Reply – Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
— by Hiếu Thiện Hiếu Thiện
                                   BIỂU TƯỢNG MỘT  NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ CUẢ  TRUNG CỘNG  SAU KHI NĂM CHÍNH QUYỀN  
( CHỨNG TỎ NỀN ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH CHÍNH GIỮA MANG TÍNH CÁCH CỘNG SẢN QUỐC TẾ VÀ HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM )


Những tài liệu sau đây chứng tỏ Trung Cộng sau khi nắm chính quyền tại Hoa Lục cũng vẫn tiếp tục dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ , với những ý nghĩa tương tự như biểu tượng ngôi sao vàng “ đặc “ năm cánh cuả Liên Xô cũ. Hiển nhiên; biểu tượng này có nguồn gốc phát xuất từ Liên Xô cũ. Vì Trung Cộng đã từng dùng biểu tượng ngôi sao vàng trên nền đỏ này này từ thời chiến tranh Quốc Cộng chưa nắm chính quyền – Trước khi có cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ khởi nghĩa tại Việt Nam -. Và vẫn tiếp tục dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này sau khi nắm chính quyền

Xin coi ý nghĩa cuả ngôi sao vàng năm cánh lớn trên quốc kỳ cuả Trung Cộng Trong trang mạng http://www.punditcafe.com/world/significance-and-meaning-of-flags-of-the-world/  ghi rõ  : Ngôi sao lớn tiêu biểu cho đảng Cộng Sản : Big star Represents the Communist Party ( Tất nhiên là đảng Cộng Sản Trung Hoa)


                                                                                                  Meaning of China’s flag
                                                      ( http://www.punditcafe.com/world/significance-and-meaning-of-flags-of-the-world/ )

Trong trang mạng https://www.britannica.com/topic/flag-of-China cũng xác nhận : Ngôi sao lớn tiên biểu cho đảng Cộng Sản Trung Hoa

In the flag of the People’s Republic of China, first officially hoisted on October 1, 1949, the symbolism of five was reflected in the stars appearing in yellow in the upper hoist canton. The large star was said to stand for the Chinese Communist Party 


Còn trong trang mạng “ Quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa “ cuả https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Trung_Hoa cũng xác nhận :
Năm ngôi sao trên quốc kỳ Trung Quốc trong đó bốn ngôi sao nhỏ tượng trưng cho lực lượng của cách mạng bao gồm giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sàn thành thị và tư sản dân tộc đứng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Hoa là ngôi sao lớn.

Còn trong trang mạng http://www.worldatlas.com/webimage/flags/countrys/asia/china.htm ghi rõ : Ngôi sao vàng lớn tiêu biểu cho chủ nghĩa Cộng Sản

Chủ nghĩa Cộng Sản tất nhiên là cả thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê-Nin. Phát xuất từ Liên Xô cũ. Do đó. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế mà Trung Cộng cũng dùng.


…The flag of China was officially adopted on October 1, 1949. The red of the Chinese flag symbolizes the communist revolution, and it's also the traditional color of the people. The large gold star represents communism, while the four smaller stars represent the social classes of the people. In addition, the five stars together reflect the importance placed on the number five in Chinese thought and history… ( http://www.worldatlas.com/webimage/flags/countrys/asia/china.htm  )

Trong trang mạng ebay https://www.ebay.com/itm/132327826476?rmvSB=true có ra bán một cuốn album của Trung Cộng có bià là một tranh sơn mài nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh Vintage Chinese Gold Star Lacquer Album Art Scrap Book. Hiển nhiên; ngôi sao vàng năm cánh này là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản (Trong tường hợp này là đảng Cộng Sản Trung Hoa). Mà nguồn gốc cuả nó phát xuất từ Liên Xô cũ


                                                                          https://www.ebay.com/itm/132327826476?rmvSB=true


                                       Hình Scan: Biểu tượng nền đỏ có một ngôi sao vàng cuả Trung Cộng. Được Walmart rao bán với tựa đề : China Flag – Cờ Trung Cộng

Trong một trang cuả hệ thống bán lẻ Walmart cuả Hoa kỳ. Có rao bán một lá cờ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ và ghi chú : China Flag : (Một loại) cờ cuả Trung Cộng


                                                                              China 12x18 Flag Printed on Metal Ready to Hang
( https://www.walmart.com/ip/China-12x18-Flag-Printed-on-Metal-Ready-to-Hang/178760444?sourceid=csebr036139ad9cfb1c42228995be8386c1b270&wmlspartner=bizratecom&affcmpid=3230007299&tmode=0000&veh=cse&szredirectid=14974129978893095747210080301008005)

Đến đây. Ta thấy rõ ràng là cả Liên Xô cũ và Trung Cộng đều có dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ với những ý nghĩa tương tự như búa liềm : - Biểu tượng cho Đảng Cộng Sản (Liên Xô cũ và Trung Hoa). - Biểu tượng cho Xã Hội Chủ Nghĩa = Thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế – Và cũng mang ý nghĩa biểu tượng cho 2 giai cấp công nông.

Hình dưới đây sẽ chứng minh điều đó

Trong trang mạng ebay có rao bán một miếng vải màu đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa ( hình bị chụp ngược) với lời ghi chú : Ngôi sao Cộng Sản Trung Hoa  Cờ Nga : Communist China star Russia Flag                                                                      COMMUNIST CHINA STAR RUSSIA FLAG SOW IRON ON PATCH
                                        http://www.ebay.com/itm/COMMUNIST-CHINA-STAR-RUSSIA-FLAG-SOW-IRON-ON-PATCH-/190503028965

Nếu có hình bản đồ nước Việt Nam được tô màu đỏ có một ngôi sao vàng. Ai cũng tin rằng hình đó mang màu cờ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà trước kia hay Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam sau này như hình dưới đây:Nhưng hãy xem bản đồ nước Trung Hoa lục địa cũng tô màu đỏ của Cộng Sản nhưng đôi khi cũng chỉ có một ngôi sao vàng duy nhất. Hiển nhiên một sao vàng trên nền đỏ như hình dưới đây không thể nào mang ý nghĩa là màu cờ của nước Việt Nam Cộng Sản cho một nước Trung Hoa Cộng Sản. Mà chắc chắn chỉ có thể là một biểu tượng (Symbol) của Chủ nghĩa Cộng Sản đệ tam quốc tế mà Trung Cộng cũng dùng . Và cũng vừa là tiêu biểu cho đảng Cộng Sản Trung Hoa .Và tất nhiên; biểu tượng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh này bắt nguồn từ Liên Xô cũ.


