Reply – Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
— by Hiếu Thiện Hiếu Thiện
Cờ đỏ trơn tiêu biểu cho phong trào công nhân của Cộng Sản II - Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế – bắt nguồn từ truyền thống cờ đỏ của Cách Mạng Pháp 1789 cùng với Công Xã Paris (Paris Commune) 1871. Tất cả đều nằm trong thời kỳ cuả Cộng Sản Quốc Tế II….


                                     ( https://alittlebeatofknowledge.wordpress.com/2015/03/28/year-of-revolution/philippoteaux_lamartine/ )

Cờ màu đỏ trơn biểu tượng cho giai cấp vô sản  xuất hiện lần thứ hai tại Công Xã Paris vào năm 1871 . Trong hình là cờ Pháp ba màu xanh trắng đỏ và có thêm lá cờ đỏ cuả giai cấp vô sản


Cờ màu đỏ trơn tiêu biểu cho giai cấp vô sản xuất hiện lần thứ hai tại Công Xã Paris vào năm 1871 như trong hình. http://news.zing.vn/8-cuoc-noi-day-dam-mau-nhat-trong-lich-su-hien-dai-ky-1-post393347.html
                            Cờ màu đỏ trơn tiêu biểu cho giai cấp vô sản xuất hiện lần thứ hai tại Công Xã Paris vào năm 1871 như trong hình.
                                           http://news.zing.vn/8-cuoc-noi-day-dam-mau-nhat-trong-lich-su-hien-dai-ky-1-post393347.html 

Cờ màu đỏ trơn xuất hiện lân thứ 3 là lá cờ biểu tượng của Phong Trào Công Nhân (Labour movement) của Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế (Cộng Sản II 1889-1914) .
Vì Cộng Sản đệ nhị quốc tế chỉ nhấn mạnh giai cấp bị bóc lột là giai cấp công nhân (Giai cấp bị bóc lột- theo lập luận cuả cộng sản – là giai cấp làm thuê làm mướn -. Còn giai cấp bóc lột là giai cấp chủ nhân ông ).Cho nên lá cờ đại diện cho giai cấp vô sản  thời kỳ Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế chỉ là màu đỏ thuần tuý và chỉ biểu tượng cho giai cấp công nhân .Mà ngày lễ chính là ngày lễ lao động mồng 1 tháng 5
Lá cờ này tiêu biểu cho ngày Công Nhân Quốc Tế 01/05 (Labor Day). Là Ngày Quốc Tế Lao Động của Cộng Sản Quốc Tế, là ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động của phong trào Cộng Sản. Ngày 20/6/1889. Quốc Tế Cộng Sản lần II nhóm họp tại Paris (Pháp). Dưới sự lãnh đạo của Friedrich Engels, đại hội lần thứ nhất của Quốc Tế Cộng Sản II (Đệ Nhị Quốc Tế) đã quyết định lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước.
( https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y ... E1%BB%99ng )
( https://www.cute-calendar.com/event/international-workers-day/21076.html )
Vào thời Kỳ cuả Cộng Sản Đệ Nhị Quốc Tế. Lá cờ đỏ cuả ngày Labor Day chỉ biểu tượng cho giai cấp công nhân mà thôi (Xem các hình dưới)


                                                                                 The red flag as a sign of the Labour movement.
                                                          https://www.cute-calendar.com/event/international-workers-day/21076.html


                                     https://www.shutterstock.com/image-vector/worker-holding-flag-industry-poster-design-169652741


                                                                 http://www.imgnaly.com/category/international-workers-day/page/2/


                  https://www.shutterstock.com/image-vector/labor-day-poster-worker-man-on-412636471?src=85TmbNRHnWZEway7Vs1U0g-1-14


                   https://www.shutterstock.com/image-vector/illustration-labor-day-concept-man-holding-189679763?src=85TmbNRHnWZEway7Vs1U0g-1-32


                  https://www.shutterstock.com/image-vector/poster-international-workers-day-red-flag-407530576?src=85TmbNRHnWZEway7Vs1U0g-1-17

Nhưng đến thời kỳ cuả Công Sản Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin. Thì giai cấp vô sản được khẳng định là Công Nhân và cả Nông Dân với hai biểu tượng là dụng cụ cuả 2 giai cấp này là Búa và Liềm. Do đó trên Quốc Kỳ cuả Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết cũ có hình Buá Liềm. Đây là biểu tượng chính cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế cuả Lê-Nin. Tất cả các Đảng Cộng Sản trên thế giới đều lấy hình Buá Liềm làm đảng kỳ. Nhưng trên Quốc Kỳ cuả Liên Xô cũ còn một biểu tượng thứ hai để tượng trưng cho hai giai cấp vô sản Công nông nữa. Tuy không phổ biến bằng biểu tượng chính là Buá Liềm. đó là ngôi sao viền vàng năm cánh.


