Reply – Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
— by Hiếu Thiện Hiếu Thiện
                                                    CỜ ĐỎ SAO VÀNG CỦA HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG TRONG THỜI CHIẾN TRANH QUỐC CỘNG

Năm 1921. Đảng Cộng Sản cuả Trung Cộng được thành lập cùng với đảng kỳ hình búa liềm vàng trên nền đỏ theo khuôn mẫu của Liên Xô.
-Năm 1922 . Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Cộng được thành lập với Đoàn Kỳ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh nằm ở góc trên bên trái trong một vòng tròn viền vàng.


                                                                                  Đoàn kỳ Đoàn Thanh niên Cộng Sản Trung Cộng  
                                                                       ( vi.wikipedia.org/wiki/Đoàn_Thanh_niên_Cộng_sản_Trung_Quốc )  

Hiển nhiên. Lá cờ này rất giống cờ kỷ niệm Liên Xô thắng Đức trong thế chiên thứ 2. Mà trong một trang mạng khác được gọi là “ Cờ Cộng Sản” .Vì nó cũng chính là quốc kỳ cuả Liên Xô cũ nhưng hai hình búa liềm được bỏ ra và ngôi sao vàng được phọ́ng to lên.


                                                                                                      Communist Flag  
                                                                                        ( www.pixbam.com/communist-flag )  
                                                               ( www.pixbam.com/communist-flag/file:flag-of-the-communist/152259 )  
                                                                                            Russian WWII commemorative flag  
                                                                                   ( www.crwflags.com/fotw/flags/ru_wwii.html )

Sau Đại hội Đảng Cộng Sản Quốc Tế vào tháng 12/. Nguyễn aí Quốc/Nguyễn tất Thành rời Mạc tư khoa đến Quảng Châu Trung Hoa . Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Hoa), Nguyễn Ái Quốc ( Nguyễn tất Thành ) sáng lập ra Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Và mở các lớp huấn luyện; đào tạo các Cán bộ Cộng Sản Việt Nam chuẩn bị một cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền thực dân Pháp tại VN để lập ra một chính quyền Việt Nam Cộng Sản. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc/ Nguyễn tất Thành, Hội xuất bản một tờ tuần báo tiếng Việt cũng gọi là “ Thanh Niên “ để cổ võ cho một cuộc đấu tranh vô sản Chủ Nghĩa Xã Hội tại Việt Nam. Ở mỗi tờ báo ; phía trên bên trái có vẽ một ngôi sao năm cánh;và số thứ tự của tờ báo nằm trong ngôi sao.

Đảng Cộng Sản Việt Nam thường viện dẫn ngôi sao năm cánh trên tờ báo Thanh Niên được sản xuất vào năm 1926 tại Trung Hoa do chính Nguyễn aí Quốc/Nguyễn tất Thành tạo ra như một cách khẳng định ngôi sao năm cánh trên quốc kỳ cuả chúng là do Nguyễn ái Quốc/Nguyễn tất Thành là tác giả chứ không hề rập khuôn một loại cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cuả Hồng Quân Trung Cộng vào thời chiến tranh quốc cộng sau đó - Một loại cờ mà hầu hết tất cả thành viên chống cộng tại hải ngoại gọi lầm là cờ Phúc Kiến -. Nhưng thật ra; ngôi sao năm cánh trên góc cao bên trái  tờ báo Thanh Niên cuả Nguyễn ái Quốc/Nguyễn tất Thành thì y hệt như vị trí ngôi sao trong cờ của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Quốc có trước đó 4 năm-  .Do đó; ngôi sao trên những tờ báo Thanh Niên đầu tiên của Cộng Sản VN do Nguyễn Ái Quốc ( Nguyễn tất Thành ) sáng lập chắc chắn là theo khuôn mẫu của đoàn kỳ của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Hoa. Và ảnh hưởng xa hơn là do từ những biểu tượng ngôi sao của Liên Xô cũ . vì Nguyễn Ái Quốc/ Nguyễn tất Thành trước khi qua Quảng Châu Trung Hoa vào cuối năm 1924. thì đã có mặt tại Liên Xô lần đầu tiên vào năm 1922 để tham gia Đại hội lần tư của Quốc tế Cộng Sản . Và lần thứ 2 vào Tháng 6 năm 1923, tại Moskva để học tại trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông.

