Reply – Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
— by Hiếu Thiện Hiếu Thiện
PHÂN TÍCH SỰ THÀNH HÌNH CỦA QUỐC KỲ CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM CỜ ĐỎ SAO VÀNG QUA 4 GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU

Trong các bài viết về lịch sử quốc kỳ của CS VN .Ta thấy cũng là lá cờ đỏ sao vàng nhưng có đến 4 giai đoạn khác nhau:

GIAI ĐOAN 1/ cụ Đặng Thai Mai, theo cụ kể, nhà báo Thép Mới có nói đồng chí Trần Phú đem mẫu cờ từ Liên Sô về. Nhưng cụ lại bảo: “Tôi không tin. Anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp), anh Tô (Thủ Tướng Phạm Văn Đồng) có biết không, tôi không dám chắc”.
( http://vietbao.vn/Van-hoa/Nha-van-Son-Tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-Quoc-ky/70016043/181/ )

Theo các bài viết về tiểu sử Trần Phú. như trong (https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Ph%C3%BA )
 thì:

- Tháng 4/1930 Trần Phú về nước sau khi dự Đại Hội VI Quốc Tế Cộng Sản tại Liên Sô.
-Tháng 7 năm 1930, Trần Phú được bổ sung vào Ban Chấp Hành Trung Ương lâm thời. Đi nghiên cứu khảo sát thực tế tại Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Hòn Gai, Thái Bình.- Tháng 10 năm 1930, có mặt tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng họp ở Hương Cảng; thông qua bản Luận cương chính trị và bầu Ban Chấp Hành Trung Ương chính thức, ông được bầu tổng bí thư của Đảng.
- Tháng 3 năm 1931, ông chủ trì Hội Nghị Trung Ương lần thứ 2 tại Sài Gòn
-Bị Pháp bắt ở Sài Gòn ngày 18-4- 193l
- Qua đời ngày 6-9-1931 trong tù .

Và trong link ( http://khuditichtranphu.vn/ktntp/default/read.html/news/236?div_id=object_news&folder_id=61 )

Ghi rõ :Có lần Trần Phú nói với anh em trong tù: “Sau này nước nhà được độc lập, sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”.

HIỂN NHIÊN .MỘT SỰ THẬT LÀ: DẦU CÓ MANG CỜ ĐỎ SAO VÀNG TỪ LIÊN SÔ VỀ HAY KHÔNG. CHẮC CHẮN TỔNG BÍ THƯ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VN TRẦN PHÚ – SAU KHI TỪ LIÊN SÔ VỀ - ĐÃ CÓ NUÔI TƯ TƯỞNG QUYẾT ĐỊNH DÙNG CỜ ĐỎ SAO VÀNG CÓ NGUỒN GỐC TỪ LIÊN XÔ VỀ LÀM QUỐC KỲ CHO MỘT NƯỚC VIỆT NAM CỘNG SẢN TRONG TƯƠNG LAI.

Sau khi xem tất cả các hình đã trình bày ở trên, tất cả mọi người có thể hiểu tại sao tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trần Phú sau khi từ Liên Sô về Việt Nam luôn luôn căn dặn các đồng chí của ông ta rằng: Lá cờ của một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai phải là cờ đỏ sao vàng (y như khuôn mẫu của Liên Sô)

Còn theo tiểu sử của Võ Nguyên Giáp trong ( https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_Nguy%C3%AAn_Gi%C3%A1p )
 thì :

- Năm 1928. Võ Nguyên Giáp ra Huế hoạt động.
- Tháng 10/1930 bị Pháp bắt tại Nghệ Tĩnh.
- Cuối năm 1931 Võ nguyên Giáp được thả ra.

Như vậy thì

· -Trong thời gian Võ Nguyên Giáp hoạt động tại Huế cho đến khi bị bắt tại Nghệ Tĩnh thì Trần Phú hoạt động tại Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Hòn Gai, Thái Bình. Rồi tại Hương Cảng; Trung Hoa. Cho nên hai người hoàn toàn không gặp nhau. Từ khi Võ nguyên Giáp bị bắt tại Nghệ Tĩnh cho đến khi được thả thì Trần Phú có mặt tại Sài Gòn; bị bắt và chết trong tù.

