Reply – Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
— by Hiếu Thiện Hiếu Thiện
                                                                                 NHỮNG TẤM HÌNH BẰNG HÀNG VẠN LỜI NÓI

Hình dưới đây xác nhận cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh đã từng được Liên Bang Sô Viết dùng lá cờ này như một biểu tượng với ghi chú : Flag Soviet Union = (Một loại ) cờ của Liên Bang Sô Viết.

Flag Soviet Union
                                                                                                     Flag Soviet Union
                                                                      ( http://oldtimewallpapers.com/en/patterns/3362_flag-soviet-union.html )
Hình dưới là hình Scan và Sreen shot:                                                                                                      Flag Soviet Union
                                                            ( http://oldtimewallpapers.com/en/patterns/3362_flag-soviet-union.html )

Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu đã từng được Hồng Quân Liên Xô cũ dùng trong một poster nổi tiếng vẽ lại cảnh Hồng quân Liên Xô cũ phản công qua lãnh thổ Ba Lan trong chiến tranh Ba Lan - Liên Xô 1919-1921.
( https://en.wikipedia.org/wiki/Polish%E2%80%93Soviet_War_in_1919 )
( https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Nga-Ba_Lan_(1919-1921)
( https://mttncpd.wordpress.com/2014/10/18/chien-tranh-nga-ba-lan-1919-1921/ )

Ảnh dưới là áp phích tuyên truyền của Nga Xô Viết. Tiêu đề: “This is how the Polish lords’ ideas end.”


                                                   ( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polish-soviet_propaganda_poster_1920.jpg )
                                                                  ( http://sudeettisalolainen.blogspot.com/2012_11_11_archive.html )
                                    ( http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/256306,Cud-nad-Wisla-czyli-Bitwa-Warszawska )
                                                                               ( http://rosja-zsrr.bloog.pl/?smoybbtticaid=617772 )
                                                    ( http://www.polskieradio.pl/8/405/Artykul/1489424,Bitwa-Warszawska-Analiza-cudu-nad-Wisla )
                                                                                  ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_Warszawska )
                                                             ( http://sudeettisalolainen.blogspot.com/2012_11_11_archive.html )
                                              ( http://historion.pl/bitwa-warszawska-przelomowe-wydarzenie-wojny-polsko-bolszewickiej/ )
                                                                                               ( https://fr.wikipedia.org/wiki/1920 )
        (  http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1301&nomenu=1&oe=UTF-8&q=prettyphoto&iframe=true&width=1000&height=100%25)

Những hình dưới là các hiệu kỳ các đơn vị Hồng quân Liên Xô ( Bolsheviks ) trong cuộc nội chiến với các lực lượng cánh tả trước “Cách Mạng tháng 10 Nga “ (leftist pro-revolutionary group) từ 1918-1920 có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh.

Đầu tiên là hiệu kỳ nền đỏ sao vàng cuả Trung Đoàn (Súng trường) 44 Hồng Quân Liên Xô cũ


                                                                                                        44th Rifle Regiment
                                                                                        http://krigsspil.dk/download/rcw/red30.jpg 
                                                                                               http://www.krigsspil.dk/node/63 
                                                                             (  http://www.krigsspil.dk/download/download_8.html)

Hình dưới là hiệu kỳ nền đỏ sao vàng cuả Sư Đoàn ( súng trường) thứ 51 cuả Hồng Quân Liên Xô cũ


                                                                                                      51st Rifle Division
                                                                                      http://krigsspil.dk/download/rcw/red31.jpg
                                                                                              http://www.krigsspil.dk/node/63
                                                                          ( http://www.krigsspil.dk/download/download_8.html )

Hình dưới là  biểu tượng nền đỏ sao vàng trên tay lái cuả đơn vị tiếp tế Kỵ Binh 108 cuả Hồng Quân Liên Xô cũ


                                                                                      Guidon of the 108th Cavalry Troop Support
                                                                                     http://krigsspil.dk/download/rcw/red43.jpg 
                                                                                              http://www.krigsspil.dk/node/63
                                                                              ( http://www.krigsspil.dk/download/download_8.html)

Hình dưới là hiệu kỳ nền đỏ sao vàng của công ty HQ thuộc sư đoàn 44 Hồng Quân Liên Xô cũ


                                                                                               HQ company, 44th Division
                                                                                    http://krigsspil.dk/download/rcw/red42.jpg 
                                                                                           http://www.krigsspil.dk/node/63
                                                                            ( http://www.krigsspil.dk/download/download_8.html )

