Reply – Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
— by Hiếu Thiện Hiếu Thiện
CẢ HÌNH BÚA LIỀM VÀNG VÀ NGÔI SAO VÀNG TRÊN NỀN ĐỎ ĐỀU LÀ NHỮNG BIỂU TƯỢNG CỦA CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ; PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ

Ý nghĩa cuả ngôi sao viền vàng trên quốc kỳ chính thức  - Cũng như về ngôi sao vàng " đặc " trên quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ...Trong bài về ý nghĩa quốc kỳ cuả liên Bang Xô Viết cũ được giải thích như sau:
- Ngôi sao đỏ viền vàng = Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ.. hoặc ngôi sao vàng " đặc ". Là đại diện cho đảng Cộng Sản Liên Xô. Vị trí ngôi sao trên búa liềm thể hiện vai trò lãnh đạo cuả đảng Cộng Sản Liên Xô trong khối Xã Hội chủ nghĩa đệ tam quốc tế
- Ngôi sao đỏ viền vàng = ngôi sao viền vàng trên nền đỏ..hoặc ngôi sao vàng " đặc " cũng là biểu tượng cuả chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa xã hội giống như búa liềm.
Do đó. Ngôi sao đỏ viền vàng = ngôi sao viền vàng trên nền đỏ..hoặc ngôi sao vàng " đặc" cũng là biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế giống như biểu tượng búa liềm.
Mà búa liềm tiêu biểu cho 2 giai cấp công nông. Do đó, ngôi sao đỏ viền vàng = Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ cũng như ngôi sao vàng " đặc "  cũng biểu tượng cho giai cấp công nông cuả cộng sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

Về vấn đề trên lá quốc kỳ của Liên Xô cũ có 3 biểu tượng tiêu biểu cho Liên Xô và cũng đồng thời tiêu biểu cho khối Cộng Sản đệ tam quốc tế là : Búa; Liềm và ngôi sao vàng năm cánh..thì không có hình ảnh nào cụ thể cho bằng những hình dưới đây :
Trong những trang có tên " Star; sickle and hammer  " (Ngôi sao; và búa liềm). Có những tấm hình nền đỏ và có cả 3 biểu tượng của cộng sản : Búa vàng; Liềm vàng và ngôi sao vàng lần lượt nằm thành 3 hàng như nhau. Không có cái nào to hơn; cái nào nhỏ hơn.


                                                                         Star, sickle and hammer - yellow symbol on red background
http://www.alamy.com/stock-photo-star-sickle-and-hammer-yellow-symbol-on-red-background-vector-pattern-157920785.html
https://www.shutterstock.com/image-vector/star-sickle-hammer-yellow-symbol-on-710623258?src=KqjBQh83FTUKG53uazADtA-1-41
https://www.dreamstime.com/stock-illustration-star-sickle-hammer-star-sickle-hammer-yellow-symbol-red-background-vector-pattern-image99420756
                                                                 https://www.canstockphoto.com/star-sickle-and-hammer-50421908.html


                                                                         Star, sickle and hammer - yellow symbol on red background
http://www.alamy.com/stock-photo-star-sickle-and-hammer-yellow-symbol-on-red-background-vector-pattern-157611857.html

Những symbol của các tổ chức/đảng Cộng Sản trên thế giới thuộc Cộng Sản đệ tam quốc tế được trình bày sau đây có cả 2 biểu tượng buá liềm màu vàng cũng như ngôi sao vàng năm cánh. Điều đó chứng tỏ ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả cộng sản đệ tam quốc tế, phát xuất từ Liên Xô cũ, mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