( http://www.shutterstock.com/pic-95410201/stock-photo-a-chinese-dragon-and-five-point-yellow-star-symbol-within-the-outline-shape-of-the-country-of-china.html )

Hãy xem băng rôn quảng cáo cho ngày quốc khánh cuả Trung Cộng mồng 1 tháng 10 trong hình dưới đây sẽ rõ : Hai ngôi sao vàng năm cánh nằm 2 bên đồng đều trên nền đỏ cuả giải băng căng ngang quảng trường Thiên An Môn . Như vậy. Một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng mà Trung Cộng cũng dùng; tất nhiên cũng bắt nguồn từ biểu tượng sao vàng trên nền đỏ cuả Liên Xô cũ. Là tiêu biểu cho Chủ Nghĩa Cộng Sản đệ tam quốc tế; cho đảng Cộng Sản; cho hai giai cấp công nông.


https://www.shutterstock.com/image-vector/banner-greeting-ribbons-decorated-tiananmen-square-491315779?src=O97GyeWQwEPlLVnfwv3a9A-2-38 

Hình dưới là cảnh phía trước thư viện quốc gia cuả Trung Cộng tại Bắc Kinh. Có một ngôi sao vàng – Chứ không phải 5 sao vàng – trên nền đỏ. Hiển nhiên. Một sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuaả Trung Cộng – Tất nhiên là bắt nguồn từ Liên Xô cũ - Nó tiêu biểu cho đảng Cộng Sản (Nga và Tàu); cho Xã Hội Chủ Nghĩa ( Cộng Sản đệ tam quốc tế). Và cũng như búa liềm; ngôi sao vàng năm cánh cũng biểu tượng cho 2 giai cấp công nông


                                                                           Tiananmen Square, National Museum, Beijing, China
                                   http://www.alamy.com/stock-photo-tiananmen-square-national-museum-beijing-china-35490650.html 

Trong những trang mạng đề cập tới những biểu tượng xã hội của sự hận thù và chết chóc ( Socialist symbols of hate & death ). Đã nêu ra ba chế độ điển hình ; và tổng số nạn nhân cuả ba chế độ đó với ba biểu tượng : Đức Quốc Xã với biểu tượng chử thập ngoặc. Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa với một ngôi sao vàng năm cánh; và Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghía Liên Bang Xô Viết với biểu tượng buá liềm. Tất cả đều chung trên một nền đỏ
Hiển nhiên – Đối với quốc tế – một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Trung Cộng – Cộng Sản Việt nam dùng biểu tượng nền đỏ một ngôi sao vàng làm quốc kỳ vì sao chép mẫu mã này từ Trung Cộng – Tất nhiên có nguồn gốc nguyên thuỷ từ Liên Xô cũ-.


                                                                            https://www.flickr.com/photos/edward-bellamy/3800271682 
                                                   https://tinnyray.wordpress.com/2009/08/15/hitler-obama-allusions-gallery-of-images/ 
                                                                                http://rexcurry.net/criminology-criminal-justice.html

Trong trang mạng cuả Cộng Sản Hoa Kỳ.Trong tiết mục  Lữ Đoàn Thiếu Niên Cộng Hoà Nhân Dân Arlington (Youth Brigade in People's Republic of Arlington). Có hình một chiếc phi cơ đồ chơi cho trẻ em trong một công viên Arlington sơn màu đỏ với 1 ngôi sao vàng ở đuôi và thân phi cơ. Với đề tựa : Dụng cụ huấn luyện để chống tư bản tại Arlington,VA.
Trong lời bình phẩm phía dưới. Ta sẽ thấy chiếc phi cơ đồ chơi này làm tại Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa ( Trung Cộng). Vì lẽ đó cho nên  tên mà Trung Cộng đặt cho Lữ Đoàn Thiếu Niên Arlington cũng là Cộng Hoà Nhân Dân. Đây là thêm một bằng chứng hiển nhiên chứng tỏ Trung Cộng cũng xử dụng ngôi sao vàng trên nền đỏ như là một biểu tượng của đảng Cộng Sản Trung Hoa.


                                                             http://drrichswier.com/2014/09/07/flipside-new-tv-comedy-show-premiere/
                                         http://thepeoplescube.com/peoples-blog/youth-brigade-in-people-s-republic-of-arlington-t14853.html

Hình dưới: Một trang mạng cuả Trung Cộng https://www.aliexpress.com chuyên rao bán những sản phẩm từ Hoa Lục. Đã rao bán một chiếc xe hơi đồ chơi có nền đỏ sao vàng với hàng chử chú thích :Xe hơi cuả Trung Hoa đỏ với ngôi sao năm cánh. Hiển nhiên, một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của Trung Cộng. Nó tượng trưng cho đảng Cộng Sản Trung Hoa, Cho Xã Hội Chủ Nghĩa (Cộng Sản đệ tam quốc tế)


                                                                                 Disney Pixar Cars Red China Dragon Five-Point Star
̣̣̣( https://www.aliexpress.com/item/Disney-Pixar-Cars-Red-China-Dragon-Five-Point-Star-Metal-Diecast-Car-Toy-Cartoon-Movie-Alloy/32755316603.html?spm=2114.40010708.4.73.uZYJ8B)

Hai hình dưới là rồng Trung Cộng trên nên đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng và cạnh cong bầu trên góc cao. Tất nhiên. Ngôi sao vàng năm cánh này vừa tiêu biểu cho đảng Cộng Sản Trung Hoa, vừa tiêu biểu cho chủ nghĩa Cộng Sản đệ tam quốc tế, phát xuất từ Liên Xô cũ.


                                                                                               http://imgur.com/gallery/3mFVK


                                           https://blogs-images.forbes.com/michaelzakkour/files/2014/10/670px-china-svg1.jpg?width=960

Hình dưới : Một cuốn sách trích dẫn những câu phát biểu cuả Mao trạch Đông với hình bià nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh. Đây là biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ. Được Trung Cộng dùng làm biểu tượng của đảng Cộng Sản Trung Hoa


                                                                    http://quotesgram.com/img/chairman-mao-quotes/5779004/
                                                                    http://quotesgram.com/img/chairman-mao-quotes/2358770/

Hình dưới : Hồng Vệ Binh Trung Cộng mỗi người ôm một cuốn sách cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa


                                                         http://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404010954722513525&infeed=1

Hình dưới: Hình vẽ một vệ binh đỏ Trung Cộng cầm cuốn sách nền đỏ và chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh


                                                                                     Red Guards, courtesy of Samira
                                       ( https://drawception.com/forums/general/14177/a-concise-history-of-china-told-in-dc-panels/?page=1 )          

Hình dưới là một công nhân Trung Cộng với cờ đỏ một ngôi sao vàng và được ghi chú : Công nhân Cộng Sản với cờ đỏ (với một ngôi) sao (vàng năm cánh).
Người công nhân Trung Cộng này nếu cầm quốc kỳ Trung Cộng thì phải là cờ 5 sao. Nhưng là vì lá cờ không phải quốc kỳ Trung Cộng mà là một loại cờ biểu tượng cho đảng Cộng Sản Trung Hoa; cho Xã Hội chủ nghĩa = cho Cộng Sản đệ tam quốc tế– Mà Trung Cộng cũng dùng - cho nên chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ.
Lá cờ do một người công nhân cuả Trung Cộng cầm. Cho nên một ngôi sao vàng trên nền đỏ này cũng là biểu tượng cho 2 giai cấp công nông giống như biểu tượng búa liềm


                                                                A Chinese Communist worker holding waving red flag facing side with star
                                                              ( http://www.123rf.com/stock-photo/communist_flag.html?mediapopup=37892388 )

Trong một trang mạng bán áo T-Shirt online cuả Trung Cộng. Có rao bán những loại áo thun có nhiều màu khác nhau tùy ý khách hàng chọn, nhưng chỉ với một ngôi sao có màu duy nhất là vàng và được ghi chú: Chinese yellow star t-shirt : Áo thun (một) ngôi sao vàng cuả Trung Cộng. Như vậy; một ngôi sao vàng cũng là một trong những biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa, tất nhiên là do bắt nguồn từ Liên Xô cũ.