Hình dưới là huy hiệu cuả đạo quân thuộc Hồng Quân Liên Xô cũ trong trận chiến tại hồ Khasan năm 1938. Đúc hình một người lính cuả hồng quân Liên Xô cũ và hiệu kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao gần cán cờ


                                                                          Khasan fights Hasan USSR Soviet Russian Military badge
                                                https://picclick.com/Khasan-fights-Hasan-USSR-Soviet-Russian-Military-badge-272631790976.html
                                                        https://www.amazon.com/Khasan-fights-Soviet-Russian-Military/dp/B010YB27HS 
                                                    https://picclick.com/Khasan-fights-Hasan-USSR-Soviet-Russian-Military-badge-282310808214.html 
                                                       https://picclick.com/Soviet-Russian-Badge-participant-Of-Khasan-Battle-142348962153.html 
                                      http://www.ebay.com/itm/like/172512159619?vectorid=229466&lgeo=1&item=172512159619&rmvSB=true 
                                 http://www.ebay.com/itm/like/253019983774?vectorid=229466&lgeo=1&item=253019983774&rmvSB=true 

Hình dưới : Một thanh niên Cộng Sản người Đan Mạch trong nhóm “ Tinh thần đoàn kết đỏ “ ( RedSolidarity). Chuyên vẽ thiết kế họa đồ. Đã vẽ một biểu tượng “ Cách mạng “ ( Revolutionary Design) là hình một người cầm cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh ở góc cao. Điều đó chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.


                                                                                           https://redsolidarity.deviantart.com/

Hình dưới : Một hoạ sĩ vẽ cờ “ Cách Mạng Nga “ nền đỏ sao vàng


                                                                                              Russian Revolutionary Flag
                                                    ( http://okiir.deviantart.com/art/Assassin-s-Creed-Russian-Revolutionary-Flag-356901647  )                                
                                                ( http://ymku.com/soviet-red-star/12-assassin-s-creed-russian-revolutionary-flag-by-okiir-d5whn2n )

Hình dưới : Một trong những poster cuả Liên Sô cũ có hình lãnh tụ của Liên Bang Sô Viết cũ và cũng là của toàn thể thế giới Cộng Sản Vladimir Ilyich Lenin trên nền đỏ và trước một ngôi sao vàng hình bầu thật lớn. Cho đến ngày Lênin qua đời vào năm 1924. Thì cờ đỏ sao vàng cạnh bầu vẫn chưa có mặt tại VN. Do đó 100% biểu tượng sao vàng trên nền đỏ của hình này mang tính chất Cộng Sản Quốc Tế mà trung tâm là Liên Bang Sô Viết, không phải là một biểu tượng của một nước Việt Nam Cộng Sản . . Biểu tượng cuả Liên Sô cũ sao vàng cạnh bầu trên nền đỏ này sau đó đã truyền sang Hồng Quân Trung Cộng trước khi sang tới VN. Các cán bộ Cộng Sản Việt Nam từng có mặt từ Liên Sô sang Trung Cộng mang biểu tượng này về nước làm thành cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa; và rồi cờ của mặt trận Việt Minh; sau trở thành quốc kỳ của Cộng Sản VN


                                                                   https://www.dreamstime.com/stock-photos-lenin-image7819573

Hình dưới : Một cuốn sách in quan điểm cuả Lê-Nin : Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn cao nhất cuả chủ nghĩa tư bản ( Imperialism The highest stage of capitalism). Có hình lãnh tụ Cộng Sản đệ tam quốc tế Lê Nin trên nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. Hiển nhiên; điều này chứng tỏ nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ, mà tác giả chính là Lê Nin.


                                                                           http://i3d-bookshop.com/product/imperialism-ebook/

Hình dưới: Một poster cổ động cuả những cựu đảng viên cộng sản Liên Xô cũ có in hình lãnh tụ Liên Xô cũ Lê Nin trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng. Hiển nhiên; nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả cộng sản phát xuất từ Liên Xô cũ


                                                                                            https://www.pinterest.com/ 
                                                                         https://www.pinterest.com/pin/404338872789715221/

Một poster Lê Nin trên nền đỏ sao vàng được ghi rõ : Poster nghệ thuật Vladimir Lenin và ngôi sao “ Vladimir Lenin Star Posters and Art “. Điều này chứng tỏ Lê Nin là tác giả cuả ngôi sao vàng trên nền đỏ


                                                                       https://www.teepublic.com/poster-and-art/1113929-vladimir-lenin-star
                                                                       https://www.teepublic.com/t-shirt/1113929-vladimir-lenin-star

Còn hình dưới đây là một người lính Liên Sô cũ cầm súng lục trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh và ghi rõ: Red Flag Soviet Union : Cờ đỏ của Liên Bang Sô Viết . Hiển nhiên bốn chữ cái CCCP là biểu tượng của Liên Sô cũ (Союз Советских Социалистических Республик ) chứ hoàn toàn không phải là tên viết tắt của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà hay Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.