Bài viết sau đây chứng tỏ hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên của Nguyễn ái Quốc/ Nguyễn tất Thành – Mà trong đó có tờ tuần báo Thanh Niên – được đảng Cộng Sản Trung Hoa hổ trợ :

Vietnamese Revolutionary Youth League (Vietnamese: Việt Nam Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội; Chinese: 越南革命青年同志会), or short for Thanh Nien, was founded by Nguyen Ai Quoc (best known as Ho Chi Minh) in Guangzhou in the spring of 1925.[1] It is considered as the “first truly Marxist organization in Indochina”[2] and “the beginning of Vietnamese Communism”.[3] With the support of Chinese Communist Party and the Kuomingtang Left, (https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_Revolutionary_Youth_League Vietnamese Revolutionary Youth League )

Tạm dịch : Việt Nam Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội ; hay gọi tắt là Thanh Niên. Được thành lập bởi Nguyễn aí Quốc (Được biết nhiều với tên Hồ chí Minh) tại Quảng Châu vào mùa xuân 1925. Được coi như tổ chức đầu tiên thật sự về chủ nghĩa Mác tại Đông Dương. và là "“Sự khởi đầu của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Với sự hậu thuẩn của Đảng Cộng Sản Trung Hoa và cánh tả Quốc Dân đảng


                                                                                                        Báo Thanh Niên
                                                          http://baotanglichsu.vn/portal/vi/Tin-tuc/Theo-dong-lich-su/2015/06/3A924748/
                http://baobinhduong.vn/qua-trinh-tim-duong-cuu-nuoc-cua-nguyen-ai-quoc-va-su-ra-doi-cua-dang-cong-san-viet-nam-bai-5-a113419.html
                           http://congannghean.vn/tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201706/lich-su-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-216-743730/
                                                                                                             -0-
Sau khi sự hợp tác lần thứ nhất giữa hai phe Quốc Gia và Cộng Sản lần thứ nhất tại Trung Hoa tan vỡ, Tưởng Giới Thạch tiến hành đàn áp Đảng Cộng Sản Trung Hoa . Tháng 4 năm 1927. Một cán bộ cao cấp của Cộng Sản Trung Hoa là Trương Quốc Ðào và một số đảng viên khác chạy về Tứ Xuyên (Sichuan) thành lập chiến khu (https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Qu%E1%BB%91c_%C4%90%C3%A0o )

Theo hồi ký của Một cán bộ Trung Cộng là Đặng Tiểu Bình có tên là “Our Struggle” (Cuộc đấu tranh cuả chúng tôi) . Xuất bản tại Buenos Aires, Argentina (Sách này bị cấm lưu hành tại Trung Cộng) , Thì Trương quốc Đào lập ra “ Chinese Soviet State “ ( Nhà nước Xô Viết Trung Hoa ) với lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu và hình búa liềm đen ở giữa ngôi sao (Hình búa trong ngôi sao là buá của nông dân = Rìu; búa đẽo; búa bửa củi). Còn dòng chữ bên trái là “Trung Hoa tô duy ai cộng hoà quốc” (Cộng hoà Xô viết Trung Hoa). Hình ảnh lá cờ này xuất hiện rất nhiều trong cuộc Vạn lý Trường chinh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Và hầu hết các thành viên chống cộng tại Hải ngoại đều gọi lầm lá cờ này là cờ của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến thời gian 21/11/1933-21/01/1934


                                                                                         The flag of the Chinese Soviet State  
                              ( https://www.alternatehistory.com/forum/threads/flaming-dragons-a-warlord-china-alternate-history.178125/page-2 )  Vì Cộng Sản Trung Hoa cũng do Liên Xô giúp đỡ và đào tạo. Cho nên lá cờ đầu tiên này của một “ chiến khu “ Cộng Sản Trung Hoa hiển nhiên cũng phải ảnh hưởng biểu tượng sao vàng cạnh cong bầu có hình búa liềm đen trên nền đỏ của Hồng Quân Sô Viết cũ


                                                                     ( https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Army_Standard_Ammunition )                                                            

Sau cuộc nổi dậy thất bại tại Nam Xương ( August 1 Nanchang Uprising 01/08/1927). Mao và một số đồng chí của ông ta qua các vùng đồi núi tại biên giới giáp ranh các tỉnh Hồ Nam (Hunan); Giang Tây (Jiangxi) ;Phúc Kiến (Fujian); Qủang Đông (Guangdong) ; với một số quân 800 người vào cuối tháng 8/1927 ( www.china.org.cn/china/CPC_90_anniversary/2011-05/17/content_22582135.htm ) Và để chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy để thành lập Xô Viết Hồ Nam ( Hunan Soviet). Đầu tháng 9/1927. Mao chọn lá cờ đỏ sao vàng cuả “ Chinese Soviet State “ để chuẩn bị cho cuộc nổi dậy “ Vụ thu hoạch mùa thu “ ( Autum Harvest Uprising = Xúi dục nông dân không nộp lúa thu hoạch cho các điền chủ). Vụ nổi dậy Autum Harvest Uprising này sau đó thất bại. Cho nên kế hoạch thành lập Xô Viết Hồ Nam của Mao cũng thất bại. Do đó; Hunan Soviet sau này còn có tên là Short-lived Hunan Soviet .

