Reply – Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
— by Hiếu Thiện Hiếu Thiện
Những người còn ái mộ Liên Bang Sô Viết cũ đã xây dựng hình tượng Comrade Hero (đồng chí anh hùng) giống như nhân vật Superman hay Batman của Mỹ . Nhân vật này mang cờ búa liềm và ngôi sao vàng " đặc " của Liên Xô cũ và cũng mặc y phục đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh lớn trên ngực. Hiển nhiên khi xây dựng loại người hùng của Liên Xô cũ này thì ngôi sao vàng trên y phục đỏ chắc chắn chỉ có thể là một biểu tượng của Liên Xô cũ – Đó chính là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Nga Xô. Đồng thời; ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng biểu tượng cho giai cấp công nông của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế -, Và “ Đồng chí anh hùng” của Liên Xô cũ “Comrade Hero“ có y phục đỏ sao vàng đó chắc chắn là để biểu tượng cho Đảng Cộng Sản Nga. Không thể nào hiểu người hùng Liên Xô nhưng mang y phục cờ của Cộng Sản Việt Nam được, Cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam giống y hệt chỉ là vì rập khuôn từ loại biểu tượng này của Liên Sô cũ.


                                                                                                      Comrade Hero
            (Hãy chú ý ngôi sao vàng trong lá cờ của Liên Xô cũ là ngôi sao vàng “ đặc”. Không phải ngôi sao viền vàng)
                                                              ( http://legendsandchronicles.pbworks.com/w/page/21471809/Comrade%20Hero )


                                (Hãy chú ý ngôi sao vàng trong lá cờ của Liên Xô cũ là ngôi sao vàng “ đặc”. Không phải ngôi sao viền vàng)
                                                                     ( https://www.pinterest.com/pin/375628425140832741 )

Hình nhân vật người hùng Liên Xô cũ : Đồng chí anh hùng “ Comrade Hero “ đứng trước hình búa liềm của Cộng Sản đệ tam quốc tế với áo có một ngôi sao vàng lớn trên nền đỏ. Hiển nhiên. sao vàng  trên nền đỏ chắc chắn cũng phải là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ và cũng là cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế .


                       ( http://img05.deviantart.net/b113/i/2011/189/f/8/comrade_hero_s_by_jeff_chapman_by_supermaorifulla-d3lg37i.jpg )

 Hình nhân vật người hùng Liên Xô cũ : Đồng chí anh hùng “ Comrade Hero “ với áo có một ngôi sao vàng lớn trên nền đỏ và phía dưới là biểu tượng của cờ Liên Xô cũ là buá liềm và ngôi sao vàng “ đặc ”. Như vậy. Rỏ ràng ; ngôi sao vàng cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ cũng như biểu tượng búa liềm.


                                                                   ( http://domnx.deviantart.com/art/C-Comrade-Hero-100670854 )

Hình dưới là tranh vẽ hai nhân vật người hùng Mỹ-Liên Xô cũ .Bên phải là một nữ anh hùng Hoa Kỳ đứng trước cờ Hoa Kỳ với y phục có ba màu xanh trắng đỏ cuả cờ Mỹ. Còn bên trái hình là người hùng Liên Xô cũ mặc áo đỏ có một ngôi sao vàng lớn năm cánh ngay ngực đứng trước cờ cuả Liên Bang Xô Viết cũ, với hàng chử “ Comrade Hero” (Đồng chí anh hùng). Hiển nhiên. Sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ


̣                                                       ( http://jhansard.deviantart.com/art/East-vs-West-by-MMOart-com-117754147 )

Hình dưới là người hùng “ Đồng chí anh hùng “ Comrade Hero . Mặc áo đỏ có một ngôi sao vàng đứng trên biểu tượng búa liềm. Do đó; ta thấy cả buá liềm lẫn ngôi sao vàng rên nền đỏ lả biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế.


                                                                                                       Comrade Hero
                                                                   ( http://juggertha.deviantart.com/art/Comrade-Hero-39053708 )

Hình dưới là một người hùng " Đồng chí anh hùng " Comrade Hero. Mặc áo đỏ sao vàng cạnh cong bầu trên một bích chương viết tiếng Nga.Cho thấy rõ người hùng này cuả Liên Xô cũ .Hiển nhiên nền đỏ sao vàng cạnh thẳng hay cong bầu đều là biểu tượng cuả Liên Xô cũ.