                                                                                     Quốc kỳ Liên Xô cũ

                                        Biểu tượng cuả quốc kỳ chính thức cuả Liên Xô cũ. búa liềm vàng và ngôi sao viền vàng

Ta hãy xem ý nghĩa cuả Quốc Kỳ cuả Liên Bang Xô Viết cũ theo https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Li%C3%AAn_X%C3%B4

Quốc kỳ Liên Xô có địa vị chính thức từ năm 1923 đến năm 1991. Hiệu kỳ này cũng là một biểu tượng của toàn thể phong trào cộng sản trên thế giới. Hiệu kỳ có nền đỏ cùng với một biểu tượng màu vàng độc nhất ở góc kéo cờ phía trên. Lá cờ đỏ là một biểu tượng cách mạng có từ trước năm 1917, và hiệu kỳ này được chọn nhằm vinh danh ý nghĩa quốc tế của cuộc cách mạng lao động....
Nền đỏ tượng trưng cho máu mà công nhân và nông dân đổ xuống trong cuộc đấu tranh giải phóng của họ. Nó tôn vinh lá cờ đỏ của Công xã Paris vào năm 1871. Ý thức hệ cộng sản có thể nhận thấy thông qua lá cờ. Ngôi sao đỏ và biểu tượng búa liềm cũng là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Quốc kỳ Liên Xô bao gồm một lá cờ đỏ trơn cùng một búa-liềm vàng chéo nhau, phía trên nó là một ngôi sao viền vàng....
Búa tượng trưng cho người lao động công nghiệp trong khi liềm tượng trưng cho người lao động nông nghiệp, họ tạo thành giai cấp vô sản, hình thành nên nhà nhà nước Liên Xô. Ngôi sao đỏ đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô, vị trí phía trên búa liềm thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã hội xã hội chủ nghĩa nhằm thống nhất và soi sáng cho công nhân và nông dân trên con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản

Theo định nghĩa về Quốc kỳ Liên Xô cũ. Ta thấy:
-Lá cờ đỏ là biểu tượng cuả " Cách mạng " có từ trước năm 1917.
-Lá cờ đỏ tượng trưng cho máu cuả 2 giai cấp công nhân và nông dân.
- Lá cờ đỏ là để vinh danh ngày quốc tế Lao Động (ngày lễ lao động cuả Cộng Sản Quốc Tế .Mồng 1 tháng 5)
- Quốc kỳ nền đỏ cuả Liên Xô là để tôn vinh lá cờ đỏ của Công xã Paris vào năm 1871
-  Ngôi sao đỏ viền vàng.và biểu tượng búa liềm cũng là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. = Biểu tượng cho Cộng Sản đệ tam quốc tế.
-Búa tượng trưng cho người lao động công nghiệp trong khi liềm tượng trưng cho người lao động nông nghiệp, họ tạo thành giai cấp vô sản, hình thành nên nhà nhà nước Liên Xô. Ngôi sao đỏ viền vàng đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô, vị trí phía trên búa liềm thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã hội xã hội chủ nghĩa nhằm thống nhất và soi sáng cho công nhân và nông dân trên con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

NHƯ VẬY. CHÚNG TA THẤY QÚA RÕ. BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ ; PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ BUÁ VÀ LIỀM. MÀ CÒN CÓ CẢ NGÔI SAO ĐỎ VIỀN VÀNG NỮA

MỘT KHI NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TIÊU BIỂU CHO MỘT ĐẢNG CỘNG SẢN - THÌ CHO DÙ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÓ CUẢ NƯỚC NÀO ĐI CHĂNG NỮA. THÌ Ý NGHĨA CUẢ NÓ CŨNG TƯƠNG TỰ NHƯ TẤT CẢ Ý NGHĨA CUẢ BIỂU TƯỢNG BÚA LIỀM. DO ĐÓ - CŨNG NHƯ BÚA LIỀM - MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ. HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM

Ngôi sao viền vàng - Biểu tượng thứ hai cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế - được Hồng Quân Liên Xô cũ dùng làm lá cờ chính thức cuả Hồng Quân Liên Xô cũ - Và cờ đỏ có một ngôi sao năm cánh viền vàng này cũng được coi là quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ.