Lá cờ của “ Chinese Soviet State “ mà được Hồng Quân Trung Cộng chính thức công khai xử dụng lần đầu tiên trong cuộc nổi dậy vụ thu hoạch mùa thu (Autum Harvest Uprising -Sẽ được trình bày sau) đó đã được một trang mạng cuả Trung Cộng – Trong phần chuyển dịch sang tiếng Anh - xác nhận với tựa đề : Lá cờ quân đội đầu tiên cuả Quân Cách Mạng Công Nông “ The First Army Flag of the Workers 'and Peasants' Revolutionary Army” ( Hồng Quân Trung Cộng) www.baike.com/wiki/%E5%B7%A5%E5%86%9C%E9%9D%A9%E5%91%BD%E5%86%9B%E7%AC%AC%E4%B8%80%E9%9D%A2%E5%86%9B%E6%97%97
( Hồng Quân Trung Cộng sau đó có xử dụng một loại cờ giống y hệt như lá cờ này nhưng ngôi sao màu trắng thay vì màu vàng làm cờ Hunan Soviet – Xô Viết Hồ Nam - Và sau đó cờ đỏ sao trắng này trở thành quân kỳ của Hồng Quân Trung Cộng)


                                                                        The First Army Flag of the Workers 'and Peasants' Revolutionary Army  
www.baike.com/wiki/%E5%B7%A5%E5%86%9C%E9%9D%A9%E5%91%BD%E5%86%9B%E7%AC%AC%E4%B8%80%E9%9D%A2%E5%86%9B%E6%97%97

Trong phần giải thích ý nghía cuả lá cờ. Trong mạng này của Trung Cộng- Trong phần dịch sang tiếng Anh - ghi rõ : “ the flag of the central five-star on behalf of the Chinese Communist Party, five-star sickle ax on behalf of workers and peasants” ..Ngôi sao năm cánh nằm chính giữa tượng trưng cho Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Hình búa liềm trong ngôi sao tượng trưng cho giai cấp công nông..

( Trong phần giải thích ý nghĩa ngôi sao viền vàng/ hoặc ngôi sao vàng trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ . Ngoài ý nghĩa cũng y hệt như búa liềm ..là : ngôi sao viền vàng trên nền đỏ/ hoặc ngôi sao vàng biểu tượng cho chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Ngôi sao viền vàng trên nền đỏ trên quốc kỳ chính thức cũng như ngôi sao vàng trên quốc kỳ biến thể cuả Liên Xô cũ còn mang ý nghĩa đặc biệt là đại diện cho Đảng Cộng sản Liên Xô vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%B3_Li%C3%AAn_X%C3%B4
)
Đến khi qua Trung Cộng thì ngôi sao vàng trên lá cờ đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng chính thức xử dụng trong cuộc nổi đậy trong vụ thu hoạch mùa thu “ Autum Harvest Uprising “ được xác nhận lả đại diện ( Behalf ) cho Đảng Cộng Sản Trung Hoa

NHƯ VẬY. NGÔI SAO VÀNG TRÊN NỀN ĐỎ CŨNG NHƯ BÚA LIỀM NGOÀI Ý NGHĨA LÀ BIỂU TƯỢNG CHO CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI; CHO 2 GIAI CẤP CÔNG NÔNG. NÓ CŨNG LÀ ĐẠI DIỆN CHO ĐẢNG CỘNG SẢN NGA VÀ TÀU. HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM.

Hình dưới là một lá cờ “ Chinese Soviet State “ được chính thức xử dụng lần đầu tiên trong cuộc nổi dậy trong vụ thu hoặc mùa thu / Autum Harvest Uprising được đăng trong trang www.pxwhcy.com/?p=37179 – Trong phần chuyển dịch sang tiếng Anh - với tựa đề : The earliest raised the first side of the "Chinese workers and peasants revolutionary army" flag . Tạm dịch : Thuả ban đầu lá cờ đầu tiên cuả quân cách mạng công nông được phất lên

[Trong cuộc nổi dậy đầu tiên ( thất bại) của Hồng Quân Trung Cộng tại Nam Xương 01/08/1927 ( August 1 Nanchang Uprising ) cuả Đảng Cộng Sản Trung Hoa . Thì Hồng Quân Trung Cộng chỉ dùng cờ đỏ trơn]


                                                                                               www.pxwhcy.com/?p=37179  

[ Trong trang mạng www.en.czs.gov.cn/Index/CityNews/2017-04-07/12016.html với tựa đề : "The First Army Flag" Shot in Rucheng ..Nói về một cuốn phim cuả Trung Cộng thuật lại việc nơi mà Hồng Quân Trung Cộng có lá cờ đầu tiên để chuẩn bị cho vụ nổi dậy vụ thu hoạch mùa thu (Autum Harvest Uprising); để thành lập Xô Viết Hồ Nam (Hunan Soviet) . Là tại địa phương Quận/Huyện Rucheng (Nhữ Thành). Thuộc Thị xã Chenzhou (Sâm Châu) Tỉnh Hồ Nam (Hunan) Trung Hoa]

                                                                                                               -0-

Lá cờ này sau đó trở thành Đảng kỳ của hồng quân Trung Cộng (Cờ Quân ủy).Nó giống y hệt lá cờ của mặt trận Việt Minh của đảng Cộng Sản VN – Sau này trở thành quốc kỳ của đảng CS VN- chỉ không còn có búa liềm giữa ngôi sao. Và nó cũng là lá cờ đầu tiên của đảng CS VN :”Cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh có lộng hình búa liềm ‘‘.


