Reply – Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
— by Hiếu Thiện Hiếu Thiện
BIỂU TƯỢNG MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ CUẢ TRUNG CỘNG.TIÊU BIỂU CHO ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG HOA. Ý NGHĨA TƯƠNG TỰ NHƯ BIỂU TƯỢNG BÚA LIỀM  

Những tài liệu sau đây chứng tỏ Trung Cộng sau khi nắm chính quyền tại Hoa Lục cũng vẫn tiếp tục dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ , với những ý nghĩa tương tự như biểu tượng ngôi sao vàng “ đặc “ năm cánh cuả Liên Xô cũ. Hiển nhiên; biểu tượng này có nguồn gốc phát xuất từ Liên Xô cũ. Vì Trung Cộng đã từng dùng biểu tượng ngôi sao vàng trên nền đỏ này này từ thời chiến tranh Quốc Cộng chưa nắm chính quyền – Trước khi có cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ khởi nghĩa tại Việt Nam -. Và vẫn tiếp tục dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này sau khi nắm chính quyền

Xin coi ý nghĩa cuả ngôi sao vàng năm cánh lớn trên quốc kỳ cuả Trung Cộng Trong trang mạng http://www.punditcafe.com/world/significance-and-meaning-of-flags-of-the-world/  ghi rõ  : Ngôi sao lớn tiêu biểu cho đảng Cộng Sản : Big star Represents the Communist Party ( Tất nhiên là đảng Cộng Sản Trung Hoa)


                                                                                                  Meaning of China’s flag
                                                      ( http://www.punditcafe.com/world/significance-and-meaning-of-flags-of-the-world/ )

Trong trang mạng https://www.britannica.com/topic/flag-of-China cũng xác nhận : Ngôi sao lớn tiên biểu cho đảng Cộng Sản Trung Hoa

In the flag of the People’s Republic of China, first officially hoisted on October 1, 1949, the symbolism of five was reflected in the stars appearing in yellow in the upper hoist canton. The large star was said to stand for the Chinese Communist Party 


MỘT KHI NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TIÊU BIỂU CHO MỘT ĐẢNG CỘNG SẢN - THÌ CHO DÙ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÓ CUẢ NƯỚC NÀO ĐI CHĂNG NỮA. THÌ Ý NGHĨA CUẢ NÓ CŨNG TƯƠNG TỰ NHƯ TẤT CẢ Ý NGHĨ́A CỦA BIỂU TƯỢNG BÚA LIỀM. DO ĐÓ - CŨNG NHƯ BÚA LIỀM - MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN ĐỆ TAM QUỐC TẾ. HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM

Còn trong trang mạng “ Quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa “ cuả https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Trung_Hoa cũng xác nhận :
Năm ngôi sao trên quốc kỳ Trung Quốc trong đó bốn ngôi sao nhỏ tượng trưng cho lực lượng của cách mạng bao gồm giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sàn thành thị và tư sản dân tộc đứng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Hoa là ngôi sao lớn.

Còn trong trang mạng http://www.worldatlas.com/webimage/flags/countrys/asia/china.htm ghi rõ : Ngôi sao vàng lớn tiêu biểu cho chủ nghĩa Cộng Sản

Chủ nghĩa Cộng Sản tất nhiên là cả thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê-Nin. Phát xuất từ Liên Xô cũ. Do đó. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế mà Trung Cộng cũng dùng.


…The flag of China was officially adopted on October 1, 1949. The red of the Chinese flag symbolizes the communist revolution, and it's also the traditional color of the people. The large gold star represents communism, while the four smaller stars represent the social classes of the people. In addition, the five stars together reflect the importance placed on the number five in Chinese thought and history… ( http://www.worldatlas.com/webimage/flags/countrys/asia/china.htm  )

Hình dưới : Trong trang Phemonoe Lab Shape Future Today (Phòng thí nghiệm Phemonoe. Hình dáng tương lai từ hôm nay). Có đăng một bài mang tựa đề : “ China 2025: Research & Innovation Landscape, report just released (Trung Cộng vào năm 2025: Sự nghiên cứu & Đổi mới phong cảnh , Bản báo cáo vừa mới được phát hành ).VÀ BIỂU TƯỢNG CHO NƯỚC TRUNG HOA CỘNG SẢN MÀ HỌ ĐỀ CẬP ĐẾN LÀ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ. Vì nói về một nước Trung Hoa Cộng Sản thì tất nhiên biểu tượng đó phải là cuả Trung Cộng. Không thể nào hiểu đó là quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam cho được cho dù giống nhau y hệt. Một ngôi sao vàng trên nền đó chắc chắn là biểu tượng cho một quốc gia Xã Hội Chủ Nghĩa do đảng Cộng Sản nắm quyền. Nó mang tính chất Cộng Sản Quốc Tế phát xuất từ Liên Xô cũ mà hoàn toàn không có tính chất dân tộc Việt Nam