                                                                                          Chinese yellow star t-shirt by roparoja
                                                                        ( http://www.tostadora.co.uk/web/chinese_yellow_star/230719  )

Và quân kỳ cuả quân đội Cộng Sản Trung Hoa sau khi Đảng Cộng Sản nắm quyền tại Hoa Lục là cờ đỏ và chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh – Chứ không phải là cờ năm sao vàng – và hai chử Bát Nhất


                                Quân Kỳ cuả Quân Trung Cộng [Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc/Chinese People's Liberation Army (PLA)]
              ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Trung_Qu%E1%BB%91c )

Hình dưới : Cờ đỏ với chỉ một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa cuả đội Thiếu Niên Tiền Phong Trung Cộng. Thành lập năm 1949


                                                                                                  Flag of Young Pioneers of China
                                                                             ( https://en.wikipedia.org/wiki/Young_Pioneers_of_China)

Hình dưới : Huy chương cuả Trung Cộng làm trong thập niên 1950s có một ngôi sao vàng trên nền đỏ ( http://militaryauction.org/s/medal-china )
Tất nhiên. Một ngôi sao vàng – Chứ không phải 5 ngôi sao: 1 lớn; 4 nhỏ – trên nền đỏ..Là biểu tượng cuả Xã hội Chũ Nghĩa ; cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Của giai cấp công nông. Và là biểu tượng cuả đảng Cộng Sản (Trung Hoa)


                                                                                      China Communist Award Medal 1950s ORIGINAL
                                                   ( http://www.ebay.com/itm/like/331930035848?vectorid=229466&lgeo=1&item=331930035848&rmvSB=true)

Hình dưới : Băng đeo tay cuả Đội Công Nhân Cách Mạng Nam Ninh trong cuộc Cách Mạng Văn Hoá cuả Mao tại Trung Hoa có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên. Một trong những biểu tượng của Trung Cộng là một ngôi sao vàng năm cánh


                                                            Nanning Revolutionary Workers Rebel Team Armband China Mao Cultural Revolution
 ̣̣̣                                                 ( https://picclick.com/Nanning-Revolutionary-Workers-Rebel-Team-Armband-China-Mao-391762524400.html)
                             https://www.copblock.org/items/Nanning-Revolutionary-Workers-Rebel-Team-Armband-China-Mao-Cultural-Revolution_391825129357.html 
                             https://www.ebay.com/itm/Nanning-Revolutionary-Workers-Rebel-Team-Armband-China-Mao-Cultural-Revolution-/372064920123 

Hình dưới : Trong trang mạng “ The East is Red “ – Đông phương Hồng. Có hình là một bích chương lớn có hình sao vàng trên nền đỏ được gắn trên một tàu thủy trong cuộc “ Cách mạng văn hoá “ bắt đầu từ năm 1966 tại Hoa Lục. Chắc chắn là một ngôi sao vàng trên nền đỏ được dùng trong cuộc cách mạng văn hoá cuả Trung Cộng thì chỉ có thể là một biểu tượng của Trung Cộng ; mang ý nghĩa tiêu biểu cho đảng Cộng Sản Trung Hoa và Cộng Sản đệ tam quốc tế..bắt nguồn từ Liên Xô cũ. Chứ không thể nào một biểu tượng trong cuộc “ Cách mạng văn hoá “ của Trung Cộng mà lại dùng cờ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được


                                                                                                   Cultural Revolution Ship Poster
                                                                                 ( http://www.theeastisred.com/posters/poster18.htm)

Trong trang mạng bán những món quà lưu niệm có mang hình ngôi sao Trung Hoa :” China Communist Star Gifts “ https://www.zazzle.com/china+communist+star+gifts có những món mang hình ngôi sao vàng trên nền đỏ. Tất nhiên. Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nhưng món quà lưu niệm này là ngôi sao vàng biểu tượng cho đảng Cộng Sản Trung Hoa, cho Xã Hội Chủ Nghĩa cuả thế giới Cộng Sản đệ tam quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


                                                                                                Travel Mug - Gold Star
̣                                                         ( https://www.zazzle.com/travel_mug_gold_star-1680579775490236440)


                                                                                                          Mug - Gold Star
 ̣̣                                                               ( https://www.zazzle.com/mug_gold_star-168306775849505694 )


                                                                                                      Button - Gold Star
̣̣                                                          ( https://www.zazzle.com/button_gold_star-145054013770456438)


                                                                                              Gold Star Blackberry Bold case
̣                                                    ( https://www.zazzle.com/gold_star_blackberry_bold_case-179688268750238472)


                                                                                                   Keychain - Gold Star
̣                                                              ( https://www.zazzle.com/keychain_gold_star-146993404394558500 )


                                                                                   Sticker, Gold Star Classic Round Sticker
 ̣                                            ( https://www.zazzle.com/sticker_gold_star_classic_round_sticker-217802030196295048 )

Biểu đồ thu nhập cuả Trung Cộng từ năm 1981 cho tới 2012 được vẽ trên nền đỏ chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh. Tất nhiên. Biểu tượng sao vàng trên nền đỏ trên biểu đồ thu nhập cuả Trung Hoa lục địa thì không thể nào được hiểu là màu cờ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được , nhưng chỉ mang ý nghĩa một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng cho đảng Cộng Sản Trung Hoa. Bắt nguồn từ Liên Xô cũ. Mang ý nghĩa tiêu biểu cho thế giới Xã Hội Chủ Nghĩa cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


                           Government data show that China's income gap peaked in 2008 between 1981 and 2012 | Source: World Bank
                                                              ( http://cn.businessoffashion.com/2016/07/to-have-and-have-not-2.html )

Nhà văn David Shambaugh viết một cuốn sách bìa đỏ có tên : China’s future ? Ý các tác giả muốn đặt câu hỏi rằng tương lai của Đảng Cộng Sản Trung Hoa sẽ như thế nào. Nhưng dấu chấm cuả dấu hỏi lại là một ngôi sao vàng năm cánh trên hình bìa đỏ chứ không phải là một dấu chấm tròn. Do đó; ta thấy chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ – chứ không phải 5 ngôi sao 1 lớn 4 nhỏ - Cũng là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa


              https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2016-08-11/dictators-dilemma-chinese-communist-partys-strategy-survival
                                                                 ( https://www.amazon.com/Chinas-Future-David-Shambaugh/dp/1509507140 )
                                                              ( http://www.demdigest.org/chinas-future-xis-great-rejuvenation-radical-risky/ )