                                                                                           Cờ biến thể cuả Liên Xô cũ
                                            (  https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Li%C3%AAn_X%C3%B4)

                                                                                        Quân Kỳ cuả Hồng Quân Liên Xô cũ
                                                                                    https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Army

Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ = Ngôi sao đỏ viền vàng. Đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Liên Xô trong khối xã hội xã hội chủ nghĩa đê tam quốc tế.Đồng thời cũng là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội bên cạnh biểu tượng búa liềm = Biểu tượng cho hai giai cấp vô sản công nông...Cũng được Liên Xô cũ cho làm thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cùng với hình Hồ chí Minh như hình dưới. Phải chăng Liên Xô cũ muốn ám chỉ Quốc Kỳ Cộng Sản Việt nam phát xuất từ liên Xô cũ ?


                                                http://www.offthegridnews.com/current-events/dictator-ho-chi-minh-inspired-by-thomas-jefferson/

Đôi khi. ngôi sao viền vàng năm cánh cuả Liên Xô cũ - Biểu tượng thứ hai của hai giai cấp vô sản Công Nông sau hình Buá Liềm - Có viền vàng rất là dầy; gần như là một ngôi sao vàng " đặc " (Solid gold star) như hình dưới.


https://www.123rf.com/photo_12746336_hammer-and-sickle-and-star-on-an-old-flag-from-the-u-s-s-r.html 

Vì vậy .Biểu tượng cuả Liên Xô cũ là ngôi sao viền vàng trên nền đỏ (= Ngôi sao đỏ viền vàng ) đôi khi còn thêm ngôi sao vàng “ đặc” ( Solid gold start) bên cạnh biểu tượng chính thức là buá liềm như hình sau


                                Stock Photo - Set of flat style icons of Soviet Union signs seamless pattern. Vector illustration.
https://ru.123rf.com/photo_52587827_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-.html

Do đó. Liên Bang Xô Viết ngoài biểu tượng chính thức là buá liềm vàng và ngôi sao viền vàng trên nền đỏ ra. Còn có biểu tượng “ Biến thể “ là búa liềm vàng và ngôi sao vàng “ đặc” (Solid gold star) trên nền đỏ nữa.Quốc Kỳ Liên Xô cũ với hình búa liềm và ngôi sao vàng " đặc ' được biết đến với tấm hình nổi tiếng chụp một người lính Hồng Quân Liên Xô cũ treo Quốc Kỳ Liên Xô cũ với hình buá liềm và ngôi sao vàng " đặc" cạnh cong bầu trên nóc toà nhà Quốc Hội cuả Đức Quốc Xã khi Berlin bị hồng Quân Liên Xô cũ chiếm đóng vào năm 1945.


                                               Hồng quân Liên Xô cắm cờ trên nóc nhà Quốc hội Đức  Quốc Xã. Ảnh: Sputnik News.
                                         http://cand.com.vn/Quoc-te/Tu-dau-nhieu-nuoc-phuong-Tay-ne-ngay-chien-thang-phat-xit-350262/
                              https://w-dog.net/wallpaper/reichstag-mickey-mouse-berlin-victory-germany-soviet-union-red-flag/id/127537/ 
                                                                                       http://anbaaonline.com/?p=485728
                                                         (http://sw1942.blogspot.com/2015_03_01_archive.html)
                           http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/19487283/Hitler-Su-cadaver-fue-violado-por-tropas-sovieticas.html
                                                             http://elboletinrojo.blogspot.com/2012_05_01_archive.html
                                https://bifutake.wordpress.com/2014/05/30/the-warsaw-uprising-a-short-analysis-of-the-red-armys-role/
                                               ̣        ( http://communistpartymalta.blogspot.com/2015_05_01_archive.html)

Vì lý do đó. Trên  con tem được phát hành nhân 40 năm kỷ niệm chiến thắng Phát Xit Đức Quốc Xã 1985-1845. Ngoài hình chính là người lính Hồng Quân của Liên Xô cũ cắm quốc kỳ Liên Xô cũ mang hình buá liềm và ngôi sao vàng “ đặc” ra; thì còn có hình một ngôi sao vàng năm cánh nữa.