                                                                                                          Comrade Hero
                                                           ( http://jonathanwyke.deviantart.com/art/FF03-Comrade-Hero-228038603 )

Hình dưới là Một Đồng chí anh hùng/Comrade hero. Cầm một lá cờ ghi tiếng Nga. Và những phi cơ chiến đấu có vẽ hình ngôi sao viền vàng cuả Liên Xô cũ tại đuôi. Hiển nhiên người hùng này cuả Liên Xô cũ. Anh ta mặc y phục có ngôi sao vàng trên nền đỏ ở ngực. Hiển nhiên. Nền đỏ có một ngôi sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Bang Xô viết cũ. Nó là một biến thề cuả ngôi sao viền vàng trên nền đỏ = ngôi sao đỏ viền vàng trên quốc kỳ chính thức cuả Liên Bang Xô Viết cũ. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.


                                                                                                          Comrade Hero
                                                                  ( http://moray-eel.deviantart.com/art/Comrade-Hero-290418975 )

Hình dưới là hình người hùng của Liên Xô cũ “ Đồng chí anh hùng “ Comrade hero “ đứng trước tượng “ Mẹ Tổ quốc “ (the Mamayev Kurgan Statue). cuả Liên bang Xô Viết cũ ( https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B9_T%E1%BB%95_qu%E1%BB%91c_k%C3%AAu_g%E1%BB%8Di ).
 Tượng đài cuả Liên Xô cũ thì hiển nhiên nhân vật người hùng cũng phải là cuả Liên Xô cũ. Và y phục nền đỏ sao vàng tất nhiên cũng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Không thể nào người hùng Liên Xô lại mặc y phục mang hình cờ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được.


                                                                                                         Comrade Hero
                                                 ( http://jhansard.deviantart.com/art/Comrade-Hero-by-Javier-Orabich-162294528 )

Hình dưới là nhân vật “ Đồng chí anh hùng” với cái tên Chibi ( Comrade Hero Chibi ) Mặc áo nền đỏ sao vàng. Đứng trước cờ Liên Xô cũ có hình buá liềm và ngôi sao vàng “ đặc”. Hiển nhiên. Đứng trước cờ cuả Liên Xô cũ thì tất nhiên phải là người hùng cuả Liên Xô cũ. Do đó. Y phục nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh trên ngực tất nhiên cũng phải là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.


                                                                                                    Comrade Hero Chibi
                                                                    http://www.deviantart.com/art/Comrade-Hero-Chibi-53575360

Hình dưới là tranh của một họa sĩ tiếc nuối Liên Bang Xô Viết cũ . Vẽ 3 nhân vật người hùng “ tuởng tượng” cuả “ Xô Viết tối cao “ Supreme Soviets. Nhân vật nữ đứng chính giữa có hình buá liềm trên ngực. Còn nhân vật nam bên phải cuả hình thì mặc y phục có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Hiển nhiên. Cũng như búa liềm; nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ.


                                                                                                         Supreme Soviets
                                                                 http://ursamagnus.deviantart.com/art/Supreme-Soviets-168011776 

Một hoạ sĩ còn nuối tiếc thời vàng son cuả Liên Bang Xô viết cũ. Đã vẽ ra một đội “ Vệ binh đỏ “ Red Guard. Chắc chắn là đội Vệ Binh Đỏ này phục vụ cho Liên Xô cũ vì sau lưng họ là lá quốc kỳ Liên Xô cũ nển đỏ có hình buá liềm vàng và ngôi sao vàng “ đặc “. Người “ Vệ binh “ tận cùng bên phải mặc y phục nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh y hệt như ngôi sao vàng “ đặc “ trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ. Hiển nhiên - Cũng như biểu tượng búa liềm - Ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Đồng thời cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế; Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.