Trong cuốn sách :About Face: A History of America's Curious Relationship with China, from Nixon to Clinton (Lịch sử sự liên hệ lạ kỳ của Hoa Kỳ với Trung Hoa. Từ Nixon cho đến Clinton) của tác giả James Mann.Bià sách chia ra hai phần trên dưới với 2 màu khác biệt: Phần dưới màu xanh với một ngôi sao trắng tượng trưng cho cờ của Hoa Kỳ. Phần trên màu đỏ và chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh.; tất nhiên tượng trưng cho Trung Cộng – Chứ chắc chắn không phải tượng trưng cho Cộng Sản Việt Nam cho dù đó chỉ là một ngôi sao vàng trên nền đỏ chớ không phải là 5 ngôi sao 1 lớn 4 nhỏ. Điều đó chứng tỏ. Chỉ có một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng của đảng Cộng Sản Trung Hoa .


https://www.amazon.com/About-Face-History-Americas-Relationship/dp/0679768610/ref=pd_lpo_sbs_14_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=JCW9MKVJFD4S4JEWJ884
                                                                            http://www.publishersweekly.com/978-0-679-45053-5
                                                              https://books.google.com/books/about/About_Face.html?id=EiRdkq-j2G8C

Hình bià cuả nhật báo Time ấn bản vào January 22,2007. Có hình chỉ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền trời đỏ. Nhưng tựa đề không nói gì đến Cộng Sản Việt Nam cho dù một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là cờ cuả Cộng Sản Việt Nam. Vì ngoài hình Vạn Lý Trường Thành của Trung Hoa lục địa được in trên hình bìa..thì tựa đề ghi rõ: China : Dawn of a new dynasty ( Trung Hoa đỏ : Bình Minh cuả một triều đại). Hiển nhiên. Chỉ có một ngôi sao vàng trên nền đỏ – Chứ không phải 5 ngôi sao 1 lớn 4 nhỏ - cũng đựơc báo giới Tây phương xác nhận là 1 trong những biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. Cộng Sản Việt Nam cũng có biểu tượng y hệt như vậy thì chẳng qua do Hồ chí Minh/Hồ Quang sao chép lại thôi


̣                                                            ( http://content.time.com/time/magazine/0,9263,7601070122,00.html )
                            ( http://www.ebay.ie/itm/TIME-MAGAZINE-CHINA-DAWN-OF-A-NEW-DYNASTY-JAN-22-2007-/321652869651)
                                                                    ( http://images.slideplayer.com/23/6567346/slides/slide_3.jpg )

Trong trang bìa cuả Tuần báo Time ấn bản vào Apr.19th,2010. Có hình TT Obama cuả Hoa kỳ đối mặt với chỉ một ngôi sao vàng năm cánh  lớn trên nền đỏ với tựa đề : Obama’s China Challenge : Sự thử thách cuả Trung Hoa (đỏ) đối với Obama. Chứ không phải là : Sự thử thách cuả Cộng Sản Việt Nam đối với Obama..Cho dù một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là cở cuả Cộng Sản Việt Nam. Hiển nhiên. Báo giới Hoa Kỳ đã biêt rõ nền đỏ mà chỉ dù có một ngôi sao vàng –Chứ không nhất thiết phải là 1 ngôi sao vàng lớn và 4 ngôi sao vàng nhỏ chung quanh – Là một trong các biểu tượng cuả Trung Cộng


                                                                    ( http://content.time.com/time/covers/asia/0,16641,20100419,00.html )

Trong trang mạng có tựa đề :” Liberation for All Peoples Against Imperialism! (Mao Zedong — V.I. Lenin) “( Chống lại chũ nghĩa đế quốc để có tự do cho tất cả mọi người – Tuyên bố cuả Lê Nin và Mao trạch Đông). Có in một hình vẽ nhiều người của nhiều sắc dân; chủng tộc trên thế giới đang xúm lại để giết một tên ” Đế Quốc Mỹ “. MÀ SAU LƯNG HỌ LÀ LÁ CỜ NỀN ĐỎ VÀ CHỈ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG
Hiển nhiên. Tác giả bức tranh này cho chúng ta biết một cách rõ ràng rằng : Biểu tượng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh – Cũng như buá liềm - Nó cũng tiêu biểu cho giai cấp  công nông; cho ý nghĩa đấu tranh giai cấp cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế . Bắt đầu phát xuất từ Liên Xô cũ; rồi từ Liên Xô theo Trần Phú về Việt Nam thành cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa...rồi cờ đỏ sao vàng đó từ Liên Xô sang Trung Cộng..Sau cùng Hồ Quang/Hồ chí Minh mang từ Trung Cộng về Việt Nam để làm thành cờ đỏ sao vàng của mặt trận Việt Minh và cuối cùng thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam


                                                                   Liberation for All Peoples Against Imperialism! (Mao Zedong — V.I. Lenin)
                                                                  ( http://www.iamhiphopmagazine.com/liberation-for-all-peoples-against-imperialism/ )

Trong trang mạng tiếng Tây Ban Nha chuyển dịch sang tiếng Anh tựa đề :“ Xi Jinping, a new Mao ?: On the Sixth Plenum of the Central Committee of the Communist Party of China “( Tập Cận Bình. Một Mao nới ? Trong hội nghị lần thứ 6 của Ủy Ban Trung ương đảng Cộng Sản Trung Hoa). Có in hình một “ Hiệp sĩ “ Trung Cộng với khuôn mặt Tập Cận Bình, tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Cộng . “ Hiệp sĩ “ Tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Hoa Tập Cận Bình này một bộ đồ nền đỏ với 5 ngôi sao trên áo : 1 ngôi sao lớn và 4 ngôi sao nhỏ. Tất nhiên đó là cờ của Trung Cộng. Nhưng ‘Hiệp sĩ “ Trung Cộng Tập Cận Bình đứng trước nền đỏ với chỉ một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. Chứ không phải là 5 ngôi sao 1 lớn 4 nhỏ.  Nền một ngôi sao vàng trên nền đỏ này y hệt quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam. Nhưng đã là tổng bí thư của đảng Cộng Sản Trung Hoa; lại mặc y phục cờ Trung Cộng; thì không thể nào đứng trước nền cờ của một quốc gia khác được. Hiển nhiên. Báo giới Tây phương đã biết qúa rõ là dù chỉ có một ngôi sao vàng – Chứ không hẳn phải là 5 ngôi sao vàng 1lớn 4 nhỏ -trên nền đỏ . Thì vẫn là một biểu tượng của Trung Cộng : đó chính là đảng Cộng Sản Trung Hoa - Tất nhiên là bắt nguồn từ Liên Xô cũ – Quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam giống y hệt chẳng qua là do Hồ chí Minh/Hồ Quang mang biểu tượng này cuả Trung Cộng từ Trung Hoa về nước làm thành cờ của mặt trận Việt Minh. Rồi sau đó mới thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam.