Do đó nếu Trần Phú sau khi đi Liên Sô mà có mang cờ đỏ sao vàng về mà Võ Nguyên Giáp không hề biết thì là chuyện tất nhiên vì hai người không hề gặp nhau ngoài đời. Võ Nguyên Giáp chỉ có thể nghe lại lời nhắn của Trần phú : “Sau này nước nhà được độc lập, sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”.

Còn Phạm Văn đồng thì sao. Hãy coi tiểu sử Phạm Văn Đồng trong ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_V%C4%83n_%C4%90%E1%BB%93ng )
 thì :

- Tháng 7 năm 1929, ông bị thực dân Pháp bắt. Năm 1936, ông ra tù .

Như vậy từ khi Phạm Văn Đồng bị bắt Thì Trần phú chưa về nước . Và cho đến khi ông ta được ra khỏi tù thì Trần Phú đã chết. Hai người hoàn toàn không gặp nhau ngoài đời. Do đó Phạm Văn Đồng không hề nói tới việc Trần Phú có đem cờ đỏ sao vàng từ Liên Sô về nước hay không thì không có nghĩa là không có sự việc đó. Và Phạm Văn Đồng chỉ có thể nghe lại lời Trần Phú căn dặn: “Sau này nước nhà được độc lập, sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”.

GIAI ĐOẠN 2/ Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vã lãnh đạo cách mạng. Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm .
(http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=69  )
( http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?Source=/tintuc&Category=&ItemID=1123&Mode=1  )

  
                   ( http://www.geocities.ws/xoathantuong/xtt_yNghiaCuaLaCoDoSaoVang.htm )

Vì lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên của Cộng Sản VN dùng có lộng hình búa liềm (Không nói rõ sao vàng cạnh thẳng hay bầu; búa liềm màu gì; lộng hình búa liềm là búa liềm nằm trong ngôi sao hay nằm ở phía trước đè lên ngôi sao ) Chắc chắn cũng xuất phát từ cờ đỏ một ngôi sao vàng năm cánh nằm chính giữa của phong trào Công Nhân đệ Tam Quốc Tế của Liên Xô cũ + thêm hình búa liềm giữa ngôi sao vàng . Rồi kế tiếp xuất hiện tại Trung Cộng như là đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng trước khi tới Việt Nam

Hãy xem các hình dưới : Các cựu đảng viên Cộng Sản Nga biểu tình vào ngày 05/01,2016 là Ngày kỷ niệm Công Nhân Quốc Tế cuả thế giới Cộng Sản (International workers' day). Còn gọi là ngày lễ May Day ( Ngày Quốc Tế lao động). Họ đã mang theo lá cờ mà Liên Xô cũ đã từng dùng để biểu tượng cho giai cấp Công Nông của Đệ Tam Quốc Tế cuả Lê-Nin là cờ đỏ sao vàng nhưng có thêm hình búa liềm giữa ngôi sao.


( http://www.shutterstock.com/pic-414255259/stock-photo-orel-russia-may-communist-party-demonstration-people-carrying-red-flags-and-stalin-s.html?src=W79dOv9A8RnvGqOxdrSrGg-1-26)
                  ( http://www.shutterstock.com/s/communist+party+flag/search.html?page=1 )
Orel, Russia - May 1, 2016: Communist party demonstration. People carrying red flags and Stalin's portrait


( http://www.shutterstock.com/pic-414255163/stock-photo-orel-russia-may-communist-party-demonstration-people-marching-with-red-flags-on-empty.html?src=W79dOv9A8RnvGqOxdrSrGg-1-29 )
Orel, Russia - May 1, 2016: Communist party demonstration. People marching with red flags on empty street

Còn hình dưới đây là cựu đảng viên Cộng Sản tại Nga biểu tình ngày 07 tháng 11/2015 với cờ đỏ sao vàng có hình búa liềm.

   
( http://www.shutterstock.com/pic-337212557/stock-photo-orel-russia-november-communist-party-meeting-people-with-banners-and-red-flags.html?src=W79dOv9A8RnvGqOxdrSrGg-2-89)
       Orel, Russia - November 7, 2015: Communist party meeting. People with banners and red flags.