   http://www.123rf.com/photo_15246811_cuba--circa-1985-a-postage-stamp-shows-raising-a-flag-over-the-reichstag-40th-anniversary-of-the-sov.html 
        A Postage Stamp Shows Raising a Flag over the Reichstag, 40th Anniversary of the Soviet Victory over Nazi Germany in World War 2

Để kỷ niệm Liên Xô cũ chiến thắng Phát Xít Đức trong thế chiến thứ hai . Lá cờ kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô cũ (Russia Victory Commemorative Flag )...Cũng là Quốc Kỳ cuả Liên Xô cũ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh " đặc " nằm ở góc nhưng không có búa liềm. Và ngôi sao vàng " Đặc " ở góc cao to hơn thường lệ, Hiển nhiên. Ngôi sao vàng trong lá cờ này biểu tượng cho đảng Cộng Sản Nga . ĐÂY LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG CHÍNH THỨC CUẢ LIÊN XÔ CŨ LÀ QUỐC KỲ LIÊN XÔ CHỈ CÓ NGÔI SAO VÀNG LÀ CHÍNH MÀ KHÔNG CÓ BÚA LIỀM

 
                                                                               Russian WWII commemorative flag
                                                                 (http://www.crwflags.com/fotw/flags/ru_wwii.html  )
                                                                              Russia Victory Commemorative Flag
                                                   ( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia_Victory_Commemorative_Flag.svg )


 https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/List_of_Russian_flags.html
Trong trang " List of Russian flags/Danh sách những lá cờ cuả nước Nga "(Gồm nước Nga bây giờ và Liên Xô cũ khi trước). có hình cuả lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng  trên góc cao như hình trên và được ghi chú Commemorative flag : Lá cờ Kỷ niệm. Trong ô giải thích có ghi rõ :Lá cờ chiến thắng (Victory Banner) có hình dáng tương tự như quốc kỳ ( Của Liên Xô cũ; chỉ không có hình búa liềm.) Và có thể treo dọc lá quốc kỳ (của Liên Xô cũ) trong những ngày lễ cuả quốc gia.

Sau đây là lời mô tả lá cờ chiến thắng : Tam dịch : Thật ra nó cũng là lá quốc kỳ Liên Xô, tốt hơn : Là lá cờ chiến thắng được cắm trên toà nhà quốc hội Đức Quốc Xã vào năm 1945, nhưng không có buá và liềm..........Nhưng chỉ có ngôi sao trên lá cờ
" In fact it is the Soviet Flag, better: the Victory flag that was hoisted on the Reichstag in Berlin in 1945, but without the hammer and sickle. To the decree is attached a very well known photo of Evgueni Khaldei which shows the Soviet soldier putting the Soviet Flag on the Reichstag, but there is just a star on the flag.
Pascal Vagnat, 16 May 1999
"


                                                                 (https://www.crwflags.com/fotw/flags/ru_wwii.html)

Đôi khi; biểu tượng của quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ là búa liềm với ngôi sao vàng “đặc” rất lớn. Đây là hình ảnh bắt nguồn cho một biểu tượng cuả Liên Xô cũ là nền đỏ sao vàng


https://www.redbubble.com/people/chocodole/works/24857722-hammer-sickle-star-flag-communist?p=mens-graphic-t-shirt

Vì ngôi sao vàng “ đặc” có cạnh thẳng hay cạnh cong bầu được Liên Xô cũ coi là một biểu tượng mang ý nghĩa như búa liềm. Cho nên đôi khi bản đồ cuả Liên Xô cũ được vẽ với biểu tượng búa liềm màu vàng nhỏ , nhưng với hình ngôi sao cạnh cong bầu rất lớn như hình dưới.