                                                                                                          The Red Guard
 ̣̣̣̣̣                                 ( http://ursamagnus.deviantart.com/art/The-Red-Guard-by-Joe-Anthony-Berrios-and-Phil-Cho-485357480 )

“ Cơn bão đỏ “ Red Storm. Là một nhóm người hùng tưởng tượng đựợc tạo ra do một hoạ sĩ còn luyến tiếc Liên Bang Xô Viết cũ. Theo lời chú thích của tác giả ghi phía dưới hình thì rõ ràng đây là một đội quân cuả Liên Xô cũ :” Đây là đội quân Xô Viết căn bản của tôi; được gọi là “ Cơn bão đỏ “. Họ là những anh hùng chính thức được phê chuẩn bởi Cộng Hoà Xô Viết “.
Phía sau lưng những người hùng Liên Xô cũ này là hình búa liềm đen trong vòng tròn trắng ( Bị che khuất phần lớn). Trong nhóm cuả họ có 3 người mang 3 loại ngôi sao đều là biểu tượng của Liên Bang Xô Viết cũ: Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ (= Ngôi sao đỏ viền vàng). Ngôi sao đỏ. Và ngôi sao vàng trên nền đỏ. Như vậy; qúa rỏ ràng: Ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ cũng như ngôi viền vàng trên nền đỏ và ngôi sao đỏ.


                                 This is my primary Soviet team called Red Storm. They're the officially sanctioned heroes of the Soviet Republic.
                                           https://www.allspark.com/forums/topic/65360-the-superherovillain-fan-character-reference-thread/

Hình dưới là một nhân vật tưởng tượng “ Ông Liên Xô “ ( Mr Soviet) do các hoạ sĩ còn tiếc nuối Liên Xô cũ tạo ra. Ông Xô Viết này mặc áo đỏ với khăn choàng màu vàng. Hai tay cầm búa và liềm màu vàng. Trên ngực có hình buá liềm vàng. Và hai đùi có hình 2 ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền y phục đỏ. Hiển nhiên. Cả búa liềm vàng và ngôi sao vàng – cạnh thẳng hay cạnh cong bầu - trên nền đỏ….đều là biểu tượng cuả Liên Xô cũ.


                                                                                             http://www.zerochan.net/1169313

Ngoài nhân vật “ Đồng chí anh hùng “ Comrade Hero ra. Các hoạ sĩ Nga còn tiếc nuối thời vàng son cuả Liên Bang Xô Viết cũ còn tạo thêm một nhân vật “ Đồng chí phi hành gia “ Cosmonaut Comrade” nữa. Hình dưới đây kèm theo lời chú thích cuả tác giả sẽ cho thấy “ Đồng chí phi hành gia “ cuả Liên Xô cũ này mặc y phục và nón phi hành nền đỏ có ngôi sao vàng trên nón
A hero who wears a red outfit with a golden star on his round helmet. Designed to be reminiscent of the USSR in his design.
His helmet will display a hammer and sickle when he taps his helmet to salute.

Tạm dịch:  Người hùng mặc y phục đỏ với ngôi sao vàng trên nón phi hành. Được vẽ kiểu để hồi tưởng lại Liên Bang Xô Viết trên kiểu y phục được thiết kế cuả anh ta
Nón phi hành cuả anh ta sẽ xuất hiện hình buá liềm một khi anh ta chạm tay vào nón để chào


                                                                      ( http://speedrunners.wikia.com/wiki/Cosmonaut_Comrade  )

Như vậy là qúa rõ ràng. Qua nét vẽ cuả những hoạ sĩ còn nuối tiếc Liên Bang Xô Viết cũ. Thì cả hình buá liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ đều là biểu tượng cuả Liên Xô cũ nói riêng và cả khối Xã Hội Chủ Nghĩa cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế nói chung. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam
Hình dưới là “ Đồng chí phi hành gia “  Cosmonaut Comrade..với y phục toàn màu đỏ với các ngôi sao vàng .


                                                                http://carny93.deviantart.com/art/Cosmonaut-Comrade-489073155

Đồng chí phi hành gia với màu đỏ và ngôi sao vàng trên nón phi hành


                                                         http://steamtradingcards.wikia.com/wiki/SpeedRunners_-_Cosmonaut_Comrade

Tiếng Nga trên nền đỏ và ngôi sao vàng trên nón phi hành


                                                                ( http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=274821121 )