                                                     http://www.phemonoe.eu/news-posts/china-2025-research-innovation-landscape-report-just-released/

Trong một trang mạng chuyên nói về các ngày quốc khánh cuả các quốc gia trên thế giới  http://www.123independenceday.com/  .  Cũng đề cập tới các biểu tượng của các quốc gia đó ( National Symbols ). Khi đề cập tới “ màu quốc gia “ ( National Color ) cuả nước Trung Hoa Cộng Sản. Bài viết lấy nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh để cho biết biểu tượng màu của Hoa Lục là đỏ và vàng, Hiển nhiên; chủ biên cuả website này đã coi nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh là biểu tượng cuả Hoa Lục. Vì nó tượng trưng cho đảng Cộng Sản ( Trung Hoa); là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ.


                                                                      http://www.123independenceday.com/china/national-symbols.html

Trong trang https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Mao-and-soldier/60488.html   đăng hình Mao trạch đông trong một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ – Y hệt như cờ của mặt trận Việt Minh mà sau đó thành Quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam -.. với một người lính Trung Cộng với tựa đề : Mao and soldier : Mao trạch Đông và người lính. Điều này chứng tỏ rõ ràng : Nền đỏ với chỉ một ngôi sao vàng cạnh thẳng hay cong bầu cũng được Trung Cộng dùng để tượng trưng cho đảng Cộng Sản (Trung Hoa) ý nghĩa cũng giống như biểu tượng búa liềm vậy. Do đó; một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế; hoàn toàn không mang tính dân tộc Việt NamTrong trang mạng ebay https://www.ebay.com/itm/132327826476?rmvSB=true có ra bán một cuốn album của Trung Cộng có bià là một tranh sơn mài nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh Vintage Chinese Gold Star Lacquer Album Art Scrap Book. Hiển nhiên; ngôi sao vàng năm cánh này là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản (Trong tường hợp này là đảng Cộng Sản Trung Hoa). Mà nguồn gốc cuả nó phát xuất từ Liên Xô cũ


                                                                          https://www.ebay.com/itm/132327826476?rmvSB=true                                       Hình Screen shot: Biểu tượng nền đỏ có một ngôi sao vàng cuả Trung Cộng. Được Walmart rao bán với tựa đề : China Flag – Cờ Trung Cộng

Trong một trang cuả hệ thống bán lẻ Walmart cuả Hoa kỳ. Có rao bán một lá cờ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ và ghi chú : China Flag : (Một loại) cờ cuả Trung Cộng


                                                                              China 12x18 Flag Printed on Metal Ready to Hang
( https://www.walmart.com/ip/China-12x18-Flag-Printed-on-Metal-Ready-to-Hang/178760444?sourceid=csebr036139ad9cfb1c42228995be8386c1b270&wmlspartner=bizratecom&affcmpid=3230007299&tmode=0000&veh=cse&szredirectid=14974129978893095747210080301008005)


                                                                                                           Hình Scan

Đến đây. Ta thấy rõ ràng là cả Liên Xô cũ và Trung Cộng đều có dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ với những ý nghĩa tương tự như búa liềm : - Biểu tượng cho Đảng Cộng Sản (Liên Xô cũ và Trung Hoa). - Biểu tượng cho Xã Hội Chủ Nghĩa = Thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế – Và cũng mang ý nghĩa biểu tượng cho 2 giai cấp công nông.

Hình dưới đây sẽ chứng minh điều đó

Trong trang mạng ebay có rao bán một miếng vải màu đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa ( hình bị chụp ngược) với lời ghi chú : Ngôi sao Cộng Sản Trung Hoa  Cờ Nga : Communist China star Russia Flag


                                                                      COMMUNIST CHINA STAR RUSSIA FLAG SOW IRON ON PATCH
                                        http://www.ebay.com/itm/COMMUNIST-CHINA-STAR-RUSSIA-FLAG-SOW-IRON-ON-PATCH-/190503028965