                                                                 -0-
Lá cờ của đảng Cộng Sản VN cũng dùng trong thời gian đầu tiênvào năm 1930 (..Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm.. . ) chắc chắn có nguồn gốc nguyên thuỷ từ Liên Xô cũ ; Và trước khi tới Việt Nam ; lá cờ đỏ sao vàng tiêu biểu cho giai cấp Công Nông đệ Tam quốc Tế + búa liềm đó đã được Hồng Quân Trung Cộng dùng như là đảng kỳ như hình dưới .

Năm 1927. Hồng quân Trung Cộng đã bắt đầu dùng một loại cờ như hình dưới đây. Cờ nền đỏ một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có hình búa liềm đen ở chính giữa ngôi sao làm đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng ( Lá cờ mà hầu như tất cả thành viên chống cộng tại hải ngoại đều gọi lầm là cờ của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến thời gian 21/11/1933-21/01/1934 ).

 
                                                    Photo of Mao as a young man.
( http://www.downtheroad.org/Asia/Photo/8Inner_Mongolia_Pics/7_Maos_Headquarters_Residence.htm )
Đảng Kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh cong bầu có hình buá liềm đen trong ngôi sao cuả Hồng quân Trung Cộng. Rập khuôn y hệt logo cuả Hồng quân Liên Xô cũ.

Hiển nhiên là lá đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh cong bầu chứa búa liềm đen bên trong này bắt nguồn từ biểu tượng sao vàng năm cánh trên nền đỏ của Liên Xô như các hình trên + búa liềm ở giữa ngôi sao vàng như hình dưới đây. Và chắc chắn những lá cờ đỏ sao vàng ở tại Liên Xô hay Trung Cộng đều là “ tiên nhân “ và “ trực hệ “ với cờ đỏ sao vàng năm cánh cạnh bầu của Cộng Sản Việt Nam thời Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940 ;cũng như là cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm của đảng Cộng Sản VN vào đầu thập niên 1930.
 

  Logo nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có hình buá liềm đen trong ngôi sao cuả Hồng Quân Liên Xô cũ
                            ( http://www.trademarkia.com/-red-army--standard-85804957.html)
                   ( https://en.wikipedia.org/wiki/File:Red_Army_Standard_Ammunition_logo.png )
                           ( https://www.classicfirearms.com/redarmy762x39180rangepack )

Hình dưới: Hồ Chí Minh với nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh có hình búa liềm chính giữa ngôi sao. Phải chăng đây là loại cờ đâu tiên mà Cộng Sản Việt Nam dùng? (lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm)

   
( http://fuckyeahmarxismleninism.tumblr.com/post/78750933457/comrade-ho-chi-minh-leader-of-vietnams-history )

Hay hình trên có ý nói cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm của Cộng Sản Việt Nam từ năm 1930 phát xuất từ cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm cuả Hồng Quân Trung Cộng ? Vì mẫu quốc kỳ nguyên thủy của Trung Cộng lúc đầu tiên có hình búa liềm trong ngôi sao lớn; tương tự như ngôi sao vàng năm cánh có lộng hình buá liềm trên đảng kỳ nền đỏ cuả Hồng Quân Trung Cộng

  
                                         ( https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_China )

GIAI ĐOẠN 3/ Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp (23/11/1940). Tác giả sáng tạo ra lá cờ nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh này là Nguyễn Hữu Tiến hoặc Lê Quang Sô.
 ( Lê Quang Sô đã từng qua Trung Hoa từ năm 1927 – Khi mà Hồng Quân Trung Cộng tại đó đã dùng loại cờ đỏ một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa – để học chiến tranh du kích và về VN phổ biến.)

Lý do tại sao Lê Quang Sô tạo ra mẫu cờ đỏ sao vàng mà là không phải là mẫu cờ khác? Là vì :

“..Trong lúc bị thực dân Pháp giam cầm ở nhà tù Côn Đảo, đồng chí Lê Quang Sô từng nghe kể về ước nguyện của đồng chí Trần Phú - Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta từ năm 1931 là: “Sau này nước nhà độc lập sẽ lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”..
( http://baoapbac.vn/chinh-tri/201209/Su-ra-doi-cua-la-co-do-sao-vang-o-tinh-My-Tho-122856/ )

