People's Liberation Party (Halkın Kurtuluş Partisi, HKP Marxist–Leninist ) nhân ngày lễ Công Nhân cuả Cộng Sản Quốc Tế May 1st


                                                               http://hkpizmir.org/wp-content/uploads/2011/04/mayis2011.jpg 

Hình dưới : Cờ bát nhất. Kỷ niệm ngày nổi dậy dầu tiên 01/08/1927 tại Nam Xương – Có nền đỏ và một ngôi vàng năm cánh trên góc cao; y hệt như cờ kỷ niệm chiến thắng Đức của Liên Xô cũ. Và có hai chử bát nhất bằng chử Hán - Từ năm 1933, ngày 1.8 được Trung Cộng lấy làm ngày thành lập Hồng quân Công nông Trung Cộng (nay là Quân giải phóng Nhân dân Trung Cộng).Và cờ Bát Nhất trở thành Quân kỳ của Trung Cộng ngày nay.Hình dưới: Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở góc trên cuả “ quân đội giải phóng chủng tộc Mã Lai ( Malayan Races Liberation Army) . Y như cờ kỷ niệm thắng Đức quốc Xã của Liên Xô trong thế chiến thứ II


                                                                               Flag of the MRLA: Malayan Races Liberation Army
                                                                    ( https://en.wikipedia.org/wiki/Malayan_Races_Liberation_Army )

Cờ đỏ sao vàng năm cánh trên góc và 4 chử cái FMLN viết tắt từ các chử Mặt Trận Giải Phóng Quốc Gia Farabundo Marti của Cộng Sản El Salvado


                                                                                  Farabundo Martí National Liberation Front
                                                                                          http://www.tcsshortwave.com/

Đôi khi, Cộng Sản VN cũng cho vẽ quốc kỳ nền đỏ sao vàng ở góc cao theo cách biến thể như Cờ kỷ niệm  Liên xô thắng Đức quốc Xã́ Thế Chiến Thứ II:


                                                                ( http://boxitvn7.blogspot.com/2011/07/map-mo-anh-lan-con-en.html )
                                                                                   


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
This post was updated on .
NHỮNG LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ HÌNH BÚA LIỀM CUẢ NHỮNG ĐẢNG/TỔ CHỨC THUỘC CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ GIỐNG NHAU DO CÙNG XUẤT PHÁT TỪ ÔNG TỔ LIÊN XÔ CŨ

Ngoài một loại cờ biểu cho giai cấp vô sản công nông đệ tam quốc tế của Liên Xô cũ từng dùng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Còn có thêm một loại cờ có chứa hình búa liềm ở trong ngôi sao. Mang ý nghĩa gộp chung hai biểu tượng tiêu biểu cho hai giai cấp công nông là buá liềm và ngôi sao vàng thành một.
Hình dưới là bao đựng đĩa nhạc CD gồm tuyển tập những bài hợp ca hay nhất của ban hợp xướng Hồng Quân Liên Xô cũ - The best of the Red Army choir – có màu đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh chứa búa liềm giữa ngôi sao .Đây là một trong các biểu tượng của Liên Xô cũ.


                                                                                            Best Of The Red Army Choir
                         https://www.amazon.com/Best-Red-Army-Choir-Distribution/dp/B000066RMJ/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1496986112&sr=1-1&keywords=The+Red+Army+Choir
                         http://rateyourmusic.com/release/comp/the-red-army-choir/the-best-of-the-red-army-choir-the-definitive-collection/buy/
                                           ( http://www.rhapsody.com/artist/red-army-choir/album/the-best-of-the-red-army-choir )

Hình dưới: Một logo cuả Liên Xô cũ có hình búa liềm lớn nằm đè lên một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ với 4 chử CCCP (Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết)


                                                                                                          CCCP
                                                                               ( http://www.deviantart.com/art/CCCP-41742213 )

Hình dưới: Cờ liên đoàn Spartacus (Spartacus League Flag ) của Cộng Sản Đức 1918 (Biến thể) có hình búa liềm nằm trong ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu.