                                                                                                  Red Flag Soviet Union
                                                         ( http://www.cafepress.com/+red_flag_soviet_union_puzzle,1015351059  )
                                                                       ( http://mrdfour.deviantart.com/art/CCCP-Vector-2641393 )
                                                                                     ( http://www.qrz.com/DB/TM73CCP )
                                                                      ( http://img15.deviantart.net/d4fc/i/d/5/c/cccp_vector.jpg )
                                            (http://forum.worldoftanks.com/index.php?/topic/156167-cccp-is-recruiting/page__st__80 )

Hình dưới đây là một biểu tượng của Liên Sô cũ. Tượng người công nhân cầm búa và cô gái nông dân cầm liềm trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Tất nhiên; sao vàng trên nền đỏ của logo này tượng trưng cho một logo/symbol Liên Sô cũ; Cờ Đảng Cộng Sản VN xuất phát từ Liên Sô rồi mới qua Trung Cộng cho nên cũng nền đỏ sao vàng y hệt


                                                                                      ( http://flickrhivemind.net/flickr_hvmnd.cgi?method=GET&page=7&photo_number=50&tag_mode=all&search_type=Tags&originput=cartelismo&sorting=Interestingness&photo_type=250&noform=t&search_domain=Tags&sort=Interestingness&textinput=cartelismo)

Còn đây là một poster có hình Vladimir Ilyich Lenin – Lãnh tụ của phong trào Cộng Sản – với nền poster màu đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên nền đỏ sao vàng + Lê-Nin có ý nghĩa là một biểu tượng của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế xuất phát từ Liên Sô cũ . Chắc chắn không mang ý nghĩa là Lê Nin và Quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam. Cờ Cộng Sản VN cũng sao vàng trên nền đỏ y hệt như vậy vì Cộng Sản VN là con cháu cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế


                                                           ( http://quotesgram.com/lenin-propaganda-quotes-in-english/#TNpJ0d1t1e  )
                                                                       ( https://www.marxists.org/archive/lenin/art/paradise19__.jpg )

Một câu nói cuả Karl Mark trong “ Tuyên ngôn cuả đảng Cộng Sản “…
 Mặc cho các giai cấp thống trị run sợ trước một cuộc Cách mạng cộng sản chủ nghĩa! Trong cuộc cách mạng ấy, những người vô sản chẳng mất gì hết, ngoài những xiềng xích trói buộc họ. Họ sẽ giành được cả thế giới.Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại! ..
…Được Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê Nin in bằng chử vàng trên nền đỏ. Hai góc cao có hình hai bàn tay nắm chặc lại tượng trưng sự cương quyết của 2 giai cấp công nông .Có hai hình búa liềm vàng ở 2 góc dưới tượng trưng cho 2 giai cấp công nông cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Và có cả một ngôi sao vàng năm cánh lớn nằm chính giữa phía trên. Hiển nhiên. Cũng như hình búa liềm. Ngôi sao vàng năm cánh cũng là một biểu tượng của Đảng Cộng Sản đệ tam quốc tế lãnh đạo 2 giai cấp vô sản công nông


                                                                                             Communist Revolution
                                                        http://joshiimufu.deviantart.com/art/Communist-Revolution-97455273 

Vì lý do sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của Xã hội chủ Nghĩa = Một biểu tượng cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế. Tất nhiên cũng được dùng như một loại cờ của giai cấp công nông của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Cho nên không có gì là lạ khi có một trong những “ Áp-phích “ có câu nói nổi tiếng của Lê-Nin: “ Tất cả công nhân trên toàn thế giới; hãy đoàn kết lại “ ( Workers of the world, United) được in trên nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh .Hiển nhiên sao vàng năm cánh trên nền đỏ của áp-phích này là biểu tượng của Liên Sô cũ; vì cho đến ngày Lê Nin mất. Cờ đỏ sao vàng vẫn chưa xuất hiện tại Việt Nam.


                                                 ( http://communistpartyofmalton.blogspot.com/2011/03/communists-get-reorganised.html)