http://www.sinpermiso.info/textos/xi-jinping-un-nuevo-mao-sobre-el-sexto-pleno-del-comite-central-del-partido-comunista-de-china

Một cuốn sách mang tựa đề : “ The Party: The Secret World of China’s Communist Rulers” ( Thế giới bí mật cuả những luật lệ đảng cộng sản Trung Hoa) cuả tác giả Richard Mc Grego. Trên trang bià ngoài những hình ảnh cuả một đại hội đảng cộng sản Trung Hoa, các lãnh tụ đảng cộng sản Trung Hoa; Karl Marx..Còn có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ với chử “ The Party “ ( Đảng). Hiển nhiên; giới báo chí tây phương biết rõ ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng cuả Đảng Cộng Sản  (Trong trong trường hợp này là đảng cộng sản Trung Hoa) tương tự như biểu tượng búa liềm vậy. Do đó. Chúng ta thấy một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc Tế . Hoàn Toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


 
https://www.amazon.com/Party-Secret-Chinas-Communist-Rulers/dp/0061708763 
http://www.chinaafricarealstory.com/2010/12/chinas-resource-backed-weapons-exports.html 
http://www.islandschoolhistory.com/staff-room-books.html 
https://www.goodreads.com/book/show/7822182-the-party 
http://www.postwesternworld.com/2012/03/02/book-review-%E2%80%9Cthe-party-the-secret-world-of-china%E2%80%99s-communist-rulers%E2%80%9D-by-richard-mcgregor/ 
http://asiasociety.org/blog/asia/interview-richard-mcgregor-author-party-updated 

Hình dưới : Cuốn sách “ Ảo tưởng Trung Hoa” ( The China Fantasy) .Nói lên ảo tưởng của Tây Phương khi lầm tưởng để cho Trung Cộng theo đường lối tư bản thì sẽ trở nên dân chủ : why capitalism will not bring democracy to China ( Why Capitalist will not bring democracy to China ) cuả tác giả James Mann. Trang bìa in màu đỏ với chỉ một ngôi sao vàng năm cánh .Hiển nhiên; một ngôi sao vàng trên nền đỏ này biểu tượng cho đảng Cộng Sản ( Trung Hoa). Không thể hiểu theo cách đó là quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cho được. Hiển nhiên. Sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng của cộng sản quốc tế; nó tượng trưng cho đảng cộng sản như biểu tượng búa liềm. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


                                                   https://www.amazon.com/China-Fantasy-Capitalism-Bring-Democracy/dp/0143112929 

Trang bìa cuả cuốn sách với tựa đề  Vị Hoàng Đế cuối cùng (cuả Trung Hoa). Tiếng Pháp : Le Dernier Empereur. Có hình vị Hoàng Đế cuối cùng cuả Trung Hoa là Vua Phổ Nghi còn nhỏ tuổi đứng nhìn chủ nghĩa Cộng Sản thay thế cho chế độ phong kiến tại Trung Hoa bằng biểu tượng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền trời với bối cảnh là Tử Cấm Thành - Tượng trưng cho chế độ quân chủ phong kiến tại Trung Hoa -
Như vậy. Theo tác giả; hiển nhiên một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản


                                                                        https://www.dvdtalk.com/reviews/print.php?ID=35863

Hình dưới : Trang bìa cuốn sách : Trung Hoa (Trung Cộng ) bạn hay thù ? Có in hình con rồng là tượng trưng cho Trung Cộng. Cùng với một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Dĩ nhiên; nền đỏ sao vàng là biểu tượng cuả đảng cộng sản. Mà trong trường hợp này là đảng cộng sản Trung Hoa


                                                      https://www.amazon.com/China-Friend-Foe-Hugo-Burgh/dp/1840467339 
                                                                         ( https://www.goodreads.com/book/show/760175.China )

Hình dưới: Trong một trang quảng cáo cuả hãng xe Jeep Hoa Kỳ. Có hình một chiếc xe Jeep cuả Mỹ với tựa đề : Xe Jeep Wrangler với ngôi sao cuả Trung Cộng “ Jeep Wrangler with Chinese Communist Star”. Ngôi sao Trung Cộng (Chinese Communist Star) trong hình là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ ở vị trí trục giữa cuả mỗi bánh xe. Như vậy; hiển nhiên. Giới kinh doanh Hoa Kỳ cũng biết rõ chỉ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa


                                                                                      Jeep Wrangler with Chinese Communist Star
̣                                                       ( http://auto-mania.cz/jeep-wrangler-krasna-modelka-uprostred-cinske-divociny/ )
( https://www.autoevolution.com/news/jeep-wrangler-with-chinese-communist-star-and-sexy-model-is-weird-photo-gallery-94596.html#agal_3 )

Trong trang “ The Various Zhanqi Variants At The BAW Dealer In Beijing “ Giới thiệu các mẫu xe cuả hảng xe Jeep Hoa Kỳ làm tại Bắc Kinh. Có một chiếc xe sơn màu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh bên cửa xe. Hiển nhiên. Ngôi sao vàng năm cánh trên màu đỏ là biểu tượng cuả Cộng Sản Trung Hoa. Mang tính cách cuả Cộng Sản Quốc Tế


                                                              ( https://carnewschina.com/2017/05/15/various-zhanqi-variants-baw-dealer-beijing/ )


                                                                                                           -0-

                                         CỜ ĐỎ SAO VÀNG CỦA HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG TRONG THỜI CHIẾN TRANH QUỐC CỘNG

- Năm 1921. Đảng Cộng Sản cuả Trung Cộng được thành lập cùng với đảng kỳ hình búa liềm vàng trên nền đỏ theo khuôn mẫu của Liên Xô.
-Năm 1922 . Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Cộng được thành lập với Đoàn Kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh nằm ở góc trên bên trái trong một vòng tròn viền vàng.


                                            Đoàn kỳ Đoàn Thanh niên Cộng Sản Trung Cộng
                       ( https://vi.wikipedia.org/wiki/Đoàn_Thanh_niên_Cộng_sản_Trung_Quốc )

Hiển nhiên. Lá cờ này rất giống cờ kỷ niệm Liên Xô thắng Đức trong thế chiên thứ 2. Mà trong một trang mạng khác được gọi là “ Cờ Cộng Sản” .Vì nó cũng chính là quốc kỳ cuả Liên Xô cũ nhưng hai hình búa liềm được bỏ ra và ngôi sao vàng được phọ́ng to lên.