                                                                         ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/de%7Dsl.html )

Hình dưới: Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng có hai tay - cuả hai người da trắng và da đen - cầm buá và liềm cuả Đảng Cộng Sản Mỹ. Thành lập vào năm 1919. Chỉ sau " Cách mạng" tháng 10 Nga có hai năm


                                                                ( http://www.partyofcommunistsusa.org/constitution.html )

 Cờ  Chinese Soviet State. Được dùng làm đảng Kỳ của Hồng Quân Trung Cộng thời gian nội chiến Quốc Cộng tại Trung Hoa . Được dùng từ khoảng 1927-1949


                                                                                 The flag of the Chinese Soviet State
                           ( http://www.alternatehistory.com/forum/threads/flaming-dragons-a-warlord-china-alternate-history.178125/page-2  )

Cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm của Cộng Sản VN dùng đầu thập niên 1930 “Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vã lãnh đạo cách mạng. Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm. http://www.baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/thieng-lieng-la-co-to-quoc-55958.html(Hình chỉ mang tính cách minh hoạ. Vì không nói rõ ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hay bầu. “Lồng trên hình búa liềm “ thì không rõ là hình búa liềm năm trong ngôi sao hay ngôi sao nằm trong hình búa liềm. Và búa liềm màu gì..Nhưng theo lịch sử thì vào năm 1930 . Tại biên giới Việt Hoa .Có quân Cộng Sản Việt Nam họat động chung với quân đoàn số 7 của Hồng quân công nông Trung Cộng, gọi tắt là Hồng thất quân; dưới sự chỉ huy của cán bộ CS Trung Cộng Đặng tiểu Bình. Tất nhiên là cùng phục vụ dưới đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa hình búa liềm đen ở giữa. Do đó; có thể coi hình trên là loại cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm mà đảng Cộng Sản Việt nam dùng vào đầu thập niên 1930)

Hình dưới : Đảng kỳ cuả Đảng Cộng Sản Azione cuả thành phố Napoli; Ý là ngôi sao vàng có chứa buá liềm trên nền đỏ


 ̣̣̣                                                 (http://www.isimbolidelladiscordia.it/2015/06/in-fondo-sinistra-3-le-mutazioni-del.html)

Mẫu Quốc Kỳ Trung Cộng lúc đầu tiên vào năm 1949. Có hình búa liềm trong ngôi sao lớnHình dưới : Cờ cuả Đảng Lao Động Tây Ban Nha - Party of Labour of Spain (Tiếng Tây Ban Nha : Partido del Trabajo del España, PTE). Thành lập vào năm 1967. Theo hệ tư tưởng Mác Lê- Nin và Mao. Có hình búa liềm trong ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Y hệt như các biểu tượng cuả Liên Xô cũ và Hồng Quân Trung Cộng . Và cũng y như loại cờ đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam dùng vào đầu thật niên 1930


                                                                       ( https://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Labour_of_Spain)

Cờ cuả Comintern (SH) = Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế (Comintern = Communist International ) Stalinist-Hoxhaist ( Theo đường lối cuả Stalin + Hoxha ) thành lập vào cuối thập niên 1970 .Hình cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa buá liềm và súng (Công nông binh)


                                                                                    ( http://ciml.250x.com/aboutus.html )
                                                                ( http://ciml.250x.com/news/2013_mayday_report_ps_cish.html )
                                                                             ( http://ciml.250x.com/worldrev_2015_2.html )

Hình dưới là cờ cuả Đảng Cộng Sản Đức theo đường lối Mác-Lê Nin vào thập niên 1970-1980. Có hình búa liềm và súng ( 3 giai cấp Công Nông Binh) giữa ngôi sao vảng năm cánh rên nền đỏ


                                                                  Communist Party of Germany/Marxists-Leninists 1970-c1980s
                                                                    ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/de%7Dkpdml.html)

Hình dưới là cờ của Đảng Công Nhân Kurdistan. Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh có hình búa liềm giữa ngôi sao y như mẫu mã của cờ Liên Xô cũ và Trung Cộng.Thành lập năm 1978 (http://www.forbiddensymbols.com/kurdistan-workers-party-pkk/ )


                                                                      ( https://simonstudio.wordpress.com/category/kurdish/)
                                                                                        Kurdistan Workers’ Party, or PKK

Biểu tượng phía dưới là của Đảng Cộng Sản Mexico; đồng thời cuả Mặt trận nhân dân cách mạng Mexico. Nền đỏ sao vàng có hình búa liềm lớn đè lên ngôi sao. Phía dưới còn ghi rõ theo chủ thuyết Mác Xít Nê Nin (Marxist-Leninist) của Liên Xô cũ. Thành lập vào năm 2011 (https://frentepopular.wordpress.com/2011/05/10/maya-peasant-party-marxist-leninist-integrates-with-communist-party-of-mexico-marxist-leninist/ )