                                                             ( www.geocities.ws/xoathantuong/xtt_yNghiaCuaLaCoDoSaoVang.htm )  

Đây là lý do tại sao Lê quang Sô sang Trung Hoa học chiến tranh du kích của quân Cộng Sản Trung Hoa vào năm 1927 – là thời gian Cộng Sản Trung Hoa đã có lá cờ này – Cho đến khi ông ta về trở lại VN. Cộng thêm lời nhắn nhủ của Trần Phú – Một người mang tư tưởng cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Liên Xô cũ vì mới được huấn luyện từ đó trước khi về lại VN- :” Lá cờ của nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai phải nên là vờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh “ đã khiến cho ông ta quyết định tạo ra lá cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc Cộng Sản Quốc Tế cho Nam Kỳ Khởi Nghĩa .

Và cũng là lý do tại sao Nguyễn thị Minh Khai qua Hồng Kông năm 1930 – Là những năm Hồng Quân Trung Cộng tại Trung Hoa lục địa đã dùng lá cờ này - ; làm thư ký cho Nguyễn ái Quốc/Nguyễn tất Thành ở văn phòng chi nhánh Đông phương bộ của Quốc tế Cộng Sản .Chắc chắn bà Minh Khai đã từng nhìn thấy lá cờ này. Cộng thêm loại cờ đỏ sao vàng mà bà ta nhìn thấy tại Liên Xô cũ sau khi qua đó dự đại hội 7 Cộng Sản Quốc Tế vào năm 1935.Cộng thêm lời nhắn nhủ của Trần Phú – Người mang tư tưởng cờ đỏ sao vàng gốc Liên Xô cũ - khi bà ta trở về VN hoạt động.. Cho nên Minh Khai đã gợi ý cho Nguyễn hữu Tiến tạo ra mẫu cờ đỏ sao vàng mang thuần túy tinh thần Cộng Sản Quốc Tế cho lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Và Hồ Quang– Sau này là Hồ chí Minh - thời gian là Thiếu Tá trong Bát lộ Quân Trung Cộng thời gian 1938-1939 tại Quế lâm rồi Diên An…chắc chắn cũng phải phục vụ dưới lá cờ này của Hồng Quân Trung Cộng . Đó là lý do tại sao vào tháng 11/1940 ngay tại văn phòng cuả Bát Lộ Quân..ông ta vội vàng tạo ra ngay một mẫu cờ đỏ sao vàng cạnh bầu y hệt với lá đảng kỳ hồng Quân Trung Cộng—chỉ không có búa liềm giữa ngôi sao—khi vừa nghe tin cũng có cờ đỏ sao vàng trong Nam kỳ Khởi Nghĩa ở tận Mỹ Tho Nam Việt Nam -– :

( …Vậy là, có một điều kỳ lạ làm tôi suy nghĩ. Bác Hồ chưa nhìn thấy cờ đỏ sao vàng, chỉ nghe cụ Đặng Văn Cáp báo cáo có cờ đỏ sao vàng trong khởi nghĩa Nam kỳ mà Bác đã thửa ra lá cờ…
Nhà văn Sơn Tùng và hành trình đi tìm tác giả Quốc kỳ - Tin van hoa, vietbao.vn/Van-hoa/Nha-van-Son-Tung-va-hanh-trinh-di-tim-tac-gia-Quoc-ky/70016043/181/ )