(Tại sao các symbol có hình búa liềm không phải màu vàng; cũng như ngôi sao đỏ viền vàng=ngôi sao viền vàng trên nền đỏ không được trình bày. Là vì đảng kỳ cuả cộng sản việt nam là búa liềm vàng trên nền đỏ, Và quốc kỳ của đảng  Cộng Sản Việt Nam là ngôi sao vàng trên nền đỏ. Cho nên chỉ có những symbol cuả các đảng/tổ chức cộng sản thuộc cộng sản đệ tam quốc tế có cả hai biểu tượng buá liềm vàng và ngôi sao vàng năm cánh đựơc trình bày mà thôi. Để chứng tỏ không phải chỉ có biểu tượng buá liềm vàng trên nền đỏ̃ cuả đảng kỳ cộng sản Việt Nam mới là sản phẩm của cộng sản đệ tam quốc tế. Mà cả ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế y như biểu tượng búa liềm; phát xuất từ Liên Xô cũ. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.)


                                                                      ( http://www.parkhouseschool.org/Blog/Promoting-CCCP.aspx )

Hình trên :Một trong những logo cuả Liên Bang Xô Viết cũ là hình buá liềm vàng cùng với ngôi sao vàng rên nền đỏ. Vì cả hai đều biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Liên Xô; cuả 2 giai cấp công nông và cuả thế giới cộng sản đệ tam quốc tế.


This pair of mismatched Putin's USSR Cufflinks includes one Russian Yellow Star cufflink and one Russian CCCP Communist Logo red yellow cufflink.
                                                                           https://unicuffs.com/products/putins-ussr-cufflinks 

Hình trên : Một trang mạng rao bán 2 khuy Măng-sét cài cổ tay áo (cufflinks) cuả Tổng Thống Nga Putin. Một cái có hình búa liềm vàng trên nền đỏ. Cái kia có hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Putin là một sĩ quan cuả cơ quan tình báo KGB cuả Liên Xô cũ. Cho nên ông ta dùng khuy măng-xét là biểu tượng trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ là búa liềm vàng trên nền đỏ. Tất nhiên – Cũng như búa liềm vàng trên nền đỏ- Ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ của khuy măng-xét kia tất nhiêncũng là một biểu tượng khác cuả Liên Xô cũ


http://www.star-child.co.uk/babyshoes/girls-0-2-yrs/national-flags-baby-shoes/russian-soviet-old-style-flag-unisex-soft-leather-baby-shoes-russian-revolution-ussr-cccp-hammer-and-sickle-with-yellow-star-on-red-shoes 

Hình trên: Trong một tranh mạng bán giày cho trẻ em. Có rao bán một đôi giầy trẻ em có mang đủ 2 biểu tượng trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ trên 2 chiếc giày : Buá Liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ


                                                                                                Young Communist League
 ̣                                          ( https://yclbritain.wordpress.com/2015/03/06/national-union-of-students-our-union-our-voice/ )

Hình trên là đảng kỳ cuả Liên đoàn Sinh viên Cộng Sản Anh Quốc  y hệt như quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ là gồm cả 2 biểu tượng chính và phụ tiêu biểu cho 2 giai cấp vô sản công nông là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh. Chỉ khác là họ rất chú trọng vào ngôi sao vàng, vì nhìn vào hình trên sẽ thấy ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. Khác với quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ là ngôi sao vàng năm cánh nhỏ hơn hình buá liềm.


                                                                       ( ̣https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Communist_Party )

Hình trên : Cờ của Đảng Cộng Sản Ý : The Italian Communist Party (Tiếng Ý: Partito Comunista Italiano, PCI) thành lập vào năm 1921. Cũng vẽ biểu tượng thứ hai đại diện cho 2 giai cấp vô sản công nông cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế là ngôi sao vàng năm cánh cạnh biểu tượng chính thứ nhất là hình buá liềm. Không hề che giấu                                                                                 Chinese Soviet Republic War Flag (1932-1934)
                                                                              ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/cn-csr.html )

Những hình trên là các " Chiến kỳ " của Chinese Soviet Republic cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng tại Trung Hoa cũng vẽ biểu tượng thứ hai tiêu biểu cho 2 giai cấp vô sản công nhân và nông dân cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế là ngôi sao vàng năm cánh cạnh biểu tượng chính thức là hình buá liềm.