̣                                                                       ( https://frentepopular.wordpress.com/tag/partido-comunista/ )
                              ( http://www.alamy.com/stock-photo-banner-for-mexican-communist-party-zocalo-mexico-city-11661166.html )
                                                                               http://pcdemml.tripod.com/doccen/progra.htm 
                                                Communist Party of Mexico (Marxist-Leninist) and the Revolutionary Popular Front-Mexico

Phía dưới là các hình cờ đỏ sao vàng cuả Lực lượng Cách mạng Nhân Dân Paiwan (Lực lượng du kích Cộng Sản của sắc tộc thiểu số Bài Loan. Phiá cực nam đảo Đài Loan ). Cờ lớn bên trái là Quân Kỳ chính của Lực Lượng . Ba cờ nhỏ hơn bên phải của các “ Quân chủng” Bộ Binh; Không Quân và Hải Quân (???!!!). Nhóm quân Cộng Sản này cũng thuộc đảng Cộng Sản Trung Hoa. Lá cờ của nhóm Cộng Sản du kích này cũng y như đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng tại Hoa Lục ; nhưng ngôi sao cạnh bầu có chứa hình búa liềm nằm trên góc cao.


                                                                             人民革命军 (The People's Revolutionary Forces)
                                                                   ̣( https://www.nationstates.net/page=dispatch/id=507662)

Cờ đỏ sao vàng ở góc trên có hình búa liềm đỏ trong ngôi sao của một tổ chức  khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ mang tên : Mặt Trận Đảng Giải Phóng Cách Mạng Nhân Dân

 
                                                                 Revolutionary People's Liberation Party-Front (DHKP-C) (Dev Sol)
                                                                          ( http://www.worldstatesmen.org/Terrorist.html )Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
NHỮNG LÁ CỜ ĐỎ SAO TRẮNG CÓ HÌNH BÚA LIỀM .GIỐNG NHAU DO PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ

Năm 1919 . Vladimir Lenin lập ra 21 điều kiện chính thức để được thu nhận vào Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế. Biểu tượng của 21 điều kiện này là cờ đỏ có một ngôi sao trắng năm cánh có hình búa liềm đen trong ngôi sao.


                                   The Twenty-one Conditions, officially the Conditions of Admission to the Communist International
                                 ( http://conworld.wikia.com/wiki/Conditions_of_Admission_to_the_Communist_International_(MSH)  )

Cờ của phong trào công nhân da trắng Xã Hội Chủ Nghĩa ( White Socialist Workers' Movement ) có nền đỏ và một ngôi sao trắng năm cánh cùng hình búa liềm vàng nằm trong ngôi sao .Tương tự như cờ của của 21 điều kiện để được thu nhận vào Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế


                                                                                     White Socialist Workers' Movement
                                                       ( http://blasted-land.wikia.com/wiki/White_Socialist_Workers'_Movement )

Cờ Hunan Soviet. Sau trở thành cờ Chinese Soviet Republic. Và cuối cùng là Quân kỳ của Hồng Quân Trung Cộng thời nội chiến Quốc-Cộng tại Trung Hoa


                                                                                     Communist Chinese Soviet Republic
                                                                           ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/cn-csr.html )


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện
Cờ đỏ sao vàng không cùng ông tổ Cộng Sản. Giống  Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam do trùng hợp.

Cờ Đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa của công ty tàu chạy bằng hơi nước tại Calcutta, Ấn Độ

                                                                                       India Steamship Co. Ltd.
                                                                     http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/268.html
                                                                                   http://www.imxconsult.com/clients.php
                                                                              http://www.crwflags.com/fotw/flags/in~hf.html

Cờ đỏ sao vàng năm cánh ( Lộn ngược) của công ty chuyển hàng tại Calcutta. Ấn độ

                                                                                       Indian Shipping Co., Ltd.

                                                                           http://www.crwflags.com/fotw/flags/in~hf.html
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng

Hiếu Thiện

                                                          RẤT MONG BỘ SƯU TẬP NÀY ĐƯỢC BẠN ĐỌC PHỔ BIẾN RỘNG RÃI
12