Lý do : Chẳng qua cũng vì lo sợ lá cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa phát xuất từ mẫu mã cờ đỏ sao vàng từ Liên Xô cũ qua lời căn dặn cuả Trần Phú…không đúng như “ quy định “ theo mẫu đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng – Cho nên Hồ Quang/Hồ chí Minh vội vàng tạo ra ngay một mẫu cờ đỏ sao vàng theo đúng như ý định của ông ta từ trước - Và sau đó cho chắc chắn lá cờ đúng theo khuôn mẫu của đảng kỳ Hồng Quân của Trung Cộng này phải ăn sâu vào trong tâm trí các cán bộ CS VN được gởi qua học chính trị do ông ta huấn luyện tại làng Nậm Quang, huyện Tĩnh Tây, (Quảng Tây, Trung Hoa), sát biên giới Trung - Việt. Ông ta đã treo cờ naỳ thường xuiyên trong lớp học . Và cũng để chắc chắn lá cờ ông ta tạo ra phải là cờ của một mặt trận Cộng Sản Việt Nam tương lai chuẩn bị cướp chính quyền. Hồ chí Minh/Hồ Quang đã mang theo nó từ Trung Hoa về VN trong ngày thành lập mặt trận Việt Minh theo lời kể lại của Võ nguyên Giáp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại khẳng định Quốc Kỳ nền đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam hiện nay xuất phát từ đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng ( Chinese Soviet State flag ) – Một loại cờ bị gọi sai là cờ Phúc Kiến – Thì các Dư Luận Viên trong nước cố gắng tìm đủ mọi cách để phủ nhận = Tìm đủ mọi cách để bịt kín tung tích lai Trung Cộng của Quốc kỳ Việt Cộng . Họ khẳng định rằng Hồng Quân Trung Cộng không hề có mẫu cờ nền đỏ sao vàng cạnh bầu có hình búa liềm bên trong thời Vạn lý Trường Chinh. Mà chỉ có cờ đỏ sao trắng cạnh bầu mà thôi (Chinese Workers and Peasants Red Army = Quân Kỳ  Hồng Quân Công Nông) . Và cũng chỉ có thêm một vài cờ chính thức nữa của Cộng Hoà Sô Viết Trung Hoa ( Chinese Soviet Republic).
Thật ra. Trong các hình và phim về Hồng Quân Trung Cộng thời gian chiến tranh Quốc Cộng tại Trung Hoa thì quân kỳ Hồng quân nền đỏ sao trắng thường được trình bày nhiều hơn hẳn đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng .

Hình dưới: Trong một trang mạng của Trung Cộng chỉ có chữ Hán. Đã trình bày rất nhiều hình ảnh về 2 loại cờ phổ thông mà Hồng Quân Trung Cộng thường dùng trong thời kỳ chiến tranh Quốc Cộng : Quân Kỳ Hồng quân nền đỏ sao trắng (Hai lá cờ bên trái); và đảng kỳ (Cờ quân ủy) Hồng Quân nền đỏ sao vàng (Lá cờ bên phải)


http://www.ylmfdm.com/photo/%E5%B7%A5%E5%86%9C%E9%9D%A9%E5%91%BD%E5%86%9B%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%86%9B.html

Để khẳng định một cách chắn chắn là loại cờ sao năm cánh trên nền đỏ mà Hồng Quân Trung Cộng từng dùng không phải chỉ duy nhất là loại cờ đỏ sao trắng mà còn có cả lá cờ đỏ sao vàng cuả chiến khu đầu tiên là Chinese Soviet State tại Qúy Châu (Guizhou) và Tứ Xuyên (Sichuan) -–Mà sau này trở thành đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng .Tôi sẽ chỉ trình bày những hình ảnh hoặc phim có đảng kỳ Hông quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng cạnh bầu chứa búa liềm đen bên trong.

Đầu tiên là tranh vẽ lại cảnh Mao đang đi từ Hồ Nam đến Giang Tây để chuẩn bị cho cuộc nổi dậy vụ thu hoạch mùa thu/ Autumn Harvest Uprising.Có đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng


                                                         Mao Zedong traveled to Hunan and Jiangxi planning autumn harvest uprising
                                                                 ̣(http://blog.sina.com.cn/s/blog_9d9460f10106c3uh.html )
                                                        ( http://news.ifeng.com/history/zhongguojindaishi/detail_2013_04/08/23977300_0.shtml )

Hình dưới là tranh vẽ lại cảnh Mao gom quân tại trấn Wenjiashi (Văn Gia Thị ?) Thành phố Lưu Dương (Liuyang). Trường Sa (Changsha) Hồ Nam (Hunam) chuẩn bị cho cuộc nổi dậy vụ gặt mùa Thu (Autumn Harvest Uprising). Bức tranh vẽ tuy mờ. Nhưng ta có thể thấy rõ cờ Chinese Soviet State lần đầu tiên được dùng làm đảng kỳ của Hồng Quân nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có hình búa liềm đen trong ngôi sao


                                                                 Site of Joining Forces in Wenjiashi of Autumn Harvest Uprising
 ̣ ̣̣                         ( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Site_of_Joining_Forces_in_Wenjiashi_of_Autumn_Harvest_Uprising_062.jpg )


                                                                           Mao Zedong autumn harvest uprising oil painting
                                                                              http://www.lishiquwen.com/news/1345.html 
                                                                  ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )

Hình dưới : Một trong những lá cờ được tin rằng đã dùng trong cuộc “ Nổi dậy vụ thu hoạch mùa thu/ Autumn Harvest Uprising “ cuả Hồng Quân Trung Cộng. ( Cờ nền đỏ sao vàng cuả Chinese Soviet State ; được Hồng quân Trung Cộng dùng làm đảng kỳ)


          Believed to be one of the flags used by the Chinese Red Army in the Autumn Harvest Uprising. We can see the sheer resemblance.
https://www.quora.com/Who-designed-the-emblems-and-symbols-for-state-and-army-institutions-in-the-Republic-of-China


