Reply – Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
— by Hiếu Thiện Hiếu Thiện
NĂM 1924. CƯ DÂN TIỂU BANG OKLAHOMA CUẢ HOA KỲ ĐÃ BIẾT RẤT RÕ CỜ ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH LÀ CỜ CỦA CỘNG SẢN NGA


Xin mọi người vào trang mạng nói về lá cờ của Tiểu Bang thứ 46 của Hoa Kỳ Oklahoma : The Oklahoma State Flag
( http://www.netstate.com/states/symb/flags/ok_flag.htm )
Đọc lịch sử lá cờ cuả tiểu bang thứ 46 Oklahoma của Hoa Kỳ trong trang mạng này, Để thấy rõ là vào năm 1924 – 6 năm trước khi cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam có mặt tại VN – Thì lá cờ đầu tiên của tiểu bang Oklahoma nền đỏ có một ngôi sao trắng năm cạnh ở chính giữa và số 46 nằm trong ngôi sao đã không được (cư dân Oklahoma ) ưa thích nữa vì lá cờ nền đỏ có một ngôi sao trắng của tiểu bang bắt đầu trông giống tương tự như một biểu tượng của Cộng Sản sau cách mạng tại Nga năm 1917.Cho nên họ đã yêu cầu chính quyền tiểu bang thay đổi lá cờ của tiểu bang hiện đang dùng khi đó …bằng một lá cờ khác. Để mọi người khỏi lầm lẫn là tiểu bang Oklahoma có cờ giống cờ Cộng Sản Nga.

The first Oklahoma State Flag flew from 1911 - 1925. It is said that the flag began to fall into disfavor after the Russion Revolution in 1917. The Red flag and single white star began to be too closely associated with symbols of Communism.

Trong trang mạng trên thì chỉ ghi : Sau cuộc “cách mạng“ tại Nga năm 1917. Hình dạng lá cờ (cuả tiểu bang Oklahoma ) được nhận ra là tương tự như biểu tượng của Cộng Sản ( Tất nhiên là Cộng Sản Nga). after the Russion Revolution in 1917. The Red flag and single white star began to be too closely associated with symbols of Communism
Nói rằng lá cờ của tiểu bang được nhận thấy là giống như một biểu tượng cuả Cộng Sản Nga. Thì tất nhiên có ý nghĩa : Lá cờ đầu tiên của tiểu bang Oklahoma nền đỏ có một ngôi sao năm cánh ở giữa đã được nhận ra là giống như lá cờ của Cộng Sản Nga sau cuộc '’cách mạng" 1917.

Còn trong trang mạng Some Oklahoma Flag History cuả tiểu bang Oklahoma cuả Hoa Kỳ (http://www.oocities.org/athens/3250/ok/okflag.html )
thì ghi : ..After the Russian Revolution in 1917, flags with a field of red and the single star became associated with Communism. In 1924 a contest was held to select a new design for the Oklahoma flag.. Sau cuộc " Cách mạng " Nga vào năm 1917. Những lá cờ (Trong đó có cả cờ của tiểu bang Oklahoma) có nền đỏ và một ngôi sao đã bắt đầu "liên quan " đến Cộng Sản.Vào năm 1924 một cuộc thi được tổ chức để chọn một mẫu cờ mới cho tiểu bang Oklahoma (để loại bỏ cờ cũ nền đỏ có một ngôi sao năm cánh giống như cờ của Cộng Sản Nga)

Còn trong Flag of Oklahoma (https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Oklahoma ) thì ghi :.. to replace the flag, as red flags were closely associated with communism…để thay thế cờ, như những cờ đỏ có liên quan gần với Cộng Sản..

Còn trong hình dưới đây trong ( http://slideplayer.com/slide/8939320/ )SlidePlayer 3/20 ....
đã in rõ lá cờ của Cộng Sản của nước Nga đó có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa cờ. Hiển nhiên. Đó là cờ tượng trưng cho đảng Cộng Sản Liên Xô; cũng là một trong các lá cờ của giai cấp vô sản của Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế ;Cũng là một biểu tượng của Xã Hội Chũ Nghiĩa; tương đương với cờ búa liềm..
Hàng chử trong hình: Sau cuộc “cách mạng“ tại Nga năm 1917. Lá cờ cũ (của tiểu bang Oklahoma trước năm 1924) đã bắt đầu trông rất giống như một lá cờ Cộng Sản (Tất nhiên là Cộng Sản Nga).
Do đó. chắc chắn 100% là cờ đỏ có một sao vàng năm cánh chính giữa là một loại cờ mà Liên Sô cũ đã dùng.


                           SlidePlayer 3/20: AFTER THE 1917 RUSSIAN REVOLUTION, THEIR OLD FLAG BEGAN TO LOOK TO MUCH LIKE A COMMUNIST FLAG
                                                                                     ( http://slideplayer.com/slide/8939320/ )


MỘT SỰ THẬT LỊCH SỬ QÚA HIỂN NHIÊN RÕ RÀNG. QUỐC KỲ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ CỜ ĐỎ VỚI MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH Ở CHÍNH GIỮA LÀ MỘT LOẠI CỜ MÀ LIÊN XÔ CŨ ĐÃ TỪNG DÙNG SAU KHI CỘNG SẢN NGA NẮM CHÍNH QUYỀN VÀO NĂM 1917


Một tiểu thuyết mang đề tựa : The Communist Invasion Of America (Cộng Sản xâm lăng Mỹ Châu )..có hình một ngôi sao vàng. Tác giả cũng biết rõ ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc Tế.


                                                                            ( http://concienciaradio.com/ab/cia_mex_china_ports.htm )

Hình dưới : Lá cờ chung của khối Cộng Sản khu vực trung Mỹ châu : Communist Regional of Central America (RCCA). Lá cờ có ½ mang sọc màu xanh trắng là những màu phổ biến trên các quốc kỳ các quốc gia trung Mỹ. Ngoài ra; lá cờ cuả khối Cộng Sản khu vực trung Mỹ Châu này có ½ còn lại là màu đỏ sao vàng. Hiển nhiên; nền đỏ sao vàng này là biểu tượng của Cộng Sản đệ tam quốc tế bên cạnh màu xanh trắng cuả các quốc gia trung Mỹ


                                                                                   http://nicaraguaroja-comunistas.blogspot.com/
                                                              http://laverdad-pcs.blogspot.com/2012/04/surge-la-regional-comunista-de-centro.html
                                     http://1.bp.blogspot.com/-QSJ_SdcV68c/T3zGK1QA0BI/AAAAAAAAADI/lLPXMI3GkGM/s1600/RCCA.png