Nếu có hình bản đồ nước Việt Nam được tô màu đỏ có một ngôi sao vàng. Ai cũng tin rằng hình đó mang màu cờ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà trước kia hay Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam sau này như hình dưới đây:Nhưng hãy xem bản đồ nước Trung Hoa lục địa cũng tô màu đỏ của Cộng Sản nhưng đôi khi cũng chỉ có một ngôi sao vàng duy nhất. Hiển nhiên một sao vàng trên nền đỏ như hình dưới đây không thể nào mang ý nghĩa là màu cờ của nước Việt Nam Cộng Sản cho một nước Trung Hoa Cộng Sản. Mà chắc chắn chỉ có thể là một biểu tượng (Symbol) của Chủ nghĩa Cộng Sản đệ tam quốc tế mà Trung Cộng cũng dùng . Và cũng vừa là tiêu biểu cho đảng Cộng Sản Trung Hoa .Và tất nhiên; biểu tượng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh này bắt nguồn từ Liên Xô cũ.


( http://www.shutterstock.com/pic-95410201/stock-photo-a-chinese-dragon-and-five-point-yellow-star-symbol-within-the-outline-shape-of-the-country-of-china.html )

Hãy xem băng rôn quảng cáo cho ngày quốc khánh cuả Trung Cộng mồng 1 tháng 10 trong hình dưới đây sẽ rõ : Hai ngôi sao vàng năm cánh nằm 2 bên đồng đều trên nền đỏ cuả giải băng căng ngang quảng trường Thiên An Môn . Như vậy. Một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng mà Trung Cộng cũng dùng; tất nhiên cũng bắt nguồn từ biểu tượng sao vàng trên nền đỏ cuả Liên Xô cũ. Là tiêu biểu cho Chủ Nghĩa Cộng Sản đệ tam quốc tế; cho đảng Cộng Sản; cho hai giai cấp công nông.


https://www.shutterstock.com/image-vector/banner-greeting-ribbons-decorated-tiananmen-square-491315779?src=O97GyeWQwEPlLVnfwv3a9A-2-38 

Hình dưới là cảnh phía trước thư viện quốc gia cuả Trung Cộng tại Bắc Kinh. Có một ngôi sao vàng – Chứ không phải 5 sao vàng – trên nền đỏ. Hiển nhiên. Một sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuaả Trung Cộng – Tất nhiên là bắt nguồn từ Liên Xô cũ - Nó tiêu biểu cho đảng Cộng Sản (Nga và Tàu); cho Xã Hội Chủ Nghĩa ( Cộng Sản đệ tam quốc tế). Và cũng như búa liềm; ngôi sao vàng năm cánh cũng biểu tượng cho 2 giai cấp công nông


                                                                           Tiananmen Square, National Museum, Beijing, China
                                   http://www.alamy.com/stock-photo-tiananmen-square-national-museum-beijing-china-35490650.html 

Hình dưới : Cờ nền đỏ và chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh với đề tựa : “ august 1 army day festival chinese flag red background “ : Kỷ niệm ngày lễ quân đội (Trung Cộng ) mồng 1 tháng 8 với cờ Trung Cộng nền đỏ


                          https://pngtree.com/freebackground/august-1-army-day-festival-chinese-flag-red-background_867018.html

Trong những trang mạng đề cập tới những biểu tượng xã hội của sự hận thù và chết chóc ( Socialist symbols of hate & death ). Đã nêu ra ba chế độ điển hình ; và tổng số nạn nhân cuả ba chế độ đó với ba biểu tượng : Đức Quốc Xã với biểu tượng chử thập ngoặc. Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa với một ngôi sao vàng năm cánh; và Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghía Liên Bang Xô Viết với biểu tượng buá liềm. Tất cả đều chung trên một nền đỏ
Hiển nhiên – Đối với quốc tế – một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Trung Cộng – Cộng Sản Việt nam dùng biểu tượng nền đỏ một ngôi sao vàng làm quốc kỳ vì sao chép mẫu mã này từ Trung Cộng – Tất nhiên có nguồn gốc nguyên thuỷ từ Liên Xô cũ-.