                                                                             Autumn harvest uprising in the repair of water
                                                                   ̣ ̣    ( http://blog.sina.com.cn/s/blog_9d9460f10106c3uh.html )


Khi giải thích ý nghĩa cuả lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh có chứa búa liềm trong ngôi sao được dùng lần đầu tiên trong cuộc nổi dậy “ Vụ thu hoạch mùa thu/Autumn Harvest Uprising “. Một trang mạng cuả Trung Cộng nói rõ : Nền đỏ tượng trưng cho cách mạng. Ngôi sao năm cánh ở giữa đại diên cho Đảng Cộng Sản Trung Hoa ( = Cùng ý nghĩa với búa liềm ). Buá liềm trong ngôi sao đại diện cho công nhân và nông dân
..the base is red, symbol of the revolution; flag central five-star representative of the Chinese Communist Party; five-star sickle ax on behalf of workers and peasants;( http://m.dian321.com/lishi/1314206.html )

Chú thích cuả hình dưới đây cho thấy lá cờ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu có chứa hình búa liềm trong ngôi sao; ngoài ý nghĩa là lá cờ đầu tiên được dùng trong cuộc nổi dậy cuả vụ thu hoạch mùa thu vào năm 1927 ( 1927 autumn harvest uprising ) cuả Hồng Quân Trung Cộng ( Quân Đôị Cách Mạng Công Nông Trung Hoa / Chinese Workers' and Peasants Revolutionary Army). Cờ này khi đó còn là quân kỳ cuả sư đoàn đầu tiên thuộc đạo quân đầu tiên cuả Hồng Quân Trung Cộng  ( first army first division flag )


1927 autumn harvest uprising in the Chinese Workers' and Peasants Revolutionary Army first army first division flag, and in 1949 when the party volunteer book.
                                                                     http://www.zgdazxw.com.cn/culture/2016-06/13/content_144940.htm

Hình dưới: Thành phố Wenjia. Nơi mà Mao tập hợp quân đội ngày 11-19/09/1927 sau khi thất bại trong vụ nổi dậy Autumn Harvest uprising. Có đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng


                                                                   ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )
                                                                             http://www.lishiquwen.com/news/1346.html
                                                                               http://blog.ifeng.com/article/9317993.html 
                                                                                http://www.redrocktrek.com/aboutus.html

Hình dưới. Sau khi cuộc nổi dậy Thu Thâu ( Autum Harvest Uprising ) tại Trường Sa; Hồ Nam (Hunan) thất bại. Mao tập hợp tàn quân rời Hồ Nam để về một làng miền núi là Cát Châu (Sanwan ) tại Quận Vĩnh Tân (Yongxin), Cát An (Ji’an) Tỉnh Giang Tây (Jiangxi) (Ngay ranh giới  hai tỉnh Hồ Nam và Giang Tây) để tái tổ chức đơn vị lại . Trong hình dưới vẽ lại cảnh đó với cờ Chinese Soviet State nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu chính giữa. Sau đó Mao kéo tàn quân khoảng 1000 người về núi Cương Sơn (Jinggangshan) để lập chiến khu (http://chineseposters.net/papercuts/pc-pc009-04.php  )From September 29 to October 3, 1927, Mao Zedong led the famous "Sanwan Reorganization" at Sanwan village in Yongxin county, Jiangxi Province. He created a new strategy of running the army, based on principles like "the Party commands the gun", "the Party branch is organized on a company basis", "officers and men receive equal treatment". The picture shows an oil painting that reflects the work of this important event. [Photo/PLA Daily]
             ( http://www.chinadaily.com.cn/china/2012cpc/2011-08/09/content_15842201_3.htm )
                                             ( http://bbs.tiexue.net/post_6897079_1.html )
                        ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )
                                     ( http://www.apn-spb.ru/publications/article15380.htm )
                                            (http://blog.ifeng.com/article/9317993.html  )

“ Đi về Tỉnh Cương Sơn”. Vẽ Mao Trạch Đông dẫn khoảng 1.000 bộ hạ dưới quyền di chuyển về núi Tỉnh Cương (Jinggangshan); nằm giữa hai tỉnh Hồ Nam (Hunan) và Giang Tây (Jiangxi) vào ngày 03/10/1927 sau cuộc nổi dậy thất bại “ Thu Thâu “(Autum Harvest Uprising = Cuộc nổi dậy vụ thâu hoạch mùa thu) mà bắt đầu khởi sự vào ngày 07-09/09/1927.Lá cờ trong hình nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu có chứa búa liềm đen bên trong. Hiển nhiên đó là cờ của Chinese Soviet State .
Xin nói rõ thêm là có nhiều tranh vẽ khác nhau để thuật lại một sự việc cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chưa nắm chính quyền. Thì có tranh vẽ cờ sao trắng (quân kỳ hồng quân); còn có tranh khác lại vẽ sao vàng (đảng kỳ Hồng quân)


                                                                                        March to Jingghansang on Oct 3,1927
                                                                  ( http://eng.jb.mil.cn/homes/collect/art/oil/index_4.html )
                                                                  ( https://www.pinterest.com/pin/322077810829442081/ )
                      ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )
                                                                                      ( http://laobing.com/81-fz-1.htm )
                                                                              ( http://www.5011.net/lishi/61834_2.html )
                                                                              ( http://blog.ifeng.com/article/9317993.html )
                                                                   ( http://www.agpix.com/view_caption.php?image_id=487886&photog=1 )
                                                                                   ( http://tieba.baidu.com/p/260477894 )
                                                                   ( http://blog.sina.com.cn/s/blog_6103fff40101daia.html )

Trong tranh vẽ lại cảnh Mao dẫn khoảng 1.000 bộ hạ dưới quyền tiến về Tỉnh Cương Sơn (Jinggangshan) sau khi thất bại trong vụ nổi dậy “Autum Harvest Uprising “  vào ngày 03/10/1927 dưới đây thì lá cờ Chinese Soviet State nền đỏ sao vàng nằm bên trên ; phía trái hình


                                                    ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml  )
                                                              ( http://club.china.com/data/thread/5688138/2727/24/30/0_1.html )
                                                                           ( http://blog.ifeng.com/article/9317993.html )

Hai hình dưới vẽ lại cảnh Mao dẫn tàn quân đi về núi Tĩnh Cương Sơn/Jinggangshan cũng với đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ sao vàng.


                                                                                 http://v.mbzhan.com/article/211377.html 


                                                                                 Autumn harvest uprising oil painting
                                                                           http://www.lishiquwen.com/news/1346.html 
                                                                ( http://blog.sina.com.cn/s/blog_5fc280320100e54i.html )
                                                             ( http://imgtu.lishiquwen.com/20150728/1438064842889469.jpg )


                                                                       ( http://www.17u1u.com/file/fj/4w3434096576u3578859150t21.jpg )

Hình dưới : Một cơ sở cuả Hồng Quân do Mao thành lập trên núi Tĩnh Cương/Jinggangshan. Có đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng


                                                      ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )

Hình dưới : Mao trạch Đông trong chiến khu trên núi  Tỉnh Cương (Jinggangshan); Cờ trong hình là ngôi sao vàng trên nền đỏ của Chinese Soviet Sate mà sau này sẽ trở thành đảng kỳ của Hồng Quân Trung Cộng


Chinese Autum Harvest propaganda poster ( Bích chương tuyên truyền cho cuộc nổi dậy vụ gặt mùa Thu)
                (http://anarchism.pageabode.com/andrewnflood/anarchist-history-chinese-revolution )
                     ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )
                                        ( http://blog.ifeng.com/article/9317993.html )

Các hình dưới : Mao và Hồng Quân Trung Cộng trên núi Tĩnh Cương Sơn/Jinggangshan với đảng kỳ Hồng Quân nền đỏ sao vàng


 ̣̣                                                          ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )


                                                                                http://www.lishijiedu.com/shijian/31369.html 
                                                                                ( http://blog.ifeng.com/article/9317993.html )

Hình dưới là các tranh vẽ lại quang cảnh đạo quân thứ 4 và thứ 5 gia nhập Hồng Quân Trung Cộng vào ngày 10/12/1928 trên dãy núi Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang . Đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng mang có ngôi sao vàng trên nền đỏ .


                                                                                   Forces Joined at Jinggang Mountains
                                                     ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )
                                             ( http://www.readchina8.com/HistoryItems.php?PassId=36172387-68A0-4D7B-957C-6D035C27B33D )
                                                                              ( http://www.ms178.cn/tmg/387899.html )
                                                                                  ( http://www.weilishi.org/27926.html )
                                                                   ( http://eng.jb.mil.cn/homes/collect/art/oil/index_7.html )


                                              http://www.m18931226.com/article.php?id=129


                     ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )
                                 ( http://english.cri.cn/2245/2005-3-22/119@218217.htm )
                                                   ( https://www.r3dd.it/p/53fcgr/ )
                                           ( http://m.teeev.com/images/3153040560/ )

The Jinggang Mountain Forces Joining proved to be a critical point in Chinese revolutionary history.
It is from there that the Chinese Communist army went on to stage a series of military revolutions, leading to the liberation of all the Chinese people…. (Photo Source: lidicity.com)


                                                                                      "Jinggangshan join forces" oil painting
̣̣                                                        ( http://www.zgdsw.org.cn/GB/218994/219017/222982/231087/15776640.html )
http://www.hbmygm.com/image/aHR0cDovL3d3dy56Z2Rzdy5vcmcuY24vbWVkaWFmaWxlL2NjcGMvemdkcy9kc0Jvb2syMDJqZ3NzaHF5MDE5LmpwZw==.html 

Hai hình dưới : Mao trên dãy núi Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang vào những ngày hội quân. Có đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng mang có ngôi sao vàng trên nền đỏ .


                                                                 ( http://www.360doc.com/content/16/0519/15/6052571_560460701.shtml )
                                                                                 ( http://www.weilishi.org/27926.html )
                                                                                    Jinggangshan join forces portrait
                                                                                ( http://www.weilishi.org/27926.html )
                                                                       ( http://www.lishiquwen.com/news/34365_all.html )
                                                                 ( http://jsl641124.blog.163.com/blog/static/17702514320149161315626/ )

Mao trong hình vẽ lễ hội quân trên núi tuyết Tĩnh Cương sơn/Jinggangshan dưới đây cũng thấy có cờ nền đỏ sao vàng. Tuy không được rõ lắm


                                                                                         Jinggangshan join forces portrait
                                                                          ( http://www.lishiquwen.com/news/34365_all.html )

Hình dưới : Các đạo quân cuả hồng quân Trung Cộng nhập vào nhau trên đỉnh núi Tĩnh Cương sơn có đảng kỳ nền đỏ sao vàng và búa liềm nằm trong ngôi sao


                   https://cdn2-img.pressreader.com/pressdisplay/docserver/getimage.aspx?regionKey=Zusw18EmXybr6IrCJUdjpA%3D%3D&scale=100
                                                       https://www.pressreader.com/china/beijing-english/20170727/281500751325987

Như trình bày ở phần trên : Lần đầu tiên trong vụ nổi dậy thất bại vụ thu hoạch mùa thu (Autumn Harvest Uprising ) Hồng Quân Trung Cộng bắt đầu xử dụng hai lá cờ như hình hội quân trên núi Tĩnh Cưpơng Sơn/Jinggangshan dưới đây (Người đang đứng đưa cao tay là Mao): Đảng Kỳ Hồng Quân xuất phát từ Chinese Soviet State 04/1927 nền đỏ sao vàng. Và Quân kỳ nền đỏ sao trắng là Hunan Soviet – Mà sau này thành Chinese Soviet Republic 1931-Hình dưới là cảnh Mao và Hồng Quân Trung Cộng trong chiến khu trên núi Tĩnh Cương – Jinggangshan- ( Xin nhìn 2 lá cờ phía dưới ở giữa. sao trắng và sao vàng rất phân biệt, tuy màu sao vàng không được đậm). Đôi khi cũng là một tấm hình vẽ mà có khi là sao trắng; rồi có khi là sao vàng tùy theo ý tác giả của bài viết (Tác giả bài viết mà là đảng viên Cộng Sản trong Hồng Quân thì thích đảng kỳ cờ đỏ sao vàng hơn là sao trắng. Còn tác giả bài viết tuy là Hồng Quân nhưng không phải đảng viên thì chỉ muốn là quân kỳ cờ đỏ sao trắng hơn) .Có những hình sao màu trắng hay màu vàng rất rõ. Còn có nhiều hình ngôi sao màu vàng rất lạt, gần giống như màu trắng ( Mô tả màu sao trong cờ theo kiểu trung lập 50%) .


                                                                               ( http://imageshack.com/i/poHK57P2j  )
̣                                                                 ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )

Hình dưới vẽ cảnh Hồng Quân Trung Cộng trên núi Tĩnh Cương/ Jinggangshan. Lá cờ trong hình này rất nhỏ. Nhưng cũng có thể nhận ra đó là cờ đỏ sao vàng


 ̣                                                           ( http://www.360doc.com/content/14/1014/06/4223150_416709385.shtml )

Hình dưới cũng vẽ cảnh Mao cùng các đồng chí của ông ta đứng trên đỉnh núi tuyết Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang .Nhưng ngôi sao trong nền cờ đỏ có màu vàng rất đậm


Vintage Original Propaganda Long March Mao China (Tranh cũ từ bản gốc tranh tuyên truyền Mao trong Vạn Lý Trường Chinh Trung Hoa )
                                ( http://www.ebay.com/itm/3-5-Ft-Vintage-Original-Propaganda-Long-March-Mao-China-/220300006352  )
                                                     ( http://www.metroretrofurniture.com/cgi-bin/store.pl?item=7145&cameFrom=412  )

Hình dưới vẽ Mao và các đồng chí của ông ta trên đỉnh núi tuyết Tĩnh Cương Sơn / Jingghansang ( http://english.cri.cn/2245/2005-3-22/119@218203.htm) . Ngôi sao trong cờ nền đỏ có màu vàng rất rõ, tuy lạt


                                                                                  Mao and his comrades (Mao và các đồng chí)
                                                                   ( http://when-we-were-young.tripod.com/artgallery.html )
                                 ̣                          ( http://bhoffert.faculty.noctrl.edu/HST265/15.CommunistSurvival.html )