                                                       https://www.123rf.com/stock-photo/former_ussr_flag.html?mediapopup=26790427 

Trong trang https:https://www.123rf.com/clipart-vector/soviet.html?sti=o2553clsytm22lseqj| có logo quốc kỳ Liên Xô cũ với một ngôi sao vàng năm cánh thật lớn với hàng chử  " Soviet Union flag design template " (Bản thiết kế mẫu cờ liên Bang Xô Viết)
Như vậy chúng ta thấy rõ ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ


                                                                  Vector - Soviet Union flag design template
                                  https://www.123rf.com/clipart-vector/soviet.html?sti=o2553clsytm22lseqj|&mediapopup=78261460

Hình dưới : Một huy hiệu cuả Liên Xô cũ có hình quốc kỳ Liên Xô cũ nền đỏ cùng búa liềm vàng . Nhưng ngôi sao vàng “ đặc “ không được để trong quốc kỳ cuả Liên Xô cũ cùng với hình búa liềm nhưng được ra phía trước với kích cỡ rất lớn. Do đó ta thấy ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ như hình búa liềm


                                                                 Badge - Soviet - Unknown - USSR Flag - Gold Star - Wing
                                         https://www.ebid.net/nz/for-sale/badge-soviet-unknown-ussr-flag-gold-star-wing-132808973.htm

Và cũng có lúc. Bản đồ Liên Bang Xô Viết với màu đỏ truyền thống nhưng có một ngôi sao vàng năm cánh thay vì hình buá liềm


                                                                    USSR CCCP Cold War Soviet Union Propaganda Posters Postcard
                          ( https://www.zazzle.com/ussr_cccp_cold_war_soviet_union_propaganda_posters_postcard-239881239127638434 )

Hình dưới là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Hình ngôi sao vàng năm cánh được kết bởi những chử : Lênin; Marx ( Kark Mark); Solidarity ( Đoàn kết); Socialism ( Xã Hội Chủ Nghĩa ) ;Workingclass (Giai cấp công nhân)…..
Do đó; hiển nhiên nó mang một ý nghĩa: nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cũng biểu tượng cho Xã Hội Chủ Nghĩa; cho giai cấp công nông; phát xuất từ chủ nghĩa Mác-Lê Nin


https://www.spreadshirt.fr/socialisme+mot+nuage-A5845c6fe59248d02994abe82?department=1&productType=6&color=F51E30&appearance=5&view=1

Chính vì lẽ đó. Mà quân kỳ chính thức cuả Hồng Quân Liên Xô cũ là ngôi sao viền vàng trên nền đỏ- Đôi khi- trở thành ngôi sao vàng " đặc" trên nền đỏ- Như một hình thức biến thể cuả quân kỳ cuả Hồng Quân Liên Xô cũ


                                                                https://signmax.us/AchatenLigne/Logos/view-one.aspx?LOGOID=14827


                                                                                           ( Hình Screenshot )

Những hình dưới lấy trong video thuật lại buổi diễn binh cuả quân đôị Nga vào tháng 11/2017 nhân kỷ niệm 76 năm buổi diễn binh lịch sử vào năm 1941tại quảng trường đỏ; Khi hồng Quân Liên Xô cũ diễn binh qua điến Cẩm Linh rồi sau đó ra ngay tiền tuyến  để chống quân Đức Quốc Xã trong thế chiến thứ 2. Quân đội Nga ngày nay mặc quân phục cuả quân đội Liên Xô cũ đứng trước các dải băng (phướn) nền đỏ một sao vàng. Đó là quân kỳ cuả quân đội Liên Xô cũ.


                                                                                  RUSSIA-HISTORY-WWII-PARADE
World War II-era military vehicles are seen on Red Square during the military parade in Moscow on November 7, 2017. Russia marks the 76th anniversary of the 1941 historical parade, when Red Army soldiers marched past the Kremlin walls towards the front line to fight Nazi Germany troops during World War Two. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)
                                            http://tg24.sky.it/mondo/photogallery/2017/11/07/rivoluzione-russa-anniversario.html
http://www.gettyimages.com/event/red-square-parade-to-commemorate-famous-1941-soviet-military-parade-775071695?#world-war-iiera-military-vehicles-are-seen-on-red-square-during-the-picture-id871163846
https://tw.news.yahoo.com/%E5%BD%B1%E7%89%87-%E8%8E%AB%E6%96%AF%E7%A7%91%E7%B4%85%E5%A0%B4%E5%A4%A7%E9%96%B1%E5%85%B5-%E7%B4%80%E5%BF%B51941%E5%B9%B4%E7%B4%85%E8%BB%8D%E5%87%BA%E5%BE%81-160000750.html


 
Russian servicemen dressed in historical uniforms wait before a military parade marking the anniversary of the 1941 parade, when Soviet soldiers marched towards the front lines of World War Two, at Red Square in Moscow, Russia November 7, 2017. REUTERS/Maxim Shemetov
https://www.reuters.com/article/us-russia-revolution-anniversary/putin-wary-of-political-tumult-shuns-russian-revolution-centenary-idUSKBN1D71QA 
https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-11-07/putin-wary-of-political-tumult-shuns-russian-revolution-centenary