Như vậy, tư tưởng của Lê Quang Sô muốn cờ của một nước Việt Nam Cộng Sản phải là cờ đỏ sao vàng là do 1/ Ảnh hưởng từ một loại cờ nền đỏ sao vàng mà Hồng Quân Trung Cộng bắt đầu dùng từ năm 1927 tại Trung Hoa khi ông ta qua đó học chiến tranh du kích. 2/ Là do ảnh hưởng của lời dặn dò của Tổng Bí Thư Trần Phú khi còn ở tù Côn Đảo “Sau này nước nhà được độc lập, sẽ lấy lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”. Cờ đỏ sao vàng trong lời căn dặn của Trần phú chắc chắn là do ảnh hưởng từ loại cờ đỏ sao vàng tại Liên Xô cũ. Vì Trần Phú về nước sau khi được đào tạo từ Liên Xô.

Lê Quang Sô hoạt động tại tỉnh ủy Mỹ Tho. Người giao nhiệm vụ cho Lê Quang Sô vẽ cờ là Phan Văn Khỏe, ủy viên thường vụ xứ ủy, bí thư tỉnh ủy Mỹ Tho, Lê Quang Sô quyết định vẽ mẫu cờ nền đỏ sao vàng là theo như ước nguyện của Trần Phú tổng bí thư đầu tiên của Đảng CS VN từ năm 1931 là: “Sau này nước nhà độc lập sẽ lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ”.

Khác với những cán bộ Cộng Sản VN khác. Nguyễn Hữu Tiến không hề xuất dương sang Liên Sô hoặc Trung Hoa tại các vùng do Hồng Quân Trung Cộng kiểm soát như Lê Quang Sô.

Nguyễn Hữu Tiến được xứ ủy Nam Kỳ giao phụ trách liên tỉnh Đảng bộ Châu Đốc, Long Xuyên, Hà Tiên, Rạch Giá. Người giao cho Nguyễn Hữu Tiến vẽ cờ là Võ Văn Tần; bí thư xứ ủy Nam Kỳ. Người gợi ý cho Nguyễn Hữu Tiến nên vẽ cỡ nền đỏ sao vàng là Nguyễn Thị Minh Khai. Minh Khai nhắc lại lời dặn dò của tổng bí thư đầu tiên của Đảng CS VN là Trần Phú cho Nguyễn Hữu Tiến: Khi thành lập một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai thì nên chọn mẫu quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng năm cánh ( http://thcsnguyenhuutien.hanam.edu.vn/home/lich )

   
         Tranh tả ông Nguyễn Hữu Tiến vẽ ngôi sao năm cánh cạnh bầu của lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
( http://www.aocodosaovang.com/Tin-tuc-ao-co-do-sao-vang/y-nghia-la-co-do-sao-vang-bieu-tuong-bat-diet-cua-to-quoc.html )
      ( http://infonet.vn/co-do-sao-vang-bieu-tuong-bat-diet-cua-to-quoc-viet-nam-post95397.info )

Hai khu vực này cách xa nhau. Nhưng tại sao cả hai người – Nguyễn Hữu Tiến và Lê Quang Sô - đều có thể nghĩ ra 2 lá cờ y hệt nhau, không hề khác; dù khác nhau có một chút ?


Vì là Nguyễn Hữu Tiến tạo ra lá cờ đỏ sao vàng y như Lê Quang Sô là do gợi ý của Nguyễn Thị Minh Khai. Minh Khai gợi ý cho Nguyễn Hữu Tiến nên vẽ cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa là cờ đỏ sao vàng cũng là tại theo lời căn dặn (chỉ thị) của tổng bí thư Đảng CSVN đầu tiên Trần Phú là khi thành lập một nước Việt Nam Cộng Sản thì nên chọn mẫu quốc kỳ là nền đỏ sao vàng năm cánh y như trường hợp của Lê Quang Sô vậy.

KẾT LUẬN: DO ĐÓ TA THẤY DÙ LÀ DO TRẦN PHÚ VÀO NĂM 1930 HAY DO LÊ QUANG SÔ HOẶC DO NGUYỄN HỮU TIẾN VÀO NĂM 1940 THÌ MẪU CỜ NỀN ĐỎ SAO VÀNG NĂM CÁNH CUẢ NAM KỲ KHỞI NGHĨA CŨNG LÀ DO Ý TƯ TƯỞNG CỦA TRẦN PHÚ SAU KHI ĐƯỢC ĐÀO TẠO TỪ LIÊN SÔ VỀ VIỆT NAM VÀO NĂM 1930.