                                                                            https://www.flickr.com/photos/edward-bellamy/3800271682 
                                                   https://tinnyray.wordpress.com/2009/08/15/hitler-obama-allusions-gallery-of-images/ 
                                                                                http://rexcurry.net/criminology-criminal-justice.html

Trong trang mạng cuả Cộng Sản Hoa Kỳ.Trong tiết mục  Lữ Đoàn Thiếu Niên Cộng Hoà Nhân Dân Arlington (Youth Brigade in People's Republic of Arlington). Có hình một chiếc phi cơ đồ chơi cho trẻ em trong một công viên Arlington sơn màu đỏ với 1 ngôi sao vàng ở đuôi và thân phi cơ. Với đề tựa : Dụng cụ huấn luyện để chống tư bản tại Arlington,VA.
Trong lời bình phẩm phía dưới. Ta sẽ thấy chiếc phi cơ đồ chơi này làm tại Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa ( Trung Cộng). Vì lẽ đó cho nên  tên mà Trung Cộng đặt cho Lữ Đoàn Thiếu Niên Arlington cũng là Cộng Hoà Nhân Dân. Đây là thêm một bằng chứng hiển nhiên chứng tỏ Trung Cộng cũng xử dụng ngôi sao vàng trên nền đỏ như là một biểu tượng của đảng Cộng Sản Trung Hoa.


                                                             http://drrichswier.com/2014/09/07/flipside-new-tv-comedy-show-premiere/
                                         http://thepeoplescube.com/peoples-blog/youth-brigade-in-people-s-republic-of-arlington-t14853.html

Hình dưới: Một trang mạng cuả Trung Cộng https://www.aliexpress.com chuyên rao bán những sản phẩm từ Hoa Lục. Đã rao bán một chiếc xe hơi đồ chơi có nền đỏ sao vàng với hàng chử chú thích :Xe hơi cuả Trung Hoa đỏ với ngôi sao năm cánh. Hiển nhiên, một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của Trung Cộng. Nó tượng trưng cho đảng Cộng Sản Trung Hoa, Cho Xã Hội Chủ Nghĩa (Cộng Sản đệ tam quốc tế)


                                                                                 Disney Pixar Cars Red China Dragon Five-Point Star
̣̣̣( https://www.aliexpress.com/item/Disney-Pixar-Cars-Red-China-Dragon-Five-Point-Star-Metal-Diecast-Car-Toy-Cartoon-Movie-Alloy/32755316603.html?spm=2114.40010708.4.73.uZYJ8B)

Các hình dưới là rồng Trung Cộng trên nên đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng và cạnh cong bầu trên góc cao. Tất nhiên. Ngôi sao vàng năm cánh này vừa tiêu biểu cho đảng Cộng Sản Trung Hoa, vừa tiêu biểu cho chủ nghĩa Cộng Sản đệ tam quốc tế, phát xuất từ Liên Xô cũ.


                                                                                               http://imgur.com/gallery/3mFVK


                                                            https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=706712226&searchtext (Hình thứ 15)


                                                                         ( https://plus.google.com/+ArgenMapper/posts/T1GKguMnkxa)

Hình dưới : Một cuốn sách trích dẫn những câu phát biểu cuả Mao trạch Đông với hình bià nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh. Đây là biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ. Được Trung Cộng dùng làm biểu tượng của đảng Cộng Sản Trung Hoa


https://www.amazon.com/Quotations-Chairman-Tse-Tung-Active-Content-ebook/dp/B00SW4K24U/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1527571665&sr=8-11&keywords=quotations+from+chairman+Mao+tse-tung
                                                                    http://quotesgram.com/img/chairman-mao-quotes/5779004/
                                                                    http://quotesgram.com/img/chairman-mao-quotes/2358770/

Hình dưới : Hồng Vệ Binh Trung Cộng mỗi người ôm một cuốn sách cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa


                                                         http://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404010954722513525&infeed=1

Hình dưới: Hình vẽ một vệ binh đỏ Trung Cộng cầm cuốn sách nền đỏ và chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh


                                                                                     Red Guards, courtesy of Samira
                                       ( https://drawception.com/forums/general/14177/a-concise-history-of-china-told-in-dc-panels/?page=1 )          

Hình dưới là một công nhân Trung Cộng với cờ đỏ một ngôi sao vàng và được ghi chú : Công nhân Cộng Sản với cờ đỏ (với một ngôi) sao (vàng năm cánh).
Người công nhân Trung Cộng này nếu cầm quốc kỳ Trung Cộng thì phải là cờ 5 sao. Nhưng là vì lá cờ không phải quốc kỳ Trung Cộng mà là một loại cờ biểu tượng cho đảng Cộng Sản Trung Hoa; cho Xã Hội chủ nghĩa = cho Cộng Sản đệ tam quốc tế– Mà Trung Cộng cũng dùng - cho nên chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ.
Lá cờ do một người công nhân cuả Trung Cộng cầm. Cho nên một ngôi sao vàng trên nền đỏ này cũng là biểu tượng cho 2 giai cấp công nông giống như biểu tượng búa liềm