 
Russian servicemen dressed in historical uniforms with old rifles held across their chests take part in the military parade at Red Square in Moscow on November 7, 2017.Russia marks the 76th anniversary of the 1941 historical parade, when Red Army soldiers marched past the Kremlin walls towards the front line to fight Nazi Germany troops during World War Two
                                   http://www.dailymail.co.uk/news/article-5057853/Russia-papers-100th-anniversary-Bolshevik-uprising.html
                                              http://tg24.sky.it/mondo/photogallery/2017/11/07/rivoluzione-russa-anniversario.html


Rifle-holding soldiers stand to attention holding rifles. This year there was again a parade on the square, but the event was to mark the 76th anniversary of a parade during World War II, rather than the centenary of the revolution
Những người lính đứng nghiêm đeo súng. Năm nay lại có diễn hành tại quảng trường. Nhưng sự kiện này đánh dấu 76 năm cuộc diễn binh trong thời gian thế chiến II. Hơn là kỷ niệm 100 năm cuộc” Cách mạng “ (Tháng 10 Nga)

                                    http://www.dailymail.co.uk/news/article-5057853/Russia-papers-100th-anniversary-Bolshevik-uprising.html 
                                     
Đôi khi; ngôi sao vàng “đặc” trên nền đỏ của quân kỳ biến thể của Liên Xô cũ có cạnh cong bầu như biểu tượng cuả ban hợp xướng  Hồng quân Liên Xô cũ.


                                                          https://itunes.apple.com/us/album/the-definitive-anthology/id78601787

Do Đó. Cờ biến thể cuả Liên Xô cũ là ngôi sao viền vàng trên nền đỏ (= Ngôi sao đỏ viền vàng)- Đôi khi Cũng thành cờ ngôi sao vàng trên nền đỏ


                                                                                                     CCCP POSTCARD
                                                                 ( http://www.zazzle.com/cccp_postcard-239292256249164488 )


                                                                                           Hình sreenshot


                                                    BIỂU ĐỒ GIẢI THÍCH NGUỒN GỐC CỜ ĐỎ SAO VÀNG PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ

Hình dưới :   Trong trang mạng http://www.pinsdaddy.com/red-army-flag_cWYxrVgs0JKtCBrlmL6MS6komRozgYvOM2s8s0ncMf4/ có đăng rất nhiều hình các loại cờ cuả Hồng Quân Liên Xô cũ và Trung Cộng. Có trình bày một cờ cuả một đơn vị Hồng Quân ( Red Army Flag ) nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng Không rõ cuả Liên Xô cũ hay cuả Trung Cộng. Nhưng coi hình nhỏ trên góc cao thì giống như một biểu tượng nào đó cuả Tây Phương. Có lẽ là hiệu kỳ vuả một đơn vị Hồng Quân Liên Xô cũ


                                                                                                           Red Army Flag
http://www.pinsdaddy.com/red-army-flag-colouring-pages-page-3_c648mJAqBRSpwcez6FbUhlC5zH*c32L5KwFK5AXqDdTtRxytnI9JkK5zXKR8H4QvjRWb8SJvVIXRkdNIOKmdLw/oCrShueyFImZekrEDqaGiJtdOs3IWOHQbowEJUolzGcZBhoq58blupr3RYCVnJAyZCdhZu4ExhMBPZIzpyZegMwV%7CcMKkTTYMeSNkCMcDFkETY4WCX0wZ*XESqF5sxmz/