Một bài viết trong nước đã xác định rỏ ràng nguyên nhân trên :

“..Năm 1931, khi bị giam ở Khám Lớn Sài Gòn, đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng có lần tâm sự: Sau này nước nhà độc lập, ta sẽ lấy quốc kỳ màu đỏ có ngôi sao năm cánh tượng trưng cho năm giới công, nông, binh, trí và thương đoàn kết xung quanh Đảng,

Nhớ lời Anh, các đồng chí ở Mỹ Tho lúc này đã gương cao cờ đỏ sao vàng bên cạnh cờ Đảng trên mái đình Long Hưng, nơi lập chính quyền cách mạng đầu tiên trong tỉnh…”


( http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1028&Itemid=33 )

Tài liệu sau đây trong các trang của báo Cộng Sản Việt Nam trong nước đã chứng minh cho thấy cờ đỏ sao vàng của Nam Kỳ khởi nghĩa được thành hình là do thực hiện lời dặn dò của Trần Phú:
"
Năm 1940, Xứ uỷ Đảng Cộng sản Đông Dương ở Nam kỳ họp quyết định khởi nghĩa, đã thực hiện di huấn của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng - lấy cờ đỏ sao vàng làm lá cờ khởi nghĩa với ước muốn là sau khi đánh đổ đế quốc Pháp sẽ thành lập nước Việt Nam Cộng hòa dân chủ và quốc kỳ Việt Nam sẽ là lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh.
"
(http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=69)
̣(http://www.dongduongthoibao.net/view.php?storyid=266)

Như vậy cũng chẳng phải là Lê Quang Sô và cũng chẳng phải Nguyễn Hữu Tiến là người có sáng kiến đầu tiên nghĩ ra lá cờ đỏ sao vàng. Họ chỉ là người tạo ra theo lời nhắn nhủ của Trần Phú trước đó mà thôi.

Hình dưới đây sẽ chứng minh chẳng phải Lê Quang Sô cũng như cũng chẳng phải Nguyễn Hữu Tiến là những người có sáng kiến nghĩ ra mẫu cờ đỏ sao vàng tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa tháng 11/1940 tại Mỹ Tho; Nam Việt Nam. Mà trước đó 2 tháng. Cờ đỏ sao vàng đã có trong một cuộc nổi dậy của Cộng Sản Việt Nam tại Bắc Sơn; Lạng Sơn; Bắc Việt Nam vào ngày 27/09/1940 như hình vẽ.
   

                                                    Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940)
                                          ( http://baotangqk1.vn/hinhanhtrungbay.htm )

Lê Quang Sô cũng như Nguyễn Hữu Tiến đâu có phụ trách đảng bộ Bắc Sơn đâu mà tại đó cũng dùng cờ đỏ sao vàng trong cuộc nổi dậy 2 tháng trước khi có Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Chẳng qua tất cả cán bộ Cộng Sản VN thời đó đều thực hiện đúng lời căn dặn của Tổng Bí Thư Trần Phú là nhớ dùng cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ cho một nước Cộng Sản Việt Nam trong tương lai mà thôi.

Bài viết " Giới thiệu lịch sử quốc kỳ " cuả trang web  " Cờ đỏ sao vàng online https://sites.google.com/site/cotoquoc/gioi-thieu/lich-su-quoc-ky đã xác nhận rõ lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa không hề do sáng kiến cuả lê Quang Sô hay Nguyễn Hữu Tiến. Mà do chính lời nhắn nhủ cuả Trần PhúHãy chú ý đến ý nghĩa nền cờ màu đỏ theo ý muốn cuả Trần Phú : Màu đỏ cuả nền cờ ( là ) màu biểu tượng cho tính triệt để chiến đấu cuả cách mạng..
Hiển nhiên. Ý nghĩa cuả hai chử “ Cách mạng ” ở đây là chủ nghĩa Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế Mác-Lê Nin phát xuất từ Liên Xô cũ. Do đó. Trong lời nhắn nhủ này cuả Trần Phú đã rõ ràng mang ý nghĩa lá cờ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản phải có nền màu đỏ của Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Mà Trần Phú chỉ có quyết định đó sau khi từ Liên Xô về - Nơi đầu não của thế giới Cộng Sản - Có dùng một lá cờ biểu tượng cho cho đảng Cộng Sản Nga…cho thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế…cho giai cấp vô sản công nông là sao vàng năm cánh giữa nền đỏ.


GIAI ĐOẠN 4/Cờ đỏ sao vàng của mặt trận Việt Minh được thành lập tại ngày 19 tháng 5 năm 1941 tại Pắc Bó (Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng).

( Sau khi Việt Minh cướp chính quyền vào tháng 8/1945. Lá cờ của Mặt Trận Việt Minh trở thành quốc kỳ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.)

* Vài bài viết khẳng định cờ mặt trận Việt Minh nền đỏ sao vàng cạnh bầu là cờ của Nam Kỳ khởi nghĩa:

“lá cờ đỏ sao vàng” trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ được chọn là lá cờ của Mặt Trận Việt Minh. Và đến Quốc Dân Đại Hội Tân Trào quyết định lấy “lá cờ đỏ sao vàng” là lá cờ chính thức của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đến quốc hội khóa I chính thức trở thành quốc kỳ”.

(http://baoapbac.vn/chinh-tri/201209/Su-ra-doi-cua-la-co-do-sao-vang-o-tinh-My-Tho-122856/  )

Nhớ lại lời nói của đồng chí Trần Phú, 9 năm sau đó, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh bên cạnh lá cờ búa liềm đã được xứ ủy Nam kỳ giương cao trên mái đình xã Long Hưng (Mỹ Tho) và nhiều nơi khác trong cuộc khởi nghĩa tháng 11/1940, hiện nay là “quốc kỳ” nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam.

( http://khuditichtranphu.vn/ktntp/default/read.html/news/236?div_id=object_news&folder_id=61 )

* Một trong những bài viết khẳng định cờ mặt trận Việt Minh nền đỏ sao vàng cạnh bầu là cờ của Hồ Chí Minh / Hồ Quang từ Trung Hoa mang về nước:

Theo Võ Nguyên Giáp, cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu được Hồ Chí Minh – Bí danh là Hồ Quang - mang về từ Trung Hoa và được chính thức treo lần đầu tiên vào ngày “19/5/1941, lá cờ được treo giữa hang Pắc Bó, khai mạc hội nghị thành lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội; gọi tắt là Việt Minh

( http://vietbao.vn/Van-hoa/Nha-van-Son-Tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-Quoc-ky/70016043/181/ )

Trường hợp tại sao có cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - hoặc của Lê Quang Sô, hoặc của Nguyễn Hữu Tiến - thì đã được trình bày rồi. Còn nguồn gốc cờ đỏ sao vàng của Hồ Chí Minh / Hồ Quang từ Trung Hoa mang về nước thì sao ? Năm 1938, HCM từ Liên Xô trở về Trung Quốc . Lúc đó HCM là thiếu tá Bát Lộ Quân Hồ Quang. HCM/ Hồ Quang đến công tác tại văn phòng Bát Lộ Quân Quế Lâm—Dưới trướng Tướng Tư Lệnh Chu Đức; và đương nhiên dưới trướng luôn cả Chủ Tịch Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc Mao Trạch Đông. Sau đó đi Quý Dương, Côn Minh rồi đến Diên An, căn cứ đầu não của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Hồng Quân Trung Quốc mùa đông 1938 đến đầu 1939 . ( https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh )

Hồng Quân Trung Cộng khi Hồ Chí Minh / Hồ Quang ở tại Trung Hoa trong thời gian trên dùng cờ gì?

Xin mời quý vị coi hình dưới. Một du khách mặc quân phục Hồng Quân để chụp hình trứơc một cái áp phích có hình lãnh tụ Mao Trạch Đông thời trẻ tại nơi đảng Cộng Sản Trung Hoa (Trung Cộng) từng đặt bản doanh tại Diên An, phía tây bắc tỉnh Thiểm Tây Trung Hoa. Diên An được coi như là thủ đô của Hồng Quân Trung Cộng trong thời gian Mao và Tưởng hợp tác chống Nhật lần thứ hai sau cuộc vạn lý trường chinh 1934-1935. Lá cờ trong áp phích là nền đỏ sao vàng cạnh bầu có búa liềm đen ở chính giữa. Y như cờ của Cộng Sản VN thời kỳ đầu tiên (...Thời kỳ đầu, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm...) Và cũng giống y như cờ của mặt trận Việt Minh—sau này thành quốc kỳ của Cộng Sản VN - nhưng không có búa liềm giữa ngôi sao.
(Hầu như tất cả thành viên chống Cộng tại hải ngoại đều lầm tưởng là cờ này là của chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến thời gian 21/11/1933-21/01/1934 ).
   

A tourist dressed as a Communist Red Army soldier poses for photos in front of a communist leader Mao Zedong’s poster at an old Communist Party base in Yan’an, in northwestern China’s Shaanxi province. Yan’an is celebrated as the birthplace of China’s communist revolut                                                    (http://www.thehindu.com/news/international/the-cpcs-journey-to-reinvigorate-china/article2147680.ece )

Như vậy là Hồ Chí minh/Hồ Quang đã từng phục vụ dưới trướng lá cờ này trong thời gian là Thiếu Tá Hồ Quang trong Bát Lộ Quân của Hồng Quân Trung Cộng.

Coi hình này xong, mọi người có thể hiểu rõ tại sao vào tháng 11/1940 khi Hồ chí Minh/Hồ Quang còn đang ở Quế Lâm ( Guilin) ngay tại văn phòng cuả Bát lộ Quân Hồng Quân Trung Cộng, Trung Hoa; qua radio, biết ở Nam Kỳ có khởi nghĩa với cờ đỏ sao vàng. Thì Hồ Chí Minh/ Hồ Quang không rõ sao vàng tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa có mấy cánh; nằm ở giữa hay ở góc của lá cờ. Cạnh thẳng hay bầu; Và có lẽ vì sợ lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa nào đó ở tận Mỹ Tho Việt Nam nó khác với cờ của một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai mà ông ta đã ôm ấp ý định sẽ có một ngày nào đó tạo ra y như đảng kỳ nền đỏ sao vàng của Hồng Quân Trung Cộng đang dùng và cũng y như một loại cờ đỏ sao vàng của Liên Sô cũ, cho nên ngay lập tức ông ta sai người mua giấy đỏ và vàng. Về vội vàng cắt ra ngay một lá cờ đỏ sao vàng cạnh bầu như đã dự trù từ trước trong tâm trí.. Nhưng lại y hệt như loại cờ mà Hồng Quân Trung Cộng đang dùng – chỉ không có búa liềm ở giữa ngôi sao - Và lạ thay, cũng giống y hệt như lá cờ đỏ sao vàng của Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở xa lắc tận Mỹ Tho Nam Việt Nam.

Và từ đó trở đi. Trong lớp "Con Đường Giải Phóng" của Hồ Chí Minh/ Hồ Quang huấn luyện cán bộ từ trong nước gửi sang tại Nậm Quang, huyện Tĩnh Tây, (Thị xã Bách Sắc; Quảng Tây, Trung Hoa; Sát biên giới Việt Trung), để chuẩn bị thành lập một mặt trận của Cộng Sản tại Việt Nam đều được treo lá cờ đỏ sao vàng cạnh bầu này – NHƯ THỂ MUỐN NHẮC NHỞ TẤT CẢ CÁC CÁN BỘ CS VN ĐANG ĐƯỢC HUẤN LUYỆN TẠI TRUNG CỘNG RẰNG: LÁ CỜ CỦA MỘT NƯỚC VIỆT NAM CỘNG SẢN TRONG TƯƠNG LAI PHẢI LÀ LÁ CỜ NÀY. LÁ CỜ GIỐNG Y HỆT NHƯ ĐẢNG KỲ CỦA HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG ĐANG DÙNG; CŨNG NHƯ GIỐNG MỘT LOẠI CỜ MÀ LIÊN SÔ DÙNG ĐẤY. KHÔNG ĐƯỢC KHÁC NHÉ.
(http://vietbao.vn/Van-hoa/Nha-van-Son-Tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-Quoc-ky/70016043/181/ )
Và để chắc chắn lá cờ mang nguồn gốc từ Liên Sô và đang có mặt tại Trung Cộng này phải là lá cờ của một măt trận chính thức của Đảng Cộng Sản VN . Chính Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang nó về để treo lên trong buổi thành lập mặt trận Việt Minh. Khôi hài thay, lá cờ đỏ sao vàng mà Hồ Chí Minh/ Hồ Quang lật đật sáng tác tại Quế Lâm ; Quảng Châu Trung Hoa thì lại giống y như lá cờ đỏ sao vàng của Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Mỹ Tho Việt Nam. Nói cách khác. Lá cờ của mặt trận Việt Minh - Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu - thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1941 tại Pắc Bó vừa giống như cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa vừa y như cờ của Hồ Chí Minh/Hồ Quang mang về nước.

TỔNG KẾT : NGUYÊN NHÂN TẠI SAO HAI LÁ CỜ ĐƯỢC SÁNG TÁC TẠI HAI NƠI RẤT XA NHAU CỦA 2 HOẶC 3 NGƯỜI RẤT KHÁC NHAU NHƯNG LẠI GIỐNG Y HỆT NHAU ?? LÝ DO CHỈ CÓ THỂ LÀ TẠI VÌ NHỮNG TÁC GIẢ CỘNG SẢN VIỆT NAM VẼ KIỂU ĐÓ CÙNG CÓ MỘT TƯ TƯỞNG SAO CHÉP MỘT MẪU CỜ ĐÃ CÓ MẶT TỪ CỘNG SẢN NGA RỒI QUA CỘNG SẢN TÀU .

Chúng ta có thể liệt kê tên vài cán bộ Cộng Sản VN được qua Liên Sô học chính trị – một nơi từng dùng biểu tượng cờ đỏ sao vàng - nên đã thấm nhuần tư tưởng dùng cờ đỏ sao vàng gốc Liên Xô thành quốc kỳ cho một nước Việt Nam theo chủ nghĩa Cộng Sản

- Nguyễn Ái Quốc/Nguyễn Tất Thành:

*Năm 1922: tham gia đại hội lần tư của Quốc Tế Cộng Sản,

* Năm 1923: Học tại Trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông; và sau đó dự hội nghị lần thứ nhất Quốc Tế Nông Dân.

Kết quả: Vẽ ngôi sao năm cánh trong mỗi số báo Thanh Niên xuất bản tại Trung Hoa từ năm 1925

- Trần Phú:

*Năm 1927: Học tại trường Đại Học Đông phương

* Năm 1928
: Dự đại hội VI Quốc Tế Cộng Sản
Kết quả: Mang cờ đỏ sao vàng về nước làm quốc kỳ cho một nước Việt Nam Cộng Sản (nguồn tin không chăc chắn). Luôn luôn căn dặn các đồng chí của ông ta: ”Lá cờ cho một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai phải là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở giữa”

-Nguyễn Thị Minh Khai

* Năm 1935: Tham dự đại hội 7 Cộng Sản Quốc Tế
* Qua Hồng Kông năm 1930 – Làm thư ký cho Nguyễn ái Quốc/Nguyễn tất Thành  ở văn phòng chi nhánh Đông phương bộ của Quốc tế Cộng Sản .Chắc chắn bà Minh Khai đã từng nhìn thấy lá đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng tại Trung Hoa lục địa cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu- ;

Kết Quả: Gợi ý cho Nguyễn Hữu Tiến tạo ra cờ đỏ sao vàng trước khi Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Do vừa kinh nghiệm thời còn ở Liên Sô và vừa theo lời căn dặn của Trần Phú.

-Hồ Chí Minh/Hồ Quang:

* 1934: Học ở Trường Quốc Tế Lenin.* 1935: Dự đại hội lần thứ 7 Đệ Tam Quốc Tế

Kết Quả: Tạo ra mẫu cờ đỏ sao vàng treo trong lớp học “Con Đường Giải Phóng“ trong thời gian đào tạo cán bộ Cộng Sản chủ chốt từ Việt Nam sang tại Quảng Tây Trung Hoa. Và sau đó đem về Việt Nam làm cờ của mặt trận Việt Minh.