Reply – Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
— by Hiếu Thiện Hiếu Thiện
Chính vì cờ nền đỏ sao vàng là một biểu tượng phụ tiêu biểu cho Cộng Sản đệ tam quốc tế sau biểu tượng chính là buá liềm. Cho nên trong các poster cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả lê-Nin về ngày lễ Lao Động Quốc Tế cuả thế giới Cộng Sản mồng 1 tháng 5.Đã có những poster hình cờ đỏ sao vàng cạnh thẳng hay cạnh cong bầu. Mặc dù biểu tượng cờ đỏ sao vàng này ít hơn hẳn biểu tượng buá liềm.

Bây giờ xin mời hãy xem những bích chương dưới đây về ngày Quốc Tế Lao Động 01/05 của phong trào Quốc Tế Cộng Sản thời Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê-Nin với hai cánh tay MANG HAI LÁ CỜ ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH - CẠNH THẲNG HOẶC CẠNH CONG BẦU - Ở CHÍNH GIỮA CỜ .

1 May International Worker's Day
         ( http://www.shutterstock.com/pic-272168936/stock-vector--may-international-worker-s-day-and-polygonal-world-map-symbol-vector-illustration.html?src=G2FBjZYQRjSWoiVtXKIb8g-1-54 )
                                                                                       1 May International Worker's Day


                       ( http://www.shutterstock.com/pic-268644776/stock-vector--may-worker-s-day-poster-flyer.html?src=G2FBjZYQRjSWoiVtXKIb8g-1-80 )
                                                                                       1 May Worker's Day Poster Flyer


                        ( http://www.shutterstock.com/pic-271260524/stock-vector-star-in-red-flags-hold-hands-may-worker-s-day.html?src=G2FBjZYQRjSWoiVtXKIb8g-1-68 )
                                                                                 Star in Red Flags Hold Hands, 1 May Worker's Day


                         ( http://www.shutterstock.com/pic-269536964/stock-vector--may-worker-s-day.html?src=G2FBjZYQRjSWoiVtXKIb8g-1-79 )
                                                                                                   1 May Worker's Day

Do đó, trong ngày kỷ niệm ngày Công Nhân Quốc Tế Cộng Sản 01/05 (International Workers' Day) – Cộng Sản Việt Nam gọi là ngày Lễ Lao Động Quốc Tế -Đôi khi; các cựu đảng viên Cộng Sản cuả Liên Sô cũ đi diễn hành cùng với cờ đỏ một ngôi sao vàng năm cánh – Một loại cờ biểu tượng cho Cộng Sản đệ tam quốc tế sau cờ búa liềm- Cũng như mặc áo màu đỏ sao vàng như hình dưới .Mặc dù biểu tượng nền đỏ sao vàng này thường được các cựu đảng viên cộng sản cuả Liên Xô cũ ít dùng hơn là biểu tượng buá liềm trên nền đỏ

HIỂN NHIÊN; TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CỘNG SẢN MÀ CÁC CỰU ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN NGA MANG CỜ ĐỎ SAO VÀNG NGAY TẠI LÃNH THỔ CUẢ LIÊN BANG XÔ VIẾT CŨ. THÌ CHỈ CÓ THỂ LÀ HỌ MANG LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG TIÊU BIỂU CHO GIAI CẤP CÔNG NÔNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ. KHÔNG THỂ NÀO HIỂU LÀ HỌ MANG QUỐC KỲ CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐƯỢC


                           VLADIVOSTOK, RUSSIA. MAY 1, 2016. People march in Vladivostok on International Workers' Day. Yuri Smityuk/TASS
                                                                              ( http://www.gettyimages.com/license/526763568 )

Lễ kỷ niệm ngày Quốc Tế Lao Động cuả thế giới Cộng Sản mồng 1 tháng 5 tại Châu Âu .Các cựu đảng viên Cộng Sản mang cờ nền đỏ, một ngôi sao vàng và nắm tay ở chính giữa ngôi sao.Hiển nhiên. Các cựu đảng viên Cộng Sản tại Châu Âu không hề mang quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt nam. Nhưng họ mang lá cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.


                                                                                           May Day demonstrators in Turkey.
                                                              ( http://english.cntv.cn/2014/05/01/VIDE1398944526230744.shtml )

Tại thủ đô Chilê. Ngày Lao Động Quốc Tế May 1st của Cộng Sản Quốc Tế được diễn hành với cờ đỏ một ngôi sao vàng năm cánh và hình lãnh tụ Cộng Sản Nam Mỹ Che Guevara. Tất nhiên; các cựu đảng viên Cộng Sản Chilê mang cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế chứ không hề mang cờ đỏ sao vàng/quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.


                                                                  Protest held on International Workers' Day in Chile ( Hình thứ nhất )
                                                            ( http://news.xinhuanet.com/english/photo/2016-05/02/c_135328070.htm )

Hình dưới là quang cảnh cựu đảng viên Cộng Sản Thổ Nhĩ Kỳ tuần hành trong ngày Quốc Tế Công Nhân (International Workers Day) Mồng 1 tháng 5 (May Day). Tất cả cảm tình viên Cộng Sản này đều mặc áo và đội nón đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Đó chính là một biểu tượng của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế trước khi Đảng Cộng Sản VN dùng làm quốc kỳ .


                               International Workers Day march on May Day. Men & women of the Turkish MLKP get ready to march behind the banner
                          ( http://www.alamy.com/stock-photo-international-workers-day-march-on-may-day-men-women-of-the-turkish-27535817.html )

Hình dưới là một poster nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh. Kêu gọi tuần hành và picnic vào ngày lễ Lao Động Quốc Tế – Interrnational Workers Day - = May Day. Với hai chữ May và Day được thiết kế nằm ngang và dọc màu đỏ với ngôi sao vàng trong chữ A chung. Như vậy, nền đỏ sao vàng từng là biểu tượng cho giai cấp vô sản Công nông của Cộng Sản Đệ Tam quốc Tế .Sau đó Cộng Sản Việt Nam mới dùng làm Quốc Kỳ


                                                                       ( https://progressivekc.wordpress.com/author/stradacero/)

Trong trang mạng ( https://twitter.com/remittancegirl/status/726662570124304385 ) Một Blogger không phải người Việt Nam tên Remittance Girl đã cho đăng hình cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh nằm chính giữa như hình duới đây với lời chú thích: The sun is shining, my flag is out and flying. Happy International Workers Day!..Mặt trời chiếu sáng. Lá cờ của tôi được mang ra ngoài và tung bay. Xin chúc mừng ngày Công Nhân Quốc Tế.

Như vậy; thì qúa rỏ. Theo tác giả thì lá cờ đỏ sao vàng trong hình đó là cờ của phong trào Công Nông Quốc Tế của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế từ năm 1917.Chứ không phải Quốc Kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam
NHƯ VẬY. ĐỐI VỚI LIÊN SÔ CŨ. THÌ QÚA RÕ RÀNG: CỜ ĐỎ VỚI MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA PHONG TRÀO CÔNG NÔNG CỦA CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ.


                                                         The sun is shining, my flag is out and flying. Happy International Workers Da
                                                                  ( https://twitter.com/remittancegirl/status/726662570124304385 )

Vì chính lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh là một loại cờ của Phong Trào Công Nhân Quốc Tế Cộng Sản ; mà ngày lễ kỷ niệm là ngày Mồng 1 tháng 5 – May 1st – = May Day = Ngày Lao Động Quốc Tế Cộng Sản (Internatinal Workers’ Day). Cho nên có một tác giả đã viết một bài. Với tựa đề: “Phải chăng năm 1975 là năm tốt nhất cho ngày Lao Động Quốc Tế Cộng Sản (mồng 1 tháng 5 )“? Với câu chuyện Cộng Sản Việt Nam chiếm VNCH vào ngày 30/04/1975. – Tất nhiên ngày kế tiếp là ngày mồng 1 tháng 5 : May 1st = May Day. Trong bài có hình một lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên. Tác giả có ngụ ý nói cờ đỏ sao vàng vừa là Quốc Kỳ của Cộng Sản Việt Nam vừa mới chiếm miền Nam Việt Nam hôm trước , và cũng là cờ cuả phong trào Công Nhân Cộng Sản Quốc Tế nhân kỷ niệm ngày Lao Động Quốc Tế của Cộng Sản Quốc Tế vào ngày hôm sau May Day.


                                                                                         1975 For best year of May day ?
                                                                     ( http://reddebreksbowl.blogspot.com/2010_05_01_archive.html )