ĐÂY CHÍNH LÀ NGUỒN GỐC CUẢ CỜ ĐỎ SAO VÀNG NAM KỲ KHỞI NGHĨA  -DO TỔNG BÍ THƯ ĐẦU TIÊN CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ TRẦN PHÚ MANG TỪ LIÊN XÔ CŨ VỀ VIỆT NAM SAU KHI ÔNG TA ĐƯỢC ĐÀO TẠO TẠI LIÊN XÔ; VỚI LỜI NHẮN NHỦ CÁC ĐỒNG CHÍ DƯỚI QUYỀN ÔNG TA :" LÁ CỜ CUẢ MỘT NƯỚC VIỆT NAM CỘNG SẢN TRONG TƯƠNG LAI PHẢI LÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG".
VÀ ĐỒNG THỜI NÓ CŨNG LÀ TỔ TIÊN CUẢ CỜ ĐỎ SAO VÀNG  MẶT TRẬN VIỆT MINH . MÀ SAU NÀY TRỞ THÀNH QUỐC KỲ CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - DO HỒ CHÍ MINH/HỒ QUANG MANG TỪ TRUNG HOA TRỞ VỀ NƯỚC ; THEO Y NHƯ HÌNH DÁNG CỜ ĐỎ SAO VÀNG CUẢ ĐẢNG KỲ HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG; MỘT LOẠI CỜ RẬP KHUÔN THEO CỜ ĐỎ SAO VÀNG - QUÂN KỲ BIẾN THỂ CUẢ HỒNG QUÂN LIÊN XÔ CŨ-

Đến đây. Dựa vào sự giải thích về ý nghĩa ngôi sao viền vàng trên nền đỏ = ngôi sao đỏ viền vàng trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ. Thì ta thấy biến thể cuả nó là ngôi sao vàng trên nền đỏ - tất nhiên - cũng phải có bấy nhiêu ý nghĩa tương tự. Do đó. Cờ đỏ sao vàng phát xuất từ Liên Xô cũ có những ý nghĩa sau:

- Màu đỏ tượng trưng cho ý thức hệ cuả Cộng Sản. HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI MÀU ĐỎ LÀ MÀU CỜ CUẢ PHONG TRÀO TÂY SƠN CUẢ 3 ANH EM VUA QUANG TRUNG NHƯ BỌN CỘNG SẢN VIỆT NAM NGỤY BIỆN
- Ngôi sao viền vàng- hoặc ngôi sao vàng.. và  búa liềm đều là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội = CẢ NGÔI SAO VÀNG VÀ B́ÚA LIỀM MÀU VÀNG ĐỀU LÀ BIỂU TƯƠNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ
(Buá liềm biểu tượng cho 2 giai cấp công nông. Do đó; ngôi sao viền vàng hay ngôi sao vàng cũng biểu tượng cho 2 giai cấp công nông) CẢ NGÔI SAO VÀNG VÀ BÚA LIỀM VÀNG HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM. MÀU VÀNG CỦA NGÔI SAO NĂM CÁNH TRÊN QUỐC KỲ CỘNG SẢN VIỆT NAM HOÀN KHÔNG HỀ TƯỢNG TRƯNG CHO MÀU DÂN TỘC NHƯ CỘNG SẢN VIỆT NAM NGỤY BIỆN
- Ngôi sao viền vàng hoặc ngôi sao vàng..  đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô, vị trí phía trên búa liềm thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã hội chủ nghĩa.HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM

Còn chỉ riêng  ý nghĩa ngôi sao vàng “ đặc “ năm cánh là biểu tượng cho đảng cộng sản Nga và cũng là biểu tượng của Liên Bang Xô Viết .Thì tấm hình dưới đây sẽ nêu rõ nhất.
 Trong một trang mạng gồm những hình ảnh của Liên Xô cũ Ussr Stock Vectors https://www.bigstockphoto.com/search/ussr/ có một tấm hình lớn bao gồm 4 hình nhỏ mang hình ảnh quốc kỳ cuả Liên Xô cũ bên trong. Có biểu tượng buá liềm bên cạnh cuả 4 lá cờ đỏ mang 4 biểu tượng cuả Liên Xô cũ là : Hình Lê Nin ; 4 chử USSR ( Viết tắt cuả Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết bằng tiếng Anh) cùng với một ngôi sao vàng nhỏ; CCCP ( Viết tắt cuả Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết bằng tiếng Nga) cũng với một ngôi sao vàng nhỏ; Và hình một ngôi sao vàng lớn. Do đó. Ta có thể khẳng định một cách rất chắc chắn : Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản nga; cũng như là biểu tượng của Liên Xô cũ như hình ảnh Lê Nin; Hình buá liềm hay 4 chử CCCP hoặc USSR
 

                                                                    Improvisation on theme of USSR, communism style
                                        https://www.bigstockphoto.com/image-20804492/stock-vector-improvisation-on-theme-of-ussr 

Trong trang “ Soviet Union Poster Stock Vectors, Clipart and Illustrations “ chứa những hình ảnh cổ động của Liên Xô cũ. Có một tranh có 4 chử cái viết tắt cuả Cộng Hoà Liên Bang Xô Viết bằng tiếng Anh là USSR.  Và cũng có 4 chử cái viết tắt bằng tiếng Nga là CCCP nền đỏ với 4 ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa mỗi chử cái. Như vậy chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ .

 
                                   https://www.123rf.com/clipart-vector/soviet_union_poster.html?sti=ltto2ww5fej3mq91p4|&mediapopup=76688740                        

Hình dưới : Trong trang mạng http://mihainistor.ro/about/ có hình chử “ The Soviet” màu vàng; cùng với một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Điều đó nói lên ý nghĩa một ngôi sao vàng “ đặc” trên nền đỏ cuả quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ là một biểu tượng cuả Liên Bang Xô Viết; cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.NHỮNG BÀI VIẾT VỀ " QUỐC KỲ CỘNG SẢN VIỆT NAM" NỀN ĐỎ SAO VÀNG. ĐỀU KHẲNG ĐỊNH : MÀU ĐỎ CUẢ NỀN CỜ TƯỢNG TRƯNG CHO CÁCH MẠNG. Y NHƯ LỐI GIẢI THÍCH MÀU ĐỎ TRÊN QUỐC KỲ CUẢ LIÊN BANG XÔ VIẾT CŨ LÀ BIỂU TƯỢNG CÁCH MẠNG. CÁCH MẠNG ĐÂY LÀ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ  DO LIÊN BANG XÔ VIẾT CẦM ĐẦU. THEO CÁCH GIẢI THÍCH ĐÓ. THÌ MÀU ĐỎ TRÊN LÁ QUỐC KỲ CUẢ CỘNG SẢN VIỆT NAM CHẮC CHẮN LÀ MÀU CỦA CỘNG SẢN QUỐC TẾ. HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM. NÓ KHÔNG THỂ NÀO LÀ MÀU ĐỎ CUẢ CỜ PHONG TRÀO TÂY SƠN CUẢ  ANH EM VUA QUANG TRUNG THEO LUẬN ĐIỆU NGỤY BIỆN CUẢ CỘNG SẢN VIỆT NAM CHO ĐƯỢC

Chúng ta hãy xem lại ý nghĩa về màu đỏ cuả quốc kỳ Liên Xô cũ. Để thấy rỏ ràng rằng màu đỏ cuả quốc kỳ Liên Xô cũ là “ màu tượng trưng cho cách mạng “. Là “ Biểu tượng cho toàn thể phong trào Cộng Sản trên thế giới “. Cũng là ý nghĩa màu đỏ cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam :

Quốc kỳ Liên Xô có địa vị chính thức từ năm 1923 đến năm 1991. Hiệu kỳ này cũng là một biểu tượng của toàn thể phong trào cộng sản trên thế giới. Hiệu kỳ có nền đỏ cùng với một biểu tượng màu vàng độc nhất ở góc kéo cờ phía trên. Lá cờ đỏ là một biểu tượng cách mạng có từ trước năm 1917, và hiệu kỳ này được chọn nhằm vinh danh ý nghĩa quốc tế của cuộc cách mạng lao động. Hiệu kỳ đầu tiên với sao đỏ và búa liềm được chọn vào ngày 12 tháng 11 năm 1923. Năm 1955,


                                         ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Li%C3%AAn_X%C3%B4 )

Và rồi, chúng ta hãy coi lại ý nghĩa cuả màu đỏ cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam; để thấy màu đỏ được giải thích là màu tượng trưng cho cách mạng – Y như ý nghĩa cuả màu đỏ trong quốc kỳ cuả Liên Xô cũ – Hoàn toàn không phải là màu đỏ có nguồn gốc từ lá cờ cuả phong trào Tây Sơn cuả anh em Vua Quang Trung như đảng Cộng Sản Việt Nam ngụy biệnTrong một trang web của chính đảng Cộng Sản Việt Nam. mang tên " Lịch sử Việt Nam " ( http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=69 )..cũng đã xách nhận :Nền đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng, màu chiến đấu và chiến thắng
Và trong những trang mạng khác cuả Cộng Sản Việt Nam trong nước cũng vậy:


                                                                                        http://newvietart.com/index4.1520.html


                                                          http://aocodosaovanghcm.com/y-nghia-va-lich-su-la-co-do-sao-vang.html


                                                https://vietflag.vn/can-hieu-dung-ve-quoc-ky-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam/