Reply – Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
— by Hiếu Thiện Hiếu Thiện
Khi Các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại khẳng định Quốc Kỳ nền đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam hiện nay xuất phát từ đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng ( Chinese Soviet State flag ) – Một loại cờ bị gọi sai là cờ Phúc Kiến – Thì các Dư Luận Viên trong nước cố gắng tìm đủ mọi cách để phủ nhận = Tìm đủ mọi cách để bịt kín tung tích lai Trung Cộng của Quốc kỳ Việt Cộng . Họ khẳng định rằng Hồng Quân Trung Cộng không hề có mẫu cờ nền đỏ sao vàng cạnh bầu có hình búa liềm bên trong thời Vạn lý Trường Chinh. Mà chỉ có cờ đỏ sao trắng cạnh bầu mà thôi (Chinese Workers and Peasants Red Army = Quân Kỳ  Hồng Quân Công Nông) . Và cũng chỉ có thêm một vài cờ chính thức nữa của Cộng Hoà Sô Viết Trung Hoa ( Chinese Soviet Republic).
Thật ra. Trong các hình và phim về Hồng Quân Trung Cộng thời gian chiến tranh Quốc Cộng tại Trung Hoa thì quân kỳ Hồng quân nền đỏ sao trắng thường được trình bày nhiều hơn hẳn đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng .

Hình dưới: Trong một trang mạng của Trung Cộng chỉ có chữ Hán. Đã trình bày rất nhiều hình ảnh về 2 loại cờ phổ thông mà Hồng Quân Trung Cộng thường dùng trong thời kỳ chiến tranh Quốc Cộng : Quân Kỳ Hồng quân nền đỏ sao trắng (Hai lá cờ bên trái); và đảng kỳ (Cờ quân ủy) Hồng Quân nền đỏ sao vàng (Lá cờ bên phải)


http://www.ylmfdm.com/photo/%E5%B7%A5%E5%86%9C%E9%9D%A9%E5%91%BD%E5%86%9B%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%86%9B.html

Để khẳng định một cách chắn chắn là loại cờ sao năm cánh trên nền đỏ mà Hồng Quân Trung Cộng từng dùng không phải chỉ duy nhất là loại cờ đỏ sao trắng mà còn có cả lá cờ đỏ sao vàng cuả chiến khu đầu tiên là Chinese Soviet State tại Qúy Châu (Guizhou) và Tứ Xuyên (Sichuan) -–Mà sau này trở thành đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng .Tôi sẽ chỉ trình bày những hình ảnh hoặc phim có đảng kỳ Hông quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh bầu chứa búa liềm đen bên trong.

Đầu tiên là tranh vẽ lại cảnh Mao đang đi từ Hồ Nam đến Giang Tây để chuẩn bị cho cuộc nổi dậy vụ thu hoạch mùa thu/ Autumn Harvest Uprising.Có đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng


                                                         Mao Zedong traveled to Hunan and Jiangxi planning autumn harvest uprising
                                                                 ̣(http://blog.sina.com.cn/s/blog_9d9460f10106c3uh.html )
                                                        ( http://news.ifeng.com/history/zhongguojindaishi/detail_2013_04/08/23977300_0.shtml )

Hình dưới là tranh vẽ lại cảnh Mao gom quân tại trấn Wenjiashi (Văn Gia Thị ?) Thành phố Lưu Dương (Liuyang). Trường Sa (Changsha) Hồ Nam (Hunam) chuẩn bị cho cuộc nổi dậy vụ gặt mùa Thu (Autumn Harvest Uprising). Bức tranh vẽ tuy mờ. Nhưng ta có thể thấy rõ cờ Chinese Soviet State lần đầu tiên được dùng làm đảng kỳ của Hồng Quân nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có hình búa liềm đen trong ngôi sao


                                                                 Site of Joining Forces in Wenjiashi of Autumn Harvest Uprising
 ̣ ̣̣                         ( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Site_of_Joining_Forces_in_Wenjiashi_of_Autumn_Harvest_Uprising_062.jpg )


                                                                           Mao Zedong autumn harvest uprising oil painting
                                                                              http://www.lishiquwen.com/news/1345.html 
                                                                  ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )

Hình dưới : Một trong những lá cờ được tin rằng đã dùng trong cuộc “ Nổi dậy vụ thu hoạch mùa thu/ Autumn Harvest Uprising “ cuả Hồng Quân Trung Cộng. ( Cờ nền đỏ sao vàng cuả Chinese Soviet State ; được Hồng quân Trung Cộng dùng làm đảng kỳ)


          Believed to be one of the flags used by the Chinese Red Army in the Autumn Harvest Uprising. We can see the sheer resemblance.
https://www.quora.com/Who-designed-the-emblems-and-symbols-for-state-and-army-institutions-in-the-Republic-of-China


                                                                             Autumn harvest uprising in the repair of water
                                                                   ̣ ̣    ( http://blog.sina.com.cn/s/blog_9d9460f10106c3uh.html )


Khi giải thích ý nghĩa cuả lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh có chứa búa liềm trong ngôi sao được dùng lần đầu tiên trong cuộc nổi dậy “ Vụ thu hoạch mùa thu/Autumn Harvest Uprising “. Một trang mạng cuả Trung Cộng nói rõ : Nền đỏ tượng trưng cho cách mạng. Ngôi sao năm cánh ở giữa đại diên cho Đảng Cộng Sản Trung Hoa ( = Cùng ý nghĩa với búa liềm ). Buá liềm trong ngôi sao đại diện cho công nhân và nông dân
..the base is red, symbol of the revolution; flag central five-star representative of the Chinese Communist Party; five-star sickle ax on behalf of workers and peasants;( http://m.dian321.com/lishi/1314206.html )

Chú thích cuả hình dưới đây cho thấy lá cờ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa hình búa liềm trong ngôi sao; ngoài ý nghĩa là lá cờ đầu tiên được dùng trong cuộc nổi dậy cuả vụ thu hoạch mùa thu vào năm 1927 ( 1927 autumn harvest uprising ) cuả Hồng Quân Trung Cộng ( Quân Đôị Cách Mạng Công Nông Trung Hoa / Chinese Workers' and Peasants Revolutionary Army). Cờ này khi đó còn là quân kỳ cuả sư đoàn đầu tiên thuộc đạo quân đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng  ( first army first division flag )


1927 autumn harvest uprising in the Chinese Workers' and Peasants Revolutionary Army first army first division flag, and in 1949 when the party volunteer book.
                                                                     http://www.zgdazxw.com.cn/culture/2016-06/13/content_144940.htm

Hình dưới: Thành phố Wenjia. Nơi mà Mao tập hợp quân đội ngày 11-19/09/1927 sau khi thất bại trong vụ nổi dậy Autumn Harvest uprising. Có đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng


                                                                   ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )
                                                                             http://www.lishiquwen.com/news/1346.html
                                                                               http://blog.ifeng.com/article/9317993.html 
                                                                                http://www.redrocktrek.com/aboutus.html

Hình dưới. Sau khi cuộc nổi dậy Thu Thâu ( Autum Harvest Uprising ) tại Trường Sa; Hồ Nam (Hunan) thất bại. Mao tập hợp tàn quân rời Hồ Nam để về một làng miền núi là Cát Châu (Sanwan ) tại Quận Vĩnh Tân (Yongxin), Cát An (Ji’an) Tỉnh Giang Tây (Jiangxi) (Ngay ranh giới  hai tỉnh Hồ Nam và Giang Tây) để tái tổ chức đơn vị lại . Trong hình dưới vẽ lại cảnh đó với cờ Chinese Soviet State nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu chính giữa. Sau đó Mao kéo tàn quân khoảng 1000 người về núi Cương Sơn (Jinggangshan) để lập chiến khu (http://chineseposters.net/papercuts/pc-pc009-04.php  )From September 29 to October 3, 1927, Mao Zedong led the famous "Sanwan Reorganization" at Sanwan village in Yongxin county, Jiangxi Province. He created a new strategy of running the army, based on principles like "the Party commands the gun", "the Party branch is organized on a company basis", "officers and men receive equal treatment". The picture shows an oil painting that reflects the work of this important event. [Photo/PLA Daily]
             ( http://www.chinadaily.com.cn/china/2012cpc/2011-08/09/content_15842201_3.htm )
                                             ( http://bbs.tiexue.net/post_6897079_1.html )
                        ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )
                                     ( http://www.apn-spb.ru/publications/article15380.htm )
                                            (http://blog.ifeng.com/article/9317993.html  )

“ Đi về Tỉnh Cương Sơn”. Vẽ Mao Trạch Đông dẫn khoảng 1.000 bộ hạ dưới quyền di chuyển về núi Tỉnh Cương (Jinggangshan); nằm giữa hai tỉnh Hồ Nam (Hunan) và Giang Tây (Jiangxi) vào ngày 03/10/1927 sau cuộc nổi dậy thất bại “ Thu Thâu “(Autum Harvest Uprising = Cuộc nổi dậy vụ thâu hoạch mùa thu) mà bắt đầu khởi sự vào ngày 07-09/09/1927.Lá cờ trong hình nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa búa liềm đen bên trong. Hiển nhiên đó là cờ của Chinese Soviet State .
Xin nói rõ thêm là có nhiều tranh vẽ khác nhau để thuật lại một sự việc cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chưa nắm chính quyền. Thì có tranh vẽ cờ sao trắng (quân kỳ hồng quân); còn có tranh khác lại vẽ sao vàng (đảng kỳ Hồng quân)