                                                               Communist Flag
                                            ( http://www.pixbam.com/communist-flag )
                   ( http://www.pixbam.com/communist-flag/file:flag-of-the-communist/152259 )
                                                Russian WWII commemorative flag
                                     ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/ru_wwii.html )

Sau Đại hội Đảng Cộng Sản Quốc Tế vào tháng 12/. Nguyễn aí Quốc/nguyễn tất Thành rời Mạc tư khoa đến Quảng Châu Trung Hoa . Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Hoa), Nguyễn Ái Quốc ( Nguyễn tất Thành ) sáng lập ra Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Và mở các lớp huấn luyện; đào tạo các Cán bộ Cộng Sản Việt Nam chuẩn bị một cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền thực dân Pháp tại VN để lập ra một chính quyền Việt Nam Cộng Sản. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc/ Nguyễn tất Thành, Hội xuất bản một tờ tuần báo tiếng Việt cũng gọi là “ Thanh Niên “ để cổ võ cho một cuộc đấu tranh vô sản Chủ Nghĩa Xã Hội tại Việt Nam. Ở mỗi tờ báo ; phía trên bên trái có vẽ một ngôi sao – Y như vị trí ngôi sao trong cờ của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Quốc - Và số thứ tự của tờ báo nằm trong ngôi sao .Hiển nhiên;  ngôi sao trên những tờ báo Thanh Niên đầu tiên của Cộng Sản VN do Nguyễn Ái Quốc ( Nguyễn tất Thành ) sáng lập chắc chắn là do ảnh hưởng gần từ đoàn kỳ của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Hoa. Và ảnh hưởng xa là do từ những biểu tượng ngôi sao của Liên Xô . vì Nguyễn Ái Quốc/ Nguyễn tất Thành trước khi qua Quảng Châu Trung Hoa vào cuối năm 1924. thì đã có mặt tại Liên Xô lần đầu tiên vào năm 1922 để tham gia Đại hội lần tư của Quốc tế Cộng Sản . Và lần thứ 2 vào Tháng 6 năm 1923, tại Moskva để học  tại trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông.
Bài viết sau đây chứng tỏ hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên của Nguyễn ái Quốc/ Nguyễn tất Thành – Mà trong đó có tờ tuần báo Thanh Niên – được Trung Cộng hổ trợ :

Vietnamese Revolutionary Youth League (Vietnamese: Việt Nam Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội; Chinese: 越南革命青年同志会), or short for Thanh Nien, was founded by Nguyen Ai Quoc (best known as Ho Chi Minh) in Guangzhou in the spring of 1925.[1] It is considered as the “first truly Marxist organization in Indochina”[2] and “the beginning of Vietnamese Communism”.[3] With the support of Chinese Communist Party and the Kuomingtang Left, (https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_Revolutionary_Youth_League Vietnamese Revolutionary Youth League )

Tạm dịch : Việt Nam Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội ; hay gọi tắt là Thanh Niên. Được thành lập bởi Nguyễn aí Quốc (Được biết nhiều với tên Hồ chí Minh) tại Quảng Châu vào mùa xuân 1925. Được coi như tổ chức đầu tiên thật sự về chủ nghĩa Mác tại Đông Dương. và là "“Cự khởi đầu của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Với sự hậu thuẩn của Đảng Cộng Sản Trung Hoa và cánh tả Quốc  Dân đảng


                                             Báo “Thanh Niên” số ra ngày 3-10-1926.
(https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_Thanh_ni%C3%AAn )
                 ( http://baotanglichsu.vn/portal/vi/Tin-tuc/Theo-dong-lich-su/2015/06/3A924748/ )

                                                                 -0-

Sau khi sự hợp tác lần thứ nhất giữa hai phe Quốc Gia và Cộng Sản lần thứ nhất tại Trung Hoa  tan vỡ, Tưởng Giới Thạch tiến hành đàn áp Đảng Cộng Sản Trung Hoa . Tháng 4 năm 1927. Một cán bộ cao cấp của Cộng Sản Trung Hoa là Trương Quốc Ðào và một số đảng viên khác chạy về Tứ Xuyên (Sichuan) thành lập chiến khu (https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Qu%E1%BB%91c_%C4%90%C3%A0o )

Theo hồi ký của Một cán bộ Trung Cộng là Đặng Tiểu Bình có tên là “Our Struggle” (Cuộc đấu tranh cuả chúng tôi) . Xuất bản tại Buenos Aires, Argentina (Sách này bị cấm lưu hành tại Trung Cộng) , Thì Trương quốc Đào lập ra “ Chinese Soviet State “ ( Nhà nước Xô Viết Trung Hoa ) với lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu và hình búa liềm đen ở giữa ngôi sao (Hình búa trong ngôi sao là buá của nông dân = Rìu; búa đẽo; búa bửa củi). Còn dòng chữ bên trái là “Trung Hoa tô duy ai cộng hoà quốc” (Cộng hoà Xô viết Trung Hoa). Hình ảnh lá cờ này xuất hiện rất nhiều trong  cuộc Vạn lý Trường chinh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Và hầu hết các thành viên chống cộng tại Hải ngoại đều gọi lầm lá cờ này là cờ của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến thời gian 21/11/1933-21/01/1934


                                                                                   The flag of the Chinese Soviet State
( http://www.alternatehistory.com/forum/threads/flaming-dragons-a-warlord-china-alternate-history.178125/page-2 )

Vì Cộng Sản Trung Hoa cũng do Liên Xô giúp đỡ và đào tạo. Cho nên lá cờ đầu tiên này của một “ chiến khu “ Cộng Sản Trung Hoa hiển nhiên cũng phải ảnh hưởng biểu tượng sao vàng cạnh cong bầu có hình búa liềm đen trên nền đỏ của Hồng Quân Sô Viết cũ


                             ( https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Army_Standard_Ammunition )

Sau cuộc nổi dậy thất bại tại Nam Xương ( August 1 Nanchang Uprising 01/08/1927). Mao và một số đồng chí của ông ta qua các vùng đồi núi tại biên giới giáp ranh các tỉnh Hồ Nam (Hunan); Giang Tây (Jiangxi) ;Phúc Kiến (Fujian); Qủang Đông (Guangdong) ; với một số quân 800 người vào cuối tháng 8/1927 ( http://www.china.org.cn/china/CPC_90_anniversary/2011-05/17/content_22582135.htm ) Và để chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy để thành lập Xô Viết Hồ Nam ( Hunan Soviet). Đầu tháng 9/1927. Mao chọn lá cờ đỏ sao vàng cuả “ Chinese Soviet State “ để chuẩn bị cho cuộc nổi dậy “ Vụ thu hoạch mùa thu “ ( Autum Harvest Uprising = Xúi dục nông dân không nộp lúa thu hoạch cho các điền chủ). Vụ nổi dậy Autum Harvest Uprising này sau đó thất bại. Cho nên kế hoạch thành lập Xô Viết Hồ Nam của Mao cũng thất bại. Do đó; Hunan Soviet sau này còn có tên là  Short-lived Hunan Soviet .
Lá cờ của “ Chinese Soviet State “ mà được Hồng Quân Trung Cộng chính thức công khai xử dụng lần đầu tiên trong cuộc nổi dậy vụ thu hoạch mùa thu (Autum Harvest Uprising -Sẽ được trình bày sau) đó đã được một trang mạng cuả Trung Cộng – Trong phần chuyển dịch sang tiếng Anh - xác nhận với tựa đề : Lá cờ quân đội đầu tiên cuả Quân Cách Mạng Công Nông “ The First Army Flag of the Workers 'and Peasants' Revolutionary Army” ( Hồng Quân Trung Cộng) http://www.baike.com/wiki/%E5%B7%A5%E5%86%9C%E9%9D%A9%E5%91%BD%E5%86%9B%E7%AC%AC%E4%B8%80%E9%9D%A2%E5%86%9B%E6%97%97 
( Hồng Quân Trung Cộng sau đó có xử dụng một loại cờ giống y hệt như lá cờ này nhưng ngôi sao màu trắng thay vì màu vàng làm cờ Hunan Soviet – Xô Viết Hồ Nam -  Và sau đó cờ đỏ sao trắng này trở thành quân kỳ của Hồng Quân Trung Cộng)


                                                                   The First Army Flag of the Workers 'and Peasants' Revolutionary Army
http://www.baike.com/wiki/%E5%B7%A5%E5%86%9C%E9%9D%A9%E5%91%BD%E5%86%9B%E7%AC%AC%E4%B8%80%E9%9D%A2%E5%86%9B%E6%97%97

Trong phần giải thích ý nghía cuả lá cờ. Trong mạng này của Trung Cộng- Trong phần dịch sang tiếng Anh - ghi rõ : “ the flag of the central five-star on behalf of the Chinese Communist Party, five-star sickle ax on behalf of workers and peasants” ..Ngôi sao năm cánh nằm chính giữa tượng trưng cho Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Hình búa liềm trong ngôi sao tượng trưng cho giai cấp công nông..
Trong phần giải thích ý nghĩa ngôi sao viền vàng/ hoặc ngôi sao vàng trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ . Ngoài ý nghĩa cũng y hệt như búa liềm ..là : ngôi sao viền vàng trên nền đỏ/ hoặc ngôi sao vàng biểu tượng cho chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ trên quốc kỳ chính thức cũng như ngôi sao vàng trên quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ còn mang ý nghĩa đặc biệt là đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Li%C3%AAn_X%C3%B4
Đến khi qua Trung Cộng thì ngôi sao vàng trên lá cờ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng chính thức xử dụng trong cuộc nổi đậy trong vụ thu hoạch mùa thu “ Autum Harvest Uprising “ được xác nhận lả đại diện ( Behalf ) cho Đảng Cộng Sản Trung Hoa

NHƯ VẬY. NGÔI SAO VÀNG TRÊN NỀN ĐỎ CŨNG NHƯ BÚA LIỀM NGOÀI Ý NGHĨA LÀ BIỂU TƯỢNG CHO CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI; CHO 2 GIAI CẤP CÔNG NÔNG. NÓ CŨNG LÀ ĐẠI DIỆN CHO ĐẢNG CỘNG SẢN NGA VÀ TÀU. HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM.

Hình dưới là một lá cờ “ Chinese Soviet State “ được chính thức xử dụng lần đầu tiên trong cuộc nổi dậy trong vụ thu hoặc mùa thu / Autum Harvest Uprising được đăng trong trang http://www.pxwhcy.com/?p=37179 – Trong phần chuyển dịch sang tiếng Anh - với tựa đề : The earliest raised the first side of the "Chinese workers and peasants revolutionary army" flag . Tạm dịch : Thuả ban đầu lá cờ đầu tiên cuả quân cách mạng công nông được phất lên
[Trong cuộc nổi dậy đầu tiên ( thất bại) của Hồng Quân Trung Cộng tại Nam Xương 01/08/1927 ( August 1 Nanchang Uprising ) cuả Đảng Cộng Sản Trung Hoa . Thì Hồng Quân Trung Cộng chỉ dùng cờ đỏ trơn]


                                                                                         http://www.pxwhcy.com/?p=37179 

 [ Trong trang mạng http://www.en.czs.gov.cn/Index/CityNews/2017-04-07/12016.html với tựa đề : "The First Army Flag" Shot in Rucheng ..Nói về một cuốn phim cuả Trung Cộng thuật lại việc nơi mà Hồng Quân Trung Cộng có lá cờ đầu tiên để chuẩn bị cho vụ nổi dậy vụ thu hoạch mùa thu (Autum Harvest Uprising); để thành lập Xô Viết Hồ Nam (Hunan Soviet) . Là tại địa phương Quận/Huyện Rucheng (Nhữ Thành). Thuộc Thị xã Chenzhou (Sâm Châu) Tỉnh Hồ Nam (Hunan) Trung Hoa]

                                                                                                     -0-

Lá cờ này sau đó trở thành Đảng kỳ của hồng quân Trung Cộng (Cờ Quân ủy).Nó giống y hệt lá cờ của mặt trận Việt Minh của đảng Cộng Sản VN – Sau này trở thành quốc kỳ của đảng CS VN- chỉ không còn có búa liềm giữa ngôi sao. Và nó cũng là lá cờ đầu tiên của đảng CS VN :”Cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh có lộng hình búa liềm ‘‘.


                    ( http://www.geocities.ws/xoathantuong/xtt_yNghiaCuaLaCoDoSaoVang.htm )

Đây là lý do tại sao Lê quang Sô sang Trung Hoa học chiến tranh du kích của quân Cộng Sản Trung Hoa vào năm 1927 – là thời gian Cộng Sản Trung Hoa đã có lá cờ này – Cho đến khi ông ta về trở lại VN. Cộng thêm lời nhắn nhủ của Trần Phú – Một người mang tư tưởng cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Liên Xô cũ vì mới được huấn luyện từ đó trước khi về lại VN- :” Lá cờ của nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai phải nên là vờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh “ đã khiến cho ông ta quyết định tạo ra lá cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc Cộng Sản Quốc Tế cho Nam Kỳ Khởi Nghĩa .
Và cũng là lý do tại sao Nguyễn thị Minh Khai qua Hồng Kông năm 1930 – Là những năm Hồng Quân Trung Cộng tại Trung Hoa lục địa đã dùng lá cờ này - ; làm thư ký cho Nguyễn ái Quốc/Nguyễn tất Thành  ở văn phòng chi nhánh Đông phương bộ của Quốc tế Cộng Sản .Chắc chắn bà Minh Khai đã từng nhìn thấy lá cờ này. Cộng  thêm loại cờ đỏ sao vàng mà bà ta nhìn thấy tại Liên Xô cũ sau khi qua đó dự đại hội  7 Cộng Sản Quốc Tế vào năm 1935.Cộng thêm lời nhắn nhủ của Trần Phú – Người mang tư tưởng cờ đỏ sao vàng gốc Liên Xô cũ - khi bà ta trở về VN hoạt động.. Cho nên Minh Khai đã gợi ý cho Nguyễn hữu Tiến tạo ra mẫu cờ đỏ sao vàng mang thuần túy tinh thần Cộng Sản Quốc Tế cho lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Và Hồ Quang– Sau này là Hồ chí Minh - thời gian là Thiếu Tá trong Bát lộ Quân Trung Cộng thời gian 1938-1939 tại Quế lâm rồi Diên An…chắc chắn cũng phải phục vụ dưới lá cờ này của Hồng Quân Trung Cộng . Đó là lý do tại sao vào tháng 11/1940 ông ta vội vàng tạo ra ngay một mẫu cờ đỏ sao vàng cạnh bầu y hệt với lá đảng kỳ hồng Quân Trung Cộng—chỉ không có búa liềm giữa ngôi sao—khi vừa nghe tin cũng có cờ đỏ sao vàng trong Nam kỳ Khởi Nghĩa ở tận Mỹ Tho Nam Việt Nam -– :
( …Vậy là, có một điều kỳ lạ làm tôi suy nghĩ. Bác Hồ chưa nhìn thấy cờ đỏ sao vàng, chỉ nghe cụ Đặng Văn Cáp báo cáo có cờ đỏ sao vàng trong khởi nghĩa Nam kỳ mà Bác đã thửa ra lá cờ…