                                                                A Chinese Communist worker holding waving red flag facing side with star
                                                              ( http://www.123rf.com/stock-photo/communist_flag.html?mediapopup=37892388 )

Trong một trang mạng bán áo T-Shirt online cuả Trung Cộng. Có rao bán những loại áo thun có nhiều màu khác nhau tùy ý khách hàng chọn, nhưng chỉ với một ngôi sao có màu duy nhất là vàng và được ghi chú: Chinese yellow star t-shirt : Áo thun (một) ngôi sao vàng cuả Trung Cộng. Như vậy; một ngôi sao vàng cũng là một trong những biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa, tất nhiên là do bắt nguồn từ Liên Xô cũ.


                                                                                          Chinese yellow star t-shirt by roparoja
                                                                        ( http://www.tostadora.co.uk/web/chinese_yellow_star/230719  )

Và quân kỳ cuả quân đội Cộng Sản Trung Hoa sau khi Đảng Cộng Sản nắm quyền tại Hoa Lục là cờ đỏ và chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh – Chứ không phải là cờ năm sao vàng – và hai chử Bát Nhất


                                Quân Kỳ cuả Quân Trung Cộng [Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc/Chinese People's Liberation Army (PLA)]
              ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Trung_Qu%E1%BB%91c )

Hình dưới : Cờ đỏ với chỉ một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa cuả đội Thiếu Niên Tiền Phong Trung Cộng. Thành lập năm 1949


                                                                                                  Flag of Young Pioneers of China
                                                                             ( https://en.wikipedia.org/wiki/Young_Pioneers_of_China)

Các hình dưới : Những huy chương cuả Trung Cộng làm trong thập niên 1950s có một ngôi sao vàng trên nền đỏ ( http://militaryauction.org/s/medal-china ). Cũng được rao bán trên ebay
Tất nhiên. Một ngôi sao vàng – Chứ không phải 5 ngôi sao: 1 lớn; 4 nhỏ – trên nền đỏ..Là biểu tượng cuả Xã hội Chũ Nghĩa ; cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Của giai cấp công nông. Và là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản (Trung Hoa)


                                                                                      China Communist Award Medal 1950s ORIGINAL
                                           ( http://www.ebay.com/itm/like/331930035848?vectorid=229466&lgeo=1&item=331930035848&rmvSB=true)


                                                                                  China Communist Award Medal 1950s ORIGINAL
                                                                             ( https://www.ebay.com/itm/331930035064?rmvSB=true )


                                                                                   China Communist Award Medal 1950s ORIGINAL
                                                                         (https://www.ebay.com/itm/331933535535?rmvSB=true )


                                                                                    China Communist Award Medal 1950s ORIGINAL
                                                                               https://www.ebay.com/itm/371705369936?rmvSB=true


                                                                             Early China Era Award Medal 1950s ORIGINAL
                                                                      https://www.ebay.com/itm/371705369533?rmvSB=true


                                                                                    Early Communist China 50s Medal RECTANGLE
                                                                             https://www.ebay.com/itm/371705374138?rmvSB=true

Hình dưới : Băng đeo tay cuả Đội Công Nhân Cách Mạng Nam Ninh trong cuộc Cách Mạng Văn Hoá cuả Mao tại Trung Hoa có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên. Một trong những biểu tượng của Trung Cộng là một ngôi sao vàng năm cánh


                                                            Nanning Revolutionary Workers Rebel Team Armband China Mao Cultural Revolution
 ̣̣̣                               https://picclick.com/Nanning-Revolutionary-Workers-Rebel-Team-Armband-China-Mao-391762524400.html                 
                            https://www.ebay.com/itm/Nanning-Revolutionary-Workers-Rebel-Team-Armband-China-Mao-Cultural-Revolution-/372064920123 

Hình dưới : Trong trang mạng “ The East is Red “ – Đông phương Hồng. Có hình là một bích chương lớn có hình sao vàng trên nền đỏ được gắn trên một tàu thủy trong cuộc “ Cách mạng văn hoá “ bắt đầu từ năm 1966 tại Hoa Lục. Chắc chắn là một ngôi sao vàng trên nền đỏ được dùng trong cuộc cách mạng văn hoá cuả Trung Cộng thì chỉ có thể là một biểu tượng của Trung Cộng ; mang ý nghĩa tiêu biểu cho đảng Cộng Sản Trung Hoa và Cộng Sản đệ tam quốc tế..bắt nguồn từ Liên Xô cũ. Chứ không thể nào một biểu tượng trong cuộc “ Cách mạng văn hoá “ của Trung Cộng mà lại dùng cờ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được