                                                                    Communist Party of Mexico ( Partido Comunista de México )
                                                                                    http://www.comunistas-mexicanos.org/ 
                                                                                      https://twitter.com/comunistamexico   

Hình trên là cờ cuả đảng Cộng Sản Mexico – Communist Party of Mexico – Theo chủ thuyết mác Lê Nin. Cũng có cả hai biểu tượng cuả hai giai cấp vô sản Công Nông của Cộng Sản đệ tam quốc tế là Buá Liềm và ngôi sao vàng năm cánh cùng nhau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


                                                                              ( http://www.worldstatesmen.org/Terrorist.html )

Hình trên là cờ đội quân Tân Nhân Dân - New People's Army (NPA) – Cuả đảng Cộng Sản Phi ngoài biểu tượng chính cho 2 giai cấp vô sản Công nông  cuả cộng sản đệ tam quốc tế là hình buá liềm;  cũng có biểu tượng phụ là ngôi sao vàng năm cánh.


                                                                                     Communist Party of Finland Marxist- Leninist
                                      ( http://finnishsocialist.deviantart.com/gallery/44574174/Communist-Party-of-Finland-Marxist-Leninist )

Hình trên là cờ cuả Đảng Cộng Sản Phần Lan theo chủ thuyết Mác-Lê Nin. Có đủ hình cả hai biểu tượng của cộng sản đệ tam quốc tế là Buá Liềm và ngôi sao năm cánh màu vàng


                                                                                           German Communist Party (Flag Variant)
                                                                                  ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/de%7Ddkp.html )

Hình trên là cờ biến thể cuả đảng cộng sản Đức cũng có đủ 2 biểu tượng cỉa Cộng Sản đệ tam quốc tế là búa liềm và ngôi sao vàng                                                              Flag of the New Communist Party of Yugoslavia, with Cyrillic or Latin letters
                                                            (Cờ cuả đảng tân Cộng Sản Yugoslavia, chử viết theo tiếng nội địa và La tinh)
                                                                          ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/rs%7Dnkpj.html )

Hai hình trên :Cờ mới của đảng Tân Cộng Sản Yugoslavia (Serbia)  cũng vẽ đủ hai biểu tượng cuả 2 giai cấp công nông là búa liềm và ngôi sao vàng, không hề che dấu.


                                                                                   Communist Party of Turkey/Marxist–Leninist
                                               ( https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Turkey/Marxist%E2%80%93Leninist )

Hình trên : Cờ cuả đảng Cộng Sản Thổ nhĩ Kỳ- nhóm theo đường lối Mác Lê-Nin cuả Liên Xô. Cũng có đủ 2 biểu tượng cuả 2 giai cấp công nông cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh. Không hề che dấu


̣                                             ( http://www.hedgefundsblog.com/article/472475583/the-unknown-kurd-revolution/ )


                                                                                         Maoist Communist Party (Turkey)
                                                                   ( https://en.wikipedia.org/wiki/Maoist_Communist_Party_(Turkey) )

Còn hai hình trên đây là cờ cũng cuả đảng Cộng Sản Thổ nhĩ Kỹ cuả nhóm theo đường lối Mao cuả Trung Cộng. Cũng có đây đủ 2 biểu tượng cuả 2 giai cấp công nông cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh.


                                                                                   Logo Chilean Communist Party Proletarian Acti                                      
             
                                             ( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Chilean_Communist_Party_Proletarian_Action.jpg )

Hình trên : Logo cuả Đảng Cộng Sản vô sản hành động Chi-Lê. Tuy có biểu tượng chính cuả cộng sản đệ tam quốc tế là hình buá liềm rất lớn. Nhưng cũng có kèm biểu tượng phụ là ngôi sao vàng năm cánh – tuy nhỏ hơn.


