Reply – Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: Nguồn gốc cờ đỏ sao vàng
— by Hiếu Thiện Hiếu Thiện
BẰNG CHỨNG LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG CỦA CHINESE SOVIET STATE ĐƯỢC HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG DÙNG LÀM ĐẢNG KỲ

Vào ngày 28/ 12/1929 Hồng Quân Trung Cộng họp đaị hội quân đảng ủy lần thứ 9 tại một lớp học cuả thành phố Gutian (Cổ Điển) thuộc thị trấn Shanggang (Thượng Hàng), thành phố Long Nham (LongYan). Về phía tây nam tỉnh Phúc Kiến (Fujian) Trung Hoa.Trong buổi họp đai hội đảng có có lá đảng kỳ Hồng quân nền đỏ sao vàng cạnh bầu chứa búa liềm đen bên trong treo trên tường, phía dưới đảng kỳ là hình hai ông Karl Marx và Lê Nin. Người đứng bên cạnh bàn là Mao trạch Đông.
( https://en.wikipedia.org/wiki/Gutian_Congress ) (http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/se/txt/2011-02/22/content_337068.htm )
(http://www.chinadaily.com.cn/regional/2013-05/07/content_16483134.htm )
Hình dưới là tranh vẽ lần họp đảng CS Trung Hoa lần thứ 9 tại phố Gutian


                                                                Gutian Meeting
              ( https://www.liveauctioneers.com/item/5180234_painting-gutian-meeting-he-kongde )


Dưới đây là một trang nói về “ Nơi diễn ra hội nghị Gutian"”( Gutian Coference Site). Trong đó mô tả quang cảnh bài trí của hội nghị. Về phần lá cờ đỏ sao vàng cạnh bầu của Chinese Soviet State 1927. Được nói rõ là Party Flag : Đảng Kỳ ( Tất nhiên là đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng = Cờ quân ủy; Chỉ có đảng viên Cộng Sản trong hồng quân mới được tham dự. Còn đảng kỳ cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa thì là cờ nền đỏ có hình búa liềm lớn màu vàng)


                                                                                            Gutian Conference Site
                                                  ( http://www.tour-beijing.com/longyan_attractions/gutian_conference_site.php )


Có rất nhiều họa sĩ Trung Cộng đã vẽ lại quang cảnh buổi hội nghị Gutian này (Gutian Meeting; Gutian Congress. Gutian Conference ). Có lẽ căn cứ từ một hình chụp duy nhất nên quang cảnh các tranh vẽ rất giống nhau, Chỉ khác nhau về màu sắc tùy theo ý mỗi hoạ sĩ. Nhưng lá cờ treo trên vách trong cách tranh vẽ vẫn là mầu đỏ ; ở giữa có một ngôi sao vàng năm cánh bầu có búa liềm đen bên trong. Lá cờ naỳ giống y hệt cờ của mặt trận Việt Minh cuả đảng Cộng Sản VN—ngoại trừ không có hình búa liềm bên trong ngôi sao vàng - mà sau đó trở thành quốc kỳ của đảng Cộng Sản VN. Đây là một bằng chứng rất rõ ràng lá cờ mà Hồ chí Minh/Hồ Quang mang về nước làm thành cờ Việt Minh nền đỏ sao vàng cạnh bầu xuất phát từ đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng


                                                               Gutian Meeting
 ̣                                  ( http://eng.jb.mil.cn/homes/collect/art/oil/index_4.html )


                                                            Gutian Conference
         ( http://www.hongkiat.com/blog/70-insightful-retro-and-historic-artwork-around-the-world/ )


 ̣                                 ( http://blog.sina.com.cn/s/blog_03e2c3570102wlpp.html )


                                                            Gutian conference
                                     ( http://www.bestchinanews.com/History/2495.html )


                                                               Gutian Meeting
                                            ( https://hiveminer.com/Tags/1970,chinese )


                        ( http://www.fujian.gov.cn/photo/tpxj/lscs/200707/t20070712_993.htm )

Vì mức quan trọng cuả đại hội quân ủy cuả Hồng Quân Trung Cộng lần thứ 9 vào tháng 12/1929 cuả đảng CS Trung Hoa nên Trung Cộng vẫn duy trì di tích lịch sử đảng này tại trường tiểu học đã tổ chức đại hội đảng CS lần đó tại làng Gutian ( Cổ Điển ) thuộc tỉnh Phúc Kiến Trung Hoa. Trong di tích duy trì này vẫn còn đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng thời bấy giờ là lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cách cạnh cong bầu với hình búa liềm đen ở giữa ngôi sao.
Sau đây là các hình chụp di tích lịch sử đảng CS Trung Hoa lần họp đại hội quân ủy thứ 9 với Đảng Kỳ Hồng Quân Trung Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh bầu vào thời gian đó .


                                                          Gutian Congress Site
         ( http://www.accesschinatravel.com/photo-p5181-v382-gutian-congress-site-trip-china.html)


                                               Classroom where the meeting was held.
               ( https://en.wikipedia.org/wiki/Gutian_Congress#/media/File:Gutian_classroom.jpg )


                                                        The Gutian Conference
( http://en.cafa.com.cn/spring-center-of-art-presents-the-group-exhibition-of-1960-exploring-the-artistic-phenomenon-of-1960s.html/yue-minjun-the-gutian-conference-2011-oil-on-canvas-380x250cm)


                                                            GUTIAN CONGRESS
                              ( http://pleasure665.rssing.com/chan-30667309/all_p5.html )