                                                                                                   Cultural Revolution Ship Poster
                                                                                 ( http://www.theeastisred.com/posters/poster18.htm)

Trong trang mạng bán những món quà lưu niệm có mang hình ngôi sao Trung Hoa :” China Communist Star Gifts “ https://www.zazzle.com/china+communist+star+gifts có những món mang hình ngôi sao vàng trên nền đỏ. Tất nhiên. Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nhưng món quà lưu niệm này là ngôi sao vàng biểu tượng cho đảng Cộng Sản Trung Hoa, cho Xã Hội Chủ Nghĩa cuả thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam
                                                                                                Travel Mug - Gold Star
̣                                                         ( https://www.zazzle.com/travel_mug_gold_star-1680579775490236440)


                                                                                                          Mug - Gold Star
 ̣̣                                                               ( https://www.zazzle.com/mug_gold_star-168306775849505694 )


                                                                                                      Button - Gold Star
̣̣                                                          ( https://www.zazzle.com/button_gold_star-145054013770456438)


                                                                                              Gold Star Blackberry Bold case
̣                                                    ( https://www.zazzle.com/gold_star_blackberry_bold_case-179688268750238472)


                                                                                                   Keychain - Gold Star
̣                                                              ( https://www.zazzle.com/keychain_gold_star-146993404394558500 )


                                                                                   Sticker, Gold Star Classic Round Sticker
 ̣                                            ( https://www.zazzle.com/sticker_gold_star_classic_round_sticker-217802030196295048 )

Biểu đồ thu nhập cuả Trung Cộng từ năm 1981 cho tới 2012 được vẽ trên nền đỏ chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh. Tất nhiên. Biểu tượng sao vàng trên nền đỏ trên biểu đồ thu nhập cuả Trung Hoa lục địa thì không thể nào được hiểu là màu cờ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được , nhưng chỉ mang ý nghĩa một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng cho đảng Cộng Sản Trung Hoa. Bắt nguồn từ Liên Xô cũ. Mang ý nghĩa tiêu biểu cho thế giới Xã Hội Chủ Nghĩa cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


                           Government data show that China's income gap peaked in 2008 between 1981 and 2012 | Source: World Bank
                                                              ( http://cn.businessoffashion.com/2016/07/to-have-and-have-not-2.html )

Nhà văn David Shambaugh viết một cuốn sách bìa đỏ có tên : China’s future ? Ý các tác giả muốn đặt câu hỏi rằng tương lai của Đảng Cộng Sản Trung Hoa sẽ như thế nào. Nhưng dấu chấm cuả dấu hỏi lại là một ngôi sao vàng năm cánh trên hình bìa đỏ chứ không phải là một dấu chấm tròn. Do đó; ta thấy chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ – chứ không phải 5 ngôi sao 1 lớn 4 nhỏ - Cũng là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa


              https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2016-08-11/dictators-dilemma-chinese-communist-partys-strategy-survival
                                                                 ( https://www.amazon.com/Chinas-Future-David-Shambaugh/dp/1509507140 )
                                                              ( http://www.demdigest.org/chinas-future-xis-great-rejuvenation-radical-risky/ )

Trong cuốn sách :About Face: A History of America's Curious Relationship with China, from Nixon to Clinton (Lịch sử sự liên hệ lạ kỳ của Hoa Kỳ với Trung Hoa. Từ Nixon cho đến Clinton) của tác giả James Mann.Bià sách chia ra hai phần trên dưới với 2 màu khác biệt: Phần dưới màu xanh với một ngôi sao trắng tượng trưng cho cờ của Hoa Kỳ. Phần trên màu đỏ và chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh.; tất nhiên tượng trưng cho Trung Cộng – Chứ chắc chắn không phải tượng trưng cho Cộng Sản Việt Nam cho dù đó chỉ là một ngôi sao vàng trên nền đỏ chớ không phải là 5 ngôi sao 1 lớn 4 nhỏ. Điều đó chứng tỏ. Chỉ có một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của đảng Cộng Sản Trung Hoa .


https://www.amazon.com/About-Face-History-Americas-Relationship/dp/0679768610/ref=pd_lpo_sbs_14_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=JCW9MKVJFD4S4JEWJ884
                                                                            http://www.publishersweekly.com/978-0-679-45053-5
                                                              https://books.google.com/books/about/About_Face.html?id=EiRdkq-j2G8C