                                                                                       Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador
                            ( https://espressostalinist.com/category/icmlpo-unity-struggle/marxist-leninist-communist-party-of-ecuador-pcmle/ )

Hình trên : Đảng Cộng Sản Mác-Lê Ecuador cũng bao gồm 2 biểu tượng của 2 giai cấp công nông là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh, không hề tách rời hoặc che dấu.


                                                                                  Marxist-Leninist Communist Party of Venezuela
                                  ( https://espressostalinist.com/category/icmlpo-unity-struggle/marxist-leninist-communist-party-of-venezuela-pcmlv/ )

Hình trên : Đảng Cộng Sản Mác Lênin Venezuela cũng có 2 biểu tượng tiêu biểu cho 2 giai cấp công nông là buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh cùng nhau. Không hề tách rời. Đi chung với nhau như là một biểu tượng “kép” cuả Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế


                                                                               ( https://espressostalinist.com/2011/05/page/3/ )

Hình trên là cờ cuả đảng Cộng Sản Cách Mạng Brazil / Revolutionary Communist Party of Brazil (PCR) với hai hình búa liềm và ngôi sao vàng là 2 biểu tượng cho 2 giai cấp công nông của cộng sản đệ tam quốc tế


                                                                                             Partido Comunista de Nicaragua  
                                                                                ( http://nicaraguaroja-comunistas.blogspot.com/ )

Hình trên là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Nicaragua cũng gồm cả buá liềm lẫn ngôi sao vàng năm cánh cùng nhau trên nền đỏ. Không hề che dấu tung tích cả hai biểu tượng đó đều tượng trưng cho 2 giai cấp công nông cuả cộng sản đệ tam quốc tế.


                                                                                                 Comunistas uruguayos
                                                                           ( http://www.elrevolucionario.org/rev.php?articulo1094 )

Logo trên là cuả đảng Cộng Sản Uruguay . Bao gồm đủ 2 biểu tượng cuả 2 giai cấp công nông là búa liềm vàng cùng với ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như công khai xác nhận cả 2 biểu tượng buá liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ đều là biểu hiệu cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế Hoàn toàn không cần che dấu

                                                                -0-

Còn Cộng Sản Việt Nam thì lúc nào cũng cố tình tách rời hai biểu tượng đó ra. Chỉ công nhận cờ đảng có hình buá liềm là liên quan đến thế giới Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế cuả Lê Nin. Còn cờ đỏ sao vàng thì nhất định che dấu tung tích Cộng Sản Quồ́c Tế. Có nghĩa là vẫn cố gắng che dấu tung tích sao vàng là biểu tượng thứ hai tượng trưng cho 2 giai cấp vô sản công nông cuả Công Sản Đệ Tam Quốc Tế cuả Lê Nin ; phát xuất từ Liên Xô cũ. Mà cứ khăng khăng khoác lớp vỏ " dân tộc " khá dầy cho lá cờ đỏ sao vàng này từ khi nó có mặt tại Việt Nam cho đến nay. Thật ra; cả hình buá liềm và ngôi sao vàng năm cánh chỉ chung một nhóm Cộng Sản Quốc Tế. Không hề là hai nhóm Cộng Sản và Dân Tộc riêng biệt như Cộng Sản Việt Nam đã và vẫn đang lừa bịp lịch sử dân tộc.Hình búa liềm trên cờ đảng cuả Cộng Sản Việt Nam giống y hệt như hình búa liềm trên Quốc Kỳ cuả liên Xô cũ ; cũng như giống hệt tất cả hình buá liềm cuả tất cả đảng Cộng Sản khác trên thế giới. Và Đảng Cộng Sản Việt Nam không hề phủ nhận sự giống nhau đó ; không hề cho đó chẳng qua là do trùng hợp ngẫu nhiên; mà xác nhận giống nhau là do cùng chung một khối Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Như vậy thì cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh cuả Liên Xô cũ; cũng như ngôi sao vàng có trong một số biểu tượng của đảng Cộng Sản trên thế giới cùng với buá liềm .Thì tất nhiên không thể nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên với cờ đỏ sao vàng cuả cộng sản Việt Nam cho được. Mà chắc chắn là do dùng cùng một ngôi sao vàng cuả cộng sản đệ tam quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ .Nhìn các hình trên gồm 2 lá cờ : Quốc Kỳ nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt nam và cờ đảng Cộng Sản Việt Nam..trình bày cạnh nhau. Ta sẽ thấy giống hệt như lá Quốc Kỳ Liên Xô biến thể được tách ra làm 2 lá cờ riêng biệt như hình dưới đây. Để có một kết luận rất chắc chắn: Cũng như biểu tượng búa liềm, ngôi sao vàng trên nền đỏ cuả Quốc Kỳ Cộng Sản Việt Nam cũng có nguồn gốc nguyên thủy phát xuất từ Liên Xô cũ.