Nhà văn Sơn Tùng và hành trình đi tìm tác giả Quốc kỳ - Tin van hoa, http://vietbao.vn/Van-hoa/Nha-van-Son-Tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-Quoc-ky/70016043/181/ )
Lý  do : Chẳng qua cũng vì lo sợ lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa phát xuất từ mẫu mã cờ đỏ sao vàng từ Liên Xô cũ qua lời căn dặn cuả Trần Phú…không đúng như “ quy định “ theo mẫu đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng – Cho nên Hồ Quang/Hồ chí Minh vội vàng tạo ra ngay một mẫu cờ đỏ sao vàng theo đúng như ý định của ông ta từ trước - Và sau đó cho chắc chắn lá cờ đúng theo khuôn mẫu của đảng kỳ Hồng Quân của Trung Cộng này phải ăn sâu vào trong tâm trí các cán bộ CS VN được gởi qua học chính trị do ông ta huấn luyện tại làng Nậm Quang, huyện Tĩnh Tây, (Quảng Tây, Trung Hoa), sát biên giới Trung - Việt. Ông ta đã treo cờ naỳ thường xuiyên trong lớp học . Và cũng để chắc chắn lá cờ ông ta tạo ra phải là cờ của một mặt trận Cộng Sản Việt Nam tương lai chuẩn bị cướp chính quyền. Hồ chí Minh/Hồ Quang đã mang theo nó từ Trung Hoa về VN trong ngày thành lập mặt trận Việt Minh theo lời kể lại của Võ nguyên Giáp
                                                                                                         -0-
NHỮNG LÁ CỜ CUẢ HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG SẼ KHÔNG CẦN ĐỀ CẬP TỚI TRONG CHỦ ĐỀ NÀY


Vì mục đích chỉ đề cập tới ( những ) loại cờ đỏ sao vàng của Liên Xô cũ và Hồng Quân Trung Cộng trước khi Việt Minh cướp chính quyền Việt Nam. Cho nên trong thread này tôi sẽ không đề cập tới các loại cờ khác mà Hồng Quân Trung Cộng cũng dùng trong thời gian chiến tranh Quốc-Cộng tại Trung Hoa như sau :
A/ Cờ đảng Cộng Sản Trung Hoa hình búa liềm.B/ Cờ đỏ trơn của Hồng Quân Trung Cộng xuất hiện vài lần như trong cuộc nổi dậy thất bại tại Nam Xương 01/08/1927 ( August 1 Nanchang Uprising ) cuả Đảng Cộng Sản Trung Hoa.


                                       An oil painting of the August 1 Nanchang Uprising
                  ( http://jiangxi.chinadaily.com.cn/travel/2011-09/13/content_13670923.htm )

               ( http://www.chinadaily.com.cn/china/pla2010/2010-07/29/content_11067028.htm )

Hoặc lúc khởi sự cuộc Vạn lý trường chinh


                                                       The start of the Long March
̣̣                                     ( http://chineseposters.net/themes/long-march.php )

C/ - Cờ nền đỏ sao trắng cạnh bầu có hình búa liềm ở giữa :
Cờ này giống như cờ của Chinese Soviet State Flag nhưng ngôi sao màu trắng thay vì màu vàng. Thoạt đầu tiên; đó là cờ Hunan ( Hồ Nam) Soviet . Chỉ xuất hiện một thời gian ngắn trong cuộc nổi dậy vụ thu hoạch muà thu (Autum Harvest uprising) thất bại của Hồng Quân Trung Cộng vào ngày 7/9/1927 ( Short-lived Hunan Soviet). Sau trở thành cờ của Jiangxi soviet ( Xô Viết Giang Châu ) .Và ngay sau đó thành cờ của Chinese Soviet Republic hay Soviet Republic of China  vào tháng 11/1931. Đồng thời cũng là Quân Kỳ của Hồng Quân Trung Cộng - Flag of Chinese Workers’ and Peasants’ Red Army - (Công Nông Hồng Quân )

Hình thứ 1: Cờ Hunan soviet – Tồn tại thời gian rất ngắn ( Short lived Hunan Soviet). Xuất hiện trong cuộc nổi dậy thất bại Thu Thâu ( Vụ thu hoạch mùa thu – Autum Harvest Uprising ) tại Hồ Nam và Giang Châu ( Hunan and Jiangxi ) Trung Hoa vào ngày 7/9/1927 . Cờ có hình búa nông dân (Buá bửa củi) và liềm màu đen trong ngôi sao trắng cạnh bầu trên nền đỏ. Không rõ hàng chử bên phía cán cờ ( https://en.wikipedia.org/wiki/Autumn_Harvest_Uprising )


( http://image.slidesharecdn.com/chineserevolutionppt-110426200112-phpapp01/95/chinese-revolution-version-2-13-728.jpg?cb=1303848468 )
            Hình thứ 13/29 trong : (  http://www.slideshare.net/vfe22/chinese-revolution-version-2 )

Hình thứ 2: Cờ phổ thông Chinese Soviet Republic . Nền đỏ sao trắng cạnh bầu ; có búa nông dân (búa đẽo) và liềm màu đen chính giữa .Dòng chữ bên trái cờ là “Trung Hoa tô duy ai Cộng Hoà Quốc” (Cộng hoà Xô viết Trung Hoa).


               ( http://althistory.wikia.com/wiki/File:Flag_of_the_Chinese_Soviet_Republic.svg )

Hình thứ 3: Quân kỳ của Hồng quân công nông Trung Cộng  nền đỏ sao trắng cạnh bầu có búa công nhân (búa đục; búa đóng đinh) và liềm màu đen . Mấy chữ Hán ở bên trái là "“Trung Quốc công nông Hồng Quân"”


                                         Flag of Chinese Workers' and Peasants' Red Army
               ( https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Workers%27_and_Peasants%27_Red_Army )

D/ Những lá cờ chính thức của Chinese Soviet Republic (Tùy theo thời gian):                                             The Flag used between 1931 and 1934


                                                             The Flag adopted in 1934


                                                Flag of Chinese Soviet Republic 1931-1937                                         Chinese Soviet Republic War Flag (1932-1934)
                                      ( http://www.crwflags.com/fotw/flags/cn-csr.html )