                                                                                        March to Jingghansang on Oct 3,1927
                                                                  ( http://eng.jb.mil.cn/homes/collect/art/oil/index_4.html )
                                                                  ( https://www.pinterest.com/pin/322077810829442081/ )
                      ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )
                                                                                      ( http://laobing.com/81-fz-1.htm )
                                                                              ( http://www.5011.net/lishi/61834_2.html )
                                                                              ( http://blog.ifeng.com/article/9317993.html )
                                                                   ( http://www.agpix.com/view_caption.php?image_id=487886&photog=1 )
                                                                                   ( http://tieba.baidu.com/p/260477894 )
                                                                   ( http://blog.sina.com.cn/s/blog_6103fff40101daia.html )

Trong tranh vẽ lại cảnh Mao dẫn khoảng 1.000 bộ hạ dưới quyền tiến về Tỉnh Cương Sơn (Jinggangshan) sau khi thất bại trong vụ nổi dậy “Autum Harvest Uprising “  vào ngày 03/10/1927 dưới đây thì lá cờ Chinese Soviet State nền đỏ sao vàng nằm bên trên ; phía trái hình


                                                    ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml  )
                                                              ( http://club.china.com/data/thread/5688138/2727/24/30/0_1.html )
                                                                           ( http://blog.ifeng.com/article/9317993.html )

Hai hình dưới vẽ lại cảnh Mao dẫn tàn quân đi về núi Tĩnh Cương Sơn/Jinggangshan cũng với đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng.


                                                                                 http://v.mbzhan.com/article/211377.html 


                                                                                 Autumn harvest uprising oil painting
                                                                           http://www.lishiquwen.com/news/1346.html 
                                                                ( http://blog.sina.com.cn/s/blog_5fc280320100e54i.html )
                                                             ( http://imgtu.lishiquwen.com/20150728/1438064842889469.jpg )


                                                                       ( http://www.17u1u.com/file/fj/4w3434096576u3578859150t21.jpg )

Hình dưới : Một cơ sở cuả Hồng Quân do Mao thành lập trên núi Tĩnh Cương/Jinggangshan. Có đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng


                                                      ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )

Hình dưới : Mao trạch Đông trong chiến khu trên núi  Tỉnh Cương (Jinggangshan); Cờ trong hình là ngôi sao vàng trên nền đỏ của Chinese Soviet Sate mà sau này sẽ trở thành đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng


Chinese Autum Harvest propaganda poster ( Bích chương tuyên truyền cho cuộc nổi dậy vụ gặt mùa Thu)
                (http://anarchism.pageabode.com/andrewnflood/anarchist-history-chinese-revolution )
                     ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )
                                        ( http://blog.ifeng.com/article/9317993.html )

Các hình dưới : Mao và Hồng Quân Trung Cộng trên núi Tĩnh Cương Sơn/Jinggangshan với đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng


 ̣̣                                                          ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )


                                                                                http://www.lishijiedu.com/shijian/31369.html 
                                                                                ( http://blog.ifeng.com/article/9317993.html )

Hình dưới là các tranh vẽ lại quang cảnh đạo quân thứ 4 và thứ 5 gia nhập Hồng Quân Trung Cộng vào ngày 10/12/1928 trên dãy núi Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang . Đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng mang có ngôi sao vàng trên nền đỏ .


                                                                                   Forces Joined at Jinggang Mountains
                                                     ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )
                                             ( http://www.readchina8.com/HistoryItems.php?PassId=36172387-68A0-4D7B-957C-6D035C27B33D )
                                                                              ( http://www.ms178.cn/tmg/387899.html )
                                                                                  ( http://www.weilishi.org/27926.html )
                                                                   ( http://eng.jb.mil.cn/homes/collect/art/oil/index_7.html )


                                              http://www.m18931226.com/article.php?id=129


                     ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )
                                 ( http://english.cri.cn/2245/2005-3-22/119@218217.htm )
                                                   ( https://www.r3dd.it/p/53fcgr/ )
                                           ( http://m.teeev.com/images/3153040560/ )

The Jinggang Mountain Forces Joining proved to be a critical point in Chinese revolutionary history.
It is from there that the Chinese Communist army went on to stage a series of military revolutions, leading to the liberation of all the Chinese people…. (Photo Source: lidicity.com)


                                                                                      "Jinggangshan join forces" oil painting
̣̣                                                        ( http://www.zgdsw.org.cn/GB/218994/219017/222982/231087/15776640.html )
http://www.hbmygm.com/image/aHR0cDovL3d3dy56Z2Rzdy5vcmcuY24vbWVkaWFmaWxlL2NjcGMvemdkcy9kc0Jvb2syMDJqZ3NzaHF5MDE5LmpwZw==.html 

Hai hình dưới : Mao trên dãy núi Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang vào những ngày hội quân. Có đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng mang có ngôi sao vàng trên nền đỏ .


                                                                 ( http://www.360doc.com/content/16/0519/15/6052571_560460701.shtml )
                                                                                 ( http://www.weilishi.org/27926.html )
                                                                                    Jinggangshan join forces portrait
                                                                                ( http://www.weilishi.org/27926.html )
                                                                       ( http://www.lishiquwen.com/news/34365_all.html )
                                                                 ( http://jsl641124.blog.163.com/blog/static/17702514320149161315626/ )

Mao trong hình vẽ lễ hội quân trên núi tuyết Tĩnh Cương sơn/Jinggangshan dưới đây cũng thấy có cờ nền đỏ sao vàng. Tuy không được rõ lắm


                                                                                         Jinggangshan join forces portrait
                                                                          ( http://www.lishiquwen.com/news/34365_all.html )

Hình dưới : Các đạo quân cuả hồng quân Trung Cộng nhập vào nhau trên đỉnh núi Tĩnh Cương sơn có đảng kỳ nền đỏ sao vàng và búa liềm nằm trong ngôi sao


                   https://cdn2-img.pressreader.com/pressdisplay/docserver/getimage.aspx?regionKey=Zusw18EmXybr6IrCJUdjpA%3D%3D&scale=100
                                                       https://www.pressreader.com/china/beijing-english/20170727/281500751325987

Như trình bày ở phần trên : Lần đầu tiên trong vụ nổi dậy thất bại vụ thu hoạch mùa thu (Autumn Harvest Uprising ) Hồng Quân Trung Cộng bắt đầu xử dụng hai lá cờ như hình hội quân trên núi Tĩnh Cưpơng Sơn/Jinggangshan dưới đây (Người đang đứng đưa cao tay là Mao): Đảng Kỳ Hồng Quân xuất phát từ Chinese Soviet State 04/1927 nền đỏ sao vàng. Và Quân kỳ nền đỏ sao trắng là Hunan Soviet – Mà sau này thành Chinese Soviet Republic 1931-Hình dưới là cảnh Mao và Hồng Quân Trung Cộng trong chiến khu trên núi Tĩnh Cương – Jinggangshan- ( Xin nhìn 2 lá cờ phía dưới ở giữa. sao trắng và sao vàng rất phân biệt, tuy màu sao vàng không được đậm). Đôi khi cũng là một tấm hình vẽ mà có khi là sao trắng; rồi có khi là sao vàng tùy theo ý tác giả của bài viết (Tác giả bài viết mà là đảng viên Cộng Sản trong Hồng Quân thì thích đảng kỳ cờ đỏ sao vàng hơn là sao trắng. Còn tác giả bài viết tuy là Hồng Quân nhưng không phải đảng viên thì chỉ muốn là quân kỳ cờ đỏ sao trắng hơn) .Có những hình sao màu trắng hay màu vàng rất rõ. Còn có nhiều hình ngôi sao màu vàng rất lạt, gần giống như màu trắng ( Mô tả màu sao trong cờ theo kiểu trung lập 50%) .


                                                                               ( http://imageshack.com/i/poHK57P2j  )
̣                                                                 ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )

Hình dưới vẽ cảnh Hồng Quân Trung Cộng trên núi Tĩnh Cương/ Jinggangshan. Lá cờ trong hình này rất nhỏ. Nhưng cũng có thể nhận ra đó là cờ đỏ sao vàng


 ̣                                                           ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )

Hình dưới cũng vẽ cảnh Mao cùng các đồng chí của ông ta đứng trên đỉnh núi tuyết Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang .Nhưng ngôi sao trong nền cờ đỏ có màu vàng rất đậm


Vintage Original Propaganda Long March Mao China (Tranh cũ từ bản gốc tranh tuyên truyền Mao trong Vạn Lý Trường Chinh Trung Hoa )
                                ( http://www.ebay.com/itm/3-5-Ft-Vintage-Original-Propaganda-Long-March-Mao-China-/220300006352  )
                                                     ( http://www.metroretrofurniture.com/cgi-bin/store.pl?item=7145&cameFrom=412  )

Hình dưới vẽ Mao và các đồng chí của ông ta trên đỉnh núi tuyết Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang ( http://english.cri.cn/2245/2005-3-22/119@218203.htm) . Ngôi sao trong cờ nền đỏ có màu vàng rất rõ, tuy lạt


                                                                                  Mao and his comrades (Mao và các đồng chí)
                                                                   ( http://when-we-were-young.tripod.com/artgallery.html )
                                 ̣                          ( http://bhoffert.faculty.noctrl.edu/HST265/15.CommunistSurvival.html )