Hình dưới : Trong trang Soviet Posters (Những tranh cổ động cuả Liên Xô) trong https://www.pinterest.com/rummanahmed/soviet-posters/ . Có một poster vẽ hình một đôi nam nữ mang 2 lá cờ của 2 biểu tượng trên lá cờ biến thể cuả Liên Xô cũ : Một lá cờ đỏ có hình búa liềm vàng và một lá cờ nền đỏ sao vàng. Điều này nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn : Biểu tượng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh phát xuất từ quốc kỳ biến thể của Liên Xô cũ.


           https://www.shutterstock.com/da/image-vector/return-ussr-advertising-poster-installed-red-1096038671?src=rItds8aDosL6oVYfj5Z9cQ-1-54


                                                                                         http://www.ideaespresso.com/
Hình trên là trang bìa cuốn sách mang tên : Tuyên ngôn Cộng Sản ( The Communist Manifesto) cuả hai ông tổ Cộng Sản là Karl Marx và Frederick Engels. Sách bià đỏ có hình vừa buá liêm vàng và cả ngôi sao vàng năm cánh. Do đó; ta thấy; không phải chỉ có buá liềm; mà cả ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

Do đó. Ngôi sao vàng năm cánh cùng với búa liềm màu vàng trên nền đỏ là biểu tượng của Cộng Sản Quốc Tế. Từ Liên Xô cũ sang Trung Cộng trước khi tới Việt Nam. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Chính Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng xác nhận cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc xuất phát từ Liên Sô cũ qua Trung Cộng trong bài hát Lá Cờ Tháng Tám ( http://mp3.zing.vn/bai-hat/La-Co-Thang-Tam-Top-Ca/IW6IIZ6Z.html )

Tung bay là tung bay cờ đỏ sao vàng muôn sao tung không gian từ Việt Bắc xuống tận vùng biển.
Lòng người dân sôi lên cao hờn căm bấy lâu trào dâng
Nắng Ba Đình rạng chiếu rạng ngời, âm vang giọng cha già muôn đời
Tung bay là tung bay, muôn năm Hồ Chí Minh cờ vàng sao phấp phới chiến thắng
Cờ vàng sao quét loài đế phong trời Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa.
Rừng Ba Lê trong muôn triệu reo hò.
Vượt gian nan trường kỳ kháng chiến đài vinh quang của muôn vạn trái tim.
Muôn năm Đảng Lao Động, muôn năm Hồ Chí Minh
Cờ vàng sao thấm máu chiến sĩ là bàn tay sức mạnh công nông

. Đời ấm no ruộng đồng reo vui cùng thế giới quyết xây nền hoà bình.
Nghìn gian nan là nghìn chiến thắng, cờ tháng Tám chiếu sáng muôn đời.

Qua bài hát này; chúng ta thấy cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc từ Liên Sô qua Trung Cộng. Hoàn toàn không mang tính dân tộc; vì cả bài hát hoàn toàn không nhắc tới các triều đại Việt Nam như Đinh; Lê; Lý; Trần hoặc Ngô Quyền; Lý Thường Kiệt; Quang Trung; Trần Hưng Đạo.